Антична естетика

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2011 в 11:09, курсовая работа

Описание

Також особливу увагу філософів займає вивчення міфології, адже це перша форма суспільної свідомості. Вона в своєрідній, дуже конкретній формі встановлює зв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім людства, вона є каналом, по яким одна генерація передає іншій накопичений досвід, знання, цінності, культурні блага.

Метою моєї контрольної роботи є встановлення співвідношення між поняттями «етос», «мораль» та «моральність», та значення міфології в розвитку естетичної думки.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………..3

1. Етос, мораль, моральність……………………………………………………4

1.1. Виникнення термінів «етос», «мораль», «моральність»………………4

1.2. Схожість та різниця між поняттями…………………………………….6

2. Міфологія як джерело розвитку естетичної думки…………………………9

2.1. Виникнення науки естетики……………………………………………..9

2.2. Міфологія - перша форма суспільної свідомості……………………....10

2.3. Особливості та значення міфів………………………………………….12

3. Антична естетика (конспект).………………………………………………..14

3.1. Виникнення та етапи розвитку античної естетики…………………….14

3.2. Вчення відомих філософів та мислителів: Піфагора та його

послідовників, Демокрита, Сократа та Геракліта…………………………….14

3.3. Філософ пізньої античності Плотин та його «Еннеади»………………17

Висновок……………………………………………………………………….23

Словник ключових термінів………………………………………………….24

Список використаної літератури……………………………………………..25

Работа состоит из  1 файл