Отчет о практике пенсионный фонд г.Павлоград

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Сентября 2011 в 16:15, отчет по практике

Описание

Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює облік платників внесків,збирання та акумулювання в місті внесків та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду, а також в межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду.

Содержание

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград

Розділ 2. Аналіз доходної частини бюджету Пенсійного фонду

Розділ 3. Проблеми пенсійної системи України та шляхи їх вирішення

Висновки

Список використаної літератури

Работа состоит из  1 файл

zvit1.doc

— 752.50 Кб (Скачать документ)

     ЗМІСТ 

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград

Розділ 2. Аналіз доходної частини бюджету Пенсійного фонду

Розділ 3. Проблеми пенсійної системи України та шляхи їх вирішення

Висновки

Список використаної літератури 

 

      ВСТУП 

     Діяльність  Пенсійного фонду України спрямовується  та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України.

     Пенсійний фонд України – це самоврядна неприбуткова організація, що здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджено його правлінням. Також Пенсійний фонд України може бути суб’єктом цивільних, адміністративних, фінансових, матеріальних, процесуальних та інших правовідносин.

     Управління  Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року № 1261, постановами правління та наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, також Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах.

     Управління  Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює облік платників внесків,збирання та акумулювання в місті внесків та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду, а також в межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду.

     Управління  Пенсійним фондом здійснюється на основі паритетності представниками держави, застрахованих осіб і роботодавців. Органами управління Пенсійного фонду  є правління та виконавча дирекція Пенсійного фонду.

     Вищим органом управління Пенсійного фонду  є правління. Правління Пенсійного фонду формується на основі паритетності представників держави, застрахованих  осіб і роботодавців.

     До  складу правління Пенсійного фонду  входять по п’ять представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців.

     Представники  від держави призначаються і  відкликаються кабінетом Міністрів  України, а представники від застрахованих  осіб та роботодавців обираються (делегуються) і відкликаються сторонами самостійно.

     Призначення, обрання (делегування) членів правління  Пенсійного фонду здійснюється не пізніше  трьох місяців до дня закінчення повноважень відповідних членів правління.

     Строк повноважень членів правління Пенсійного фонду становить шість років. Член правління Пенсійного фонду не може бути обраний до складу правління на два строки підряд.

     Члени правління Пенсійного фонду виконують  свої обов'язки на громадських засадах. У разі виконання ними спеціальних  доручень правління Пенсійного фонду, пов'язаних з виконанням обов’язків члена правління, їм відшкодовуються витрати на відрядження зарахунок коштів Пенсійного фонду.

     Член  правління Пенсійного фонду може бути достроково відкликаний за поданням сторони, представником якої він  є, або за поданням правління в разі: систематичного невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків; подання заяви про вихід з правління; якщо він перестав бути представником відповідної сторони; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; неможливості виконання покладених на нього обов'язків за станом здоров'я, підтвердженої відповідним медичним висновком; припинення громадянства України або виїзду за межі України на постійне місце проживання. Повноваження члена правління Пенсійного фонду припиняються вразі його смерті.

     Правління Пенсійного фонду очолює голова, який обирається із членів правління строком  на два роки. 

 

      РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. ПАВЛОГРАД 

     Відповідно  до частини першої статті 58 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною пенсійною системою, який провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії, забезпечує фінансування та виплату пенсій та інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, а також, здійснює контроль за їх цільовим використанням.

     Діяльність  Пенсійного фонду України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра праці та соціальної політики України.

     Законом України «Про загальнообов’язкове  державне пенсійне страхування» визначено  Пенсійний фонд України як самоврядну неприбуткову організацію, що здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджено його правлінням. Також Пенсійний фонд України може бути суб’єктом цивільних, адміністративних, фінансових, матеріальних, процесуальних та інших правовідносин.

     Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку.

