Інвестування в акції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2011 в 19:45, реферат

Описание

Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування.

Содержание

Вступ
1. Сутність інвестицій
2. Сутність портфельних інвестицій та їх класифікація.
3. Інвестування в акції
4. Державне регулювання ринку цінних паперів
Висновок
Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

Інвестування в акції.doc

— 98.00 Кб (Скачать документ)

    Міністерство  фінансів України

    Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 
 

    Кафедра міжнародної економіки 
 
 
 
 
 

    РЕФЕРАТ

    на  тему:

Інвестування  в акції 
 
 
 

    Виконала:

    студентка 5 курсу

    спеціальності

    Міжнародна  економіка – 51

    Каракоця  Євгенія

    Перевірив:

    Бузинар Б.А. 
 

    Київ

    2011 
 
 

Зміст 

    Вступ

 1. Сутність  інвестицій
 2. Сутність портфельних  інвестицій та їх класифікація.
 3. Інвестування в акції
 4. Державне регулювання ринку цінних паперів

Висновок

Список  використаних джерел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

  Сьогодні  у складній та заплутаній системі  економічних зв’язків усе частіше  необхідно приймати зважені рішення  щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження  заощаджень потрібно відмовитись від  старих засобів накопичення та перейти  до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування.

  В часи гострої економічної кризи  кожен «стоїть на роздоріжжі»: що робити з накопиченими коштами, куди їх вкласти і чи можна їх вкладати зараз взагалі, чи можна довіритися державі в наш час, як отримати і примножити свої грошові заощадження.

  Україна – є державою з нестабільною економікою, щоденно змінюваною політикою. Це, з  одного боку, відштовхує інвесторів, а  з іншого, приваблює, адже там де ризики високі, можна отримати високі прибутки.

  Згідно  статистичних даних обсяги інвестицій в Україну з країн ЄС зросли з 22912,4 млн. дол. США (станом на 01.01.2008р.) до 28175,5 млн. дол..США (станом на 01.01.2009р.) Зокрема, порівнюючи обсяги іноземних  інвестицій в Україну за 1995-2008 р.р., то вони також зросли з 483,5млн. дол..США до 29542,7 млн. дол.. США.

  На  мою думку, для України це є  позитивним явищем. Але не потрібно забувати про населення України, яке ще не до кінця зрозуміло важливість інвестування.

  Кожна людина намагається вкладати в щось свої гроші, заощадження, накопичення. Кожен п’ятий вважає, що він інвестує свої гроші. Але, насправді,  коли людина тільки вкладає свої гроші до банку – це не є інвестуванням.  Адже вкладаючи гроші до банку, ми майже нічим не ризикуємо, ми не зможемо збільшувати вартість наших грошей, адже наші гроші на депозитному рахунку – це «мертві гроші».

  Інша  річ, коли ми вкладаємо гроші в  різноманітні акції, які дають нам  прибуток у вигляді процентів. 

  У кожної людини « на слуху» перебуває  більше пів сотні економічних термінів, які вона не може розтлумачити правильно, тому і виникають іноді різного роду розбіжності.

  Щоб цього уникнути потрібно більш детально вивчати деякі поняття, поглиблювати знання в цій області науки. Для  кращого розуміння поняття «портфельних інвестицій» я вирішила дослідити цей бік інвестування. 

  
 1. Сутність  інвестицій
 

  Згідно  Закону України «Про інвестиційну діяльність»  від 18.09.1991р.: інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень.

    В широкому розумінні інвестиції є вкладенням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді.

  Інвестиції  – це економічна категорія розширеного  відтворення, яка є основним інструментом формування мікро- та макроекономічних пропорцій і визначає темпи економічного росту.

    Під інвестиціями розуміють економічні  ресурси, які спрямовуються на  збільшення реального капіталу  товариства, тобто на розширення  або модернізацію виробничого  апарату. Це може бути пов’язане з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також із будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди необхідно включати і витрати на обладнання, наукові дослідження та підготовку кадрів, що є інвестиціями в «людський капітал», який на сучасному етапі розвитку економіки набуває все більшого значення, бо саме результатом людської діяльності виступають і будинки, і споруди, і машини, і обладнання, і, найголовніше, основний фактор сучасного економічного розвитку – інтелектуальний продукт, який визначає економічне положення країни у світовій ієрархії держав. 

  
 1.   Сутність портфельних   інвестицій та  їх структура
 

  Портфельні  інвестиції – вкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які  приносять інвесторові відповідний  доход, але не дають право контролю над підприємством. Такими цінними паперами можуть бути акціонерні або боргові цінні папери (прості векселі; боргові зобов’язання; інструменти грошового ринку та інші).

  Відмінності між прямими іноземними інвестиціями та портфельними полягає у наступному:

 1. Портфельні інвестиції охоплюють трансферти тільки фінансових активів, а прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – трансферти як фінансових, так і нефінансових активів.
 2. ПІІ передбачають існування тривалого контролю, а портфельні цього не передбачають.
 3. ПІІ більш рівномірні, стабільні та прозорі в порівнянні з портфельними.
 4. Портфельні інвестиції передбачають одержання стабільного поточного доходу у вигляді відсотків або дивідендів i додаткового доходу у вигляді різниці мiж ціною придбання i реалізації активу (курсової різниці).
 5. Портфельні інвестиції є більш ліквідними, ніж прямі. Через цю особливість вони дають можливість заробити «гарячі гроші» (звичайно за умов розвиненого ринку цінних паперів).

  Портфельні  інвестиції в Україні в 2007 р. склали 4 млрд дол. Про це повідомив заступник голови Державного агентства інвестицій і інновацій (Держінвестицій) Сергій Москвін, виступаючи на міжнародному форумі "Європа - Україна".

  Він уточнив, що в 2006 р. вказаний показник склав 3,6 млрд дол. Таким чином, фондовий ринок  продемонстрував позитивну динаміку, Найбільший попит у інвесторів мали компанії ГМК, ПЕК і машинобудівного комплексу. За даними експертів, 80% цих (портфельних) інвестицій мають іноземне походження.

  Структура портфельних інвестицій полягає  в наступній класифікації:

  А.   інвестування в акції

  Б.    інвестування в облігації

  В.    вторинні цінні папери 

  3. Інвестування в акції 

  Купуючи звичайні акції, інвестор стає співвласником  компанії і тим самим дістає права  на частку прибутку компанії, що звичайно виплачується у вигляді дивідендів. Крім того, у випадку якщо бізнес компанії буде розвиватися успішно, акції компанії будуть зростати у ціні і відповідно буде зростати і вартість портфеля інвестора, до складу якого входять ці акції. Але, з іншого боку, стаючи співвласником компанії, інвестор, який купив звичайні акції, приймає на себе й усі фінансові ризики, що супроводжують бізнес компанії. І у випадку якщо компанію спіткає невдача і її акції на ринку подешевшають, інвестор, що має ці акції у своєму портфелі, відповідно несе «паперові» збитки. З «паперових» у реальні ці збитки перетворяться в тому випадку, якщо інвестор вирішить продати акції за поточною роздрібною ціною, що нижче за ту, по акції були придбані. Якщо ж інвестор переконаний у надійності та перспективності обраної ним компанії й упевнений, що труднощі в бізнесі тимчасові, він швидше за все не буде продавати ці акції і у випадку, якщо його розрахунки виявляться вірними, раніше або пізніше акції компанії знову піднімуться в ціні і, можливо, у декілька разів перевищать ту ціну, яку заплатив за них інвестор. Якщо ж розрахунки інвестора не виправдаються, він може втратити значну частину своїх коштів, аж до повної їхньої утрати (у випадку банкрутства компанії).

  Таким чином, звичайні акції являють собою  спекулятивний інвестиційний інструмент, з одного боку, неприйнятий для тих, чия інвестиційна ціль полягає у збереженні капіталу, а з іншого -ідеальний для тих, чиєю ціллю є зростання капіталу або накопичення багатства.

  Звичайні  акції прийнято розподіляти на декілька великих груп, що розрізняються між собою за ступенем схильності до різноманітних фінансових ризиків, несприятливих економічних умов,за рівнем прибутковості, характеру і стабільності прибутку компанії та ін. Причому кожна з таких груп може об'єднувати в собі компанії, що представляють різноманітні сектори економіки, хоча, з іншого боку, дві компанії, що працюють в одній і тій же індустрії можуть належати до різних груп акцій. Усі звичайні акції підрозділяються на такі основні групи:

  -  першокласні акції (blue chips);

  - дохідні акції;

  - акції зростання;

  - спекулятивні акції;

  - оборонні акції.

  Класифікація  акцій існує для того, щоб інвестор міг орієнтуватися, на який прибуток і відповідно фінансовий ризик він може розраховувати, працюючи з тієї або іншою групою акцій.

    Зазвичай першокласні акції називають «вершками» фондового ринку. Ці акції емітують найбільші, давно відомі корпорації з бездоганною фінансовою репутацією, яку має їх бізнес. Найбільше яскраві представники цієї групи акцій: Philip Morris Companies (MO); Procter & Gamble Co. (PG); Mс Donald's Corporation (MCD): General Electric Company GE); Caterpillar Inc (CAT); AT & T Corporation (T); Boeing Company (BA) та ін. Ця група акцій становить інтерес для інвесторів, що мають на меті найбільш безпечне розміщення своїх коштів. У першу чергу для інституціональних інвесторів, таких як державні або недержавні пенсійні фонди, страхові компанії і т.п. Ці акції мають незначний потенціал зростання, але при цьому порівняно високий для акцій рівень девідентної прибутковості (2-3%). Через низьку ступінь ризику ці акції використовуються з метою довгострокового інвестування (часовий обрій — 5-10 років і більше) як засіб помірного зростання капіталу і одночасно одержання невисокого але постійного прибутку на інвестовані кошти.

  Дохідні акції характеризуються високим рівнем дивідендів прибутковості - у середньому 3- 8%. При цьому можливості зростання акцій практично немає. Тому ця група акцій підходить для інвесторів, націлених на безпечний і водночас відносно високий рівень поточного прибутку на інвестований капітал.

  Класичним прикладом дохідних акцій є компанії комунального обслуговування населення, акції компаній електропостачання. Крім того, у цю групу вибірково  відносяться акції промислових  і фінансових компаній, наприклад  «General Motors Corp» (GM) (за станом на 18.07.2003 p. мала річну дивідендну прибутковість 5,58%;), «J. P. Morgan Chase & Co.» (JPM) (прибутковість на 18.07.2003 p. 3,85%,). та ін.

Информация о работе Інвестування в акції