Індивідуальний текст екскурсії

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2011 в 23:34, реферат

Описание

Створення нової екскурсії на будь-яку тему – складний процес, що вимагає активної участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, ступені практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію.

Содержание

Вступ
Складання індивідуального тексту
Розповідь та індивідуальний текст
Техніка використання індивідуального тексту
Логічні переходи
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Работа состоит из  1 файл

ЕКСКУРСІЙНІ ПОСЛУГИ.doc

— 89.00 Кб (Скачать документ)

     Часто в екскурсіях при переході від одою підтеми до іншої користуються формальними (конструктивними) переходами. Формальним називається такий перехід, який не пов'язаний із змістом екскурсії і не є "перехідним містком" від однієї частини екскурсії до іншої. (Наприклад, "А зараз проїдемо за площею", "Зараз ми з вами підемо далі", "Давайте оглянемо ще одне примітне місце"). Не слідує, проте, заперечувати правомірність використання таких переходів взагалі і рахувати їх одній з помилок в екскурсійній роботі.

     У тих випадках, коли пересування між об'єктами займає лічені секунди, такі переходи неминучі: (Наприклад, "Тепер подивитеся сюди" або "Прошу звернути увагу на пам'ятник, розташований поряд"). Такі переходи неминучі при огляді експозицій в музеях і на виставках, де зали, тематичні розділи і окремі стенди, присвячені різним підтемам, розташовані неподалеку один від одного. Конструктивний перехід, не будучи "перехідним містком" між підтемами, націлює екскурсантів на ознайомлення з наступним об'єктом.

     Ефективніший логічний перехід, пов'язаний з темою екскурсії. Такий перехід може початися до пересування групи до наступної зупинки або може закінчитися вже на зупинці біля об'єкту. Логічний перехід диктується не стільки особливостями екскурсійного об'єкту, скільки змістом самої екскурсії, тієї підтеми, після якої робиться цей перехід.

     Тривалість логічного переходу зазвичай рівна за часом переїзду (переходу) групи від об'єкту до об'єкту, але вона може бути і більше і менше.

     Висновки

     Підготовка  нової екскурсійної теми представляє  складний процес. Ця робота вважається завершеною, коли підготовленими будуть всі необхідні документи:

 1. Список літератури по темі
 2. Картки об'єктів включених в маршрут
 3. Контрольний текст екскурсії
 4. Індивідуальні тексти екскурсоводів
 5. Схема маршруту
 6. «Портфель екскурсовода»
 7. Методична розробка на тему
 8. Матеріали екскурсії
 9. Список екскурсоводів, які проводять екскурсії по темі

     Індивідуальний  текст є основою розповіді екскурсовода або є готовою для виконання розповіддю. Індивідуальний текст містить повний і чіткий виклад того, що слід розповісти на екскурсії.

     При позитивному висновку про контрольний текст і методичну розробку, а також на підставі розрахунку вартості і визначення норми прибутку нової екскурсії керівником екскурсійної установи видається наказ про твердження нової екскурсійної теми і списку екскурсоводів, допущених до її проведення.

     До роботи допускаються екскурсоводи, що брали активну участь в розробці теми і прослуховували на маршруті або в ході співбесіди. Висновок по співбесіді робить методист екскурсійно-методичного відділу.

     Всі інші екскурсоводи, що надалі самостійно підготували дану тему, проводять пробну екскурсію в звичайному порядку. Екскурсоводи (незалежно від стажу роботи) до проведення екскурсії на нову для них тему допускаються тільки за наявності у них індивідуального тексту після прослуховування і видання відповідного наказу. 

Список використаних джерел:

 1. Гецевич Н. А. Основы экскурсоведения. Минск, 1988. 159 с.
 2. Емельянов Б. В. Организация экскурсионной работы: Методика, опыт. - М.: Профиздат, 2004.
 3. Емельянов Б. В. Экскурсоведение: Учебник. - М.: Советский спорт, 2005.
 4. Квартальнов В. А., Сенин В. С. Организация туристско-экскурсионного обслуживания. М., 1987. 365 с.
 5. Методика подготовки и проведения экскурсии: Учеб. пособие. - М.: ЦРИБ "Турист", 2004.
 6. Омельченко Б. Ф. Экскурсионное общение: Познание. Воспитание. Отдых. М.: Наука, 1991. 120 с.
 7. Сичинава В. А. Экскурсионная работа. М., 1981. 94 с.
 8. http//www.eduhmao.ru/linfo/11/7073/
 9. http//www.tourlib.net/book_tourism/ekskurs23
 10. http//www.skitalets.ru/books/metod/excursion
 11. http//www.tourbooks.ru/libro
 12. http//www.bibliofond.ru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1

Документація, необхідна для кожної теми будь-якої екскурсії 

Назва документа Зміст документа
1 Список літератури по темі Перераховуються всі книги, брошури, статті, які були використані при підготовці даної екскурсії
2 Картки (паспорти) об'єктів, включених в маршрут Відомості, що характеризують екскурсійний об'єкт. Вид пам'ятника, його найменування, подія з яким він пов'язаний, місце знаходження, короткий опис, автори і час створення об'єкту, джерела
3 Контрольний текст екскурсії Підібраний і перевірений за джерелами матеріал, що розкриває тему. Зміст тексту розкриває підтеми і основні питання, служить основою вступу, висновку, логічних переходів
4 Індивідуальні тексти екскурсоводів Матеріал, викладений конкретним екскурсоводом відповідно до методичної розробки, структури екскурсії, її маршруту. Дає характеристику об'єктів і подій
5 Схема (карта) маршруту На окремому листі показаний шлях проходження групи. Позначені початок і кінець маршруту, об'єкти показу, місця для їх спостереження, зупинки для виходу групи до об'єктів
6 «Портфель екскурсовода» Тека з фотографіями, схемами, картами, кресленнями, малюнками, репродукціями, копіями документів, зразки продукції підприємств, інша наочна допомога
7 Методична розробка на тему Рекомендація по проведенню екскурсії. Називаються методичні прийоми показу і розповіді, визначається послідовність демонстрації об'єктів, наочної допомоги, техніка ведення екскурсії з урахуванням диференційованого підходу до екскурсантів
8 Матеріали екскурсії Матеріали по темі: реферати, довідки, таблиці, цифровий матеріал, витяги з документів, копії, цитати з літературних творів
9 Список екскурсоводів, які проводять екскурсії

по темі

Цей список поповнюється у міру допуску до проведення екскурсії нових екскурсоводів
 
 
 
 

Додаток 2. 

Схема методичної розробки екскурсії 

Маршрут екскурсії Зупинки Об’єкти показу Тривалість  екскурсії Список основних питань Організаційні вказівки Методичні вказівки

Информация о работе Індивідуальний текст екскурсії