     Управління  Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року № 1261, постановами правління та наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, також Положенням про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах

     Основними завданнями управління є:

     облік платників страхових внесків  на обов’язкове державне пенсійне страхування, збирання та акумулювання в місті внесків та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення;

     забезпечення  призначення і виплати пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства;

     ефективне використання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій;

     забезпечення  функціонування в місті автоматизованої  системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного

     пенсійного  страхування

     Управління  Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області  відповідно до покладених на нього  завдань виконує наступні функції:

     забезпечення вимог законодавства про державне соціальне страхування стосовно пенсійного забезпечення;

     забезпечення  виконання бюджету Фонду в  межах своєї компетенції, планування доходів та видатків коштів Фонду в м. Павлоград, а також ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Головному управлінню Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області;

     здійснення  реєстрації та обліку платників страхових  внесків, а також організація  роботи систему персоніфікованого  обліку відомостей;

     контроль  за надходженням і витрачанням коштів бюджету Фонду, а також здійснення перевірок фінансово-бухгалтерських документів платників;

     призначення, перерахунок і виплата пенсій, а також інших соціальних виплат відповідно до чинного законодавства;

     розгляд звернень, заяв та скарг з питань діяльності Фонду та ведення роз'яснювальної роботу серед населення;

     взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;

     виконання інших функцій, що не суперечать законодавству.

     Таким чином, управління Пенсійного фонду  України в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснює облік платників внесків,збирання та акумулювання в місті внесків та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду, а також в межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду.

     Пенсійний фонд, як будь-яка установа має структуру, до складу якої входять відділи, яки ведуть свою діяльність, виходячи із покладених на них функцій та завдань.

     Управління  Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області має у своєму складі п’ять структурних підрозділів, що пов'язані з фінансами солідарної пенсійної системи а саме :

     відділ  персоніфікованого обліку та інформаційних  систем;

     відділ  надходження доходів;

     відділ  з призначення пенсій;

     відділ  з виплати пенсій;

     відділ  виконання бюджету, бухгалтерського  обліку та контролю за використанням  коштів.

     Кожний  з вище наведених відділів функціонує, керуючись відповідним положенням, в якому чітко зазначені завдання, функції, права та обов'язки відділу,

     а також надана інформація щодо керівництва  відділу та певні дані про взаємовідносини  з іншими підрозділами апарату управління.

     Основні завдання відділу персоніфікованого обліку зображені на рис.1

 

     Рис. 1 Основні завдання відділу персоніфікованого обліку 

     Основні функцій, які покладені на відділ персоніфікованого обліку:

     розповсюдження  офіційних інформаційно-роз'яснювальних  матеріалів Пенсійного фонду України  для роботодавців і само зайнятого населення з питань персоніфікованого обліку;

     реєстрація  платників страхових внесків  у системі СПОВ;

     робота  по підготовці та видачі свідоцтв державного соціального страхування;

     інформування  населення щодо накопичених відомостей в системі персоніфікованого  обліку;

     перепідготовка  та підвищення кваліфікації працівників;

     забезпечення  співпраці з іншими відділами  управління Пенсійного фонду України (Організація звітування, інформаційно - аналітичне забезпечення технології звірки відомостей СПОВ, надання консультативної допомоги з питань, що відносяться до компетенції відділу).

     Отже, відділ персоніфікованого обліку та інформаційних систем веде облік платників та створює умови для їхнього контролю за сплатою платежів.

     Відділ  надходження доходів є структурним  підрозділом управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград  Дніпропетровської області і  безпосередньо підпорядковується начальнику відділу надходження доходів,

     посада  якого заміщується на конкурсній основі і затверджується начальником  головного управляння Пенсійного фонду  України.

     Основні завдання відділу надходження доходів  зображені на рис. 2:

 

     

     Рис. 2 Основні завдання відділу надходження доходів 

     Відділ  надходження доходів відповідно до покладених на нього завдань виконує  такі функції:

     організація роботи по повному та своєчасному  обліку платників та надходження  внесків та інших платежів;

     проведення  перевірок платників щодо повноти  та своєчасності перерахування страхових  внесків, встановлення причин виникнення недоїмки та здійснення заходів щодо їх усунення;

Информация о работе Отчет о практике пенсионный фонд г.Павлоград