Matlab программасында жұмыс

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2011 в 09:59, реферат

Описание

Проекциясы contourкомандасының нәтижесі болады.Осы команданың келесі түрлері бар:

Contour(x,y,z) команданы орындағанда “x” пен ” y” кординаталары өзгеріс диапазонды ескереді.
Contour(z) команданы орындағанда “x” пен ” y” кординаталары өзгеріс диапазонды ескермейді.
Contour(z,n), contour(x,y,z,n) командалар ”n” деңгей сызықтарды экранға шығарады. Үнсіз келісім бойынша n=10.
Contour(z,v), contour(x,y,z,v) командалар ”v” вектордағы берілген мәндер үшін деңгей сызықтарды салады.

Работа состоит из  1 файл

Тажибаева21.doc

— 373.50 Кб (Скачать документ)

Проекциясы contourкомандасының нәтижесі болады.Осы команданың келесі түрлері бар:

  • Contour(x,y,z) команданы орындағанда “x” пен ” y” кординаталары өзгеріс диапазонды ескереді.
  • Contour(z)  команданы орындағанда “x” пен ” y” кординаталары өзгеріс диапазонды ескермейді.
  • Contour(z,n), contour(x,y,z,n) командалар ”n” деңгей сызықтарды экранға шығарады. Үнсіз келісім бойынша n=10.
  • Contour(z,v), contour(x,y,z,v) командалар ”v” вектордағы берілген мәндер үшін деңгей сызықтарды салады.

18)contour командасы  contour командасы нәтижесімен қоса деңгей сызықтар арасындағы аймақтарды кейбір тұрақты түспен бояйды.

19)contour3 командасының  параметрлер contour командасының параметрлерімен  бірдей.Бірақ  contour3 командасының  нәтижесі кеңістікте орналасады. 
 

                                                   ТАПСЫРМА:

  1. Келесі графикалық командаларды MATLAB help арқылы үйреніп алыңдар:

Diffuse-диффузиялық шағылу эффектісі;

Lighting-жарықты басқару;

Material- әр түрлі материалдың жарық шағылысына әсері;

Specular-айналық шағылыс эффектісі. 

2.Өз вариантыңа  сәйкес үшөлшемді графикалық  командалардың нәтижесін шығаратын  бағдарламаны жазыңыз. Бағдарламада  Z1(x,y)=y1(x)+y2(y), Z2(x,y)=y3(x)*y4(y) функцияларын зерттейсіз, мұнда y1(x),y2(x), y3(x),y4(x) бірінші лабораториялық жұмыстағы вариантыңызға сәйкес келетін функциялар. 

3.Бақылау сұрақтарына дайындалыңыз. 

                                Бақылау сұрақтары:

1.MATLAB ортасында векторды қалай анықтаймыз.

2.MATLAB ортасында матрицаны жасау және онымен орындайтын амалдар.

3.meshgrid,plot3,mesh командалары не істейді?

4.mesh,meshz,surf командалары не істейді?

5.surf,surfc,surfl,colorbar командалары не істейді?

6.shading,colormap,figure,brighten командалары не істейді?

7.refresh,pause,rotate3d,contour командалары не істейді?

8.contour,contour,contour3,mesh командалары не істейді? 
 

1.meshgrid 

[x,y]= [x,y]=meshgrid(2:2:8)

a=1

b=100

k=4

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y)) 

x = 

   2     4     6     8

2     4     6     8 

  2     4     6     8

2     4     6     8

y = 

2     2     2     2

4     4     4     4

6     6     6     6

8     8     8     8

 

a =

          1 

    b =

     8 

k =

     4 

 z = 

-0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000

 -0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000

2.1806    2.1806    2.1806    2.1806

-0.0000   -0.0000   -0.0000   -0.0000 
 

    1. plot3 (x,y,z) 

[x,y]=meshgrid(-1:0.1:1,-2:0.1:2)

a=1

b=100

k=4

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y))

plot3(x,y,z) 

 

[x,y]=meshgrid(-1:0.2:1,-2:0.2:2)

a=1

b=10

k=4

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y))

plot3(x,y,z,'r') 

 

[x,y]=meshgrid(-10:0.2:1,-2:0.2:2)

a=2

b=7

k=10

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y))

plot3(x,y,z) 

 

[x,y]=meshgrid(1:0.1:3),

a=3

b=20

k=4

y1=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3;

y2=(exp(-x.*x./a.*a+x.*x.*x./cos(x)))./(log(x.*x+b)-log(k./x));

z=y1+y2;

mesh(x,y,z),pause

mesh(z),pause,meshc(x,y,z),pause, meshz(x,y,z),pause, meshc(z),pause,meshz(z) 

 

 

 

[x,y]=meshgrid(1:0.1:3),

c=z

a=3

b=20

k=4

y1=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3;

y2=(exp(-x.*x./a.*a+x.*x.*x./cos(x)))./(log(x.*x+b)-log(k./x));

z=y1+y2;

mesh(z,c),pause,meshc(z,c),pause,meshz(z,c) 

 

[x,y]=meshgrid(5:0.1:6),

a=1

b=3

k=5

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y));

surf(x,y,z),colormap(summer),colorbar('horiz') 

 

[x,y]=meshgrid(5:0.1:6),

a=1

b=3

k=5

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y));

surf(x,y,z),colormap(summer),colorbar('horiz'),brighten(-0.5)

rotate3d

 

[x,y]=meshgrid(4:0.1:6),

a=1

b=3

k=5

z=log((x.*x+a.*a).^2)+x./x.*x.*x.*(x.*x-b.*b).^3+(exp(-y.*y./a.*a+y.*y.*y./cos(y)))./(log(y.*y+b)-log(k./y));

contourf(x,y,z),pause,contour3(x,y,z) 

 

 

[x,y]=meshgrid(-10:0.3:10)

a=1

b=3

c=5

m=4

k=2

z=asinh((exp(x.^4-c)+x.^2)./a.*x+b.*x.^1/.2-m./x).*(acosh(((cos(a-y)).^1./5)+y.^m./b))./((b.^2-y.^1./2).^1./3+log(sinh(y.^2-k.^2)));

plot3(x,y,z) 
 

 
 
 

[x,y]=meshgrid(-10:0.3:10)

a=1

b=3

c=5

m=4

k=2

z=asinh((exp(x.^4-c)+x.^2)./a.*x+b.*x.^1/.2-m./x).*(acosh(((cos(a-y)).^1./5)+y.^m./b))./((b.^2-y.^1./2).^1./3+log(sinh(y.^2-k.^2)));

contour(x,y,z) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ  АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ  ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ІРГЕЛІ  ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  ЖҰМЫС №2 
 
 

ТАҚЫРЫБЫ: Модельдеу барысындаграфиканы қолдану  
 

                                                                                           

                                                                           Орындаған:Тажибаева Сания.МКМ-31К

                                                                           Тексерген:Балабеков Болат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана  2010 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ  АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ІРГЕЛІ  ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАЛЫ МАТЕМАТИКА КАФЕДРАСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ  ЖҰМЫС №2 
 
 

ТАҚЫРЫБЫ: Модельдеу барысындаграфиканы қолдану  
 

                                                                                           

                                                                           Орындаған:Суюнбекова Актоты. МКМ-31К.

                                                                           Тексерген:Балабеков Болат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана  2010 ж.

Информация о работе Matlab программасында жұмыс