Історія розвитку прямого і непрямого оподаткування, їх співвідношення та зв'язок між ними

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2013 в 20:56, курсовая работа

Описание

Метою курсової роботи є вивчення системи непрямого оподаткування в Україні, її складових. Ми будемо розглядати систему в цілому, з’ясуємо, яке місце непрямі податки займають в загальній системі оподаткування в Україні. Спираючись на нормативні документи, дамо визначення поняттям: «непрямі податки», «податок на додану вартість», «акцизний збір», «мито» та ін. Будемо розглядати як формуються ставки непрямих податків, що є об’єктом оподаткування, якими нормативно-правовими документами регулюється система непрямого оподаткування в Україні. Проаналізуємо об’єктивні інтеграційні процеси і місце в них України та напрями подальшого удосконалення податкової системи, зокрема непрямого оподаткування, оскільки вона істотно впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності й участі держави у міжнародному поділі праці.

Работа состоит из  1 файл

Курсова.doc

— 571.50 Кб (Скачать документ)

 

    1. Оцінка динаміки та структури надходжень непрямих податків в

Україні

 

Дослідивши роль непрямих податків у формуванні доходів Зведеного  та Державного бюджетів України, а також  вплив зміни непрямих податкових надходжень на величину доходів цих  бюджетів, варто дослідити детальніше надходження непрямих податків в Україні. Спершу, розглянемо структуру надходжень непрямих податків протягом 2008-2010 років (Рисунок 2.7) .

Як бачимо, надходження  податку на додану вартість є найбільш домінуючими серед надходжень непрямих податків за 2008-2010 роки, частка яких була на рівні 74% у структурі надходжень непрямих податків, за винятком 2009 року, коли вона склала майже 79 %, тобто підвищившись на 5 %, в той час, коли частки акцизного збору та мита знизились на 2 %, склавши 11 і 10 % відповідно. У 2010 році структура надходжень непрямих податків суттєво змінюється, адже, окрім того, що частка надходжень податку на додану вартість знизилась до рівня 2008 року, склавши 74 %, разом з тим, стрімко зростає питома вага надходжень акцизного збору до 20 % та суттєво зменшується частка митних надходжень до 6 % у структурі надходжень непрямих податків.

Наразі, варто дослідити динаміку надходжень непрямих податків в розрізі їх видів протягом 2008-2010 років, аби прослідкувати причини змін їх часток у структурі надходжень непрямих податків .

Отже, найбільшими надходженнями  серед непрямих податків є надходження  податку на додану вартість, що стрімко зросли у 2009 році порівняно з минулим роком більш, ніж на половину – на 32,7 млрд. грн. або 55,1 % та дещо знизились у 2010 році на 7,5 млрд. грн. або 8,1%.

Суми надходжень акцизного  збору та мита є значно нижчими  надходжень від податку на додану вартість. У 2008-2010 роках надходження акцизного збору і мита були майже на одному рівні, з незначним переважанням надходжень від акцизного збору, причому, у 2009 році надходження акцизного збору та мита зросли майже на однакові величини - на 22,3 і 22,7 % або 2,4 і 2,2 млрд. грн. відповідно. Проте, у 2010 році відбулись вагомі протилежні зміни цих надходжень, адже стрімко зросли надходження акцизного збору на 72,9 % або 9,4 млрд. грн. та помітно знизились митні надходження на 40,7 % або 4,9 млрд. грн.

Наразі варто детально дослідити  причини змін динаміки та структури  надходжень непрямих податків по кожному виду податку.

Насамперед, розглянемо склад і  структуру найбільшого за обсягами надходжень непрямого податку –  податку на додану вартість.

Передусім, звернімо увагу, що майже  третина (30,2 %) зібраного податку на додану вартість у 2010 році була відшкодована платникам податку з Державного бюджету України на праві бюджетного відшкодування ПДВ при перевищенні податкового кредиту над податковими зобов’язаннями з ПДВ. Така велика частка бюджетного відшкодування ПДВ з вироблених в Україні товарів, головним чином, свідчить про значний експорт цих товарів та послуг [24].

 

 

Рисунок 2.6 - Структура збору податку на додану вартість в Україні у 2010році

 

Найбільше було зібрано податку  з імпортних товарів, частка якого  склала майже половину у сукупному  зібраному ПДВ – 49,9 % у 2010 році. Незважаючи на те, що збори ПДВ з вироблених в Україні товарів сформували більше третини зборів сукупного ПДВ – 37,6 %, проте більша їх частина (30,2 %) була відшкодована з державного бюджету України у 2010 році, і в підсумку залишилось 7,4 % зібраного ПДВ з вироблених в Україні товарів. Досить значну частку в зборах від ПДВ склала податкова заборгованість з цього податку, була погашена комерційними банками за простроченими податковими векселями.

