Электробезопасность на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Декабря 2011 в 08:22, реферат

Описание

лектролітичний вплив полягає в розкладанні крові, плазми та інших фізіологічних розчинів організму, після чого вони вже не можуть виконувати свої функції.
Біологічний вплив пов'язано з роздратуванням і збудженням нервових волокон та інших органів.
Розрізняють два основних види уражень електричним струмом: електричні травми і удари.
До електротравма відносяться:
• електричний опік - результат теплової дії електричного струму в місці контакту;
• електричний знак - специфічне ураження шкіри, що виражається в затвердінні і омертвінні верхнього шару;
• металізація шкіри - впровадження в шкіру найдрібніших частинок металу;
• електроофтальпія - запалення зовнішніх оболонок очей з-за впливу ультрафіолетового випромінювання дуги;
• механічні пошкодження, викликані мимовільними скороченнями м'язів під дією струму.

Содержание

ВСТУП………….………….………….………….………….………….………....2

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

1. Теоретичний огляд проблемы:……………………………………….….

1.1. Вплив електричного струму на організм людини..…………………...

1.2. Причини ураження електричним струмом…………………….…......

1.3. Небезпечні фактори, що ведуть до електротравм…………………....

1.3.1. в побуті………………………………………………………………

1.3.2. на виробництві………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Практична робота « Дослідження причин та наслідків нещасних випадків, пов’язаних з ураженням електричним струмом на виробництві»…

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА

Работа состоит из  1 файл

Титулка Наташа.doc

— 177.00 Кб (Скачать документ)

Дніпропетровське  відділення Малої академії наук України

Секція  «  Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження » 
 
 

  ТЕМА  РОБОТИ 

Електробезпека  на підприємстві.

                                                                     

                                                             Науково-дослідницька робота

                                       учениці 9-б класу

                       Криворізької загальноосвітньої

                                                     школи І-ІІІ ступенів № 69

                                          Хільченко Наталія

                                                                 Науковий керівник –

                                                           Васильцова Олена Іванівна,

                                             учитель фізики КЗШ №69 
           

                                              Кривий Ріг

                                                  2012 р.

                                                 ЗМІСТ 

ВСТУП………….………….………….………….………….………….………....2

РОЗДІЛ  І  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

1. Теоретичний огляд проблемы:……………………………………….….

1.1. Вплив електричного струму на організм людини..…………………...

1.2. Причини ураження електричним струмом…………………….…......

1.3. Небезпечні фактори, що ведуть до електротравм…………………....

1.3.1. в побуті………………………………………………………………

1.3.2. на  виробництві………………………………………………………

РОЗДІЛ   ІІ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Практична робота « Дослідження причин та наслідків нещасних випадків, пов’язаних з ураженням електричним струмом на виробництві»…

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ЛІТЕРАТУРА  
 
 
 
 

                                

                                             ВСТУП

Об`єкт дослідження.

 Об`єктом даної роботи виступають особливості електробезпеки на підприємстві.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження даної роботи є причини та наслідки ураження електричним струмом.

Мета  дослідження.

Мета дослідження  полягає в розгляді проблеми електричної безпеки на підприємстві.

Гіпотеза  полягає у припущенні, своєчасності профілактичних заходів для зменшення ризику уражень електричним струмом.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів дослідження для запобігання нещасних випадків на підприємстві. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                           

                                                              2

ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.

