Аналіз сформованості інтересу до фізичної культури і спорту у дітей молодшого шкільного віку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Марта 2013 в 14:23, курсовая работа

Описание

Мета дослідження - проаналізувати інтереси школярів до занять фізичною культурою і фізичними вправами, з'ясувати основні показники, рівні та компоненти здорового способу життя та фізичної культури, ті чинники, які впливають на них, і на основі цього визначити ефективність залучення учнів до здорового способу життя, формування у неї високого рівня фізичної культури для її більш активної участі в засвоєнні соціально-економічного розвитку країни.

Содержание

Зміст 2
Вступ 3
Розділ 1. Інтерес до фізичної культури і спорту дітей молодшого шкільного віку як предмет наукової уваги 6
1.1. Характеристика молодшого шкільного віку 6
1.2. Характеристика поняття "інтерес" 10
1.3. Фізична культура і спорт як середовище для особистісного і фізичного розвитку мололших школярів 12
Розділ 2. Завдання, методи і організація дослідження 14
2.1. Завдвння і методи дослідження 14
2.2. Організація дослідження 15
Розділ 3. Аналіз сформованості інтересу до фізичної культури і спорту у дітей молодшого шкільного віку 17
3.1. Аналіз інтересу школярів до занять фізичною культурою і спротом
17
3.2. Визначення рівня інтересу школярів до уроків фізичної культури 22
Висновки 24
Практичні рекомендаціі 25
Список використаних джерел 26
Додаток 28

Работа состоит из  1 файл

Аналіз сформованості інтересу до фізичної культури і спорту у дітей молодшого шкільного віку.doc

— 213.50 Кб (Скачать документ)

 

Результати показують, що в ЗНВК №19 більшість дітей (50%) залучають до фізкультури вчителі, а в ЗНВК №101 - (60%) дітей залучають батьки.

 

Таблиця 3.4 Відвідування уроків фізичної культури.

Варіанти відповідей

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) так

б) ні

70 %               14

       30 %                6

90 %                  18

     10 %                  2

Разом:

  100 %               20

100 %                  20


 

Відвідуваність уроків фізкультури в ЗНВК №101 вище, ніж у ЗНВК №19.

 

Таблиця 3.5 Чи чекаєте ви уроку фізичної культури?

Варіанти відповідей

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Относит.

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) так

б) ні

в) не знаю

18                90 %

       2                  10 %

       -                      -

16                80 %

       1                  5 %

       3                 15 %

Разом:

20                  100 %

20                 100 %


 

З результатів видно, що з 20 дітей ЗНВК №19 - 18, що складає 90%, чекають уроку фізкультури, в той час як у ЗНВК №101 цей показник нижчий (80%).

 

Таблиця 3.6 Бажання дітей займатися більше фізичною культурою.

Варіанти відповідей

Абсолют.

кіл-ть

відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Относит.

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) так

б) ні

в) не знаю

17                85 %

          -                  -

       3                 15 %

19                95 %

       -                       -

        1                 1 %

Разом:

20                  100 %

20               100 %


 

Досліджуючи бажання дітей займатися фізичною культурою ми отримали наступні результати. 17 дітей, що складає 85% в ЗНВК №19 дали позитивну відповідь, але в ЗНВК №101 цей показник вищий на 10%.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.7 Чи чекаєте ви закінчення уроку фізичної культури?

Варіанти відповідей

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) так

б) ні

в) не знаю

-                       -

15                 75 %

       5                   25 %

-                    -

       20                100 %

        -                       -

Разом:

   20                  100 %

20               100 %


 

100% школярів ЗНвК №101 відповіли позитивно, а в ЗНВК №19 75% школярів.

 

Таблиця 3.8 Деякі вважають, що уроки фізичної культури не потрібні. Чи згодні Ви з цим?

Варіанти відповідей

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) так

б) ні

в) не знаю

1                  5 %

17                  85 %

2                    10 %

-                   -

       18                  90 %

        2                   10 %

Разом:

20                  100 %

20               100 %


 

Результати говорять про те, що в ЗНВК №101 90% дітей (18 осіб) проти, коли ж в ЗНВК №19 85% (17 осіб).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.9 Мотиви відвідування уроків фізичної культури.

