Рефераты по физике

Атом және атом ядросы

23 Апреля 2012, реферат

Барлық заттар бөлiнбейтiн аса ұсақ бөлшектерден – атомдардан тұрады деген ұғым ерте қалыптасқан болатын. Егер атом шындығында заттың бөлiнбейтiн алғашқы кiрпiштерi болса табиғаттағы кездесетiн сан алуан заттарға сан алуан атомдар сәйкес қойылуы тиiс. Бұлай болуы бiр жағынан күмән туғызад

Атом электро станциялары

26 Декабря 2011, реферат

Адамзат баласы жер бетінде пайда болған кезден бастап, табиғи радиоактивті заттардан қажетті дозасын алып отырған, әсіресе, радиоактивті сәулені жерден алады. Қалған бөлігі космос сәулесімен келеді. Жылына адам 200 мР радиация қабылдайды. Жер шарының әрбір аймақтарында тұратын халықтар әр түрлі мөлшерде радиация алады. Жылына жалпы алғанда 50-ден 1000 мР радияция қабылдайды.

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік

09 Декабря 2011, реферат

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ) – бұл ядролық технологияларды бейбіт пайдалану саласындағы ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың жетекші дүниежүзілік форумы. 1957 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы шеңберінде жеке ұйым ретінде құрылған МАГАТЭ, 1953 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы сессиясында «Әлем үшін атом» атты АҚШ президенті Эйзенхауердің бағдарламалық сөзін іске асырды. Ол атом энергиясын бақылауға, сонымен бірге оны пайдалануға ат салысуға шақыратын халықаралық орган құруды ұсынды.

Атомдық-эмиссиялық спектрлердің теориялық негіздері

20 Марта 2012, реферат

Біздің атом құрылымы жайлы түсінігіміз көбінесе жарық спектрлерін оқып-үйренуімізге негізделген. Сыртқы электрондық қабықшалар туралы мәлімет оптикалық спектр арқылы алынады, ал оның ішкі құрылымы жайлы мәлімет рентген спектрі бойынша тұжырымдалады. Зат тек өзінің қозуына жеткілікті энергиянықабылдағанда ғана сәуле шығара бастайды, яғни қоздыру энергиясы сәуле шығару энергиясына айналады. Қозу көбінесе жоғарғы температурада өзіне жеткілікті үлкен кинетикалық энергиясы бар атомдардын соқтығысуы кезінде пайда болады. Алайда атомдар қозуы ол жарықты сіңірген атомдардың электрондарымен соқтығысуынан да туындайды. Қоздырылған атомдардың шығарған

Атомная и ядерная физика

11 Февраля 2013, контрольная работа

Первые прямые эксперименты по исследованию внутренней структуры атомов были выполнены Э. Резерфордом и его сотрудниками Э. Марсденом и Х. Гейгером в 1909–1911 годах. Резерфорд предложил применить зондирование атома с помощью α-частиц, которые возникают при радиоактивном распаде радия и некоторых других элементов. Масса α-частиц приблизительно в 7300 раз больше массы электрона, а положительный заряд равен удвоенному элементарному заряду.

Атомная энергетика

21 Января 2012, контрольная работа

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - область техники, основанная на использовании реакции деления атомных ядер для выработки теплоты и производства электроэнергии. В 1990 атомными электростанциями (АЭС) мира производилось 16% электроэнергии. Такие электростанции работали в 31 стране и строились еще в 6 странах. Ядерный сектор энергетики наиболее значителен во Франции, Бельгии, Финляндии, Швеции, Болгарии и Швейцарии, т.е. в тех промышленно развитых странах, где недостаточно природных энергоресурсов. Эти страны производят от четверти до половины своей электроэнергии на АЭС. США производят на АЭС только восьмую часть своей электpоэнеpгии, но это составляет около одной пятой ее мирового производства.

Аттестация испытательного оборудования

26 Марта 2012, курсовая работа

Аттестация испытательного оборудования - определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.
Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществление мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Аустико-оптические методы исследования биообъектов

18 Марта 2012, реферат

Всякое тело является источником физических полей. Термином физическое поле обозначают особое состояние материи, которое проявляется в воздействии на другие тела, находящиеся в этом поле. Физические поля различны по природе. Так, различают гравитационное, электрическое, магнитное, электромагнитное, ядерное поля. Можно рассматривать звук как акустическое поле.
Тело человека как физическое тело тоже является источником физических полей. Регистрация, а также измерение характеристик этих полей могут быть использованы для получения информации о состоянии организма, его органов и тканей, т. е. для целей диагностики.

Ауырып ем ізденгенше, Ауырмаудың жолын ізде

06 Ноября 2012, реферат

Бірінші байлық – денсаулық дейміз. Бірақ осы сөздің салмағын, жүктер жауапкершілігін көбіне сезбейтін де, мойындамайтын да сыңайлымыз. Айтылған сәтте көңілімізге қонады, құлағымызға жағады. Келісеміз. Сонсоң өзіміз ауа жайылып жүре береміз. Сөйтіп күндердің күнінде бір арылмас дертке шалдығып санымызды соғамыз. “Жалған – ай!” деп көкірегіміз қарс айырылып, өмірден түңіле бастаймыз.

Бір фазалық трансформаторды зерттеу

21 Февраля 2013, лабораторная работа

Максаты: трансформатор жұмыс істеу принципімен және құрылысымен танысу,орам өзекшенің кедергілерін анықтау, трансформатордың сыртқы сипаттамасын құру.

Баламалы энергетика – сарқылмас қуат көзі

21 Февраля 2013, реферат

Энергия қорларын үнемдеу бүгінгі күннің аса маңызды міндеттерінің біріне айналды. Өнеркәсібі дамыған әлемнің барлық мемлекеттерінде энергия үнемдеу шаралары дұрыс жолға қойылған. Өйткені көмірмен және көмірсутегімен жұмыс істейтін жылу электр станциялары түбі бір экологиялық проблемалардың асқынуына әкеп соқтыратыны белгілі жайт. Сондықтан әлем қайта қалпына келетін жергілікті энергия көздерін энергия үнемдеудің басты қайнар көзі ретінде қабылдап отыр.

БАҚ өкілдері

03 Ноября 2012, дипломная работа

Жұмыстың тақырыбының мақсаты. Қазіргі уақытта қоғамды ... ... ... өте қиын.

Билеты по физике 11 класс

05 Декабря 2010, шпаргалка

Ответы на билеты по физике.

Биологиялық ұлпалардың дыбыспен әрекеттесуінің физикалық негізі. Медицинада ультрадыбыстық зерттеулерді қолдану

29 Мая 2012, реферат

Биологиялық ұлпалар. Адам ағзасы басқа тірі ағзалар сияқты жасушалардан құралатындығы сендерге белгілі болды. Жасушалар адам денесінде ретсіз орналаспай, бірімен-бірі жасушааралық зат арқылы байланысып топтанады. Ұлпа - шығу тегі, құрылысы, атқаратын қызметі бірдей жасушалар мен жасушааралық заттардың жиынтығы.

Биоповреждения полимерных материалов

23 Декабря 2011, курсовая работа

Надежность изделий техники во многом определяется их стойкостью к воздействию внешней среды, естественной составляющей которой являются микроорганизмы (микроскопические грибы, бактерии, дрожжи и др.). Микроорганизмы деструкторы (биофактор, биодеструкторы), воздействуя на объекты техники, вызывают повреждения последних (биоповреждение, микробиологическое повреждение): изменение структурных и функциональных характеристик вплоть до разрушения.

Броуновское движение

22 Мая 2011, реферат

Теория Броуновского движения сыграла важную роль в обосновании статистической механики. Помимо этого, она имеет и практическое значение. Прежде всего, Броуновское движение ограничивает точность измерительных приборов. Например, предел точности показаний зеркального гальванометра определяется дрожанием зеркальца, подобно броуновской частице бомбардируемого молекулами воздуха. Законами Броуновского движения определяется случайное движение электронов, вызывающее шумы в электрических цепях

Броуновское движение

27 Ноября 2011, реферат

Броуновское движение, правильнее брауновское движение, тепловое движение частиц вещества (размерами в нескольких мкм и менее), находящихся во взвешенном состоянии в жидкости или в газе частиц. Причиной броуновского движения является ряд не скомпенсированных импульсов, которые получает броуновская частица от окружающих ее молекул жидкости или газа.

В чём заключается различие между СЭЗ и оффшорными зонами

22 Февраля 2012, реферат

Очень важно понимать принципиальные различия между оффшорными и свободными (особыми) экономическими зонами (СЭЗ или ОЭЗ).
К первым относятся такие территории как БВО, Белиз, Сейшелы, Багамы, Невис, Маршалловы острова, Острова Кука, Самоа, Джерси, Гернси, Гибралтар и многие другие.

Вібрація та її вплив на живі організми

14 Декабря 2011, реферат

Вібрація -механічні коливання пружних тіл.Корисна вібрація збуджується вібраторами й використовується у техніці, напр., при вібраційному транспортуванні, вібробурінні тощо.Шкідлива вібрація (напр., під час дії двигунів) може призвести до порушення режиму роботи машин, згубно впливає на здоров'я людини.

Вакуум сөндіргіштер

21 Ноября 2012, статья

Вакумм күш беретін сөндіргіштері коммутация үшін қолданылады: электр жеткізудің трансформатор, әуә жолдары, индукциялы реакторлар, қозғаушылар, сүзгілер және электр доғасымен пештер, конденсатор,кабель. Олар ұзақ пайдалану мерзім үшін бірдей жақсы жарамды және коммутациялық циклдердің өте биік санның орындау үшін. Қысқа тұйықталудың өнеркәсіптік кәсіпорындардың элекр дел пайда болатын үлкен тоқтарыда, аз да ваккум күш беретін сөндіргіштерін бөліп тастайды

Вакуумный диод

13 Марта 2012, курсовая работа

Вакуумный диод представляет собой биполярное устройство для создания тока в вакууме, методом переноса электронов с катода на анод внешним электрическим полем. Это - пустотная лампа, содержащая два электрода: один – в виде проволоки из тугоплавкого материала (вольфрам, молибден и др.), раскаливаемой током (катод), и другой, холодный электрод, собирающий термоэлектроны (анод). Подобные лампы получили широкое применение в радиотехнике. Аноду диода чаще всего придают форму цилиндра, внутри которого расположен накаливаемый катод.

Варистор

01 Февраля 2013, реферат

Первоначально в СССР и за рубежом варисторы изготавливались исключительно на основе карбида кремния. Попытки использовать для производства варисторов другие полупроводниковые материалы привели к созданию в последние годы варисторов на основе окисных полупроводниковых материалов. Варисторы изготавливают методами керамической технологии. Порошок карбида кремния или оксидов металлов смешивают со связующими веществами (глиной, ультрафарфором, легкоплавкими стеклами) прессуют и спекают. Наряду с получаемыми таким образом варисторами с объемным проводящим элементом в последние годы связаны варисторы пленочного типа.

Великие физики

26 Декабря 2011, реферат

Андре-Мари АМПЕР (Ampère)
Джеймс Прескотт ДЖОУЛЬ (Joule)
...

Великие физики

21 Января 2013, доклад

Исаак Ньютон - английский физик и математик, создатель теоретических основ механики и астрономии. Он открыл закон всемирного тяготения, разработал (наряду с Г. Лейбницем) дифференциальное и интегральное исчисления, изобрел зеркальный телескоп и был автором важнейших экспериментальных работ по оптике. Ньютона по праву считают создателем "классической физики".

Вентильные электродвигателии

13 Декабря 2011, реферат

Вентильный электродвигатель — тип синхронной машины, реализованный в замкнутой системе с использованием датчика положения ротора, системы управления (преобразователя координат) и силового полупроводникового преобразователя. Часто их также называют бесконтактными двигателями постоянного тока или обращенной машиной постоянного тока.
Описание ВД

Вечный двигатель

17 Марта 2011, реферат

Ве́чный дви́гатель (лат. Perpetuum Mobile) — воображаемое устройство, позволяющее получать полезную работу, большую, чем количество сообщённой ему энергии (КПД больше 100 %).

Вибір периферійних ділянок профілю соленоїда для одержання магнітного поля заданого розподілу

05 Апреля 2012, дипломная работа

Споживання енергії, а разом з ним і її вартість збільшуються у всьому світі, і наша країна тут не виняток. Але ресурси планети починають виснажуватися, і все велику тривогу викликають екологічні проблеми. Ось чому постійно зростає інтерес до нетрадиційних, екологічно чистих джерел енергії
Характерною ознакою розвитку сучасної енергетики є широке залучення в енергобаланс передових країн світу возновлюваних джерел енергії.

Вибір та розрахунок релейних захистів елементів енергосистеми

04 Марта 2013, курсовая работа

На рис. 1 задано фрагмент районної розподільчої мережі напругою 35 кВ. Мережа радіального типу з однобічним живленням. Вона складається з більш відповідальних ділянок “головної магістралі”, що з’єднує між собою вузлові підстанції, та менш відповідальних ділянок, що відходять від шин вузлових підстанцій до тупікових підстанцій та споживачів. Ділянки мережі виконані повітряними лініями (далі ПЛ).

Викладання елементів нанофізики та нанотехнологій у шкільному курсі фізики

08 Февраля 2015, курсовая работа

Мета роботи: розкрити особливості фізичних процесів в області нанотехнологій та перспективи їх застосування.
Завдання:
- ознайомиться з фізичними методами дослідження нанооб’єктів;
- розглянути використання наноматеріалів;
- оцінити проблеми та перспективи майбутнього нанотехнологій;

Використання компьютерiв на уроках фiзики

25 Марта 2012, курсовая работа

Об'єктом моєї курсової роботи є застосування комп'ютерів на уроках фізики, роль комп'ютера в навчання і комп'ютеризації шкіл.
Мета курсової роботи: визначити роль і місце комп'ютера у виховному процесі в школі.