  
Електролітичний вплив полягає в розкладанні крові, плазми та інших фізіологічних розчинів організму, після чого вони вже не можуть виконувати свої функції. 
Біологічний вплив пов'язано з роздратуванням і збудженням нервових волокон та інших органів. 
Розрізняють два основних види уражень електричним струмом: електричні травми і удари. 
До електротравма відносяться: 
• електричний опік - результат теплової дії електричного струму в місці контакту; 
• електричний знак - специфічне ураження шкіри, що виражається в затвердінні і омертвінні верхнього шару; 
• металізація шкіри - впровадження в шкіру найдрібніших частинок металу; 
• електроофтальпія - запалення зовнішніх оболонок очей з-за впливу ультрафіолетового випромінювання дуги; 
• механічні пошкодження, викликані мимовільними скороченнями м'язів під дією струму. 
Електричним ударом називається ураження організму електричним струмом, при якому порушення живих тканин супроводжується судорожним скороченням м'язів 
Залежно від виникаючих наслідків єлектроудари ділять на чотири ступені: 
• I - судорожне скорочення м'язів без втрати свідомості; 
• II - судорожне скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі збереженими диханням і роботою серця; 
• III - втрата свідомості і порушення серцевої діяльності або подиху (або того й іншого); 
• IV - стан клінічної смерті. 
Тяжкість ураження електричним струмом залежить від багатьох факторів: 
• сили струму, 
• електричного опору тіла людини, 
• тривалості протікання струму через тіло, 
• роду і частоти струму, 
• індивідуальних властивостей людини, 
• умов навколишнього середовища. 
Основний чинник, що обумовлює ту чи іншу ступінь ураження людини, - сила струму. Для характеристики його впливу на людину встановлені три критерії : 
• пороговий відчутний струм - найменше значення струму, що викликає

відчутні подразнення; 

 

                                                    3

• пороговий  не отпускающий струм - значення струму, що викликає судомні скорочення м'язів, що не дозволяють ураженому звільнитися від джерела ураження; 
• пороговий фібрілляціонние струм - значення струму, що викликає фібриляцію серця. 
Фібриляцією називаються хаотичні і різночасові скорочення волокон серцевого м'яза, повністю порушують її роботу. 
Середні значення порогових струмів 
Ток. Значення струму порогового відчутного, мA порогового не отпускаючим, мА порогового Фибро-ляціонному, мА 
Змінний частотою 50 Гц 0,5 ... 1,5 6 ... 10 50 ... 100 
Постійна 5.0 ... 20 50 ... 80 300 
На результат поразки сильно впливає опір тіла людини. Найбільшим опором (3 ... 20 кОм) має верхній шар шкіри (0,2 мм), що складається з мертвих ороговілих клітин, тоді як опір спинномозкової рідини 0,5 ... 0,6 Ом.    Загальний опір тіла за рахунок опору верхнього шару шкіри досить велике, але як тільки цей шар пошкоджується - його значення різко знижується. 
При розрахунках, пов'язаних з електробезпекою, опір тіла людини приймають рівним 1 кОм. 
Тривалість дії струму істотно впливає на результат поразки, тому що з плином часу різко падає опір шкіри людини, більш вірогідним стає ураження серця і виникають інші негативні наслідки. 
Найбільш небезпечне проходження струму через серце, легені і головний мозок. 
Ступінь ураження залежить також від роду і частоти струму. Найбільш небезпечний змінний струм частотою 20 ... 1000 Гц. Змінний струм не безпечніший постійного при напрузі до 300 В. При більших напругах - постійний струм. 
Ураження людини електричним струмом може відбутися у випадках: 
• дотику неізольованого від землі людини до струмоведучих частин електроустановок, що знаходяться під напругою; 
• наближення людини, неізольованого від землі, на небезпечну відстань до струмоведучих незахищеним ізоляцією частин електроустановок. Останні перебувають під напругою; 
• дотику неізольованого від землі людини до не струмоведучих металевих частин (корпусів) електроустановок, які опинилися під напругою через замикання на корпус; 
• зіткнення людини з двома точками землі (підлоги), що знаходяться під різними потенціалами в полі розтікання струму ("крокова напруга"); 
• удару блискавки; 
• дії електричної дуги; 
• звільнення іншої людини, що знаходиться під напругою. 
Основні вимоги до пристрою електроустановок викладені в діючих "Правилах устрою електроустановок". Під електроустановками розуміється

                                                           4

сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного  обладнання (разом з приміщеннями, в яких вони встановлені), призначених  для виробництва, передачі, розподілу  та перетворення електричної енергії. Вони діляться на електроустановки до 1000 В і понад 1000 В, причому і ті й інші можуть експлуатуватися в мережах з ізольованою і заземленою нейтралями. 
Ізольованою нейтраллю називається нейтраль трансформатора або генератора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через прилади сигналізації, захисту, контролю і т.п. 
Якщо нейтраль приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір, то вона називається заземленою. 
Залежно від умов, що підвищують або знижують небезпеку ураження людини електричним струмом, всі приміщення діляться на приміщення з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні та без підвищеної небезпеки. 
До приміщень з підвищеною небезпекою належать приміщення з підвищеною вологістю (більше 75%) або високою температурою (вище 35oС). При наявності струмопровідних пилу та підлоги, а також при наявності можливості одночасного дотику до елементів, сполученим з землею, і металевим корпусам електроустаткування, приміщення належить до класу підвищеної небезпеки. 
Приміщення з високою відносною вологістю (близькою до 100%), хімічно активним середовищем чи одночасним наявністю двох і більше умов, відповідних приміщень з підвищеною небезпекою, називають особливо небезпечними. 
У приміщеннях без підвищеної, небезпеки відсутні всі вищевказані умови 
Проте небезпека ураження електричним струмом існує всюди, де використовуються електроустановки, тому приміщення без підвищеної небезпеки не можна назвати безпечними. 
До особливо небезпечних відносяться механічні, ливарні, ковальські, складальні, гальванічні, термічні і т. п. цехи, компресорні та насосні станції, приміщення для зарядки акумуляторів і т. п. За ступенем небезпеки електроустановки поза приміщеннями прирівнюють до електроустановок, що експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  5

 Дія електричного струму на організм.

  Поразка електрикою може мати місце в наступних формах: 
    - Зупинка серця або дихання при проходженні електричного 
      струму через тіло; 
    - Опік; 
    - Механічна травма через скорочення м'язів під дією 
      струму; 
    - Осліплення електричної дугою. 
 Під дією струму скорочуються м'язи тіла. Якщо людина взявся за що знаходиться під постійною напругою частину обладнання, він, можливо, не зуміє відірватися від неї без сторонньої допомоги. Більш того, його, можливо, буде притягувати до небезпечного місця. 
Під дією змінного струму м'язи періодично скорочуються з частотою струму. 
  Найбільше від дії електричного струму страждає центральна нервова система. Через пошкодження порушується дихання і серцева діяльність. Смерть зазвичай настає внаслідок зупинки серця, або припинення дихання, або того й іншого. 
   Змінний струм і постійний струм небезпечні майже в однаково.  90% уражень електрикою відбувається через погану організації праці і лише 10% - з вини потерпілих. Кваліфіковані робітники одержують електричні травми набагато рідше 
некваліфікованих робітників. Причина цього зазвичай не стільки в кваліфікації, скільки в тому, що роботодавцю вигідно витрачатися лише на охорону праці цінних працівників. 
  Пошкодження від електричного струму визначаються силою струму і тривалістю його впливу. Чим менше опір людського тіла, тим вище струм. Електричний опір людського тіла має іншу природу, ніж опір металевих провідників і електролітів. Воно залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх (в тому числі психічних) факторів. До зменшення опору 
тіла ведуть наступні обставини: 
1) висока напруга; 
2) вологість шкіри (потіння долонь і пр.); 
3) тривалий час впливу; 
4) знижений парціальний тиск кисню в повітрі: у горах,    в погано провітрюваних приміщеннях людина стає істотно більш вразлива; 
5) підвищений вміст вуглекислого газу в повітрі; 
6) висока температура повітря; 
7) безпечність, психічна непідготовленість до можливого електричного удару: людський організм влаштований настільки своєрідно, що психіка може впливати на опір тіла. 
                                                       6

Електроопіки  виліковуються значно важче звичайних  термічних. 
  Деякі наслідки електротравми можуть проявитися через кілька годин, днів, місяців.

