Індивідуальна робота з дисципліни «Міжнародне оподаткування»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 13:59, практическая работа

Описание

1. Податкова система Австралії
Австралія — промислово-аграрна країна, розташована на Австралійському материку. Провідними галузями національної економіки є гірничодобувна, тваринництво та туризм

Работа состоит из  1 файл

міжнародне оподаткування.doc

— 125.50 Кб (Скачать документ)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький  національний університет»

Кафедра менеджменту  і адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

з дисципліни «Міжнародне  оподаткування»

 

 

 

 

                                                                                           Виконала ст. гр. ЗЗЕД-07-1с

                                                                                                          Кустова Катерина

                                                                                                          Перевірила: Щекович О. С.

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2013 рік

1. Податкова  система Австралії

Австралія — промислово-аграрна країна, розташована на Австралійському материку. Провідними галузями національної економіки є гірничодобувна, тваринництво та туризм. У країні видобувають здебільшого кольорові метали, золото, а також виробляють товари з них. Крім того, Австралія займає провідне місце у світі з постачання вовни, цукру, пшениці, м'ясо-молочних виробів. Щорічно до країни приїжджає понад 4 млн туристів, що дає можливість формувати бюджет з перевищенням дохідної частини над витратною. Адміністративно Австралія складається з шести штатів та двох територій, які мають свій уряд та законодавчі органи.

Податкова система має три рівні: федеральний, тобто державний, регіональний та місцевий (рівень громад). Основним є перший рівень — державний, який практично фінансує усі інші. Податки регіонального рівня, або штатів, та місцевого не мають великого значення для формування бюджету.

Основним податком федерального рівня є прибутковий податок, який стягується як з юридичних, так і з фізичних осіб. Податок з юридичних осіб, по суті, є податком на прибуток. Прибутковий податок має тенденцію до поступового зниження ставки з 36 до 30 %. Якщо фірма зазнала збитків, то вона переносить їх на прибуток наступних років. Усі юридичні особи поділяються на три групи. Перша група — великі компанії, які мають річний оборот понад 100 млн австралійських доларів (австрал. дол.). До цієї групи належать також міжнародні корпорації, які є провідною категорією у наповненні державного бюджету. Друга група — середні підприємства, які мають оборот від 1 млн австрал. дол. за рік. Третя категорія — малі підприємства з річним оборотом до 1 млн австрал. дол. за рік. До цієї категорії належать також приватні підприємці. Для цих платників передбачається кілька варіантів сплати податків, у тому числі і спрощена система оподаткування та обліку доходів. Вибір системи оподаткування залишається за платником. Прибутковий податок з юридичних осіб становить 14-15 % федерального бюджету.

Прибутковий податок  з фізичних осіб має прогресивний характер. Але податкова реформа, яка проводиться в Австралії, має досить ліберальний характер і спрямована на зниження податкового  тиску на платника. Особливістю оподаткування фізичних осіб є саме нарахування податку та подання щорічної податкової декларації. Фінансовий рік в Австралії починається 1 липня. При сплаті прибуткового податку встановлюється неоподатковуваний мінімум доходів громадян у розмірі 6 тис. австрал. дол. А далі діє прогресивна шкала оподаткування. Для доходу від 6 тис. до 20 тис. австрал. дол. ставка податку становить 17 %; з доходів від 20 тис. до 50 тис. австрал. дол. податок стягується у розмірі 30 %; з доходів від 50 тис. до 60 тис. австрал. дол. — 42 %, з доходів понад 60 тис. австрал. дол. — 47 %. Зараз близько 80 % населення держави сплачує прибутковий податок за середньою ставкою — 30 %.

Крім зниження податкового тиску, в Австралії  запроваджуються різні соціальні програми. Так, підвищено на 4 % розмір пенсій та допомоги з гарантованим перевищенням на 2 % над будь-яким рівнем інфляції, постійно збільшується допомога на виховання дітей. Сім'ї, які мають тільки одне джерело одержання доходів, фактично не сплачують податок з доходів до 13 тис. австрал. дол. Особливістю стягнення цього податку є те, що пенсії входять до складу сукупного річного доходу фізичних осіб.

