Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 22:41, курсовая работа

Описание

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ та практичних методик розрахунку ліквідності та платоспроможності. В першому розділі досліджується теоретичні аспекти: даються визначення ліквідності та платоспроможності, обґрунтовується важливість раціонального розбиття активів та пасивів на групи, наводяться методики розрахунку основних показників ліквідності та платоспроможності, характеризується інформаційна база фінансового аналізу, виявляються причини, що впливають на ліквідність та платоспроможність. В другому розділі дається організаційно-економічна характеристика ВАТ “Луцький підшипниковий завод” аналіз ліквідності та платоспроможності якого проведено у останньому розділі. Також, визначаються причини, що вплинули на зміну ліквідності та платоспроможності і наведено можливі шляхи покращення ситуації. Тобто, поряд з теоретичними розробками подається практичний матеріал, що дозволяє всебічно розглянути і дослідити тему роботи.

Содержание

Вступ
Роздiл 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
1.1. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства
1.2. Поняття ліквідності та платоспроможності
1.3. Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення
1.4. Основні показники, що характеризують ліквідність та платоспроможність
1.5. Причини, що впливають на зміну показників ліквідності та платоспроможності
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Луцький підшипниковий завод”
2.1. Загальні відомості про підприємство
2.2. Організаційна структура підприємства
2.3. Чисельність та структура персоналу
Розділ 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Луцький підшипниковий завод”
3.1. Порівняльний аналітичний баланс підприємства
3.2. Баланс ліквідності підприємства і розрахунок показників ліквідності та платоспроможності
3.3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства
Висновки
Литература
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Курс роб_Аналіз лікв та платоспромож підприємтва.doc

— 1.51 Мб (Скачать документ)


Таким чином,  зниження коефіцієнта  покриття полягає в нестачі власних засобів (накопичений прибуток), недостатніх об’ємах залучених довгострокових кредитів (за рахунок яких фінансуються капітальні вкладення), надмірних капітальних вкладеннях та невигідних умовах взаєморозрахунків. Схема деталізує вищесказане (див. рис.).

 

 

Причини збитковості виявляються  у ході подальшого аналізу (розкладання), але ця  тема виходить за рамки  даної роботи.

Після виявлення причин здійснюється розробка комплексу заходів, спрямованих  на зміцнення фінансового становища (в даному випадку – ліквідності) підприємства, що  може включати наступні складові: досягнення прибутковості діяльності, залучення довгострокових кредитів, скорочення капітальних вкладень та надмірних виробничих фондів підприємства, пошук постачальників, що пропонують вигідніші умови поставок сировини та матеріалів. Загалом,  перелік можна продовжити – все залежить від конкретних умов та обставин в яких здійснює свою діяльність підприємство.

Важливо наголосити, що оптимізація  оборотного капіталу, скорочення капітальних  вкладень  є ефективним, але тимчасовим заходом, який сприяє зміцненню фінансового становища підприємства. В довгостроковій перспективі необхідне досягнення прибутковості, адже саме прибуток є тією основою, що забезпечує стійкий фінансовий стан та стабільний, динамічний  розвиток.

Отже, причини, що впливають на зміну  показників ліквідності та платоспроможності  в кожному конкретному випадку  різні і їх виявлення не є простою  справою. Застосування поверхових, формальних прийомів може не просто викривити  реальний стан справ, а й призвести до негативних наслідків. Виявлення реальних, глибинних причин потребує знання суті економічних процесів, що відбуваються на підприємстві та вміння відсіювати другорядні деталі.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Луцький підшипниковий завод”

 

2.1. Загальні відомості  про підприємство

 

Юридична адреса заводу: 43017, Волинська  область, м. Луцьк, вул. Боженко, б. 34.

Відкрите акціонерне товариство “Луцький підшипниковий  завод” є єдиним в Україні виробником роликових конічних та карданних підшипників. Воно створене на базі побудованого останнім в межах колишнього СРСР Державного підшипникового заводу №28.

Перші потужності були введені в експлуатацію в 1981 році, останні – в 1993 році.

В 1994 році організація  орендарів орендного підприємства “Луцький підшипниковий завод” прийняла рішення про його реорганізацію  у відкрите акціонерне товариство , яке і було створене згідно наказу ФДМУ №40-АТ від 23 червня 1994 року.

В 1995 році,  після  додаткової емісії акцій, в складі акціонерів з’явився, як портфельний інвестор, банк “Піктет” (Женева, Швейцарія), що став на той період власником 7,14% акцій.

