Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 11:56, реферат

Описание

В Концепції Верховної Ради України відмічається, що національні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, забезпечення ефективного його використання для подолання кризових явищ у економічному та соціальному розвитку. Враховуючи економічні, соціальні, екологічні, оборонні та інші національні інтереси, слід за короткий строк здійснити комплекс заходів, які б сприяли підвищенню якісних характеристик вітчизняного науково-технологічного потенціалу до рівня стандартів розвинених країн, інтенсифікації процесу опанування науковими знаннями, новими технологіями та їх практичному втіленні .

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………………3
Сутність інвестиційної діяльності підприємства.Класифікація інвестицій…………………………………………………………………………..4
Характеристика інновацій та інноваційної діяльності……………………12
Інвестиційна складова інноваційної діяльності підприємств…………….19
Висновки……………………………………………………………………………25
Список використаної літератури………………………………………………...26

Работа состоит из  1 файл

Індзавд.doc

— 358.00 Кб (Скачать документ)

Вирішення питання  інвестиційного наповнення національної економіки повинно забезпечити  економічне  зростання,  що  дасть  змогу  поступово  перейти  і  до  збільшення  обсягів  державного фінансування  освіти,  науки,  НДДКР.  Високий  рівень  інноваційно-інвестиційної  активності господарюючих  суб'єктів,  наукових  установ,  держави  в  цілому  має  забезпечити  досягнення  стану саморозвитку інноваційно-інвестиційної системи України.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Денисюк Г.Л. Теоретичні аспекти інвестиційного забезпечення інноваційного  розвитку регіону [Електронний ресурс]  / Г.Л. Денисюк - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_2/31.pdf
  2. Череп А.В., Маркова С.В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності  [Електронний ресурс]  / А.В. Череп, С.В.Маркова - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_3/154.pdf
  3. Про інвестиційну діяльність: Закон України, 18 вересня 1991 року N 1560-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу - www.zakon.rada.gov.ua.
  4. Мойсеєнко І. П. Інвестування Навч. посіб/І.П.Мойсеєнко – К.:Знання, 2008. – 490 с.
  5. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Навчальний посібник/А.С.Музиченко – К.: Кондор, 2005. – 406 с.
  6. Пересада О.О., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч.посібник/О.О.Пересада, Т.В.Майорова –  К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.
  7. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб.— 2-ге видання/О.О.Гетьман, В.М.Шаповал — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
  8. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.

 

 

 


Информация о работе Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства