Проект реконструкції елеватора ХКЗ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2012 в 18:41, курсовая работа

Описание

В курсовому проекті особливу увагу приділено заміні бетонних силосів на новіші металеві.
В ході курсового проекту вирішується проблема забезпечення якісного збереження зерна та продуктів його переробки, це завдання, має велике значення у всіх країнах світу.

Содержание

Вступ…….…………………………………………………………………………………3
1. Розрахункова частина……………………………………………………………..4
1.1. Техніко-економічне обгрунтування потужності підприємства, що проектується……………………………………………………………..….4
1.2. Моделювання технологічного процесу……………………….…………16
1.2.1. Вибір загальної технологічної схеми підприємства…………………16
1.2.2. Розрахунок необхідного технологічного, транспортного та допоміжного обладнання ………………………………………………18
1.2.3. Розрахунок місткості силосів………………………..………………...28
2. Проектна частина……….………………………………………………………....33
Висновок…………………………………………………………………………………..34
Список використаної літератури……………………..………………………….…..….35

Работа состоит из  1 файл

Курсовой Головко.doc

— 211.96 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Харківський національний технічний університет 

сільського  господарства імені П. Василенка 

Кафедра технологій переробних

і харчових виробництв 

курсовий проект

з навчальної дисципліни «Технологія галузі»

на тему:

“Проект реконструкції елеватора ХКЗ” 

02.26/6________________–ПЗ 
 

           Виконала  студентка гр.45 ТЗ

           Головко І. О. 

           Керівник

                                                  ас. Теймурова А.Т. 
 

       Харків  2011 р.

   Зміст 

   Вступ…….…………………………………………………………………………………3

 1. Розрахункова частина……………………………………………………………..4
  1. Техніко-економічне обгрунтування потужності підприємства, що проектується……………………………………………………………..….4
  2. Моделювання технологічного процесу……………………….…………16
   1. Вибір загальної технологічної схеми підприємства…………………16
   2. Розрахунок необхідного технологічного, транспортного та допоміжного обладнання ………………………………………………18
   3. Розрахунок місткості силосів………………………..………………...28
 2. Проектна частина……….………………………………………………………....33

Висновок…………………………………………………………………………………..34

Список  використаної літератури……………………..………………………….…..….35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Вступ 

    В ході розробки курсового проекту проводилось проектування реконструкція одного з виробничих приміщень «Харківського комбікормового заводу» - елеватора. Приведена схема єдиного алгоритму розрахунку, описані особливості проектування технологічних схем елеваторів, дані основи об'ємноплануючих рішень елеваторів.

    В курсовому проекті особливу увагу приділено заміні бетонних силосів на новіші металеві.

    В ході курсового проекту вирішується проблема забезпечення якісного збереження зерна та продуктів його переробки, це завдання, має велике значення у всіх країнах світу.

    Одним з основних шляхів вирішення даної  задачі є будівництво нових і  реконструкція діючих зерносховищ  з урахуванням досягнень науки  і техніки в галузі зберігання зерна. Зерносховища повинні бути спроектовані з використанням новітніх технологій, оснащені сучасним високоефективним обладнанням, мати високу ступінь механізації  та автоматизації виробничих процесів. Місткість зерносховища повинна  відповідати потреби місцевості, господарства, в яких передбачається його будівництво. Нарешті, проектування, будівництво, реконструкція зерносховищ  повинні вестися з мінімальною  затратою коштів, а їх експлуатація - забезпечити найкоротші терміни  окупності капітальних вкладень.

    Все вищезазначене можливо при застосуванні прогресивних методів проектування підприємств. Це дозволить підвищити  продуктивність праці проектувальників, поліпшити якість проектів, знизити  їх собівартість.  
 
 
 
 
 
 

    
 1. Розрахункова частина
  1. Техніко - економічне обгрунтування потужності підприємства, що проектується
 

    Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) - це аналіз, розрахунок, оцінка економічної доцільності здійснення запропонованого проекту будівництва, спорудження підприємства, створення нового технічного об'єкту, модернізації та реконструкції існуючих об'єктів. ТЕО засноване на порівняльнії оцінці витрат і результатів, встановлення ефективності використання, строку окупності вкладень.

    Техніко-економічне обгрунтування є необхідним для  кожного інвестора дослідженням, в ході підготовки якого проводиться ряд робіт з вивчення й аналізу всіх складових інвестиційного проекту та розробці термінів повернення вкладених у бізнес коштів. Для розробки ТЕО необхідна комплексна робота групи фахівців - економістів, фінансистів, юристів та ін

    Розробка  ТЕО необхідна, коли потрібно довести  необхідність вибору саме пропонованого  варіанту обладнання, технології, процесу, і т.п. Розробка техніко-економічного обгрунтування виробляється для  проектів, впровадження нових технологій, процесів та устаткування на вже існуючому працюючому підприємстві, тому аналіз ринку, маркетингова стратегія, опис компанії та продукту, а також аналіз ризиків у ньому часто не потрібно.  

    Характеристика  району обгрунтування 

    Ленінський  район - адміністративний район у західній частині міста Харкова. Утворений в 1918 році, до 1924 р. називався Івано-Лисогірський. У 1924 році, після смерті В.І. Леніна, отримав нинішню назву і його не міняв. Займає територію 30,4 кв. км, населення складає 91,3 тисяч чоловік. На території району знаходиться 357 вулиць і провулків. Загальна кількість будинків становить 9635, довжина доріг 182,7 км.

      

    В районі знаходяться залізничні станції Харків - Пасажирський та Харків - Сортувальний, а також управління Південної залізниці і керування Харківського метрополітену.

        Промисловість району представлена  ​​61 підприємством, з них: 

    • машинобудування - 19 підприємств;

    • металургія і обробка металу - 8 підприємств;

    • харчова промисловість - 8 підприємств;

    • легка промисловість - 7 підприємств;

    • виробництво дерева - 1 підприємство;

    • целюлозно-паперова та поліграфічна промисловість - 5 підприємств;

    • хімічна і нафтохімічна промисловість - 5 підприємств;

    • виробництво тепла - 4 підприємства;

    • виробництво будматеріалів - 2 підприємства;

    • інше виробництво - 2 підприємства. 
 
 

Визначення  виробничої потужності.

     Для визначення виробничої потужності зерносховища при проектування і ємкостей силосів необхідно:

 1. Визначити необхідну ємкість зерносховища. Її визначають за формулою:

  Е=АnЦ(Р1µ1+ Р2µ2+ Р3µ3+ Р4µ4+ Р5µ5+ Р6µ6+ Р7µ7),  т

Де: Аn –  коефіцієнт, що враховує перехідний залишок  зерна на початок заготовок;  Аn=1,05;

Ц –  коефіцієнт, що враховує відвантаження  зерна на протязі місяця; Ц=0,9;

 Рn – кількість зерна різних культур в заліковій вазі в. т., що поступає за весь період заготовок;

µn – коефіцієнт на розміщення різних культур і різноякісних партій культур.

Визначення  загальної потрібної ємкості  зерносховищ приведене в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Визначення загальної потрібної ємкості зерносховищ
Зерно Кількість зерна за весь період заготовок Коефіцієнт на розміщення різних культур (µ) Коефіцієнт, що враховує перехідний залишок

(5%)

Коефіцієнт, що враховує відвантаження зерна протягом місяця

(10%)

Загальна  потрібна емкість зерно сховищ
В заліковій масі,т у % до загальної  кількості
Загальна  кількість зарна, що  поступає 37500 100        
в тому числі:            
пшениця 12000 32,00 1,1 1,05 0,9 12474
ячмінь 10000 26,67 1,3 1,05 0,9 12285
горох 6000 16,00 1,2 1,05 0,9 6804
кукуруза 9500 25,33 1,1 1,05 0,9 9875,25
Всього           41438,25
 1. Розрахувати баланс виробництва і переробки зерна по району обґрунтування. Спочатку визначається перспективний обсяг виробництва сировини в районі обґрунтування, потім – можливий об'єм його переробки на підприємствах, що діють і будуються, в тому ж районі. Дані приведені в таблиці 1.2.

    Таблиця 1.2.  Баланс виробництва та переробки зерна по району обґрунтування

Показники Рік
2008 2009 2010
Загальна  потрібна емкість зерносховища,т  
43000
45000 41438,25
Зберігання  зерна на підприємствах, що діють і будуються,т 26500 33200 6038,25
Недолік (-), надлишок (+) зерна 16500 11800 35400
 

    Після обгрунтування необхідної загальної виробничої потужності зерносховища проводиться визначення кількості зерна в заліковій масі, яке планується на зберігання на проектуємому підприємстві.

    Таблиця 1.3. Кількість зерна різних культур, для зберігання яких проектується зерносховище

Зерно Кількість зерна за весь період заготівель Коефіцієнт на розміщення різних культур (μ) Коефіціент  враховуючий перехідний залишок (5%) Коефіцієнт враховуючий відгрузку зерна на протязі місяця (10%) Кількість зерна за весь період заготівель в заліковій масі, т Коєфіцієнт перевода Об`єм заготіве зерна в фізичній масі  
т в % до загальної кількості
        Аn Ц Аз Кф А 0,8А
Загальна ємкість зерносховищ 35400 100              
в тому числі:                  
пшениця 11328 32,00 1,1 1,05 0,9 10897,55 1,06 11551,40 9241,12
ячмінь 9440 26,67 1,3 1,05 0,9 7684,17 1,06 8145,22 6516,17
горох 5664 16,00 1,2 1,05 0,9 4994,71 1,06 5294,39 4235,51
кукуруза 1434,88 25,33 1,1 1,05 0,9 1380,36 1,06 1463,18 1170,54
Всього 35400 100       24956,78   26454,19 21163,35

Информация о работе Проект реконструкції елеватора ХКЗ