Інформаціїні Ресурси Національної Бібліотеки ім. Вернадського

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2013 в 00:14, курсовая работа

Описание

Національна бібліотека є важливим елементом культурного надбання народу, головним науково – інформаційним центром держави. ЇЇ фонди відображають рівень суспільного та культурного розвитку народу у різні історичні періоди, дослідження та досягнення у різних галузях науки. Тому Національна бібліотека України ім. В.Вернадського (надалі НБУВ) є центром культурного життя нашого народу, який постійно розвивається, доповнюється та здійснює багатоаспектну діяльність у всіх галузях яка пов’язана із задоволення інформаційних потреб суспільства, сприяння духовному зростанню кожної особистості.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ. 5
1.1. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 5
1.2. НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМ. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ГОЛОВНИЙ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВИ. 8
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В.ВЕРНАДСЬКОГО 13
2.1 ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМ. В. ВЕРНАДСЬКОГО 13
2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НБУВ 21
ВИСНОВОК 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВА РОБОТА Інформаціїні Ресурси Національної Бібліотеки ім. Вернадського. - копия.doc

— 173.50 Кб (Скачать документ)

У сучасному інформаційному суспільстві, де інформація стала товаром, нові інформаційні технології істотно змінюють діяльність та функції бібліотеки, культурно-просвітницька діяльність трансформується в культурно-інформаційну. Тобто Національна бібліотека перестає бути тільки місцем зберігання друкованих видань із просвітницькими функціями. Вона переростає в культурно-інформаційний центр. З’явилися нові можливості інформаційної роботи через бібліотечний портал, де організований спеціальний розділ щодо важливих подій у житті бібліотеки, публікуються виставки онлайн, каталоги, фотоінформація тощо.

Нові технології дають змогу вирішити два важливих завдання, затребуваних сучасним суспільством: істотно вдосконалити якість обслуговування читачів у бібліотеці й розширити сферу інформаційного обслуговування користувачів за межами бібліотек.

Важливим для повноцінного функціонування бібліотеки у сучасному світі є її інтернет – ресурси, щоб кожен користувач мав змогу легкого доступу до інформації бібліотеки, не виходячи з дому. Так як інформаційний потік світових ресурсів дуже великий, бібліотека, на мою думку, має створити якісний, конкурентоспроможний, сучасний, легкодоступний інтернет – ресурс, свій особистий сайт, який не тільки б висвітлював всі основні відомості про бібліотеку та її інформаційну діяльність, а й давав змогу ознайомитись користувачам з фондами бібліотеки, її оновленнями через гнучку базу пошуку.

Також для забезпечення успішного функціонування і розвитку національних систем інформації в бібліотеці мають постійно здійснюватися пошукові фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі інформаційної діяльності. З цією метою створюватися наукові установи, науково-виробничі підрозділи, об'єднання, асоціації, центри нових інформаційних технологій та інші формування, в тому числі за участю зарубіжних партнерів.

Національна бібліотека України має нести в собі не тільки багатий, інформаційний фонд, але й створювати імідж країни на міжнародному рівні, для цього їй потрібно підтримувати нові технології і розробки у галузі бібліотечної та інформаційної справи та тісно співпрацювати з зарубіжними бібліотеками, виданнями, інформаційними агентствами, періодичними виданнями. Але й при цьому не втрачати свою самобутність та приналежність українському народові, примножувати, зберігати та розповсюджувати по світу знання про Україну, її історію, її культурне та духовне надбання.

 

 

НБУВ- це комплексний, загальнодержавний  за змістом і масштабом діяльності бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний  і культурологічний центр, який виконує  культурно-просвітницьку функцію  у нашій державі, виступає як осередок духовного відродження нації, сприяє поширенню і зміцненню прогресивних ідеалів у суспільстві.

Досліджуючи дану тему, я, як арт – директор Рівненської  молодіжної громадської фундації «Відкрий серце», визначила для себе що бібліотеки потрібно популяризувати саме серед молоді, проводячи різні арт – проекти, виставки, читання які були зосереджені саме на молодь і могли її зацікавити, приблизити їх до неймовірних скарбів знань Національної бібліотеки України, та насамперед навчити цінувати і берегти надбання свого народу.

Також, важливими на мою  думку, як молодої поетеси та члена  літературного об’єднання «Поетарх», є підтримання молодих авторів, допомога у друку їх творів, проведення конкурсів, вечорів, з’їздів для  розвитку сучасної української літератури та примноження фондів Національної бібліотеки.

Тому що саме молодь України має продовжувати життя бібліотеки, примножувати її фонди, берегти її «скарби» та шанобливо  ставитися до своєї історії. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. “Про інформацію”:  Закон України від 2 жовтня 1992 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua. Заголовок з екрану.

2. Про «Національну  програму Інформатизації» Закон  від 4 лютого 1998р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: URL: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Горовий В. Бібліотеки  як сучасні центри української  інформатизації/ В.Горовий// Наук. праці  Нац. бібліотеки Укр. імені  В.І. Вернадського.- К., 2009.- Вип. 25.- С. 23-32.

4. Національна бібліотека ім. Вернадського [Електронний ресурс].- Режим доступу: URL: http://www.nbuv.gov.ua. Заголовок з екрану

5. Трансформація змісту  діяльності Національної бібліотеки  України в період формування  інформаційного суспільства. [Електронний  ресурс].- Режим доступу: URL: http\\ dilovod.com.ua. Заголовок з екрану.

6. Лопата О. Електронні  ресурси: порядок доступу та  їх використання читачами наукової бібліотеки/ О.Лопата// Бібл. вісник.- 2010.- № 3.- С. 9.

7. Медведєва В. Бібліотечні  заклади в умовах інформатизації  суспільства/ В.Медведєва// Наук. праці  Нац. бібліотеки Укр. імені  В.І. Вернадського.- К., 2010.-    Вип. 26.- С. 302-303.

8. Електронні інформаційно-бібліографічні  ресурси Національної бібліотеки  України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс].- Режим доступу: URL: http://dilovod.com.ua. Заголовок з екрану.

9. Горовий В. Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект/ В.Горовий// Наук. праці Нац. бібліотеки Укр. імені В.І. Вернадського.- К., 2010.- Вип. 26.- С. 15-17.

10. Про «Бібліотеки  і Бібліотечну справу» Закон  України від 27 січня 1995р. [Електронний  ресурс].- Режим доступу: URL: http://nplu.org/ua/services/l_library.htm Заголовок з екрану.

11. Солонська Н. Наукові  праці Національної бібліотеки  України імені В. Вернадського/ Н.Солонська// Вісн. Кн. палати.- 2002.- № 10.- С. 9.

12. Солонська Н. Наукові  праці Національної бібліотеки  України імені В. Вернадського  через призму бібліотечної комунікавістики/  Н.Солонська// Вісн. Кн. палати.- 2003.- №  12.- С. 8-12.

13. Автономова Н. Інформаційні  продукти та послуги як результат виробничої діяльності бібліотек/ Н.Автономова// Наук. праці Нац. бібліотеки Укр. імені В.І. Вернадського.- К., 2009.- Вип. 25.- С. 254-259.
Информация о работе Інформаціїні Ресурси Національної Бібліотеки ім. Вернадського