Впродовж наступного періоду на заводі провадилися інтенсивні процеси реструктуризації та модернізації, внаслідок яких було створено чотири дочірні підприємства на базі окремих цехів. Чисельність працівників скоротилася на 27,1%.

В 1997 році німецька фірма “TUV CERT”, що є однією з світових фірм, яким дано право проводити сертифікацію систем забезпечення  якості та відповідність їх вимогам міжнародних стандартів, видала сертифікат на систему забезпечення якості Товариства.

В цьому ж році заводом, за підтримки ДФМУ, було оперативно погоджено в Кабінеті Міністрів  України зміни до плану приватизації підприємства. Пакет акцій (28, 34%), що належав державі, був запропонований для продажу на некомерційному конкурсі, переможцем якого стала корпорація AB SKF (Гетеборг, Швеція), яка запропонувала найкращі умови.

В лютому 1999 року загальні збори акціонерів прийняли рішення про прискорене проведення реструктуризації підприємства, надання їй кардинального характеру. Було практично перебудовано підприємство: зменшено його територію на 40%, виробничі площі на 50%, кількість одиниць обладнання на 570 одиниць, чисельність працюючих більше, ніж на 40 %. На базі чотирьох дочірніх підприємств було створено шість закритих акціонерних товариств, а на базі транспортного цеху – товариство з обмеженою відповідальністю.

Продовжувалося освоєння нових  типів підшипників, на 01.01.01 р. їх кількість складає 68. Крім цього в 2000 році на заводі за сприяння SKF розпочато два нових види діяльності. Це виробництво компонентів підшипників (заготовок кілець підшипників та кілець підшипників після їх токарної обробки)., які поставляються на підшипникові заводи SKF в Німеччині, Польщі, Італії та Бразилії. Також організоване принципово нове для заводу виробництво (складання) ущільнювачів підшипників. Комплектуючі надходять з міста Ліверкузен  (Німеччина).

Продукція заводу експортується в  Росію (ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, УралАЗ), Білорусію (МТЗ, МАЗ), країни далекого зарубіжжя (Польща, Німеччина, Словакія, Італія, Бразилія та інші).

Основними конкурентами ВАТ “ЛПЗ”  є російські підшипникові заводи (Москва, Самара, Волзький завод, заводи в Словакії (Прешов).

Істотними проблемами, які впливають  на діяльність заводу є нестабільність податкового валютного та митного законодавства, зміни в умовах енергозабезпечення підприємств, які здійснюються державою, нестабільність роботи у споживачів продукції Товариства, особливо на Україні, значна питома вага витрат майбутніх періодів, пов’язаних з розширенням номенклатури продукції, реструктуризацією виробництва, залежність від коливання курсів валют.

 

 

2.2. Організаційна структура підприємства

 

Організаційна структура ВАТ “ЛПЗ”  включає:

 • 6 директорів;
 • 8 управлінь;
 • 1 виробництво (ковальське);
 • 6 цехів та дільниць основного виробництва:
 • 13 самостійних структурних підрозділів.

В свою чергу основне виробництво  включає:

 • ковальсько-термічний цех;
 • автоматно-токарний цех;
 • шліфувально-складальний цех;
 • роликовий цех;
 • сепараторна дільниця;
 • цех карданних підшипників;

 

(Детальніше див. додаток 3)

 

 

2.3. Чисельність та структура  персоналу

 

Чисельність та структура працюючих  на грудень 2001 року представлена у таблиці 2.3.1.

 

 

Чисельність та структура  працюючих на грудень 2001 року

                                                                                                                          Таблиця 2.3.1

Категорія

Чисельність, чол..

Основні робітники

694

Допоміжні робітники

474

ІТП

259

Разом

1427


 

В таблиці 2.3.2 представлено розподіл працівників за розмірами заробітної плати на грудень 2001 року.

 

Розподіл працівників  за розмірами заробітної плати на грудень 2001 року

                                            Таблиця 2.3.2

Розмір зарплати, грн..

Кількість працівників, чол..

