Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2014 в 13:41, дипломная работа

Описание

Предметом дослідження даної роботи є еволюція монархічної форми правління в Англії, її історико-правовий аналіз. Існує необхідність дослідити етапи еволюції монархії, причини та мотиви її змін, та вплив, які ці фактори справили на державу,форму правління та суспільно-політичну ситуацію.
Крім цього до предмету дослідження входять суспільно-політичні відносини, які опосередковували зміну форми правління, її розвиток та взаємодію з представницькими органами.
Об’єктом дослідження, яке провадилось в рамках даної роботи були суспільні відносини, що опосередковували еволюцію монархії в Англії, їх процес, причини, мета та історична послідовність, в якій вони відбувались. Важливе місце в об’єкті дослідження зайняли відносини з приводу реформ державних органів Англії, які постійно змінювались, відповідно до вимог часу та політичної ситуації та найбільш повно могли проілюструвати як еволюціонує монархічна форма правління в даній країні.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………….
Розділ І. Характеристика державно-правового розвитку Англії періоду сеньйоріальної монархії.
1.1. Основні риси реформ Вільгельма І Завойовника…………………
1.2. Характеристика процесів централізації влади під час правління Генріха ІІ…………………………………………………………………
Розділ ІІ. Особливості становлення станово-представницької монархії.
2.1. Юридичні аспекти Великої хартії вольностей 1215 року………..
2.2. Передумови та основні етапи створення парламенту……………
Розділ ІІІ. Процес формування,розвитку та занепаду абсолютної монархії.
3.1. Характеристика періоду правління Генріха VII та Генріха VIII…
3.2. Державні органи періоду абсолютизму Тюдорів………………..
3.3. Занепад абсолютизму в Англії за правління Стюартів……………
Розділ IV. Аналіз сутності та різновидів конституційної монархії.
4.1. Становлення та розвиток дуалістичної монархії а Англії………….
4.2. Парламентська монархія як результат еволюційних державно-правових процесів. ………………………………………………………………
Висновки………………………………………………………………………….
Список використаної літератури………………………………………………

Работа состоит из  1 файл

Evolyutsiya_monarkhiyi_i_Spoluchenomu_korolivst.doc

— 761.50 Кб (Скачать документ)

Як вже зазначалося , перші ознаки позиції короні в парламенті з'явилися ще в останні роки правління Єлизавети I. У повний голос ця опозиція заявила про себе вже в першому парламенті її спадкоємця - Якова I, де предметом обговорення виявилася стрижнева проблема конституції - про граничні прерогативи, тобто виключні права корони, і привілеях парламенту (на противагу абсолютистським домаганням Якова I , розвиненим в його трактаті « Щирий закон вільних монархій »). Яків I був схильний розглядати парламент лише як підсобний інститут, що виник і функціонує по милості короля, який володіє абсолютною владою божественного походження. Відповіддю на ці домагання з'явилася «Апологія палати громад » - документ , складений палатою громад до «відомості» короля - чужоземця, що досить недвозначно стверджував, що король Англії не є ні абсолютним, ні незалежним від парламенту главою держави, конституційний пристрій якого заснований на визнанні парламенту верховним органом країни на чолі з королем, але аж ніяк не одного короля, що діє незалежно від парламенту. Рішуче відкидаючи сам принцип божественності королівської влади, палата громад підкреслювала , що влада смертного короля не є ні божественною, ні одноосібною. Нарешті, на противагу схильності Якова I розглядати права і вольності громад, їх уособлення привілеями парламенту в якості «дарованої» і «тимчасової поступки» з боку короля, обмежила дію цих прав строком засідань кожного даного парламенту, «Апологія », навпроти, розглядала їх як споконвічне свое право, підтверджене «Великою хартією вольностей» та іншими статутами королівства. Як показала вся подальша історія парламентів передреволюційної епохи, розпочата в 1604 році, в першому парламенті Якова I, суперечка про обсяг повноважень короля, що належали йому в силу володіння англійською короною, був у своїй основі суперечкою про межі прав короля на майно підданих.97 У цій суперечці відбивалося прагнення «нових середніх класів» захистити свою власність від фіскального її розграбування за допомогою королівських довільних, тобто що збираються без дозволу парламенту, поборів. Економічна програма зазначених класів , сформульована укладачами « Апології палати громад », може бути коротенько охарактеризована наступним чином: вільний, необмежений обіг власності підданих, обгородженій привілеями парламенту від фіскальних домагань корони. З точки зору дворянства, мова при цьому йшла про скасування так званого лицарського тримання, яке давало право королю як феодальному сюзерену не лише вимагати від власників землі на цьому праві певних повинностей, що багато в чому давно зжили себе, а й здійснювати «опіку» над неповнолітніми спадкоємцями, більш ніж руйнівну для їх володінь. Регулювання цивільного обороту цих володінь здійснювала так звана Палата по справах опіки та відчужень. Оскільки ж мова йшла про свободу «бюргерської» власності, то під нею малася на увазі скасування форм « регулювання » торгової та промислової діяльності, насамперед за допомогою так званих монополій, і огородження її від заборонених парламентом обкладань.98

