Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 22:19, диссертация

Описание

Инновацияны технологиялық сипаттарына байланысты өнімдік және үрдістік деп екіге бөледі, өнімдік инновациялар жаңа материалдар мен жартылай фабрикаттарды пайдалана отырып, жаңа өнім алуға негізделсе, үрдістік инновациялар өндірісті жаңа технологиялар арқылы ұйымдастырудың тәсілдері болып табылады. Сонымен бірге, өнімнің маңыздылығы мен қызмет ету аясына қарай инновацияларды әлемдік салалар үшін, елшілік салалары үшін және белгілі бір кәсіпорын үшін деп жіктелінеді. Бір есте болатын жай, саланың басты сипаты ғылыми-техникалық ізденістердің нәтижесі болып табылатындықтан да, өнім түсінің, түрінің өзгеруі сияқты жаңашылдықтар инновацияға жатпайды.

Содержание

Қысқартулар, шартты белгілер, символдар және
терминдер тізімі .......................................................................…....5
Кіріспе .............................................................................................. 6
І ТАРАУ. Франчайзингтің қалыптасуы және даму мүмкіндіктері ………………….........................................16
1.1. Франчайзингтің мәні мен мазмұны ......................................... 16
1.2. Қазақстанда франчайзингтің даму мүмкіншіліктері ............. 36
ІІ ТАРАУ. Оффшорлық бизнестің қажеттілігі және оны пайдаланудың негізгі шарты ………..….........................45
2.1. Оффшорлық бизнестің мәні мен принциптері ................46
2.2. Оффшорлық бизнестегі құпиялық проблемасы .....................50
2.3. Қазақстандағы оффшорлық бизнес:реттеу жүйесі
мен олардың даму перспективасы ..........................................51
2.4. Оффшорлық компанияларда қолданылатын
базистік хемалар .................................................................................54
ІІІ ТАРАУ. Лизингтік бизнесті қалыптастыру
және дамыту жолдары ……………………………..………….....59
3.1. Лизингтік бизнестің негізгі түсініктері ...................................59
3.2. Лизинг және лизингілік мәмілелер ...............................................63
3.3. Лизинг және лизингілік операциялар түрлері ..................................76
3.4. Лизингілік операцияларды ұйымдастыру және
оларды жүргізу техникасы ..............................................................80
3.5. Лизингтің даму проблемалары ................................................. 90
IV ТАРАУ. Кәсіпкерлік құрылымдардың бизнес-жоспарды жасау үрдісінің әдістемелік негізі ………………..................106
4.1. Матрицалық (портфельдік) талдау ....................................... 106
4.2. Бизнес-жоспардың қажеттілігі және оны пайдаланудың негізгі шарттары ...................................................................................110
4.3. Фирма және сіздің стратегияңыздың
қысқаша көрінісі .........................................................................116
4.4. Нарықтың негізгі көрсеткіштері ........................................ 117
4.5. Болашақ кезеңдердегі болжамдалып отырған
кірістер мен шығындар .........................................................................120
V ТАРАУ. Үйлестіруші қатынастарды жетілдіру
және кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасау ............................122
VI ТАРАУ. Қаржы нарығын қолдау және
дамуын жүзеге асыру жолдары ..................................................129
6.1. Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының
мәні мен мазмұны ............................................................................. 130
6.2. Қаржы нарығындағы қор биржасы және
оның шетелдік тәжірибесі .......................................................................156
6.3. Қор биржасындағы сауда-саттықтың ұйымдастырылуы .......... 165
6.4. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын
жетілдіру жолы ................................................................................. 171
VII ТАРАУ. Концессиялық бизнесті қалыптастыру
жүйесі және оның даму перспективалары ................................182
7.1. Концессиялық бизнестің мәні мен мазмұны ..........................182
7.2. Қазақстан Республикасында концессиялық
қатынастардың дамуы ...................................................................... 190
VIII ТАРАУ. Қазақстан Республикасындағы
венчурлік бизнестің дамуы ..........................................................202
8.1. Венчурлік бизнес түсінігі ........................................................207
8.2. Қазақстан Республикасындағы венчурлік бизнес
дамуының алғышарттары ................................................................209
8.3. Қазақстан Республикасындағы венчурлік
қорларды құру механизмі ................................................................220
8.4. Шетелдегі венчурлік бизнес ұйымдастыру негіздері ........... 227
Қорытынды...................................................................................... 237
Әдебиеттер ........................................................................................243
Қосымша А ........................................................................................ 248
Қосымша Ә ........................................................................................ 266
Қосымша Б ........................................................................................
Қосымша В ........................................................................................ 291
Қосымша Г.........................................................................................
Қосымша Д ........................................................................................

Работа состоит из  1 файл

-аза-стан Республикасында к-сіпкерлікті- инновациялы- т-рлерін ж.doc

— 2.63 Мб (Скачать документ)