Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2013 в 00:42, курсовая работа

Описание

Актуальність дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України в сучасних умовах зумовлюється тим, що перехід країни до даного типу розвитку дозволить країні підвищити рівень конкурентоспроможності та ефективності функціонування країни. Разом з тим підвищити рівень освітньої, соціальної, культурної, демографічної, екологічної сфери.
Метою роботи є дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД.

Содержание

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТТЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОТОРГВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
1.1. Поняття та сутність зовнішньоторговельних зв’язків України ……………………………………………………………………………..6
1.2. Етапи розвитку зовнішньоторговельних зв’язків ……………..10
1.3. Міжнародна торгівля як одна з форм зовнішньоторговельних зв’язків, її роль у сучасних зовнішньоторговельних зв’язках…….14
2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНГ
2.1. Оцінка та аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД…………………………………………………….……..21
2.2 Характеристика режимів співпраці України з країнами СНД ……………………………………………………………………….……25
2.3. Основні тенденції розвитку експортного потенціалу України в рамках СНД………………………………………………………………31
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З КРАЇНАМИ СНД
3.1. Перешкоди зовнішньоторговельних зв’язків в Україні ............ 33
3.2. Шляхи покращення зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД ……………………………………………………………35
3.3. Можливості розвитку України у сучасних умовах………………42

Работа состоит из  1 файл

курсовая.doc

— 269.00 Кб (Скачать документ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСКЬОГО

 

Кафедра міжнародної  економіки

 

 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ

(РОБОТА)

 

з «Діагностики зовнішньоекономічної діяльності»

на тему «Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД»

 

  Студентки 5курсу МЕ-08-МА групи

                                                              напряму підготовки 8.03050301 

                                                                       «Міжнародна економіка»

                                                   спеціальності 8.03050301

                                                Міжнародна економіка

                               Матола Я.В.

                                                           Керівник к.е.н. Семьонов А.А.

                                              

                                                                                       Національна шкала____________________________  

   

                                                            Кількість балів____________ Оцінка:  ECTS _____

 

                                                                                                    Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                       ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                       ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

м. Донецьк 2012р.

РЕФЕРАТ

 

Сторінок  Рисунків  Таблиць  Додатків

 

 

Об'єкт: розвиток  зовнішньоторговельних зв’язків  України

Предмет:     аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД

Мета: дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України в сучасних умовах

Завдання:  - визначити поняття та сутність зовнішньоторговельних зв’язків України;

                    - визначити етапи та методи зовнішньоторговельних зв’язків;

                   - проаналізувати особливості розвитку зовнішньоторговельних зв’язків  України з країнами СНД;

                    - проаналізувати експортний потенціал України;

                    - дати оцінку та аналіз  стратегії розвитку України;

                    - визначити стратегічні напрями підвищення ефективності;  

                      зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД;

                   -розробити рекомендації щодо покращення ефективності зовнішньоторговельних зв’язків України;

Методи: загальнонаукові, діалектичної логіки, економічного аналізу, синтезу, порівняння, табличний , графічний, порівняння та ін.

Результати: систематизовані особливості зовнішньоторговельних зв’язків України;

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ,ЛІЗИНГ, ІМПОРТ, ЛІБЕРАЛІЗМ, ЕКСПОРТ, ІНВЕСТИЦІЇ, ПРОТЕКЦІОНІЗМ, БАРТЕР, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ, МІЖДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ,  

 

ПЛАН

  1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТТЯ ОЦІНКИ ЗОВНІШНЬОТОРГВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

1.1. Поняття та сутність зовнішньоторговельних зв’язків України ……………………………………………………………………………..6

1.2. Етапи розвитку зовнішньоторговельних зв’язків ……………..10

1.3. Міжнародна торгівля як одна з форм зовнішньоторговельних зв’язків, її роль у сучасних зовнішньоторговельних зв’язках…….14

2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНГ

2.1. Оцінка та аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД…………………………………………………….……..21

2.2 Характеристика режимів співпраці України з країнами СНД ……………………………………………………………………….……25

2.3. Основні тенденції розвитку експортного потенціалу України в рамках СНД………………………………………………………………31

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З КРАЇНАМИ СНД

3.1. Перешкоди зовнішньоторговельних зв’язків в Україні ............ 33

3.2. Шляхи покращення зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД ……………………………………………………………35

3.3. Можливості  розвитку України у сучасних  умовах………………42

 

 

ВСТУП

Актуальність дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України в сучасних умовах зумовлюється тим, що перехід країни до даного типу розвитку дозволить країні підвищити рівень конкурентоспроможності та ефективності функціонування  країни. Разом з тим підвищити рівень освітньої, соціальної, культурної, демографічної, екологічної сфери.

Метою роботи є дослідження зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД.

Основними завданнями, які  дозволяють забезпечити досягнення поставлених цілей виступають наступні:

1)визначити поняття та сутність зовнішньоторговельних зв’язків;       

2)визначити форми та етапи розвитку зовнішньоторговельх зв’язків України;

3) дати оцінку та аналіз  зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД;

4) проаналізувати особливості  розвитку України в сучасних умовах;

5)проаналізувати тенденції розвитку експортного потенціалу України;

6)дати оцінку та  аналіз  зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД;

7)визначити шляхи покращення ефективності зовнішньоторговельних зв’язків  України;                   

Об’єктом дослідження  є розвиток зовнішньоторговельних зв’язків України

Предметом є  аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД.

     В  роботі використовувались такі  методи, як  загальнонаукові, діалектичної логіки, економічного аналізу, синтезу, порівняння, табличний, графічний, порівняння та ін.

Теоретичною і  методичною основою курсової роботи стали статистичні звіти енергетичних організацій, статистика міжнародних торговельних організацій світу, статистика та звіти різноманітних міністерств та відомств України,  бізнес - журнали, інтернет - ресурси.

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

 

    1. Поняття та сутність зовнішньоторговельних зв’язків

 

Зовнішньоторговельні  зв'язки - це міжнародні господарські і  торгово-політичні відносини, що передбачають обмін товарами, спеціалізацію та кооперацію виробництва, науково-технічне співробітництво, економічне і технічне сприяння, створення спільних підприємств та інші форми економічного співробітництва. Через зовнішньоторговельні зв'язки здійснюється міжнародний поділ праці, метою якого є економія суспільної праці в процесі виробництва і обміну його результатами між різними країнами.

Для досягнення найбільшого економічного ефекту від  участі у міжнародному поділі праці  необхідно розвивати експорт  тієї продукції, яка дає найбільшу  валютну виручку на одиницю витрат суспільної праці. Імпортувати слід ті товари, власне виробництво яких пов'язане з великими витратами суспільної праці на одиницю валютних коштів, які витрачаються при цьому. Досвід показує, що в світовій економіці вартісних пропорцій найбільший ефект досягається від експорту наукоємної готової продукції. Економічна доцільність зовнішньоторговельного обміну визначається зіставленням суспільних витрат праці на виробництво експортної продукції з витратами, які мали б місце при самостійному виробництві продукції замість імпортованої. [1]

Міжнародний економічний поділ праці в останні роки досяг небачених в історії економічного розвитку масштабів, а світова торгівля стає панівним фактором не лише економічного, але й політичного, суспільного і культурного розвитку в світі і визначається в даний час все більше розповсюджується партнерством в системі зовнішньої торгівлі. Чим інтенсивніше міжнародне економічне переплетення підприємств, країн і економічних спільнот, тим сильніше зацікавленість використовувати інші країни в якості потенційних клієнтів, постачальників або боржників. Чітке функціонування світової економіки є зараз вирішальним умовою економічного зростання та міжнародної активності підприємств у багатьох країнах світу. Зовнішня торгівля стала важливою рушійною силою економічного розвитку в світі.

Країна, беручи участь у міжнародній торгівлі, має  можливість при даних виробничих ресурсах збільшити ступінь задоволення  суспільних потреб. Основними джерелами  підвищення ефективності є:

1. Посилення  конкуренції на внутрішньому  ринку. При забороні на зовнішню торгівлю виробництво деякого товару всередині країни може бути монополізовано одним підприємством. Прагнучи до максимуму прибутку, монополія скорочує випуск продукції і підвищує ціну порівняно з тим, що було б в умовах досконалої конкуренції. При цьому не досягається оптимальна з суспільної точки зору структура товарів, що випускаються монополістами, виробляється надто мало. Відкриття внутрішнього ринку для виробників з інших країн зменшує можливості маніпулювання цінами та обсягами виробництва у вітчизняних виробників.

2. Економія від  розширення масштабів виробництва.  Якби не було міжнародної торгівлі, невелика країна була б змушена  самостійно виробляти всі споживані  нею види продукції. Але в  багатьох галузях мінімум середніх  витрат у тривалому періоді досягається при обсязі виробництва, який значно перевищує потреби однієї країни. Якщо країна виробляє всі види продукції, вона вимушена використовувати підприємства потужністю нижче оптимальної. Тим самим середні витрати на одиницю продукції збільшуються.

Доцільно, якщо невелика країна буде спеціалізуватися на виробництві деяких видів продукції, при цьому використовувати підприємства оптимальної потужності, значну частину  цієї продукції експортувати за кордон, а отриману виручку використовувати для імпорту товарів, нею не вироблених.

3. Міжнародна  торгівля дає країні можливість  отримати ресурси, якими вона  не володіє.

4. Міжнародна  торгівля дозволяє використовувати принцип порівняльної переваги.

Серед специфічних  рис, якими володіє міжнародна торгівля, виділяють:

• відмінності  в мобільності, тобто здатності до переміщення ресурсів між країнами значно нижче, ніж усередині країни;

• наявність  різних валют;

• різна фінансово-бюджетна політика, що породжує свою власну систему  експортних субсидій, мит і обмежень на імпорт;

• різна ступінь  політичного втручання і контролю, помітно відрізняється за ступенем і характером від тих, що застосовуються у відношенні внутрішньої торгівлі.

Динаміка розвитку світової економіки визначається не тільки економічним розвитком окремих країн і регіонів світу, але і їхнім політичним розвитком, громадськими структурами і впливом культурних факторів, які визначають напрямок та інтенсивність зовнішньоторговельних потоків. Економічне зростання, кон'юнктурний розвиток, податкова політика і, насамперед, політика валютного курсу на найважливіших світових ринках стають чинниками, що роблять все більший вплив на експортні можливості та іншу закордонну діяльність підприємства. [2]

Зовнішньоекономічні зв'язки - торговельні, науково-технічні, виробничі та інші економічні зв'язки країн з іноземними державами.

Однією з  основних особливостей сучасного етапу  економічного розвитку є надзвичайно  швидкий зріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями, результатами виробничо-технічного співробітництва, а також швидке зростання торгівлі послугами, такими як лізинг, міжнародний туризм, інженерно-консультаційні, інформаційні послуги і т.д.

Зовнішньоекономічна діяльність - це практичне здійснення господарюючими суб'єктами однієї держави економічних зв'язків з господарюючими суб'єктами інших держав.

Зовнішньоекономічна діяльність є усталеною формою економічних  відносин, які в Україні визначаються Законом України «Про зовнішньоекономічну  діяльність».

Суб'єкти господарської  діяльності України та іноземні суб'єкти економічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

Информация о работе Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами СНД