Яков зіпсував відносини з Парламентом і не зміг прийняти ряд дуже важливих заходів, які він виносив на розгляд; серед них акт про об'єднання з Шотландією і ретельно продуманий план, відомий як Великий договір, який стосувався збільшення доходів. Він переміг у боротьбі з Парламентом, якому не вдалося обмежити королівську владу і взяти активнішу участь в управлінні державою. Парламент скликався, коли це було завгодно королю, і розпускався, коли переставав бути йому корисним. Розвиток процедурної сторони справи було незначним і не спирався на владу Парламенту. Протягом правління Якова, Парламент засідав менше місяця кожні півроку, і прямий податок приносив менше однієї десятої всього королівського бюджету. Багато членів Парламенту розуміли, що існування цього інституту влади знаходиться під серйозною загрозою. Всі усвідомлювали , що реальне скасування Парламенту позбавляло їх не тільки права, але й можливості протистояти королю. Яків був протестантом і правив країною за її законами. Деяким він вселяв неприязнь, але недовіру і ненависть до короля відчували лише дуже небагато.99

Всупереч прагненню буржуазії до вільного підприємництва, її пошукам нових шляхів збагачення, Яков I насаджував систему монополій, тобто виключних прав, наданих окремим особам або компаніям, на виробництво і торгівлю будь-яким товаром. Буржуазія позбавлялась свободи конкуренції і свободи розпорядження буржуазної власністю - необхідних умов капіталістичного розвитку.100

Наступ феодально-абсолютистської реакції чітко проявилося і в церковній політиці Якова I. На першому плані в уряді стала боротьба з пуританізмом.

Правління Якова І завершилось мирно, а влада перейшла в спадок його другому сину – Карлу І.

Управління державою стало здійснюватися по-іншому. Карл був людиною суворої моралі, і життя при дворі відповідало моральним засадам короля; були присічені продажність і казнокрадство; в мирні роки після 1629 був збалансований бюджет, спрощений апарат управління та реорганізована Таємна рада. В цілому система управління стала більш ефективною. Але це було досягнуто великою ціною. Багато в чому заважало нерозуміння і натягнуті відносини з Парламентом. У 1625-1630 рр. Англія брала участь у віїні з Іспанією і з Францією. Парламент підтримував війну, але у нього бракувало коштів, щоб успішно її завершити. Війська найманців були введені до Німеччини , але вони зазнали невдачі; англійці робили набіги на французькі та іспанські берегові укріплення. Однак цим вони нічого не домоглися. Дипломатичні зусилля і військові приготування, так само як і фінансові витрати, були обтяжливими для країни і викликали сумніви у своїй законності.

