Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності Донецької області за 6 місяців 2012 року

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2013 в 19:12, доклад

Описание

Экспорт услуг в 2012 года увеличился по сравнению с 2011 годом на 25,8% и составил 353,2 млн. дол., импорт - на 34,8% и составил 315 млн. долл. Следовательно в структуре экспорта и импорта услуг произошло увеличение показателей, что свидетельствует о положительной динамике торговли услугами. Положительное сальдо внешнеэкономических услуг составило 38,2 млн. долл. Сравнивая коэфициенты покрытия импорта экспортом услуг в 2011 году показатель составил 120,1%, а в 2012 году- 112,1 % ,т.е в целом импорт услуг занял более высокую позицию, чем экспорт услуг.

Работа состоит из  1 файл

Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами Донецької області за підсумками 6 місяців 2012 року склав 10 млрд.docx

— 193.67 Кб (Скачать документ)

 

Виконала ст..гр.МЗД-10-3

Ковтун Дар'я

 

Завдання: Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності Донецької області за 6 місяців 2012 року

 

Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами Донецької  області за підсумками 6 місяців 2012 року склав 10 млрд. 945,7 млн. дол. США (зменшився  в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,6%), при цьому додатне  сальдо дорівнювало 4 млрд. 907,4 млн. дол. США. Експорт товарів і послуг склав 7 млрд. 926,5 млн. дол. США, імпорт - 3 млрд. 19,2 млн. дол. США.

Як і в  попередні періоди основу зовнішньої торгівлі становила торгівля товарами, на яку за цей період припадало  майже 94% зовнішньоторговельного обороту. Зовнішньоторговельний оборот товарами за 1-е півріччя 2012 року склав 10 млрд. 277,5 млн. дол. США, при цьому додатне  сальдо дорівнювало 4 млрд. 869,1 млн. дол. США.

За обсягом  експорту товарів Донецька область  продовжує займати перше місце  в країні. В 1-му півріччі 2012 року підприємства Донецької області забезпечили 22,5% експортних поставок України, в той  же час імпортні надходження в  регіон склали 5,3% загально українського імпорту.

 

Рисунок 1. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами, млн. дол. США

За підсумками 6 місяців 2012 року зовнішньоторговельні операції суб’єкти господарювання області  здійснювали з партнерами зі 134 країн  світу.

Продукція підприємств  і організацій регіону вивозилася до 124 країн світу: частка країн Азії в загальному обсязі експорту області  склала 35,6%, СНД - 31,8%, Європи - 22,4%, Африка - 5,8%, Америки - 4,3%. Питома вага країн  Європейського Союзу становив 21,8%.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися  в Російську Федерацію - 18,5% від  загального обсягу експорту, Ліван - 10,2%, Туреччину - 8,9%, Італію - 8,4%, Казахстан - 6,5%, Індію - 3,4%, Індонезію - 3,1%, Білорусь - 2,8%, Болгарію - 2,6%, Польщу - 2,4%, Туркменістан - 2,3%, США і Єгипет - по 2,2%.

Основу експорту складали недорогоцінні метали та вироби з них - 66,3% від загального обсягу (в т.ч. чорні метали - 57,3%, вироби з  чорних металів - 7,7%). Експорт мінеральних  продуктів становив 11,7% (у т.ч. нафти  і продуктів її перегонки - 10,1%), транспортних засобів - 7,3%, продукції хімічної промисловості - 4,9% (у т.ч. добрив - 2,9%), машин, устаткування та механізмів - 3,5%, готових харчових продуктів - 2,7%.

Збільшився  експорт продукції хімічної промисловості - на 24,9%, готових харчових продуктів - на 4,1%, транспортних засобів - на 0,7%. В  той же час скоротився експорт  недорогоцінних металів та виробів  з них на 21,2%, машин, обладнання та приладів - на 5,6%.

