Антична естетика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2011 в 11:09, курсовая работа

Описание

Також особливу увагу філософів займає вивчення міфології, адже це перша форма суспільної свідомості. Вона в своєрідній, дуже конкретній формі встановлює зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім людства, вона є каналом, по яким одна генерація передає іншій накопичений досвід, знання, цінності, культурні блага.

Метою моєї контрольної роботи є встановлення співвідношення між поняттями «етос», «мораль» та «моральність», та значення міфології в розвитку естетичної думки.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………..3

1. Етос, мораль, моральність……………………………………………………4

1.1. Виникнення термінів «етос», «мораль», «моральність»………………4

1.2. Схожість та різниця між поняттями…………………………………….6

2. Міфологія як джерело розвитку естетичної думки…………………………9

2.1. Виникнення науки естетики……………………………………………..9

2.2. Міфологія - перша форма суспільної свідомості……………………....10

2.3. Особливості та значення міфів………………………………………….12

3. Антична естетика (конспект).………………………………………………..14

3.1. Виникнення та етапи розвитку античної естетики…………………….14

3.2. Вчення відомих філософів та мислителів: Піфагора та його

послідовників, Демокрита, Сократа та Геракліта…………………………….14

3.3. Філософ пізньої античності Плотин та його «Еннеади»………………17

Висновок……………………………………………………………………….23

Словник ключових термінів………………………………………………….24

Список використаної літератури……………………………………………..25

Работа состоит из  1 файл

Контрольная работа №1111.doc

— 135.50 Кб (Скачать документ)

    Мораль - це особлива форма суспільної свідомості і вид суспільних відносин; один з основних способів регуляції дій людини в суспільстві за допомогою норм.

    Моральність - це внутрішні духовні якості, якими керуються людина; етичні норми, правила поведінки, які визначаються цими якостям.

    Естетика - це розділ філософії, який вивчає закономірності чуттєвого засвоєння дійсності, про сутність та форми творчості за законами краси.

    Етика - це галузь пізнання, котра вивчає власне етичні чесноти (особистісні якості), достоїнства характеру людини, досліджує, яка людська вдача є найдосконалішою. 

 

     Список використаної літератури: 
 
 

 

    

Информация о работе Антична естетика