Оскільки, значна частина ПДВ у 2010 році була відшкодована з державного бюджету України, тому доцільно розглянути структуру реальних надходжень від податку на додану вартість, що формують доходи держави (Рисунок 2.7).

Таким чином, більша частина  надходжень податку на додану вартість (71,4 %) у 2010 році була сформована саме податком на додану вартість з імпортного товару. Майже п’ята частина надходжень ПДВ (18 %) утворена завдяки погашенню податкової заборгованості з ПДВ і лише десята частина (10,6 %) – утворена з ПДВ з вироблених в Україні товарів. Така низька фіскальна віддача від внутрішнього ПДВ обумовлена високою експортною орієнтованістю вітчизняної економіки [14].

 

Рисунок 2.7 - Структура надходжень податку на додану вартість до Державного бюджету України у 2010 році

 

Звідси випливає висновок про значимість імпорту в поповненні казни держави через стягнення ПДВ з імпортного товару, частка якого є найбільш вагомою у структурі надходжень податку на додану вартість в України у 2010 році. Для того, аби проаналізувати тенденцію надходжень податку на додану вартість варто розглянути його динаміку за минулі роки в Україні (Додаток А) .

Аналізуючи обсяги податку на додану вартість за 2008-2010 роки бачимо, що найбільшими надходженнями цього податку до казни держави забезпечував податок на додану вартість з імпортних товарів, надходження від якого у 2009 році стрімко зросли майже удвічі - на 90,5 % або 37,7 млрд. грн., що отримано завдяки значному зростанню імпортних цін, а також через заборону розрахунків із використанням податкових векселів та відновлення діяльності по боротьбі з контрабандою. Проте, у 2010 році ці надходження помітно знизились на 24 % або 19 млрд. грн [18].

Крім того, що надходження від  збору ПДВ з вироблених в Україні  товарів за досліджувані роки були набагато нижчими від надходжень ПДВ з імпортних товарів, то через бюджетне відшкодування ПДВ з вироблених в Україні товарів у доходах держави зосереджується зовсім незначна частина доходів від ПДВ. У 2009 році ПДВ з вироблених в Україні товарів помітно зріс на 23,2 % або 8,5 млрд. грн. порівняно з минулим роком, а у 2010 році залишився майже на тому ж рівні незначно збільшившись на 1,1 % або на 500 млн. грн. Стрімке зростання бюджетного відшкодування з ПДВ у 2008 році на 82,4 % або на 18,9 млрд. грн. свідчить про розгортання експортних операцій в Україні, у 2010 стрімке зростання величини бюджетного відшкодування було призупинене про, що свідчить незначний приріст у розмірі 0,3 % або 110 млн. грн. Стрімке зростання податкової заборгованості з ПДВ у 2008-2010 роках має позитивну сторону в тому, що повертаються кошти заборговані державі до спеціального фонду державного бюджету України.

 

2.3 Аналіз надходжень акцизного збору в Україні

 

Відтак, розглянемо структуру та динаміку надходжень іншого непрямого податку  в Україні - акцизного збору. Надходження акцизного збору 2010 року були сформовані надходженнями від акцизного збору з вироблених в Україні товарів на 84 % та акцизного збору з ввезених на територію України товарів на 16 %. Тому, спершу розглянемо детально структуру надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів у 2010 році (Рисунок 2.8).

Отже, майже половина надходжень акцизного  збору із вироблених в Україні  товарів (47,4 %) у 2010 році сформована акцизним збором від тютюнових виробів. Далі найбільш бюджетоутворюючими акцизами були акцизи з нафтопродуктів (22,5%) та з лікеро-горілчаних виробів (21,4 %). Такі акцизи, як з пива складали невелику частку у розмірі 5,87 % , акцизи з виноробної продукції - лише 1,77 %, а акцизи з транспортних засобів та з спирту сформували разом лише 1,1 % надходжень акцизного збору з вироблених в Україні товарів [19].

 

Рисунок 2.8 - Структура надходжень акцизного збору із вироблених в Україні товарів у 2010 році

Розглянемо динаміку надходжень акцизного збору із вироблених в Україні товарів за групами підакцизних товарів протягом 2008-2010 років (Додаток Б).