Рисунок 2. Товарна структура експорту, млн.дол.США

 

Імпортні операції в 1-му півріччі 2012 року здійснювалися  з партнерами з 96 країн світу. З  країн СНД імпортовано в область 54,6% усіх товарів, Європи - 23%, Америки - 11,8%, Азії - 8,8%, Африка - 1,7%. Питома вага країн  ЄС склала 22,1%.

Найбільші обсяги товарів надійшли з Російської Федерації - 51,2% від загального обсягу імпорту, США - 9,2%, Німеччини - 6,8%, Китаю - 3,8%, Литви - 2%, Італії та Туреччини - по 1,9%, Бразилії та Казахстану - по 1,8%, Польщі та Чехії - по 1,7%, Франції - 1,4%, Кот-д’Івуару та Республіки Корея - по 1,2% , Швеції - 1,0%.

За 1-е півріччя 2012 року проти відповідного періоду 2011 року обсяги імпорту товарів з  країн СНД зросли в 1,5 рази, Африка - на 45,9%, Америки - на 41,1%.

У товарній структурі  імпорту переважали мінеральні продукти - 50,5% від загального обсягу (в т.ч. палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки - 48,8%), недорогоцінні метали та вироби з них - 13,3% (в т.ч. чорні  метали -. 8,9%), машини, обладнання та механізми - 11,4%. Імпорт продукції хімічної промисловості  склав 5,2%, полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них - 3,4%, транспортних засобів - 3,3%, готових харчових продуктів - 2,8%, виробів з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла - 2,6%, живих тварин та продуктів тваринного походження - 2,1%.

Рисунок 3. Товарна структура імпорту, млн. дол. США

 

Збільшилися обсяги імпорту живих тварин і продуктів  тваринного походження – в 4,4 рази, мінеральних продуктів - в 1,8 рази, готових  харчових продуктів - на 16%, транспортних засобів - на 13,1%, виробів з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла - на 2,6%. В той же час скоротився імпорт недорогоцінних металів і виробів  з них на 15,4%, продукції хімічної та пов'язаної з нею галузей промисловості - на 8,2%, машин, обладнання та приладів - на 5%.

Зовнішньоторговельні  операції послугами в І півріччі 2012 року 383 підприємства Донецької області  здійснювали з партнерами зі 154 країн  світу.

Послуги на зовнішньому  ринку надавали 249 підприємств та організацій 149 країнам світу, споживали  – 250 підприємств та організацій  з 84 країн. Експорт послуг у І півріччі 2012 року збільшився в порівнянні з 6 місяцями 2011 року на 25,8% і склав 353,2 млн. дол. США, імпорт – на 34,8% і становив 315 млн. дол. США. Додатне сальдо зовнішньоекономічних послуг дорівнювало 38,2 млн. дол. США.

 

Рисунок 4. Динаміка експорту та імпорту послуг, млн. дол. США

Питання до завдання

  1. Надайте характеристику динаміки зовнішньої торгівлі Донецької області.
  2. Охарактеризуйте товарну номенклатуру експорту та імпорту області?
  3. Які країни є найбільшими зовнішньоторговельними партнерами Донецької області?
  4. Які послуги представлені в експорті Донецької області?

Висновки:

1.Таким образом, внешняя торговля товарами Донецкой области имеет отрицательную динамику, поскольку товарооборот товаров  снизился в сравнении с 2011 годом на 4,6 % и составил 10 млрд. 945,7 млн. долл. Показатель экспорта товаров за 2011год составил 8827 млн. долл., за 2012г -7573,3 млн. долл., что свидетельствует о его снижении на 14,2 %. В то время как показатель импорта товаров за 2011год составил 2127,8 млн долл,а в 2012 год – 2704,2 млн. долл., что свидетельствует о его увеличении на 27,1%. В целом коэфициент покрытия импорта експортом в 2011 году составил 414,8%,а в 2012 году-280 %, т.е. произошло его значительное снижение на 67,5 %. Но несмотря на общее знижение показателей по объему экспорта товаров Донецкая область продолжает занимать лидирующии позиции по регионам Украины.

