Авто көліктің жалпы сипаттамалары

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 18:48, курсовая работа

Описание

МаЗ-500А жүк автокөлігі Минск автокөлік зауытында 1970 жылдан 1979 жылдар аралығында шығарылды. Кузовы ағаш платформалы үш ашылатын борттан тұрады. Кабинасы толық металдан жасалған, екі орынды. Кабина қозғалтқыштың үстіне орналасқан және алдына қарай еңкейтіліп қозғалтқышты жөндеуге болады.

Работа состоит из  1 файл

дайыр курсавая1111.doc

— 767.50 Кб (Скачать документ)

                       1.ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1.1 Автокөліктің жалпы сипаттамалары

     МаЗ-500А жүк автокөлігі Минск автокөлік зауытында 1970 жылдан 1979 жылдар аралығында шығарылды. Кузовы  ағаш платформалы үш ашылатын борттан тұрады. Кабинасы толық металдан жасалған, екі орынды. Кабина қозғалтқыштың үстіне орналасқан және алдына қарай еңкейтіліп қозғалтқышты жөндеуге болады.

            ЗИЛ-130 автокөлігі Мәскеу қаласында Лихочев атындағы зауытта 1962-1977 жылдар ар алығында шығарылған.ЗИЛ-130 жүк көтерірімі 6 тонна. Кузовы екі жанға және артқа ашылатын бортымен және тентімен. Кабинасы үш орынды толықметалдан жасалған.

 

1.1 кесте- Автокөліктердің қысқаша сипаттамасы

 

Автокөлік тердің түрлері

 

Жүк көтерімі, т

Орташа жылдамдығы, км/сағ

Габариттік өлшемі, мм

МАЗ-500А

          8 

            85

7140*2640*2500

ЗИЛ-130

           6

             90

6675*2400*2500


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Технологиялық процестер сұлбасы


Технологиялық поцесс дегенміз-бөлімшеде  орындалатын жұмыс реті.

 

                                                                                                                                                                   


 


                                                 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Сурет 1.1 Ағымды жөндеу өнірінің  технологиялық процестер сұлбасы.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.3  Жобалайты қысқаша міліметтер

 Автокөлік кәсіпорны  Астана қаласында орналасқан  орташа суық аудан    Пайдалану категорясы -3

 Көлік түрлері МАЗ-500,ЗИЛ-130 

 Көлік саны Аи =180   А1 =60,  А2 =50,  А3 =70

 Смена саны- 2


 Смена ұзақтығы -7 сағат 

 

1.2 кесте- Нормативтік көрсеткіштер кестесі

 

Автокөлік

түрлері

  Lож

  км

   L1н

   км

   L2н

   км

tнкк,1,2,аж..

адам/сағ

  Lкжн

  Км

      dтк, ажн

күн/1000күн

 dкжн

 күн

 

МАЗ-500

             180

 

3000

 

12000

КК-0,30

 

250000

 

         0,5

 

  15

ТК1-3,4

ТК2-13,8

АЖ-6

 

ЗИЛ-130

 

180

 

3000

 

12000

КК-0,45

               

300000

 

         0,5

 

  15

ТК1- 2,5

ТК2-10,6

АЖ-4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


         2 ЕСЕПТЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ    

                             БӨЛІМ

 

2.1 Бастапқы көрсеткіштерді реттеу

 

МАЗ-500

ТК-1 дейінгі жүрісті  есептеу

                               L1′=L1н13                                                           (2.1)

=3000*0.8*0.9=2160км

мұндағы: L1н- ТК-1 дейінгі нормативтік жүріс

                           К1- автокөліктің пайдалану категориясын ескеретін реттеу  коэффициенті

                 К3-табиғи ауданды ескеретін реттеу коэффициенті

                           L′1 -есептеп табуға ТК-1 дейінгі жүрі

 

ТК-1-дің бөліну санын анықтаймыз

                             

                                          n1=L1′/lож

                                                                                                                            (2.2)

                                           n1=2160/180=12

қабылдаймыз n1=12

мұндағы: lож-орта тәуліктік жүріс.

 

Бөліну санын ескере отырып, ТК-1 дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                           L1=lож * n1                                                              (2.3)

                                 L1= 12*180=2160км

ТК-2 дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                           n2=L2н/L1н                                                                                                                 (2.4)

                                           n2=12000/3000=4

мұндағы: L2н- ТК-2 дейінгі нормативтік жүріс.

 

Бөліну санын ескере отырып, ТК-2 дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                           L2= L1 *n2                                                                                                                    (2.5)

                                 L2=4*2160=8640км

мұндағы: L2-есептеп табуға ТК-2 дейінгі жүріс.

 

Күрделі жөндеуге (КЖ) дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                 Lкж′=Lкжн*К1*К2*К3                                                  (2.6)

                                           Lкж′= 250000*0.8*1*0.9=180000км 

мұндағы: Lкжн- күрделі жөндеуге дейінгі берілген нормативтік жүріс.

                 Lкж- есептеп табуға күрделі жөндеуге дейінгі жүріс.

                   К2 – автокөліктің модификациясын және жұмысының  ұйымдастыруын ескеретін реттеу коэффициенті.

 


Күрделі жөндеуге дейінгі жүрістің бөліну санын анықтаймыз.

                                              nкж= Lr;′/L2                                                     (2.7)

                                    nкж= 180000/8640=20,833≈21

қабылдаймыз nкж=21

Күрделі жөндеуге дейінгі реттелген  жүрісті анықтаймыз.

                                             Lкж = L2 * nкж                                                                                          (2.8)

                                   Lкж =8640*21=181440км

ЗИЛ-130

ТК-1 дейінгі жүрісті  есептеу.

                                              L1′=12*180=2160км

ТК-1 бөліну санын анықтаймыз.

                                              n1= 2160/180=12

қабылдаймыз n1=12

 

ТК-1 дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                    L1=12*180=2160км

ТК-2 бөліну санын анықтаймыз.

                                          n2=12000/3000=4

ТК-2 дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                              L2=4*2160=8640км

 

Күрделі жөндеуге дейінгі жүрісті анықтаймыз.

                                              Lкж′=300000*0.8*1*0.9=216000км

Күрделі жөндеуге дейінгі жүрістің бөліну санын анықтаймыз.

                                              nкж= 216000/8640=25

қабылдаймыз nкж=25

 

Күрделі жөндеуге дейінгі реттелген  жүрісті анықтаймыз.

                                              Lкж= 8640*25=216000км

 

2.1 кесте- ТКер , КЖ жүрістерінің берілген және реттелген көрсеткіштерінің

                                             

Автокөлік

түрлері.

                 ТК-1

                 КЖ

        ТК-2

Lож

км

L1

Км

  n1

L1

км

Lкж

км 

  nкж

 Lкж

 Км

n2

L2

км

МАЗ-500

180

2160

12

2160

180000 

   21

181440

4

8640

ЗИЛ-130

180

2160

12

2160

300000

   25

216000

4

8640


Атқарылатын жұмыстардың  бастапқы нормативтік    еңбексиымдылығын реттеу.

 

 Еңбексиымдылық адам сағатпен өлшенеді

МАЗ-500

Күнделекті күтімнің еңбексиымдылығын реттеу.


                                     tкк= tккн * К2* К5                                                       (2.9)

                                     tкк= 0,30*1-0,85=0,31адам сағ

мұндағы: tкк- есептеп табылған КК еңбек сиымдылығы.

      tккн- КК-ге берілген нормативтік еңбексиымдылық.

                К5- автокөліктің кәсіпорынның мөлшерін және көліктің  санын және технологиялық біріктіру топтарын ескеретін реттеу   коэффициенті.

 

ТК-1 жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                                t1=t1н25                                                        (2.10)

                                               t1= 3,4*1*0,85=3,5адам сағ

мұндағы: t1- есептеп табылған ТК-1 еңбексиымдылығы.

               t1н- ТК-1 бастапқы нормативтік еңбексиымдылығы.

 

ТК-2 жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                                 t2=t2н25                                                        (2.11)

                                                 t2= 13,8*1*0,85=13адам сағ

мұндағы: t2-есептеп табылған ТК-2 еңбексиымдылығы.

                 t2н- ТК-2 жұмыстарының бастапқы нормативтік  еңбексиымдылығы.

 

АЖ жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                     t аж = t ажн1234(орт)5                           (2.12)

                                               t аж = 6*1,2*1*1,1*1,5*0,85=12адам сағ

мұндағы: К4(орт) –автокөліктің пайдалана бастағаннан бастап жүрген  жүрісі бойынша алынатын реттеу коэффициенті.

      tажн- АЖ берілген бастапқы нормативтік еңбексиымдылық.

      tаж – есептеп табылған АЖ еңбексиымдылығы.               

К4(орт) – мына формула бойынша анықталады.

                                                 К4(орт)= К4(1)*А1+К4(2)*А2+К4(3)*А3/Аu                 (2.13)

                                                 К4(орт)= 1*60+1.4*50+1.4*70)/180=1.5

мұндағы: К4(1), К4(2), К4(3)- реттеу коэффициентті көрсеткіштері.

               А1, А2, А3, - жүрістері бірдей топтағы автокөліктің саны.

 

Мерзімді күтімнің еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                                  tмк= t2*К                                                             (2.14)

                                                  tмк=  

мұндағы: К- мерзімді күтімнің коэффициенті, табиғи ауа райына байланысты. К=0,2÷0,5 аралығында.

      tмк-есептеп табылған МК еңбексиымдылығы.

Жалпы күй анықтау жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                        tк-1= t1*C1/100                                                (2.15)

                                                  tк-1= 0.35адам сағ

мұндағы: С1- ТК-1 жұмыстарының жалпы күй анықтауға бөлінетін  процент көрсеткіші. С1=8/10%

 

Бөлшектеп күй анықтау  жұмыстарының еңбексиымдылығын  анықтаймыз.

                                                  tк-2=t2*C1/100                                                 

                                                  tк-2= =1,12адам сағ

 

 Автокөліктің ТК және жөндеуде тұру уақытын анықтаймыз

                                                  dтк, аж=dтк, ажн*К′4(орт)                                        (2.16)

                                                  К′4(орт)=К′4(1)1+К′4(2)2+К′4(3)3 u            (2.17)

                                                 К′4(орт)= =1,2

                                                  dтк, аж=0,5*1,2=0,6                                            

мұндағы: dтк, аж-есептеп табылған ТК және АЖ берілетін тоқтау  уақыты.

                dтк, ажн-ТК және АЖ берілетін нормативтік тоқтау уақыты.

               К′4(1), К′4(2), К′4(3)-автокөліктің пайдалана бастағаннан бері  жүрісін ескеретін коэффициент.

 

Күрделі жөндеуде тұру күнін анықтау.

                                                   dкж=dкжн *К′4(орт)                                                                      (2.18)

                                                   dкж=15*1,2=18 күн 

 

ЗИЛ-130

КК еңбек сиымдылығын  реттеу.

                                                   tкк=0,45*1-0,85=0,5адам сағ

ТК-1 жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                                   t1=2.5*1*0.85=3адам сағ

ТК-2 жұмыстарының еңбексиымдылығын анықтаймыз.

                                                   t2=10,6*1*0,85=9,01адам сағ

Информация о работе Авто көліктің жалпы сипаттамалары