Варіанти відповідей

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) отримати гарну оцінку

б) поспілкуватися з товаришами

в) бути здоровим, сильним, спритним, витривалим

г) стати струнким, мати гарну статуру

д) не мати неприємностей від вчителів і батьків

е) цікаво провести час

3                 15 %

 

2                  10 %

 

      3                   15 %

 

 

-                      -

 

 

4                    20 %

 

 

8                   40 %

2                 10 %

 

4                 20 %

 

       9                 45 %

 

 

4                 20 %

 

 

1                   5 %

 

 

-                        -

Разом:

20                  100 %

20               100 %


 

Визначаючи мотиви відвідування ми отримали висновки, що в ЗНВК №19 3 особи (15%) хочуть отримати гарну оцінку і 15% стати сильними, спритними, витривалими і здоровими, а 8 осіб (40%) лише цікаво проводити час, 20% не хочуть мати неприємностей.

У ЗНВК №101 діти більше захоплені на уроці стати здоровими, сильними, спритними, витривалими 45% і 20% хочуть мати гарну статуру. І менше людей піклуються про отримання гарних оцінок (10%), всього 1 чоловік (5%) не хочуть мати неприємностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.10 Проведення вільного часу.

Варіанти відповідей

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

Абсолют.

кіл-ть

Відносна

кіл-ть

 

ЗНВК №19

ЗНВК №101

а) зустрічаюсь с друзями

б) займаюся фізичною культурою і спортом

в) читаю книги

г) ходжу в кіно

д) спілкуюся з однолітками

3                    15 %

 

 

6                    30 %

 

7                    35 %

4                    20 %

 

-                     -

6                  30 %

 

 

8                  40 %

 

4                  20 %

 

 

2                 10 %

Разом:

20                  100 %

20               100 %


 

Ці результати допомогли з'ясувати, чим займаються діти у вільний час. Звідси видно, що в ЗНВК №19 6 осіб (30%) займаються фізичною культурою і спортом, а в ЗНВК №101 цей показник на 10% вище.

Результати анкетування показали, що в процентному відношенні діти ЗНВК № 101 більше захоплені заняттями фізкультурою.

 

 

3.2. Визначення рівня інтересу школярів до уроків фізичної культури

 

 

Аналізуючи шкільну документацію (журнали) нам вдалося зробити деякі висновки щодо вікової динаміки інтересу дітей до уроків фізичної культури.

 

Таблиця 3.11 Кількість дітей (у %), що віддають перевагу урокам фізичної культури.

№/пп

клас

ЗНВК №101

ЗНВК №19

1

2

3

1

2

3

82,7

76,9

69,0

78,3

64,7

59,2


Рівень інтересу школярів до уроків фізичної культури в перших класах досить високий – ЗНВК №101 - 82,7%, ЗНВК №19- 78,3%; до другого класу досліджуваний показник дещо знижується і становить в ЗНВК №101 - 76,9%, а в ЗНВК №19 - 64,7%; до третього класу спостерігається значне зниження рівня інтересу дітей до уроків фізичної культури в ЗНВК №101 - 69,0%, а в ЗНВК №19 - 59,2%.

Порівняння отриманих даних, що характеризують рівень інтересу учнів 1 - 3 класів до уроків фізичної культури свідчить про те, що вікова динаміка інтересу школярів до даних уроків має негативний характер. Це більшою мірою проявляється у дітей ЗНВК №19 в порівнянні з ЗНВК №101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

 

1. Досліджуючи мотиви  відвідування уроків фізичної  культури, результати показали, що мотиви відвідування занять вище у школярів ЗНВК №101, ніж у школярів ЗНВК №19. Це пов'язано з тим, що діти ЗНВК №101 прагнуть до поліпшення свого здоров'я.

2. Інтерес до чого-небудь  обумовлений взаємодією або взаємовпливом  об'єктивних умов існування індивіда і його внутрішньої позиції, яка виражається в усвідомленні потреби, наявності дієвого мотиву і ясно представляється цілі, а також позитивних емоцій у процесі пізнання навколишньої дійсності.

