Аналіз діяльності "Оболонь"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 13:45, доклад

Описание

Пивзавод «Оболонь» було засновано в 1980 році. В 1992 році підприємство приватизоване і перетворене в ЗАТ «Оболонь». Наприкінці квітня 2011 результатом зборів акціонерів товариства “Оболонь” стало рішення про зміну назви закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Работа состоит из  1 файл

Оболонь.docx

— 212.43 Кб (Скачать документ)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет фінансів

Кафедра  менеджменту

 

 

 

 

 

Комплексне практичне індивідуальне  завдання

з дисципліни «Міжнародний менеджмент»

 «Корпорація «Оболонь»»

Виконав :

Студент гр. ФДГм-51

Хрипливий І.В.

Перевірила:

Гугул О. Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль - 2013

 

 

Загальна характеристика компанії та її місцезнаходження

Пивзавод «Оболонь» було засновано в 1980 році. В 1992 році підприємство приватизоване і перетворене  в ЗАТ «Оболонь». Наприкінці квітня 2011 результатом зборів акціонерів товариства “Оболонь” стало рішення про зміну назви закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Президентом корпорації є  Олександр Слободян.

До складу компанії входять  головний завод у Києві з віддаленими  виробництвами в Олександрії та Чемерівцях Хмельницької області, два дочірніх підприємства — «Пивоварня Зіберта» (Фастів, Київська обл.) та «Красилівське» (Красилів, Хмельницька обл.), а також підприємства з корпоративними правами в Бершаді, Коломиї, Охтирці, Рокитному, Севастополі та Чемерівцях.

Основні пивні бренди: «Оболонь»  «Hіke premіum», «Оболонь BeerMіx», «Zіbert», «Десант». Основні безалкогольні бренди: «Живчик», «Прозора», «Оболонська». Продукція компанії експортується в 33 країни світу

Підприємство є юридичною  особою, зареєстроване в Єдиному  державному реєстрі підприємств  і організацій України (ЄДРПОУ) за номером 05391057. має самостійний баланс,круглу печатку зі своїм повним найменуванням, фірмовий знак та інші необхідні реквізити.

Юридична адреса - м.Київ, вул., Богатирська, 3.

Основними видами діяльності євиробництво пива, виробництво дистильованих алкогольних напоїв, виробництво мiнеральних вод та прохолодних напоїв, оптова торгiвля напоями, роздрiбна торгiвля напоями, дiяльнiсть транспортних агентств.

Смак, зовнішній вигляд, термін зберігання та інші характеристики пива залежать від води, тому до неї на ПАТ "Оболонь" ставлять високі вимоги. Вода повинна максимально зберігати свої природні властивості. Для всіх напоїв ПАТ "Оболонь" використовує воду із власних артезіанських свердловин, розташованих на території заводу.

ПАТ "Оболонь" вкладає кошти не лише у розвиток власного виробництва, а й надає значну допомогу вітчизняній культурі та спорту, сприяє ознайомленню співвітчизників з відомими закордонними мистецькими колективами.

Київські пивовари роблять  все для задоволення потреб споживачів, партнерів, втілюючи в життя свій принцип "Жодного року без нового кроку".

Корпорація “Оболонь”  залишається єдиним великим гравцем  пивного ринку із виключно українським  капіталомі штаб-квартирою у Києві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макросередовище фірми

При проведенні аналізу макросередовища  необхідно визначити не тільки можливості та загрози зовнішнього середовища організації, але й виявити ймовірність  використання та вплив обраних можливостей  та загроз на результати діяльності організації.

