Авто көліктің жалпы сипаттамалары

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 18:48, курсовая работа

Описание

МаЗ-500А жүк автокөлігі Минск автокөлік зауытында 1970 жылдан 1979 жылдар аралығында шығарылды. Кузовы ағаш платформалы үш ашылатын борттан тұрады. Кабинасы толық металдан жасалған, екі орынды. Кабина қозғалтқыштың үстіне орналасқан және алдына қарай еңкейтіліп қозғалтқышты жөндеуге болады.

Работа состоит из  1 файл

дайыр курсавая1111.doc

— 767.50 Кб (Скачать документ)

Бөлшектеп күй анықтаудың сменалық бағдарламасы.

                                           Nк-2см =946/273*19=4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.3 Автокөлік кәсіпорындағы жылжымалы көліктің ТК және АЖ жұмыстарының жылдық еңбексыйымдылығын анықтау

 

Техникалық күтім төрт түрге бөлінеді бірінші, екінші, мерзімді күтім.Техникалық күтім жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы аталған  техникалық күтім жұмыс түрлерінің қосындысы болып табылады.

Техникалық күтім жұмыстарының жылдық еңбексыйымдылығын анықталады.

                                           ΣТтк=ΣТкк +ΣТ1+ ΣТ2+ ΣТмк                                       (2.43)

Мұндағы ΣТкк -күнделікті күтім жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы       

                 ΣТ1-  ТК-1  жұмыстарының жылдық еңбек сыйымды

                ΣТ2 - ТК-2  жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы

                 ΣТ мк  - мерзімді күтім жұмыстарының жылдық еңбек сыйымдылығы

 

                                   

 

                    ΣТтк=13797+17617,6+21556,64+2678,4=55649,64 (2.44)

 

1. Күнделікті күтім еңбексиымдылығы автокөлік түрлеріне байланысты өткізілетін күнделіктк күтім еңбексиымдылығының қосындысы болып алынады.

                               ΣТкккккк                                                                                      (2.45)

                                         Ткк=tкк*N жтжм                                                                            (2.46)

мұндағы: Км-КК жұмыстарының механикалық коэффициенті. Км =0,3

 

МАЗ-500                          Ткк=0.3*394020*0.5=5913адам/ сағ

 

ЗИЛ-130 =0.3*394020*0.5=7884адам/ сағ

   

                            ΣТкк=5913+7884=13797адам/сағ

 

2.Бірінші  техникалық  күтім  жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.      

 

                                         ΣТ1  = Т1маз1зил

                                     

                                          ΣТ1=9486,4+8131,2=17617,6адам/ сағ


ТК-1 сиымдылығы әр түрлі топтардың еңбексиымдылығының қосындысынан тұрады.

 МАЗ-500

                                            Т1=Т′1қос

мұндағы: Т1′-ТК-1өңіріндегі атқарылатын  жұмыстардың еңбексиымдылығы.

       Тқос-қосалқы жөндеудің еңбексиымдылығы.

 

                                Т1′=t1*N1

                                Т1′=3.5*2464=8624адам сағ                                

                                  Тқос=0,1*Т1

                                            Т қос=0.1*8624=862,4                                                                                                                

                                           Т1=8624+862,4=9486.4адам сағ

ЗИЛ-130

                                  Т1′=3*2464=7392адам сағ

                                   Тқос=0.1*7392=739,2 адам/сағ

                                   Т1=7392+739,2=8131,2адам сағ

                                   ΣТ1=9486,4+8131,2=17617,6адам сағ

 

3.Екінші техникалық  күтім жұмыстарының жылдық еңбексиымдылығын анықтау.

                                             ΣТ2  = Т2маз2зил

               

                                         

                                           ΣТ2=12135,2+9361,44=21556.64адам сағ


МАЗ-500                             ΣТ2зил= Т2′+ Тқос

мұндағы Т2′- МАЗ автокөліктеріне өткізілетін ТК2-жұмыстарының жылдық   

                еңбексыйымдылығы.

                Тқос  ТК2 өнірінде өткізілетін қосалқы жөндеу жұмыстарының     

                жылдық еңбексыйымдылығы.

   

                                             Т2′= t2*N2

                                               Т2′=14*788=11032 адам сағ                                           

                                    Тқос=0,1*Т2

                                  Тқос=0.1*11032=1103.2адам сағ

                                            Т2=8510,4+85104=9361,44адам сағ

 

ЗИЛ-130                               Т2′=10,8*788=8510,4адам сағ

        Тқос=0.1*8510.4=851,04адам сағ 

             Т2=8510,4+85104=9361,44адам сағ

 

   4.Мерзімді күтімніңылдық еңбексиымдылығын анықтау

                                   ΣТмкмкмк

 

МАЗ-500

                                            Тмк=К*t2*2*Au

                                   Тмк=0.3*14*2*180=1512адам сағ

ЗИЛ-130

                                   Тмк=0,3*10,8*2*180=1166,4адам сағ

                                   ΣТмк=1512+1166.4=2678.4адам сағ

мұндағы: К-мерзімді күтім коэффициенті. К=0,2÷0,5

 

5. Күй анықтау өңірінің еңбексиымдылығын анықтау

                                   ΣТк=ΣТк-1+ΣТк-2

                                   ΣТк=10176+8984=19160

Жалпы күй анықтаудың жылдық еңбек сиымдылығын анықтау

                                              ΣТк-1к-1к-1

МАЗ-500                   Тк-1=tк-1*Nк-1

                                   Тк-1=0.35*3498=1224,3адам/сағ

ЗИЛ-130                  Тк-1=0.27*3498=944,46адам/сағ

 

                                   ΣТк-1=1224,3+944,46=2168,76 адам мағ

6.Бөлшектеп күй анықтаудың жылдық еңбексиымдылығын анықтау

                                   ΣТк-2к-2к-2

 МАЗ-500                           Тк-2=tк-2*Nк-2

                                   Тк-2=1,12*946=1059,52адам/сағ

                                   Тк-2=1,08*946=964,92адам/са

  ЗИЛ-130

                                     ΣТк-2=1059,52+964,92=204,44адам/ сағ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


  2.3.1 АЖ жұмысының жылдық еңбек      

              сыйымдылығын анықтау

 

                                             ΣТАЖ АЖ+ ТАЖ

                                            ΣТАЖ  =69141,5+86949,3=156090,8адам сағ

 

АЖ-еңбек сыйымдылығының әр топтағы автомабилдін АЖ жұмыстарының еңбексыйымдылығынан турады

 АЖ жұмыстары постылы  жұмыстар жане бөлімшелі жұмыстар  болып бөлінеді.

 

МАЗ-500       ТАЖ =(ΣLЖ /1000*tАЖ )-(Тқос(1)+Тқос(2))

 

                    ТАЖ =(7095600/1000*12)-(862,4+1103,2)=68990,4адам сағ

ЗИЛ-130      ТАЖ =(7095600/1000*8)-(739,2+851,04)=48078,96адам сағ

                       

     

Ағынды жөндеу  жұмыстары  постылы және бөлімшелік болып бөлінеді. Постылы жұмыстыр АЖ өнірінде өткізіліеді, ал бөлімшелік жұмыс  дегеніміз  арнаулы жөндеу бөлімшелерінде өткізілетін жұмыстар.

Бөлімшедегі жұмыскер санын  анықтау

 

Постылы жұмыстардын  еңбек сыйымылығын анықтаймыз.      

                                  ТАЖ=(С*ΣТаж)/100

Мұндағы С-постылы жұмыстарға бөлінетін  жұмыс пайызы С=39-51%

Қабылдаймыз С=40%

                                    ТАЖ= (40*117069.36 )/100=46827.744

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кесте 2.3-Еңбексыйымдылықты жұмыс  түрлеріне байланысты бөлу

Жұмыс түрлері 

Норматив процент %

Қабылданған процент %

Еңбек сыйымдылығы

 

АЖ постылы жұмыстары 

 

Күй анықтау

Реттеу

Бөлшектеп жинау

Дәнекерлеп пісірі

Сырлап бояу

Барлығы:

 

 

 

 

1,5-2

1-1,5

32-37

1-2

4-6

39-51

 

 

 

 

 

 

 

1,5

1,5

32

1

4

40

 

 

 

 

 

 

1756,0404

1756,0404

37462,1952

1170,6936

4682,7744

46827,744

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            2.4 Бөлімшедегі жұмыскерлер  санын                         

                                  анықтау

Жұмыскерлер тізімдік және штаттық болып бөлінеді

 Штаттық жұмыскерлер  саны

                                          Ршт  =ТАЖпостжоn

          мұндағы: Фжо-жұмыс орнының жылдық жұмыс уақыты.

                           Кn   жоспарды артығымен орындауды ескеретін коэффицент

 

                            Фжо=(365-Дд- Дм)*Тсм – Дма  д  

Мұндағы Дд -демалыс күндер   

                 Дм –мейрам күндері

                 Дма -мейрам алды күндері

              

                           Фжо=(365-52-8)*7-8-52=2075сағ

 

                 Раж(пост)=46827/2075*1.2=18,8 адам

 

Тізімдегі жұмыскерлер  саны

                                          Ршт  =ТАЖпостжn

мұндағы Фж -жұмыскердің бір жылдық жұмыс фонды

                                       Фж=(365-Дд- Дм    Дотсеб)-*Тсм – Дма  д

   Мұндағы Дот –отпуск күндер   

                   Дсеб –себепті жағдайлармен жұмысқа шықпаған күндері

                

                      Фж=(365-52- 8    15 –6)-*7 – 8  -52=1928сағ

                       Ршт  =46827/1928*1,2=20,8

Қабылдаймыз       Ршт=21адам

 

Жұмыскерлердін атқаратын  жұмысына байланысты бөлу

АЖ өнірінде жұмыскерлер  жұмыс түрілеріне бөлінетін норматив көрсеткіш ы процентіне байланыст бөлінеді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 кесте жұмыскерлерді  жұмыс түріне байланысты бөлу

 

Жұмыс түрлері 

Норматив көрсеткіш 

Қаб ылданған процен %

 

Есептелген еңбек сыйымылық

Жұмыскерлер саны

есептелген

қабылданған

1.Күй анықтау

2.Реттеу жұмыстары

3.Бөлшектеп жинау

4.Дәнекерлеп-пісіру жұмыстары

5.Сырлап бояу жұмыстары

1,5-2

1-1,5

 

32-37

1-2

 

4-6

1,5

1,5

 

32

1

 

4

1756,04

1756,04

 

37462,19

1170,69

 

4682,77

0,8

0,8

 

17

0,5

 

2,1

         1

 

 

       17

         1

 

          2

Барлығы

39-51

40

46827,74

21

        21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.5 Негізгі жабдықтарды есептеу және      

                         қабылдау

АЖ өңірінде және жөндеу бөлімшелеріндегі постылар санын  анықтаймыз.

                                      nаж=n1+n2

мұндағы:n1-негізгі постылар саны. n2-қосалқы постылар саны

Негізгі постылар санын анықтаймыз.

                                               n1=ΣТаж(пост)жксмсмnn

                                               n1=46827.744/305*2*8*2*0,9=9.8

мұндағы: Рn-бір постыда атқаратын жұмыскерлердің саны.Рn-1÷2.

                  ηn-постының пайдалы жұмыс уақытын көрсететін пайдалану коэффициенті.ηn=0,9

 

қабылдаймыз: nаж=10 


 

 

Кесте 2.5 Технологиялық жабдықтардың тізімі

 

Атауы

Маркасы

Саны

Өлшемі, мм

Жалпы ауданы, м2

1.Электромеханикалық  канавалық көтергіш. Жүккөтергіш  жылжымалы 25т

2.кран-балка аспалы

3.Автокөліктің тежеу  жүйесін тексеретін стенд

4.Майтаратқыш калонка

5.Дөнгелектерге арналған  арба

6.Гайка бұрағыш

7.Электіржабдық тексеруге  арналған стенд

8.Қайрап-өндеуге арналған  стенд

9.Пайдаланған май жыйнайтын  бак

 

818-НД-1-10

 

 

ПН-103

ТС-3

 

    3155М

 

 

2456Н

Э-214

 

 

 

Аурас

 

3

 

 

1

    2

 

    2

3

 

    3

    2

   

    1

   

    2

   

 

  

 

1350×280×800

 

 

 

5300×1700×540

 

330×235×1390

1236×935×898

 

1050×580×900

395×154×255

 

1000×665×1230

 

   1000×40

 

     1.512

 

 

     

      9,1

     

      0,16

      3,47

 

       0,49

       0,12

 

       0,665

 

       0,08


 

 

 

кесте2.6 - Қосалқы  жабдықта

                       Атауы

саны

Тип, моделі 

  1. Столярлы қысқыш.
  2. Автомеханикадағы құрал жабдықтар жиынтығы.
  3. Электрокарбюраторшының құрал жабдықтар жиынтығы.
  4. Екі жақты ашық кілттер жинағы.
  5. Бөлшекке арналған стелаж.

5

   7

 

  2

 

  6

  5

 ГОСТ 4046-57

      И-130

 

      И-102

 

     2334 М

 

    ОПР-123

Информация о работе Авто көліктің жалпы сипаттамалары