3. Вивчаючи динаміку  інтересу школярів 1 - 3 класів до  уроків фізичної культури ми з'ясували, що з віком вони змінюються. У початковій школі вони носять ситуативний характер, багато в чому визначаються найближчій інформацією, отриманою від педагогів і батьків, оскільки сприймаються як незаперечна істина, і вони не можуть бути невірними в розумінні дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІ

 

 

1. Для підвищення рівня інтересу у дітей до занять фізичною культурою і спортом необхідно розробити комплексну програму з фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, залучивши для її розробки фахівців у галузі медицини, вчених і практиків фізкультурно-спортивних рухів.

2. З метою підвищення ефективності роботи по виробленню в учнів до занять фізичної культури і спорту необхідно домогтися активної участі в цьому процесі, як вчителів, так і батьків.

3. Ввести в практику роботи шкіл проведення семінарів з вивчення методики розучування і використання фізичних вправ з учнями початкових класів у позаурочний та урочний час.

4. Навчати методиці проведення фізичних вправ потрібно і вчителів, щоб вони залучали дітей до занять спортом.

5. Рекомендувати адміністрації шкіл направляти педагогів в інститути на факультети для підвищення кваліфікації фізкультурних вузів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 1. Аболин В.С. Игры на воздухе: - С.Петербург, 2002 - 79 с.
 2. Авохин С.И. Общепедагогическая подготовка учителя физической культуры: - М: Новая школа, 2006 - 119 с.
 3. Агеевец В.У. Организация физическойкультуры и спорта: - М: ФКиС, 1996 - 184 с.
 4. Андрианова А.М. минуты отдыха на уроке в первом классе: - М: Просвещение, 1997 - 45с.
 5. Асмолкин А.Г. Физкультура для маленьких:, 2001 - 76 с.
 6. Больсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого: - М: ФиС, 1998 - 232 с.
 7. Богданова Б.П. методика уроков физической культуры 1 -8 классов: - М: просвещение, 2001 - 192 с.
 8. Водоложский Г.Г., Мегометов Р.Т. Формирование положительного отношения детей к занятиям физическими упражнениями // В кн. Физическая культура и спорт в системе коммунистического воспитания молодежи: - М: ФиС, 2001 - 81 с.
 9. Войкин М.С. Активные игры в детском возрасте: - 2003 - 37 с.
 10. Гейцин К.А. Ни дня без физкультуры: - М: Физкультура в школе, 1998 - 41 .
 11. Зимкин Н.В. Физиология человека: - М: ФиС, 1995 - 60 с.
 12. Степанова Г.А. Воспитание интереса к физическим упражнениям у школьников начальных классов // Учебно-методическое пособие: ШГПИ, 2004 - 84 с.
 13. Степанова Г.А. Средства воспитания у школьников интереса двигательной активности: Автореф. Дис. Конд. Пед. Наук: - Екатеринбург: УГПУ, 2005 - 21 с.
 14. Фомин Н.А., вавилов Ю.М. Физиологические основы двигательной активности: - М: Медицина, 1997 - 112 с.
 15. Фалаев А.Н., майер Р.А. Типология семей по их роли в физиологическом воспитании дошкольников // Физическая культура и спорт как элемент образа жизни и культуры детей в условиях социализма: Тез. Докл. - Красноярск, 1997 - с. 14 - 16.
 16. Хакхаузен Х мотивация и деятельность. Т. 1: - М: педагогика, 1996 - 392 с.
 17. Вопросы теории и практики физической культуры и спорта: -  1996, вып.16 - с. 55 - 59.
 18. Шаров В.Г. исследование влияния внеклассных занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья и работоспособности учащихся: Автореф. Дис. Конд. Пед. Наук: -: 2002 - 18 с.
 19. Шиян Б.В. теория и методика физического воспитания: - М: Просвещение
 20. Щукина Г.И. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения: - М, 2002 - 230 с.
 21. Щукина Г.И. педагогика школы: - М: Просвещение, 1997 - 364 с.

Информация о работе Аналіз сформованості інтересу до фізичної культури і спорту у дітей молодшого шкільного віку