У країні проводиться  реформування напрямків податкових платежів. Замість існуючого раніше податку з продажу введено податок на товари та послуги з єдиною ставкою 10 %. За економічною суттю він аналогічний податку на додану вартість. Ним не оподатковуються товари та вироби, які експортуються з країни, продовольчі товари, медичні препарати, послуги зі здобування початкової та середньої освіти, медичні послуги, благодійна діяльність, а також діяльність релігійних організацій.

До непрямих податків належать також мито та акцизи. Останні встановлюються на алкогольні напої, тютюнові вироби, дизельне паливо тощо.

Крім цих податків, які мають досить велику питому вагу в загальному федеральному бюджеті, існують й інші:

• податок на приріст капіталу стягується з прибутку, одержаного від реалізації деяких активів (наприклад, акцій);

• податок з дорогих автомобілів;

• пенсійний збір у розмірі 1,5 % фонду заробітної плати;

• податки, які стягуються способом у джерела з дивідендів, відсотків на капітал;

• податок на нафтові ресурси;

• податок з додаткових виплат. Його сплачує роботодавець, коли надає найманим працівникам додаткові пільги або інші виплати. До них належать нарахування власникам автомобілів за пальне та ремонт, якщо він використовується для службових цілей, сплата за навчання дітей співробітників, видача безвідсоткових позик або з відсотками, але нижчими за звичайну банківську ставку, інші витрати.

Якщо пільга, яку одержав працівник, перевищує 50 тис. авст. дол., то роботодавець з суми перевищення сплачує податок за ставкою 48,5 %, тобто максимальна ставка збільшується на 1,5 % сплати у пенсійний фонд. Загалом цей податок становить 23 % в загальному федеральному бюджеті.

Податкова реформа  в Австралії проводиться шляхом спрощення системи оподаткування. Уряди штатів залишили лише податок  з грального бізнесу, гербові  збори, мита, земельний податок. Крім цих податків, муніципальні ради можуть встановлювати податки на певні види майна та на фонд оплати праці. Бюджети штатів залежать від надходження податків на товари та послуги.

 

 

2. Податкова  система Бельгії

Податкова політика і податкова система Королівства  Бельгія (КБ) суттєво відрізняються від інших країн Західної Європи.

Основним податком є податок з корпорацій. Згідно з чинним законодавством країни до корпорації належать будь-яка фірма, підприємство, організація (у тому числі з іноземними інвестиціями) яка:

• є юридичною особою і зареєстрована в КБ або за її межами;

• органи керівництва корпорацією знаходяться в КБ;

• здійснює свою господарську, фінансову, комерційну діяльність, що приносить прибуток.

Отже, суб'єктами оподаткування  виступають:

• будь-які бельгійські організаційні структури у вигляді комерційних

підприємств:

- акціонерні товариства (відкритого та закритого типів), товариства з обмеженою відповідальністю,

- кооперативи, приватні підприємства, командитні товариства;

• бельгійські кооперативні підприємства:

- суспільні компанії та компанії комунальної сфери діяльності (за умови, що вони одержують прибуток),

- неприбуткові підприємства, які все ж таки одержують прибуток;

• особливий випадок — коли підприємство зареєстроване за межами КБ, але має органи управління на території держави.

Деякі категорії  підприємств не підлягають оподаткуванню. До них належать:

• організації та асоціації, не зареєстровані як юридичні особи;

• організації, які не одержують прибутку і не здійснюють підприємницьку діяльність.

Податок з корпорацій стягується з будь-якого прибутку. Залежно від виду підприємства виділяють різні види прибутку.

Так, для акціонерного товариства оподатковуваний прибуток поділяється на:

• прибуток, який залишився у розпорядженні компанії (капіталізована частина прибутку);

• дивіденди;

• винагороди членам ради директорів;

• витрати, які не відносяться на собівартість.

• прибуток від інвестицій.

Окремо визначається прибуток, одержаний внаслідок зростання  резервів. Він розраховується як різниця  між резервами, які утворюються в кінці та на початку фінансового року. Ці резерви поділяються на два типа.

1. Балансові або відкриті резерви, які розраховуються на підставі бухгалтерського балансу.

2. Приховані резерви, які виявляються після відповідних перевірок податковими органами і не показані в бухгалтерському балансі. До них належать:

• недооцінка цінних паперів (акції, внески), які відображаються в бухгалтерському обліку за заниженою вартістю;

• переоцінка кредиторської заборгованості, яка не відповідає розміру боргу;

• надлишок засобів амортизаційного фонду, коли нараховані амортизаційні відрахування вищі, ніж дозволені чинним законодавством або нормативними документами.