Проте Карл правив державою, не беручи до уваги чужі думки і нікому нічого не пояснюючи. До 1629 року накопичився ряд розбіжностей між Парламентом і королем з приводу зовнішньої політики, грошових коштів на її проведення, отримання цих коштів за допомогою ув’язнення людей у ​​в'язницю, покровительства з боку короля новому релігійному напрямку в рамках Церкви, переконання і практика якої різко розходилися з традиціями і переконаннями Англіканської церкви. В 1629 р. пристрасті і розчарування досягли такого ступеня, що Карл вирішив правити, не скликаючи Парламент. Ймовірно, він сподівався, що покоління незадоволених і протестуючих, які заповнювали Парламент, зміниться, і між королем і Парламентом запанує колишня гармонія. Як завжди, державотворець все спрощував. Однак це рішення виникло не на порожньому місці. У Карла були напружені і навіть ворожі відносини з трьома парламентами 1625-1629 рр. . Але вони скоріше не підтримували його заходи, ніж чинили цілеспрямований опір. І вони показали безсилля Парламенту як інституту влади. Члени Парламенту сильно критикували політику короля, але не були єдині у своїй критиці.

Наслідком відсутності узгодженої позиції щодо опору королю в парламенті стало те, що Карл І дозволив собі тричі скликати і розпустити його, коли він відмовився підтримати його політику.

Карл І розпустив палату общин і вирішив правити без парламенту. Політичні опоненти – лідера палати общин – були кинуті в Тауер.

В Англії було встановлено режим терору. Король правив, опираючись виключно на свою волю і безжально переслідував ворогів.

На початку 30-х років, у зв'язку з викликаним війною підвищеним попитом на англійські товари , настало певне пожвавлення у зовнішній торгівлі і в промисловості. Сприятлива ринкова кон'юнктура тимчасово зменшила роздратування буржуазної опозиції. У ці роки абсолютизм, здавалося, досяг повного розквіту. Залишалося тільки знайти постійні джерела поповнення скарбниці, щоб корона назавжди могла позбутися від парламенту.101

Найбільше обурення в середніх і нижчих шарах населення викликало стягування з 1634 року «корабельних грошей» - забутої повинності прибережних графств, колись введеної для боротьби з піратами, що нападали на узбережжя королівства. У 1635 і 1637 роках цю повинність поширили вже на всі графства країни. Навіть деякі королівські юристи вказували на незаконність цього податку. Відмова платити корабельні гроші прийняло форму масового характеру.

Але протести не мали впливу. Карл І думав, що знайшов постійне джерело доходів, яке не пов’язане з парламентом.

В 1639 році в Шотландії почались виступи, що привернули увагу короля – духовенство намагалось відновити англіканську церкву, а Карл І був католиком. Це було образою для корони і тому була споряджена каральна експедиція, яка мала наметі привести до порядку шотландців. Вона була набрана за останні кошти корони і за гроші, які надходили із нових податків, що дуже сильно обурювало населення. Експедиція провалилась і Карл був вимушений підписати примирення. 102

Даний акт показав слабкі місця королівської влади та пожвавив опозиційні рухи. Щоб взяти їх під контроль Карл І знову скликає парламент.

Карл негайно зажадав субсидій, намагаючись зіграти на національних почуттях англійців. Але відповіддю на залякування парламенту «шотландською небезпекою» були заяви палати громад про небезпеку правління, заснованого на свавіллі.103

Поразки Карла у війні з Шотландією не тільки не засмучували , але навіть радували Палату громад, так як вона добре усвідомлювала, що, «чим гірше справи короля в Шотландії , тим краще справи парламенту в Англії». 5 травня, всього через три тижні після скликання, парламент було розпущено. Він отримав в історії назву Короткого парламенту.

Поразка англійського абсолютизму у війні з Шотландією прискорила дозрівання в Англії революційної ситуації.104 Сплата населенням королівських податків майже повністю припинилася, « корабельні гроші» не принесли уряду й однією десятої частини очікуваної суми. Численні петиції, які надходили з усіх кінців країни, вимагали від уряду примирення з Шотландією і негайного скликання парламенту. Пуританські проповідники, посилаючись на різні біблійні тексти, закликали до непокори королю. Політична атмосфера в країні загострилася до краю . 24 вересня за скликання парламенту висловилася нарада перів, що зібралася в Йорку. Карлу I не залишалося іншого виходу, як знову звернутися до парламенту.