а) Економічні фактори

Є ряд важливих макроекономічних факторів, стан яких впливає на діяльність підприємства. Відзначимо серед них найбільш істотні:

— динаміка ВВП (валового внутрішнього продукту) країни. Впливає на рівеньдоходів, стан зайнятості (як наслідок, — вартістьробочоїсили), рівеньпроцентних ставок за кредитами тощо;

— рівеньінфляції, йогозміни. Впливає на вартістьресурсів, щокупуютьсяпідприємством, рівеньпроцентних ставок за кредитами, структуру попиту на певнігрупитоварів;

— динаміка курсу національноївалюти. Цей фактор залежновідглибини і  темпівзмін з певною силою впливає  на експортерівтаімпортерівпродукції, а потімзізгасаючою силою — на суміжнікомпанії.

Таблиця 1

Рівень впливу економічних  факторів

Економічні фактори

Оцінка

Рівеньекономічногорозвиткукраїни й умовифункціонуванняпідприємницьких структур

Задовільно

Рівеньінфляції

Добре

Інвестиційнийклімат в галузі

Добре

Підвищеннямінімальногорівнязарплати

Погано

Загальніпроблемиоподаткування

Задовільно

Підвищеннярівняпопиту на данівидипослуг

Добре

Посиленнядержавного контролю за ціноутворенням

Добре

Корупція

Задовільно

Обміннікурси валют

Добре

Транспорт і комунікації

Задовільно


Таблиця 2

Динаміка ВВП

Показник/рік

2006

2007

2008

2009

2010

ВВП (млнгрн)

544153

720731

948056

913345

1094607

           

 

 

З цього графіку видно,що показник ВВП з 2007 по 2008 роки зростав. У 2007році зріс на 176578грн; у 2008 році зріс на 227325грн; у 2009 році зменшився на 34711грн; у 2010 році показник ВВП знову зріс на 181262 грн.

Показник ВВП має тенденцію  до зростання, що є позитивним фактором.

Таблиця 3

Індекс інфляції

Показник/рік

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Індекс інфляції

(% до  попереднього року)

109,1

112,8

125,2

115,9

109,4

8,9


ринок сегментування  товар позиціювання ціновий

Таблиця 4

Обсяг реалізованої промислової  продукції

Рік 

2006

2007

2008

2009

2010

Обсяг реалізованої

Промислової продукції

(млн.  грн)

551729

717076,7

917035,5

806550,6

1067132


 

Обсяги реалізованої продукції  до 2008 рокузростали.У 2007 році вони зросли на 165347,7млнгрн; у 2008 році на 199958,8млнгрн, а в 2009 році обсяги реалізованої продукції зменшились на -110485млн грн.. у 2010 обсяги продукції знову почали зростати і зросли на 260581,4млнгрн.

б) Соціально-демографічні фактори

Організація зацікавлена  також в інформації, що стосується таких факторів, як: демографічні, соціальна  захищеність населення, охорона  праці і здоров'я трудящих, традиції, домінуючі життєві цінності й  установки людей та ін. Одним із важливих аспектів є демографічний, оскільки ринки складаються з  людей, і потенціал їх зростання  залежить від динаміки демографічних  показників.

У світлі стратегічної поведінки  фірми інтерес становить інформація про: динаміку народжуваності; структуру  сім'ї; тривалість життя; статевовіковий склад населення; освітній рівень; міграцію населення. Прогнозування змін указаних факторів дозволяє організації передбачати зміни очікувань у суспільстві в цілому чи окремих його верств або груп і почати дії щодо покращання їх обслуговування порівняно з конкурентами.

в) політико-правові фактори

Політичне середовище. Це один з найважливіших факторів, що необхідно  вивчати у першу чергу для  того, щоб мати чітке уявлення про  наміри федеральних (муніципальних, місцевих) органів влади щодо розвитку суспільства, регулювання механізму обігу  грошей у державі, створення умов ресурсного забезпечення для кожної організації, зміни в законодавстві, правовому регулюванні й оподатковуванні, а також про те, за допомогою  яких засобів владні структури будуть проводити в життя свою політику.