  

Причини  ураження електричним струмом.

Порушення правил техніки безпеки призводить до електротравматизму. Залежно від сили і тривалості впливу електричного струму може виникнути електротравма через електричний удар або у вигляді опіків. Електричний удар може викликати 
• запаморочення, 
• параліч дихання, 
• розлад роботи серця, 
• кровообігу. 
Електрична дуга небезпечна не тільки тепловою дією, а й значним ультрафіолетовим випромінюванням (для очей). Ступінь ураження людини електричним струмом залежить також від роду струму (змінний чи постійний). 
Змінний струм частотою 50 Гц вражає людину більше, ніж постійний. Наприклад, змінний струм такої частоти силою 5-7 мА викликає судоми рук, а постійна такої ж сили - лише легке нагрівання. Змінний струм силою 20-35 мА паралізує руки раптово, і якщо неізольованих струмопровідних деталь людина взяла пальцями, то руку від неї відірвати вже не можна. Постійний струм такої сили викликає незначне скорочення м'язів. І змінний, і постійний струм силою 80-100 мА призводить до паралічу дихання. 
Прийнято вважати, що коли струм силою 100 мА діє на людину більше 1-2 с, то настає смерть. 
За законом Ома сила струму залежить від напруги джерела і опору кола. Найбільший опір току надає суха шкіра, її опір в 100-200 разів більше опору всього тіла. На зменшення опору шкіри людини і опору тіла впливають, зокрема, наступні: 
• вологість шкіри і її дефекти, 
• стан здоров'я людини, 
• голод, 
• сп'яніння, 
• стан середовища (запиленість, висока температура), 
• тривалість проходження струму.
 
 

                                                        7

Небезпечні  фактори, що ведуть до електротравм.  

Можливі наступні причини поразки електричним  струмом:

1. Випадковий  дотик до струмоведучих деталі – через    незнання, поспіху, дії відволікаючих чинників і т. д. 
2. Порушення ізоляції. Причини можуть бути наступні: 
     заводський брак; 
     старіння; 
     забруднення пилом, змочування; 
     механічне пошкодження (наприклад, інструментом); 
     механічний знос (наприклад, на вигині); 
     навмисне псування. 
3. Відсутність заземлення. У заземленою апаратурі в разі контакту струмоведучих частин з металевим корпусом відбувається    коротке замикання і згоряють запобіжники, а в незаземленій 
   корпус опиняється під напругою. 
4. Замикання в результаті аварії. Наприклад, сильний вітер або    інша причина може викликати пошкодження повітряної лінії   електропередачі і падіння дроти на що проходить паралельно 
   повітряний провід радіо чи телефону, після чого вважається   низьковольтним провід опиняється під високою напругою. 
5. Неузгодженість дій. Іноді трапляється, що коли одна людина працює в апаратурі, інший подає на неї    напругу. 
6. Наведена напруга. Високовольтні лінії передачі змінного струму можуть наводити високу змінну напругу    в проходящих поруч низьковольтних лініях електропередачі,    лініях зв'язку, ізольованих від землі трубопроводах і будь-яких    інших протяжних провідниках. Воно може виникнути навіть 
 на корпусі автомобіля. 
7. Залишкова напруга. Лінія електропередачі має велику    електричну ємність, тому якщо лінію відключити від джерела напруги, деякий час все одно буде зберігатися    різниця потенціалів, і одночасне дотик до різних  проводів або до проводу і заземленого предмету призведе до 
   електричного удару. Одноразовий розряд лінії за допомогою заземленого провідника може виявитися недостатнім. Небезпечна залишкова напруга може зберігатися також у радіоапаратурі, у складі якої є конденсатори з ємністю близько   мільярд. 
8. Статичну напругу. Виникає в результаті накопичення    електричного заряду на ізольованому провідником об'єкті під  дією тертя. Може утворюватися, наприклад, на автомобілі, що рухається по сухій дорозі.
 
 
 
 

Информация о работе Электробезопасность на предприятии