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів за досліджувані роки зростав: у 2009 році на 14,26 % або 1,3 млрд. грн., а у 2010 році відбулось стрімке зростання – на 81,3 % або 8,4 млрд. грн. порівняно з минулими роками [17].

Таке стрімке зростання  надходжень від акцизного збору  було забезпечено, передусім, зростанням ставок акцизних зборів. Найбільший за надходженнями є акцизний збір з  тютюнових виробів, що за досліджувані роки стрімко зростав: у 2009 році на 42,9 % або 1 млрд. грн., а у 2010 році зростання набуло пікового значення – на 165 % або 5, 5 млрд. грн. Акцизні збори з лікеро-горілчаних виробів за 2008-2010 роки також поступово зростали, хоча найбільшого приросту набули у 2009 році – на 21,2 % або 617 млрд. грн., тоді як у 2010році відбувся менший приріст – на 14 % або 494 млн. грн. Акцизний збір з нафтопродуктів, що відіграє досить значну роль у формуванні надходжень від акцизу – знизився у 2009 році на 18,1 % або 441 млн. грн., а у 2010 році стрімко зріс більше, ніж удвічі - на 111,1 % або 2,2 млрд. грн. Акцизний збір з транспортних засобів у 2009 році підвищився більше, ніж на половину (на 64,7 % або 55 млн. грн.), тоді як у 2010 році – помітно знизився на 26,4 % або 37 млн. грн [8].

Наразі слід розглянути структуру надходжень акцизного  збору із ввезених в Україну товарів  за групами підакцизних товарів у 2010 році (Рисунок 2.9).

 

Рисунок 2.9 - Структура надходжень акцизного збору із ввезених в Україну товарів у 2010 році

 

Найбільшу частку у структурі  надходжень акцизного збору із ввезених в Україну товарів у 2010 році зайняли акцизні збори з нафтопродуктів (67,1 %). Наступними найбільшими у структурі акцизного збору з ввезених в Україну товарів були акцизні збори з тютюнових виробів – 13,7 %, транспортних засобів – 8,7 % та кузовів – 7,7 %. Невеликими у структурі надходжень були акцизи з лікеро-горілчаних виробів, що склали лише 1,7 %, з виноробної продукції та пива, що в сукупності склали лише 1 % та з інших товарів Державної митної служби, частка яких 0,06 %. Для більш детального аналізу розглянемо динаміку акцизного збору із ввезених на територію України товарів.

Акцизних збір із ввезених на територію України товарів протягом 2008-2010 років набував стрімкого зросту: у 2009 році надходження зросли на 70,9 % або 1,1 млрд. грн., тоді як у 20100 році приріст був дещо меншим, але досить значним –38,6% або 986 млн. грн. Таке зростання, переважно, було забезпечене зростанням ставок акцизних зборів. Насамперед, найбільше зростання відбулось завдяки суттєвим приростам надходжень акцизного збору з нафтопродуктів - у 2009 році на 86,9 % або 839 млн. грн., а у 2010 – на 31,8 % або 573 млн. грн. Суттєві прирости надходжень були забезпечені і стрімкими зростаннями надходжень акцизного збору з тютюнових виробів: у 2009 році на 142,9 % або 130 млн. грн., а у 2010 році на 119% або 263 млн. грн.

Незважаючи на сукупне зростання протягом 2008-2010 років акцизного збору з ввезених на територію України товарів, проте за деякими підакцизними товарами відбулось і значне зниження надходжень цього податку. Зокрема, у 2009 році суттєво знизились надходження акцизного збору з кузовів на 37 % або 51 млн. грн., хоча у 2010 році надходження від цього підакцизного товару стрімко зросли у більше, ніж 2 рази (на 211,5 % або 184 млн. грн.). У 2010 році відбулись значні зниження надходжень акцизного збору за декількома підакцизними товарами: лікеро-горілчаними виробами на 32,2 % або 29 млн. грн., тоді як у 2009 році вони зростали на 57,9 % або 33 млн. грн., виноробною продукцією на 6,9 % або 2 млн. грн., а в попередньому році зростало на 38,1 % або 8 млн. грн. та транспортними засобами на 1,3 % або 4 млн. грн. Проте, загалом надходження акцизного збору із ввезених на територію України товарів протягом 2008-2010 роки помітно зростали [13].