Экспорт услуг в 2012 года увеличился по сравнению с 2011 годом на 25,8% и составил 353,2 млн. дол., импорт - на 34,8% и составил 315 млн. долл. Следовательно в структуре экспорта и импорта услуг произошло увеличение показателей, что свидетельствует о положительной динамике торговли услугами. Положительное сальдо внешнеэкономических услуг составило 38,2 млн. долл. Сравнивая коэфициенты покрытия импорта экспортом услуг в 2011 году показатель составил 120,1%, а в 2012 году- 112,1 % ,т.е в целом импорт услуг занял более высокую позицию, чем экспорт услуг.

2.Товарная структура экспорта представлена в первую очередь недрагоценными металами и изделиями из них -66,3% от общего объема (в т.ч. черные металлы - 57,3%, изделия из черных металлов - 7,7%). Экспорт минеральных продуктов составил 11,7% (в т.ч. нефти и продуктов ее перегонки - 10,1%), транспортных средств - 7,3%, продукции химической промышленности - 4,9% (в т.ч. удобрений - 2,9%), машин, оборудования и механизмов - 3,5%, готовых пищевых продуктов - 2,7%.

Увеличился экспорт продукции химической промышленности - на 24,9%, готовых пищевых продуктов - на 4,1%, транспортных средств - на 0,7%. В то же время сократился экспорт недрагоценных металлов и изделий из них на 21,2%, машин, оборудования и приборов - на 5,6%.

В товарной структуре импорта преобладали минеральные продукты - 50,5% от общего объема (в т.ч. топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки - 48,8%), недрагоценные металлы и изделия из них - 13,3% (в т . ч. черные металлы -. 8,9%), машины, оборудование и механизмы - 11,4%. Импорт продукции химической промышленности составил 5,2%, полимерных материалов, пластмасс и изделий из них - 3,4%, транспортных средств - 3,3%, готовых пищевых продуктов - 2,8%, изделий из камня, гипса, цемента, керамики , стекла - 2,6%, живых животных и продуктов животного происхождения - 2,1%.

Увеличились объемы импорта живых животных и продуктов животного происхождения - в 4,4 раза, минеральных продуктов - в 1,8 раза, готовых пищевых продуктов - на 16%, транспортных средств - на 13,1%, изделий из камня, гипса, цемента, керамики, стекла - на 2,6%. В то же время сократился импорт недрагоценных металлов и изделий из них на 15,4%, продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности - на 8,2%, машин, оборудования и приборов - на 5%.

Таким образом, можно сделать вывод,что наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают недрагоценными металлами и изделиями из них (в основном черне металы),их доля занимает 66,3%,а в структуре импорта-минеральная  продукция (топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки),их доля 50,5 %.

3.По итогам 2012 года внешнеторговые операции субъекты хозяйствования области осуществляли с партнерами из 134 стран мира. Продукция предприятий и организаций региона вывозилась в 124 стран мира: доля стран Азии в общем объеме экспорта области составила 35,6%, СНГ - 31,8%, Европы - 22,4%, Африка - 5,8%, Америки - 4, 3%. Удельный вес стран ЕС составил 21,8%.

Наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись в Российскую Федерацию - 18,5% от общего объема экспорта, Ливан - 10,2%, Турцию - 8,9%, Италию - 8,4%, Казахстан - 6,5%, Индию - 3, 4%, Индонезию - 3,1%, Беларусь - 2,8%, Болгарию - 2,6%, Польшу - 2,4%, Туркменистан - 2,3%, США и Египет - по 2,2%.

Импортные операции в 2012 году осуществлялись с партнерами из 96 стран мира. Из стран СНГ импортировано в область 54,6% всех товаров, Европы - 23%, Америки - 11,8%, Азии - 8,8%, Африка - 1,7%. Удельный вес стран ЕС составила 22,1%.

Наибольшие объемы товаров поступили из Российской Федерации - 51,2% от общего объема импорта, США - 9,2%, Германии - 6,8%, Китая - 3,8%, Литвы - 2%, Италии и Турции - по 1, 9%, Бразилии и Казахстана - по 1,8%, Польши и Чехии - по 1,7%, Франции - 1,4%, Кот-д'Ивуара и Республики Корея - по 1,2%, Швеции - 1,0 %.