Для керівництва організацій  велике значення мають такі аспекти  політичного фактора, як стабільність уряду, можливості і сила опозиційних  політичних структур, можливі зміни  щодо бізнесу після виборів у  законодавчі органи. Політична стабільність держави - ключовий фактор, що дозволяє знизити економічну невизначеність діяльності організації в напрямках, визначених обраною стратегією. Фактор політичної стабільності дуже важливий для організацій, що функціонують на ринках різноманітних країн.

Серед інших аспектів політичного  середовища необхідно відслідковувати  такі, як кредитна політика й обмеження  на одержання позичок, угода з  тарифів і торгівля між країнами, митна політика, субсидії, податкові  пільги, розміщення сил провідних  політичних партій і спілок, структура  великих фінансово-промислових груп, структура і сили впливу професійних  спілок і асоціацій на суспільні  рухи на захист професійних інтересів  трудящих та ін.

До джерел інформації для  аналізу політичного середовища відносять: дані опитувань громадської  думки, проведені різними інститутами  і громадськими організаціями; доповіді і виступи політичних лідерів  і урядових діячів; порядки денні  засідань Верховної Ради (парламенту); приватні інтерв'ю державних діячів; програми зустрічей і візитів  закордонних політиків і представників  державної влади провідних країн  світу та ін.

Отримана інформація дозволяє фірмі скласти загальну картину  політичної обстановки в країні, розробити  прогноз її розвитку на перспективу  і створити власні механізми пристосування  до навколишнього середовища. До останнього можна віднести формування системи  зовнішніх економічних зв'язків, страхування ризиків при укладанні  угод, розробку адекватних змінам середовища соціальних програм підтримки працівників  фірми та ін.

Таблиця 5

Вплив політичних факторів макросередовища фірми

Політичні фактори

Оцінка

Поточне законодавство на ринку

Задовільно

Антимонопольне законодавство.

Погано

Політична стабільність

Задовільно

Громадське задоволення  політикою уряду

задовільно

Посилення державного контролю за діяльністю суб'єктів бізнесу та штрафні санкції

Добре

Недосконалість законодавчої бази

Задовільно

Вибори на всіх рівнях влади

Добре


 

г) технологічні фактори

Технології та інновації

Для вдосконалення якості продукції та усіх виробничих процесів компанія оновлює обладнання. Це дозволяє бути серед лідерів за рівнем технічного оснащення не тільки в Україні, але  й в Європі.

Проектна заводу у Києві  потужність становить 11 млн. гектолітрів  пива на рік, що робить підприємство найбільшою пивоварнею Європи. На заводі встановлено  варильну систему німецької фірми Ziemann, яка здійснює до 12 варок на день по 750 гектолітрів холодного сусла. Для забезпечення якості продукції  задіяно чотири потужні фільтраційні установки, виконані німецькою фірмою КHS. Потужність найбільшого фільтра  — 950 гектолітрів на годину. На заводі діє одна з найбільших у Європі ліній розливу у скляні пляшки потужністю 110 тис. пляшок на годину виробництва німецької компанії KHS. Крім цього, на заводі працюють потужні лінії розливу у банки, ПЕТ пляшки та кеги.

Солодовий заводу потужністю 120 тис. тонн солоду на рік дозволив «Оболоні» забезпечити себе сировиною  вищої якості і постачати її за кордон. Інвестиції у цей проект склали близько $100 млн. Продовжується  модернізація «Пивоварні Зіберта». В  установку нових варильних порядків, бродильних танків і ліній розливу  інвестовано більше 40 млн. євро.

З метою зменшення навантаження на довкілля «Оболонь» інвестувала  в унікальну установку для  сушки пивної дробини — маси, яка у величезних кількостях (до 700 тонн в день) утворюється в процесі  приготування пивного сусла. Після  висушування і грануляції пивна  дробина є дуже корисним кормом для  худоби, що не може не зацікавити великі сільськогосподарські підприємства.

Информация о работе Аналіз діяльності "Оболонь"