Інжнерно – лабораторний корпус підприємства медичної промисловості м.Лубин

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2010 в 19:19, курсовая работа

Описание

Ведуча роль у розвитку державних планів розвитку виробничих сил України і росту добробуту громадян України належить капітальному будівництву.
Капітальне будівництво – одне з найважливіших областей матеріального виробництва. До капітального будівництва відносять: нове будівництво; розширення чи реконструкція, технічне переозброєння діючих підприємств, будинків і споруд.

Содержание

Вступ
1. Календарне планування
1.1. Визначення номенклатури та обсягів робіт
1.2. Вибір методів виробництва робіт, машин і механізмів
1.3. Визначення трудомісткості робіт та витрат машинного часу
1.4. Графіки виконання будівельних процесів
1.5. Техніко-економічні показники календарного плану
2. Будівельний генеральний план
2.1. Розрахунок приоб’єктних складських приміщень та площадок
2.2. Розрахунок необхідності в тимчасові побутових будинках і спорудах
2.3. Розрахунок необхідності будівництва в воді
2.4. Розрахунок забезпечення будівництва електроенергією
2.5. Техніко-економічні показники будгенплану
3. Охорона праці, протипожежна безпека, охорона навколишнього середовища
3.1.Заходи з охорони праці та протипожежної безпеки на будівельному майданчику
3.2. Охорона навколишнього середовища
Висновки
Перелік посилань
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Міністерство освіти і науки України.doc

— 1.23 Мб (Скачать документ)
 

    Міністерство  освіти і науки  України

    технологічний Коледж

    Дніпродзержинського державного технічного університету 

    Циклова комісія: Будівельних дисциплін 
 
 

                                   

    ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

    до  курсового проекту

    з дисципліни:

    “Технологія та   організація  будівельного  виробництва” 
 

    на  тему:    Інжнерно – лабораторний корпус підприємства медичної промисловості  м.Лубин 

    Виконав студент групи Б- 07 / 9Д     _____________Р.В. Бобрік

                                                                                                                  підпис                         

    Керівник  проекту – викладач  В.В. Пищида  

    Нормоконтроль      ___________________________ Т.О. Миронова 
 
 
 
 
 
 

                                     Захист відбувся ________________________

                                      Оцінка   _________________   В.В.  Пищида  
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

    Міністерство  освіти і науки  України

    технологічний Коледж

    Дніпродзержинського державного технічного університету 
 

    Відділення      денне                                Циклова комісія будівельних дисциплін 

          Спеціальність 5.092110 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»

                                                                                

                                                                                   Затверджую

                                                                              Голова циклової комісії

     ______________ Миронова Т. О. 
 

    З А В Д А Н  Н Я 

    на  курсовий проект з  предмету “Технологія  та організація будівельного  виробництва”

    Студенту  групи Б – 07/ 9Д     Бобрік Роман Валерійович

 

    Тема  курсового проекту:  Інженерно – лабораторний корпус підприємства медичної промисловості  м.Лубин

               

    Затверджено рішенням циклової комісії від   ___30. 08. 2010 р.__________

    Термін  здачі студентом закінченого  проекту  _22. 11_2010 р.                                                      

Вихідні дані: 

    
 1. Паспорт типового проекту будівлі ─  робочі креслення  марки АР, ГП
 2. Варіант      _03_
 3. Ґрунт __________________________________________________
 4. Глибина виїмки _________2,75____________________________
 5. Відстань перевезення ґрунту ______________________________
 6. Відстань перевезення матеріалів ___________________________
 7. Початок будівництва _____________________________________
 

 

     Календарний план

    Етапи роботи Строк

виконання

    Пояснювальна  записка      
    Вступ     06. 09. 09 р.
 1. Календарне планування
    01. 10. 09 р.
    1.1. Визначення номенклатури й обсягів  робіт     14. 09. 09 р.
    1.2. Вибір методів виробництва робіт,  машин та механізмів     18. 09. 09 р.
    1.3.Визначення працемісткості робіт і витрат машинного часу.     24. 09. 09 р.
    1.4. Графіки виконання будівельних  процесів     26. 09. 09 р.
    1.5. Техніко-економічні показники календарного  плану     28. 09. 09 р.
    2.    Будівельний генеральний план
    09. 11. 09 р.
    2.1. Розрахунок складських приміщень та майданчиків          25. 10. 09 р.
    2.2. Розрахунок необхідності в тимчасових будівлях          01. 11. 09 р.
    2.3. Розрахунок необхідності будівництва в воді          05. 11. 09 р.
    2.4. Забезпечення будівництва електроенергією     07. 11. 09 р.
    2.5. Техніко-економічні показники будгенплану          09. 11. 09 р.
 1. Охорона праці, протипожежна безпека
    12. 11. 09 р.
    Висновки     14. 11. 09 р.
    Перелік посилань     15. 11. 09 р.
    Додатки     16. 11. 09 р.
    Графічна  частина      
    Аркуш 1. Календарний план. Будгенплан     16. 11. 09 р.
           
 

    Завдання  видав 

    керівник  курсового проекту  ________________      Пищида В.В. 

    Завдання  прийняв 

    до  виконання студент            __________________  Бобрік Р.В.

                                                                                                            

                               Дата видачі завдання             __03. 09. 10 р._

                              Строк подання закінченого проекту  22. 11. 10 р.                                                                    

 

    

    МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

    технологічний Коледж

    Дніпродзержинського державного технічного університету 
 
 

       Студент -  Бобрік Роман Валерійович       Групи Б – 07 /9Д

     

    Тема  курсового проекту:  Інженерно – лабораторний корпус підприємства медичної промисловості  м.Лубин 

    Оцінки  по частинах проекту 
 

Найменування  частин проекту Керівник     Оцінка Підпис
Пояснювальна  записка Пищида В.В.            
Графічна  частина Пищида В.В.            
Робота  над проектом Пищида В.В.            
                   
Захист  проекту Пищида В.В.            
Загальна оцінка Пищида В.В.            
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

    Р е ф е р а  т 
 

    Пояснювальна  записка      с.,     рис.,     табл.,  __1__додатків,  ___ джерел. 

    Об’єкт  проектування – розробка проекту  виробництва  робіт (календарного плану та будівельного генерального плану ) на зведення будівлі Інженерно – лабораторний корпус підприємства медичної промисловості  м.Лубин

        

    Розробка  календарного плану включає: визначення обсягів робіт, трудовитрат, складання календарного плану та визначення техніко-економічних показників. 

    Будівельний генеральний план розроблено на період зведення надземної частини будівлі. Виконано розрахунок необхідності на період будівництва в складах, тимчасових будівлях, воді та електроенергії. Визначено техніко-економічні показники будівельного генерального плану. 

    Розроблено  заходи з охорони праці на будівельному майданчику 

        КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН,  БУДГЕНПЛАН,  ТРУДОМІСТКІСТЬ,  ОХОРОНА ПРАЦІ,  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА,  ГРАФІК  РОБІТ 

 

     

      З М І С Т 

    Вступ  

      1. Календарне планування

    1.1. Визначення номенклатури та обсягів робіт  

    1.2. Вибір методів виробництва робіт, машин і механізмів

    1.3. Визначення трудомісткості робіт та витрат машинного часу   

    1.4. Графіки виконання будівельних процесів   

    1.5. Техніко-економічні показники календарного плану

       2. Будівельний генеральний план

         2.1. Розрахунок приоб’єктних складських приміщень та  площадок

         2.2. Розрахунок необхідності в тимчасові побутових будинках і спорудах

         2.3.   Розрахунок необхідності будівництва в воді

         2.4.   Розрахунок забезпечення будівництва електроенергією

         2.5.  Техніко-економічні показники будгенплану

   3. Охорона праці, протипожежна безпека, охорона навколишнього середовища

   3.1.Заходи з охорони праці та протипожежної безпеки на будівельному майданчику

   3.2.  Охорона навколишнього  середовища 

   Висновки

   Перелік посилань 

   Додатки

    

      
 
 
 
 
 
 

    

    

    ВСтуп  

    Ведуча  роль у розвитку державних планів розвитку виробничих сил України  і росту добробуту громадян України належить капітальному будівництву.

    Капітальне  будівництво – одне з найважливіших  областей матеріального виробництва. До капітального будівництва відносять: нове будівництво; розширення чи реконструкція, технічне переозброєння діючих підприємств, будинків і споруд.

    Як  область матеріального виробництва, будівництво забезпечує розширене  відтворення основ них фондів, що є найважливішим національним надбанням.

    Для нових типів житлових, суспільних промислових будівель повинні бути створені нові ефективні конструкції  – збірні з великих панелей, об’єктивних  блоків, каркасів, монолітні – із застосуванням високоміцного бетону і інших ефективних матеріалів, що забезпечують скорочення сумарної (заводський) і будівельної працеємкості будівництва на 10 – 15%  за порівнянням з рівнем 2005 року.  Щоб масштаби капітального будівництва були достатньо великими, це вимагає швидкого розвитку і усестороннього удосконалювання технології будівельного виробництва, скорочення термінів будівництва і підвищення продуктивності праці.

    Головним  напрямком технічного прогресу й  основного росту продуктивності праці в будівництві є подальша його індустріалізація, перетворення будівельного виробництва в механізований процес збірки і монтажу будинків і елементів повної заводської готовності; оснащення будівельних організацій могутніми високопродуктивними машинами і засоби малої механізації. Крім цього варто також приділяти увагу на соціальні й економічні наслідки розвитку техніки і технології.

      Сьогодні ніхто не стане   відмовляти, що сучасна людина  потребує добре організований  побут, в комфортабельному, стильному  та красивому жилі, із сучасним дизайном. Сучасне будівництво пропонує різноманітні методи зведення будівель, які  дозволяють зробити будівлю дійсно комфортним для проживання.

    Розвиток  котеджного будівництва в Україні  йде тими же темпами, що і в інших  країнах – поблизу великих  та середніх міст, а також інших цікавих для проживання центрів. Котеджі території будуть формуватися  у вигляді  селищ із своєю інфраструктурою, необхідними системами обслуговування та охороною. При розробці проектів знаходять оптимальні проектні рішення, для того щоб рівень якості будівельної продукції на сьогоднішній день був достатньо високий.

Информация о работе Інжнерно – лабораторний корпус підприємства медичної промисловості м.Лубин