Далі розглядатимемо динаміку та структуру надходження мита за 2008-2010 роки в розрізі ввізного та вивізного мита. У 2010 році надходження мита були сформовані на 96 % ввізним (імпортним) митом та на 4 % - вивізним (експортним). Отже, спершу детально дослідимо надходження ввізного мита (Додаток В).

Таким чином, надходження ввізного мита протягом 2008-2010 років дещо зросли у 2009 році – на 0,24 % або 2,3 млрд. грн. та суттєво знизились у 2010 – на 42,1 % або 5 млрд. грн. При цьому, надходження ввізного мита протягом досліджуваних років формувались за рахунок ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них і ввізного мита на інші товари. Така класифікація ввізного мита обумовлена перерахуванням ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засобі і шини до них до спеціального фонду Державного бюджету України, а ввізного мита на інші товари - до загального фонду цього бюджету.

Таким чином, зростання  ввізного мита на інші товари на 44,6 % або 2,5 млрд. грн. у 2008 році та спад у 2010 році на 28,7 % або 2,3 млрд. грн., що порівняно нижчий від попередньо згаданого ввізного мита, підвищило значимість цього мита у формуванні ввізних митних надходжень України за останні роки, частка якого зросла до 67,1 % у 2008 році та до 82,6 % у 2010 році.

Далі дослідимо динаміку та структуру меншого за обсягами надходжень виду мита - вивізного мита в Україні. Спершу, розглянемо структуру  надходжень вивізного мита в останньому досліджуваному році [26].

Наразі дослідимо динаміку надходжень вивізного мита в Україні протягом 2008-2010років .

Таким чином, сукупні надходження  вивізного мита протягом досліджуваних  років мали змінний характер: у 2009 році значно знизились на 32,9 % або 97 млн. грн., що за даними Митної служби України, відбулось через зменшення фізичних обсягів вивезення насіння олійних культур у понад 4 рази, що спричинило зниження вивізного мита на насіння і плоди олійних рослин на 72,2 % або 78 млн. грн. та природного газу майже у 2 рази, що знизило надходження вивізного мита на інші енергетичні матеріали на 39,3 % або 11 млн. грн. Проте, у 2010 році надходження вивізного мита стрімко збільшились на 43,9 % або 87 млн. грн. завдяки різкому зростанню вивізного мита на насіння і плоди олійних рослин більш, ніж у 4 рази - на 492 % або 147 млн. грн., тоді як надходження інших вивізних мит суттєво знизились: на відходи та брухт чорних металів на 38 % або 48 млн. грн., на інші енергетичні матеріали на 23,2 % або 4 млн. грн. та на інші товари на 34,8 % або 9 млн. грн.

Підсумовуючи дослідження  динаміки та структури непрямих податків протягом 2008-2010 років слід відмітити такі тенденції: найбільші надходження серед непрямих податків приносить податок на додану вартість, що у структурі надходжень непрямих податків в середньому займав 76 %; у 2009 році зросли надходження від усіх непрямих податків, проте найбільшого зросту серед них набув податок на додану вартість; останнього досліджуваного року надходження непрямих податків дещо знижуються через помітне зменшення податку на додану вартість та різке зниження митних надходжень, натомість надходження акцизного збору стрімко зросли, як за виробленими товарами, так і за ввезеними товарами завдяки підвищенню ставок цього податку [22].

 

3 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

3.1 Проблеми Непрямого оподаткування в адаптації податкового законодавства

 

Інтеграційні процеси  можуть впливати на економіку країни не лише позитивно, а й негативно. Позитивним є те, що збільшуються розміри  ринку (отже, масштаби виробництва й  додаткові прибутки від реалізації товарів на зовнішніх ринках, а це актуально для галузей з малою кількістю національного ринку), забезпечуються кращі умови торгівлі, поліпшується її інфраструктура, застосовується передова технологія тощо. Негативний вплив інтеграції полягає в тому, що у відсталих країнах відбувається відплив ресурсів (чинників виробництва) і перерозподіл на користь сильніших партнерів, з’являється реальна загроза потрапити в залежність від несприятливих стихійних явищ, які часом охоплюють світову економічну систему. Маємо на увазі періодичне загострення фінансової нестабільності, збільшення розвитку між країнами-лідерами і менш розвиненими країнами. Подібні потенційні і реальні загрози мають ретельно враховуватися у зовнішньоекономічній стратегії України з відповідним запровадженням механізмів захисту національних інтересів та системи економічної безпеки, адаптованих до умов відкритої економіки.

Информация о работе Історія розвитку прямого і непрямого оподаткування, їх співвідношення та зв'язок між ними