Податок з корпорацій стягується також із дивідендів. При  цьому виділяють:

• прибуток, що розподіляється у вигляді відсотків на інвестований капітал (на рівні 6 % інвестованого капіталу);

• відсотки, які сплачуються за інвестиціями для пайовиків, членам їх сімей та дітям.

До оподатковуваного прибутку додається розмір одержаного доходу (або збитків), коли підприємство працює в зонах, за межами КБ, де діє пільгове оподаткування. Якщо підприємство має операційні збитки, то їх можна компенсувати за рахунок прибутку наступних п'яти років. Оподатковується також прибуток від приросту капіталу. Але якщо обладнання, основні фонди до продажу належали підприємству не менше п'яти років і за ними проведено дооцінку на підставі встановлених законом норм, то таке майно звільняється від сплати податку. Оподаткування здійснюється за ставкою 21,5 %, якщо дохід від реалізації перевищує суму переоцінки. Якщо доходи від реалізації протягом наступних трьох років реінвестують приріст капіталу, то такі суми звільняються від сплати податку.

Оподаткування бельгійських підприємств здійснюється за прогресивною шкалою і залежить від розміру прибутку. Ці ставки коливаються від 30 до 45 %. За стандартною ставкою, яка дорівнює 43 %, оподатковуються:

• холдингові компанії, де понад 50 % інвестованого капіталу спрямовується в інші фірми. Це пояснюється тим, що основна частина цього прибутку — це дивіденди, які оподатковуються за ставкою 90 %;

• компанії, у яких 50 % акцій належить іншій компанії.

Якщо підприємство одержує прибуток за кордоном і він  не оподатковується в інших державах, ставка зменшується на 75 %.

Зазначений  податок сплачується чотири рази на рік. За порушення термінів сплати податків стягується штраф у розмірі 20 % суми недоплати.

У КБ діє додатковий корпоративний податок. Він стягується, якщо сума вартості акцій перевищує частку капіталу компанії, коли вона викупляє свої акції. Ставка оподаткування у такому разі становить 43 %. При ліквідації компанії, коли додаткові виплати акціонерам більші, ніж їх внески в капітал підприємства, оподаткування здійснюється за ставкою 43 % або 21,5 %. Згідно з законодавством Бельгії при ліквідації підприємства можливе звільнення від оподаткування. Але для цього необхідно, щоб:

• компанія після перебудови мала юридичну адресу на території КБ;

• злиття або укрупнення відбувалося лише юридично, без знищення виробничих потужностей;

• кінцеве рішення про частку цієї компанії було ще не прийняте. Дохід, який сплачується акціонерам компанією у вигляді дивідендів, оподатковується за ставкою 25 %. Втім, надаються різні податкові пільги, коли між державами діють відповідні угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Персональний  прибутковий податок. Він стягується з усіх доходів громадян КБ. Доходи чоловіка та дружини при визначенні загальної податкової ставки можуть об'єднуватися. Але це правило не діє:

• якщо подружжя займається професійною діяльністю, то професійна діяльність чоловіка з меншим доходом оподатковується окремо;

• якщо тільки один із подружжя має дохід, то 30 % від цього професійного доходу передається іншому члену подружжя (але не вище визначеної суми) і оподатковується окремо. Оподаткування здійснюється за змінною шкалою. Ставки встановлюються від 26 до 55 %. До цього податку додаються муніципальний податок у розмірі від 6 до 10 % базової ставки та додатковий внесок у розмірі 3 %. Досить суттєво зменшується податок, якщо в родині є понад три утриманці.

Податок на додану вартість. Ставка оподаткування для більшості платників податків становить 21 %. Деякі види діяльності оподатковуються за нижчою ставкою, а саме:

• будівництво житла — 12 %;

• товари першої потреби, медикаменти тощо — 6 %.

Взагалі не стягується податок із банківських, страхових, фінансових, освітянських, державних податкових послуг та послуг охорони здоров'я.

Податок на спадщину. Ставки цього податку досить високі. Так, для прямих спадкоємців вони коливаються від 3 до 30 %, для інших — від 20 до 80% вартості майна.

Информация о работе Індивідуальна робота з дисципліни «Міжнародне оподаткування»