У революційній обстановці, що створилася в Англії до осені 1640 року, вибори і відкриття нового парламенту мали величезне значення. Парламент став природним організаційним центром боротьби з феодально- абсолютистським режимом. Цей парламент, виявився на деякий час на чолі загальнонародного антифеодального руху, відомий під назвою Довгого парламенту.

Після того як були проведені вкрай необхідні конституційні реформи, явна неприхильність Карла, його очевидне прагнення при першій можливості припинити робити поступки, а також його готовність використовувати силу, спонукали лідерів Палати громад, насамперед Джона Піма, до розгляду більш радикальних заходів. У 1640 р. майже всі без винятку члени Парламенту висунули програму, згідно з якою король позбавлявся тієї влади і тих повноважень, які дозволяли йому одноосібно правити країною. Ніхто не мав наміру посилювати владу двох палат, просто Парламент наполягав на тому, щоб йому було дозволено регулярно збиратися і виконувати старовинні обов'язки: видавати закони, виділяти кошти, виносити на розгляд найбільш важливі питання і брати участь у прийнятті рішень. До осені 1641 склалася зовсім нова ситуація. Нездатність короля відповідати за власні дії і якось змінити становище дала Парламенту право взяти на себе повноваження, що раніше належали королю. А саме: палати повинні були брати участь у призначенні та у відправці у відставку членів Таємної ради, інших державних органів, а також контролювати рішення Ради. Задоволенню подібних вимог сприяв той факт, що Карл пішов на аналогічні поступки в договорі з шотландцями в липні 1641; крім того, це було необхідно у зв'язку з повстанням в Ірландії в жовтні того ж року.105

Парламент хотів покарати прихильників короля, які допомагали йому в політиці деспотизму та не допустити нового розпуску парламенту. Вищі державні сановники та радники короля були страчені або кинуті в Тауер.

Парламент підтримав вимоги минулих скликань і постановив, що його розпуск можливий лише після 50 днів роботи. Строк правління короля без парламенту не може бути більшим як 3 роки.

Знаряддя королівського свавілля - судова Зоряна палата - була знищена. Разом з нею перестала функціонувати і церковна Висока комісія. З в'язниць вийшли політичні в'язні. Палата скасувала патенти на монополії, а їх власників виключила із парламенту і далі заборонила стягування якого б то не було податку без дозволу парламенту. Нарешті, 10 травня 1641 король був змушений підписати закон , згідно з яким парламент не міг бути розпущений інакше, як з власної постанови . Таким чином, основи абсолютизму в Англії були підірвані.

Не бажаючи миритись із владою парламенту, Карл І підняв повстання в Нотінгемі 16 серпня 1642 року. Спочатку він контролював більшість територій, але в подальшому армія Кромвеля, який представляв народні маси почала перемагати. Весною 1646 року після поразки Карл І здався в полон шотландцям, які пізніше видали його Кромвелю. Спочатку з поваленим монархом намагалися вести переговори, але він не хотів іти на поступки, тому його було звинувачено в державній зраді і страчено. Це стало кінцем англійського абсолютизму.106

Після смерті Карла І було прийнято ряд законів, що ослаблювали владу корони. Серед них найголовнішими були :

    • Велика ремонстрація - вимоги до короля, призначати на посадові місця, тільки тих осіб, які користувалися довірою парламенту.
    • 3-ох річний акт (1641), встановлював терміни повноважень англійського парламенту і, найголовніше, те, що якщо король не скликав парламент протягом трьох років, то тоді його скликали шерифи короля. Якщо вибори не проводяться, то парламент починає функціонувати самостійно. Парламенту також дається право самостійно збиратися для проведення засідань.
    • Акт про створення парламентської армії - створювалася парламентська армія, яка стала серйозним конкурентом королівської армії.

Скасовується вища палата - Палата лордів, верховна влада остаточно переходить до рук парламенту. Вищий орган виконавчої влади - державна рада, він зобов'язаний звітувати про свої дії парламенту. Законодавча влада закріпилася за Лорд- канцлером і парламентом. Лорд-канцлер мав такі повноваження: командування військами; війна і мир; призначення посадових осіб на місцях.

Информация о работе Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз