Фізична культура і спорт у системі формування особистості

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 23:35, реферат

Описание

Корінні зміни соціально-економічного життя України, в тому числі формування національної системи освіти, залежать від декількох складових, однією з них є фізичне виховання дітей, учнівської та студентської молоді. Як свідчить вітчизняний і міжнародний досвід, фізичне виховання і спорт у вищому навчальному закладі має широкі можливості для формування професійної та загальної культури особистості. Таким чином, основним завданням вузівської освіти ми бачимо формування соціально-активної, всебічно розвиненої, висококультурної, фізично і морально здорового фахівця.

Работа состоит из  1 файл

спорт.docx

— 17.53 Кб (Скачать документ)

Фізична культура і  спорт у системі формування особистості 

Корінні зміни соціально-економічного життя України, в тому числі формування національної системи освіти, залежать від декількох складових, однією з них є фізичне виховання  дітей, учнівської та студентської молоді. Як свідчить вітчизняний і міжнародний  досвід, фізичне виховання і спорт  у вищому навчальному закладі  має широкі можливості для формування професійної та загальної культури особистості. Таким чином, основним завданням вузівської освіти ми бачимо формування соціально-активної, всебічно розвиненої, висококультурної, фізично  і морально здорового фахівця.

Фізична культура і  спорт являють собою самостійний  вид людської діяльності, значення якого у розвитку суспільства  досить висока. Вони значно впливають  на суспільне виробництво, розвиток суспільних відносин, формування людини як особистості.

У наші дні фізична  культура і спорт користуються великою  популярністю. Про спорт пишуть статті, книги, йому присвячуються спектаклі, кінофільми, на вивчення його проблем  все частіше звертають увагу  соціологи, медики, історики, педагоги і фахівці інших напрямків. Все  це не просто данина моді, а відображати  того місця в сучасному суспільстві, яке зайняли в ньому фізична  культура і спорт. Особливого значення набуває послідовний розвиток способу  життя, при якому фізична культура і спорт виступають як чинники  формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Фізичне виховання - педагогічний процес, спрямований на формування здорового, фізично досконалого, соціально активного підростаючого  покоління. Фізичне виховання вирішує  завдання зміцнення здоров'я, розвитку фізичних і духовних сил, підвищення працездатності, продовження творчого довголіття і життя людей, зайнятих у всіх сферах діяльності. У процесі  фізичного виховання здійснюється морфологічне і функціональне вдосконалення  організму людини, розвиток фізичних якостей, формування рухових умінь, навичок, спеціальної системи знань  і використання їх в суспільній практиці та повсякденному житті. Фізичні  вправи впливають на продуктивність роботи, вони сприяють високій творчу активність людей, зайнятих розумовою  працею. Регулярні заняття певними  видами спорту та фізичними вправами, правильне використання їх в режимі навчання сприяють підвищенню розумової  працездатності студентів, вдосконаленню  ряду необхідних їм якостей - глибини  мислення, комбінаторних здібностей, оперативної, зорової та слухової пам'яті, сенсомоторних реакцій. Фізична культура і спорт є важливим чинником зниження рівня захворювань і травматизму на виробництві

Заняття фізичною культурою  і спортом необхідні для всіх людей, а не тільки для тих, професії яких вимагають особливої ​​фізичної сили або особливого розумового зусилля, ще й тому, що сучасні умови життя (як на виробництві, так і в побуті) призводять до неминучого зниження рухової активності людини. Знижена рухова активність у свою чергу - до зниження тренованості організму, яка супроводжує зниження розумової і фізичної працездатності, зниження опору організму людини до захворювань.

Фізична культура і  спорт мають в своєму розпорядженні  великі можливості для виховання  всебічно розвиненої особистості. У  процесі занять відбувається моральне, розумове, трудове і естетичне  освіту. При цьому вплив фізичної культури і спорту на особистість  досить специфічно і не може бути замінено або компенсоване будь-якими іншими способами.

Моральне виховання. Фізичне виховання органічно  пов'язане з моральним. На навчально-тренувальних заняттях і особливо під час спортивних змагань людина має великі фізичні  навантаження, які сприяють формуванню таких якостей характеру, як сила волі, сміливість, самовладання, рішучість, упевненість в своїх силах, витримка, дисциплінованість. Заняття фізичними  вправами і спортом носять цілеспрямований  характер і проходять, як правило, в  колективі. Тому заняття спортом  виховують почуття колективізму, відданість своєму колективу. У спортивній боротьбі розкриваються такі моральні якості як чесність, повага до суперника, здатність підпорядкувати свою поведінку  нормам спортивної етики.

Розумове виховання. Систематичні заняття фізичною культурою  і спортом грають важливу роль в підвищенні розумової працездатності. Освоєння сучасних навчальних програм, наприклад, для студентів вузу пов'язане  зі значною нервово-психічним навантаженням. Високий рівень фізичної підготовленості  є одним з важливих факторів, що забезпечують стійкість розумової  працездатності протягом всього навчального  року. Установлено, що в системі «стан  організму - оптимальна фізичне навантаження - розумова працездатність» остання  ланка знаходиться в прямій залежності двох перших. Помічено також, що такі показники, як обсяг уваги, пам'яті, кількість  розумових операцій у недостатньо  тренованих студентів до кінця навчального  року значно знижуються. У цей період особливо важливим для підтримки  розумової працездатності є забезпечення безперервності занять фізичними вправами і спортом з урахуванням фізичного стану кожного студента і регулюванням у зв'язку з цим тренувальних навантажень, а також забезпечення на заняттях позитивного емоційного фону.

Трудове виховання. Суть трудового виховання полягає  в послідовному і систематичному розвитку якостей особистості, які  визначають рівень її підготовки до життя  і суспільно корисній роботі. Основними  якостями при цьому є працьовитість, свідоме ставлення до роботи, оволодіння культурою праці. Працьовитість  виховується безпосередньо в  процесі навчально-тренувальних занять і спортивних змагань, коли спортсмени для досягнення результатів у  фізичному або спортивної підготовки виконують і численне повторюють фізичні вправи, тобто вони систематично працюють, долаючи втому. Цілеспрямованість, наполегливість в досягненні поставленої  мети і працьовитість, які виховуються  під час занять фізичною культурою  і спортом, переносяться в подальшому на трудову діяльність.

Естетичне виховання. Людина, яка займається спортом постійно знайомиться з проявами прекрасного. Під впливом фізичних вправ розвиваються форми тіла гармонійно, руху та дії  стають більш витонченими, енергійними, красивими. Багато хто займається спортом, керуючись не тільки певними практичними  цілями - зміцнити здоров'я, встановити рекорд і т.п. Значною мірою їх приваблює можливість отримати естетичне  задоволення від занять, від можливості постійно спостерігати прекрасне і  самим творити його у вигляді  скоєних за красою рухів, граціозно  до віртуозності володіння власним  тілом. Зв'язок занять фізичною культурою  і спортом з естетичним вихованням має дієвий характер, тому, що дозволяє не тільки формувати зовні красивий вигляд, але й одночасно ефективно  впливати на виховання морально - вольових якостей, естетики вчинків і поведінки  в сучасному суспільстві.

Збереження і зміцнення  здоров'я людини, підвищення рівня  його фізичної підготовленості та працездатності, продовження творчої активності - основне завдання фізичного виховання  у вузі. І вирішити цю задачу допоможуть заздалегідь сплановані, методично  правильно організовані, цікаві та емоційні заняття з фізичного  виховання.

Информация о работе Фізична культура і спорт у системі формування особистості