від 90 до 118

від 118 до 150

5

від 150 до 160

3

від 165 до 195

21

від 195 до 225

29

від 225 до 250

33

від 250 до 300

115

від 300 до 400

293

від 400 до 500

283

від 500 до 750

341

від 750 до 1000

115

понад 1000

65


Розділ 3. Аналіз ліквідності  та платоспроможності ВАТ “Луцький підшипниковий завод”

 

3.1. Порівняльний аналітичний баланс  підприємства

 

Аналіз балансу, як узагальнюючого фінансового документа, є відправною точкою у проведенні аналізу фінансового  стану підприємства і зокрема ліквідності та платоспроможності  Найбільш повну та глибоку інформацію про фінансовий стан та його динаміку можна одержати за допомогою побудови на базі балансу підприємства спеціального порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс будується на основі бухгалтерського балансу шляхом доповнення його показниками структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел засобів підприємства. . Саме зміни окремих статей балансу в абсолютних та відносних величинах дають можливість виявляти причини, що призводять до змін у фінансовому стані підприємства. Для зручності статті бухгалтерського балансу об’єднуються в групи, що дає можливість абстрагуватись від другорядних деталей. У таблиці 3.1.1 наведений порівняльний аналітичний баланс ВАТ “Луцький підшипниковий завод”.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

З таблиці 3.1.1 бачимо, що загальна вартість майна збільшилась на 10393,2 тис. грн., або 7,46 %. Важливо відзначити, що у  структурі відбувся перерозподіл на користь необоротних активів ( + 0,59%) в той час як оборотні активи скоротилися на 0,65% (у процентах до зміни підсумку балансу + 78,20% та + 20,85% відповідно). При цьому відбулося скорочення власного капіталу на 6,11% та збільшення довгострокових ( + 1,39% ) та поточних ( + 4,71% ) зобов’язань (у процентах до зміни підсумку балансу – 0,93%, + 20,56% та + 80,38% відповідно), що, безумовно, є негативною тенденцією – підприємство “проїдає” власний капітал та фінансує капітальні витрати за рахунок короткострокових кредитів. У структурі оборотних активів збільшилась частка запасів ( + 2,63% ) та скоротилась частка грошових коштів ( - 2,28% ).

Тобто залучені фінансові ресурси  та вивільнені грошові кошти були “зв’язані” у активах з низькою  ліквідністю. Негативна тенденція спостерігається, також, у збільшенні частки поточних зобов’язань за розрахунками ( + 2,21% ) та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги ( +   1,05% ). Бажання отримати кредити за рахунок постачальників може обернутися втратами у вигляді пені та штрафів. Позитивним є факт залучення додаткових довгострокових кредитів ( + 335,80% відносно початку періоду і + 1,39% у питомій вазі).

Отже, на фоні збільшення валюти балансу (збільшення вартості майна підприємства) у структурі активів та пасивів відбулися зрушення, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

 

 

3.2. Баланс ліквідності підприємства  та розрахунок показників ліквідності  та платоспроможності

 

Центральне місце у процесі  аналізу ліквідності та платоспроможності  займає аналіз ліквідності балансу підприємства представлений в таблиці 3.1.2.

Наведений баланс не є абсолютно  ліквідним ні на початок ні на кінець року. Сума найліквідніших активів (А1) недостатня для покриття найтерміновіших  зобов’язань (П1), причому на кінець року ситуація значно погіршилась. З іншого боку, швидко- та повільнореалізовувані активи (А2, А3) значно перевищують відповідні групи пасиву (П2, П3), отже ліквідність підприємства у віддаленішій перспективі є доволі високою. В цілому порівняльний аналітичний баланс та баланс ліквідності свідчать про переважання негативних тенденцій у фінансовому стані підприємства.

На основі отриманих даних провадиться  розрахунок коефіцієнтів платоспроможності  та ліквідності, результати якого представлені у таблиці 3.1.3.

Показники ліквідності та платоспроможності  ВАТ ”Луцький підшипниковий завод”

                Таблиця 3.1.3

Показники

На початок року

На кінець року

Коефіцієнт платоспроможності (абсолютної ліквідності)

0,23

0,03

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,39

0,75

Коефіцієнт покриття

2,41

1,72

Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності (а1 = 1; а2 = 0,5; а3 = 0,3)

1,11

0,69

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської  заборгованості

1,19

0,80


 

З таблиці видно, що ситуація з ліквідністю  та платоспроможністю підприємства була цілком задовільною на початок періоду – показники в межах норм, але на кінець періоду спостерігається значне погіршення, особливо коефіцієнта платоспроможності – падіння на 0,2 пункти. Це  означає, що підприємство може відчути значні труднощі у поточних розрахунках, які, в свою чергу тягнуть за собою штрафні санкції. Знизився, також, коефіцієнт швидкої ліквідності і на кінець звітного періоду перебував у межах норм (тобто на початок періоду цей коефіцієнт мав занадто високе значення). Натомість коефіцієнт покриття, маючи на початок звітного періоду задовільне значення, вийшов за межі нормативів. Погіршення співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської  заборгованості на кінець звітного періоду свідчить про нездатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів.

Информация о работе Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства