Сербська мова

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 06:41, реферат

Описание

Мова — одне із найбільших культурно-духовних надбань етносу, оскільки в ній акумулюється його знання про навколишній світ і про себе. До того ж вона — найголовніша з визначальних прикмет етнічної спільності, тому з'ясувати походження конкретного народу неможливо без дослідження історії його мови. При цьому мається на увазі мова як сукупність певної звукової, граматичної, лексичної та інших систем у їхніх територіальних виявах, а також наддіалектна (надтериторіальна) літературно-писемна мова.

Работа состоит из  1 файл

сербська мова.doc

— 41.50 Кб (Скачать документ)


Мова — одне із найбільших культурно-духовних надбань етносу, оскільки в ній акумулюється його знання про навколишній світ і про себе. До того ж вона — найголовніша з визначальних прикмет етнічної спільності, тому з'ясувати походження конкретного народу неможливо без дослідження історії його мови. При цьому мається на увазі мова як сукупність певної звукової, граматичної, лексичної та інших систем у їхніх територіальних виявах, а також наддіалектна (надтериторіальна) літературно-писемна мова. Літературно-писемна мова, як правило, хронологічно пізніша від розмовної (в її діалектних різновидах). Вона може вирости на ґрунті окремого діалекту, групи говорів чи бути запозиченою прямо або опосередковано від іншого генетично спорідненого або неспорідненого народу. Природно, обличчя етнічної спільності людей визначає мовна система її щоденного розмовного вжитку. Проте дуже важливу роль у житті народу відіграє й літературна мова — засіб спілкування, що охоплює весь етнічний терен або більшу частину його та є чинником, який консолідує етнос в одне ціле, виступає знаряддям творення єдиної духовної культури.

Слід підкреслити, що етнічна мова формує етнічну свідомість, а етнічна свідомість зумовлює усвідомлення конкретних територіальних мовних утворень як однієї мови. Оригінальна структура й етнічна свідомість, пов'язана з нею, роблять будь-яке лінгвальне утворення окремою мовою, а етнічне утворення — окремим народом.

Жодна говірка, говір, діалект, наріччя, мова не виникають раптово чи в якийсь короткий часовий проміжок. Вони є результатами тривалих творчих процесів, зумовлених внутрішніми та зовнішніми чинниками, які нерідко виступають разом.

Назви сербсько-хорватська мова в наші дні не існує. Воно було прийнято в період існування Югославії. На сьогоднішній день є два окремих мови - сербський і хорватський. Звичайно ж, вони мають високу ступінь схожості: у них обох існують одні і ті ж особисті займенники, однаковий склад відмінків (їх всього 7 у кожній мові). Але разом з цим не тільки їх алфавіти розрізняються, але і є величезна кількість різних імен іменників, в тому числі і загальні іменники, які позначають назву місяців року. Поряд з цим досить велику кількість слів мають різні значення в двох, розглянутих нами мовами. Так, хорватська мова відрізняється від сербської мови більшою мірою, ніж шведську мову від норвезького.
Звідки ж пішла назва сербсько-хорватська мова? Протягом часу існування Югославії цей термін використовувався за великим рахунком, для політичних цілей. Уряд Югославії намагалося таким чином з'єднати народи, що належать до південних слов'ян в одну групу. Однак ці зусилля так і не увінчалися успіхом.
Якщо зануритися в історію, то вимальовується така картина: в середині 19 століття існувало Сербський Королівство, і сербські ортодоксальний брали всілякі заходи для того, щоб нав'язати свою мову народам Хорватії, Боснії та Словенії. Проте, не дивлячись на це, все ж існувало дві мови. Після закінчення Другої світової війни знову став використовуватися термін «сербохорватська мова». Усіх, починаючи з урядових і партійних кіл до засобів масової інформації, зобов'язали його використовувати. Сербохорватська мова походив більше на сербську мову, основною відмінністю було використання латинського алфавіту. І за великим рахунком, єдиною причиною існування цієї мови була штучно вироблена політика самої Югославії.
У той час, коли Югославія перестала існувати як країна, і термін «сербохорватська мова »Зник з ужитку, і відродилися колишні назви мов: сербська та хорватська.
Сербська мова належить до західної підгрупи південнослов'янської групи, що входить до складу індоєвропейської мовної сім'ї. Використовується мови в Сербії, Хорватії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині. Статус державної мови він має у Сербії, Боснії, Герцеговині і Чорногорії. Загальна кількість носіїв мови складає близько 11 мільйонів чоловік.
Сербська мова складається з трьох основних прислівників, назви яких утворюються на основі вимови займенника, яке переводитися на російську мову як «що». Це кайкавщіна, чакавщіна і штокавщіна. Остання з говору є саме сербським, а перші два належать до хорватського мови. На сьогоднішній день саме штокавський наріччя розуміється під сербським мовою.
 В якості писемності використовуються одночасно два алфавіту: так звані «вуковіца» і «гаевіца». В основу вуковіци покладена кирилиця, а в основу гаевіци - латиниця. Кожен з алфавітів містить у собі 30 букв. Між літерами алфавіту має місце однозначна відповідність, проте перетворення текстів, записаних на одному з них, може відбуватися лише в одному напрямку: з вуковіци в гаевіцу, так як диграфи латиниці можуть відповідати парам окремих букв кирилиці. Курсивне і рукописне написання деяких букв у сербській мові відрізняється від більшості алфавітів, заснованих на кирилиці. Але цього немає в комп'ютерних шрифтах сербської мови.
Найдавніші пам'ятники писемності сербської мови датуються 12 століттям. Це «Мірославово Євангеліє» і «Грамота пана Куліна», які були написані старослов'янською мовою, тобто на древнеболгарской мовою. В епоху Середньовіччя з'явилися літературні твори, для написання яких була використана давньо-сербська лексика. До них відносяться лицарські повісті, написані на сербській основі.
Імена іменники в сербській мові мають відмінок, число і рід. Дві останні категорії ні чим не відрізняються від наявних аналогів в російській мові, а перша - відмінок - має деякі відмінності. Також іменники мають три відміни, подібно російській мові.
До першого відміні належать іменники, які в однині називного відмінка мають закінчення е, о або нульове, а в родовому відмінку - закінчення а, сюди належать іменники середнього роду і велика їх частина чоловічого роду. Друге відмінювання включає в себе імена іменники, які в однині називного відмінка закінчуються на а, а в родовому - на е. Вони бувають як жіночого, так і чоловічого роду .. До складу третьої відміни входять іменники жіночого роду, які в однині у називному відмінку не мають закінчення, а в родовому відмінку закінчуються на і. У сербській мові інфінітив витісняється особистої формою дієслова, до якої додається на початковій позиції приставка так.
При розгляді знаків орфографії, які відносяться до нелітерних знаків, то в сербській мові присутні: дефіс, апостроф, який використовується для передачі особливостей вимови в деяких діалектах і ставитися на місці випадання звуків, а іноді і цілих складів з вимови; п'ять надрядкових діакритичних знаків, які більшою мірою використовуються для написання слів у словниках і розрізняють омографи; чотири різновиди наголоси - довгий висхідний, довгий спадний, короткий висхідне і короткий спадний; в ненаголошених складах має місце відмітка довготи стилю, відзначаються також ті форми родового відмінка у множині, які збігаються з єдиним числом.
Що ж стосується запозичених слів, то на відміну від хорватської мови, в сербській мові їх досить багато і використовуються вони в різних областях.
Якщо розглядати лексику сербської мови, то в ній існують неологізми, введені письменниками сучасності. Також, разом з цим до складу нормативної мови входять і слова, що належать до різних його діалектів.

 Информация о работе Сербська мова