За 2012 год против 2011 года объемы импорта товаров из стран СНГ выросли в 1,5 раза, Африка - на 45,9%, Америки - на 41,1%.

Таким образом, наибольшими партнерами Донецкой области по экспортным операциям являються Россия, Ливан и Турция, по импортным операціям на первом месте также Россия, далее США и Германия,т.е. Россия является важнейшим стратегическим партнером,т.к. между странами происходит наибольший товарооборот.

 

4.Услуги предоставленные в экспорте Донецкой области:

 

 

АНАЛИЗ  ВНЕШНЕШНЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ ЗА 2012 ГОД

Таблица 1[1]

Динамика  экспорта-импорта товаров в Украине  за 2012 г.

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Всього

                       

експорт

5324,8

4957,7

5875,7

5795,0

6239,1

5473,4

5755,1

5835,7

5766,5

6244,2

5951,1

5591,5

імпорт

5385,3

6760,0

6933,7

7263,4

7582,3

6967,1

7197,5

7277,6

6927,4

7674,6

6879,7

7809,5

I.Живi тварини; продукти тваринного походження

                       

експорт

63,6

71,1

81,0

68,9

68,6

72,0

73,2

94,7

90,0

96,8

98,1

83,5

імпорт

85,1

97,9

124,8

152,1

149,7

131,0

160,4

159,0

147,4

162,2

182,2

166,6

II.Продукти рослинного походження

                       

експорт

679,8

480,2

797,6

668,2

793,1

600,2

452,7

607,5

945,6

1131,8

1070,3

986,8

імпорт

154,0

217,1

292,5

320,5

220,9

125,5

151,0

135,1

123,5

167,2

206,8

315,5

III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

                       

експорт

281,8

288,7

314,8

389,2

397,5

332,9

275,4

392,6

342,7

451,6

369,9

374,3

імпорт

23,0

41,2

26,0

35,5

27,8

26,2

32,9

31,6

35,4

41,4

47,4

38,0

IV.Готові харчовi продукти

                       

експорт

205,5

236,4

283,5

279,8

297,3

251,2

278,1

272,4

296,0

376,0

376,8

340,9

імпорт

187,2

212,1

243,8

229,4

247,8

216,1

258,6

235,2

238,1

306,8

305,8

284,5

V.Мінеральнi продукти

                       

експорт

753,5

743,0

687,4

625,3

653,5

609,2

631,4

655,4

589,6

612,3

569,0

521,0

імпорт

2288,9

2757,1

2048,1

2070,9

2108,6

2438,7

2297,6

2439,0

2348,9

2425,0

2113,0

2206,5

VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

                       

експорт

384,5

384,3

461,8

353,1

446,7

418,5

555,2

436,1

397,9

417,0

418,8

385,1

імпорт

495,7

624,3

707,6

825,8

726,4

683,0

721,6

666,3

645,9

783,6

798,7

907,4

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

                       

експорт

76,5

88,4

104,5

92,2

97,3

84,4

88,4

91,8

79,0

69,0

72,6

55,4

імпорт

228,3

315,6

351,1

383,5

435,8

365,1

405,5

387,1

373,6

460,2

398,8

362,5

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

                       

експорт

8,2

13,3

13,2

11,9

12,0

12,4

11,9

9,1

10,6

11,6

11,0

10,4

імпорт

15,4

18,0

20,8

20,7

24,3

21,0

20,8

21,8

20,1

21,4

23,0

20,0

IX.Деревина і вироби з деревини

                       

експорт

64,1

74,3

96,0

88,0

93,3

92,1

98,6

94,9

90,5

101,9

98,1

68,9

імпорт

17,6

22,4

27,2

31,0

33,0

30,9

35,5

36,2

32,7

37,5

33,4

32,2

ХI.Текстильні матеріали та текстильні вироби

                       

експорт

56,9

62,4

67,5

57,1

64,9

66,2

74,8

76,9

65,4

62,5

66,0

63,2

імпорт

109,9

139,5

188,0

224,4

255,8

215,7

253,1

267,3

242,3

243,7

228,2

195,9

XII.Взуття, головнi убори, парасольки

                       

експорт

12,1

17,1

18,7

15,5

12,9

13,9

15,2

14,2

15,5

12,7

15,3

12,7

імпорт

26,0

34,8

70,2

71,3

50,9

48,1

91,3

136,4

103,5

86,8

31,4

43,0

XIII.Вироби з каменю, гiпсу, цементу

                       

експорт

31,2

39,7

47,5

46,9

53,4

46,1

57,4

59,1

55,2

53,3

50,8

42,3

імпорт

64,8

77,0

86,4

92,1

109,4

94,2

107,7

98,4

89,5

109,6

91,4

86,5

XIV.71 Перлини природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

                       

експорт

3,6

15,4

13,3

7,4

12,3

12,6

15,6

14,5

10,0

6,5

18,5

10,1

імпорт

28,2

26,6

54,3

50,8

30,9

39,2

35,6

31,1

53,9

47,2

48,9

46,8

XV.Недорогоцінні метали та вироби з них

                       

експорт

1714,4

1427,2

1656,0

1869,8

1995,2

1548,3

1444,0

1547,3

1519,4

1400,7

1440,2

1327,3

імпорт

336,7

365,7

427,7

463,5

507,4

434,6

469,5

501,5

446,9

482,0

409,3

394,0

XVI.Машини, обладнання та механiзми; електротехнічне обладнання

                       

експорт

431,6

557,6

607,5

532,6

581,0

544,3

643,3

608,6

564,3

691,0

642,8

622,0

імпорт

683,4

977,2

1145,4

1182,6

1185,5

1040,6

1152,2

1224,0

1069,1

1240,1

1063,0

1215,5

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

                       

експорт

414,0

310,8

438,2

493,6

469,0

565,5

746,2

617,6

500,5

529,0

419,0

460,0

імпорт

424,0

559,1

712,3

784,5

1096,9

651,2

649,6

569,9

528,9

622,7

516,6

951,4

XVIII.Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

                       

експорт

15,0

17,4

22,5

23,4

23,4

27,0

27,3

25,8

20,8

29,7

38,3

26,0

імпорт

66,0

74,1

87,5

73,8

77,7

67,9

86,2

96,9

94,7

163,4

128,7

201,9

ХX.Рiзнi промислові товари

                       

експорт

34,8

42,8

52,0

47,1

46,1

45,3

50,2

52,5

54,8

67,9

64,0

51,4

імпорт

45,0

68,0

87,9

95,6

112,6

85,9

90,8

78,6

68,8

91,6

93,6

96,5

XXI. 97 Твори мистецтва

                       

експорт

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

імпорт

0,1

0,7

0,3

0,4

1,3

0,4

1,2

0,3

0,2

0,2

0,1

2,9

Товари, придбані в портах

                       

експорт

5,6

7,9

9,9

6,6

імпорт

84,5

100,1

102,5

87,4


 

Вывод: Анализирую структуру экспорта и импорта Украины видно, что экспорт товаров, составляет 5591,5 млн долл., а импорт товаров 7809,5 млн. долл., соответственно коэффициент покрытия составляет 0,716.

В структуре экспорта наибольшую долю занимают недрагоценные металлы и изделия из них 1327,3 млн долл.Основной удельный вес приходится на черные металлы 82,5 %,на втором месте - продукты растительного происхождения 986,8 млн.долл. В структуре импорта преобладает минеральная продукция 2206,5 млн. долл., топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки занимают 95,7%, машины, оборудование та механизмы, электротехническое оборудование -1215,5 млн. долл.

1.Державна служба статистики України. Статистика торгівлі товарами України за 2012р. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 


Информация о работе Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності Донецької області за 6 місяців 2012 року