Автоматтандыру жүйесін енгізу арқылы персоналды басқаруды жетілдіру

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Апреля 2012 в 06:01, дипломная работа

Описание

Нарықтық экономикаға өтуіне байланысты елде кадрлармен жұмыс деңгейін жоғарлатуға маңызды мағына берілген.
Экономикасы дамып келе жатқан көптеген мемлекеттерде негізгілердің бірі персоналмен жұмыс істеу мәселесі болып табылады. Әр елдің бұл мәселені шешу жолдары да әр түрлі болғанымен негізгі ортақ тенденцияларына жататындар: кадрларды іріктеу әдістері мен процедурасын құру, оларды бағалаудың ғылыми белгілерін жасау; жас мамандарды жұмысқа қабылдау, кадрлық шешімдердің негізделуін және олардың анықтығын жоғарлату. Бұл ортақ тенденциялар еліміздің персоналды басқару тәжірибесінде де ескерілуі қажет.

Содержание

КІРІСПЕ 3
1 ҰЙЫМ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ЖОСПАРЛАУДЫҢ МӘНІ
1.1 Ұйымдағы кадрлық жоспарлаудың негіздері 6
1.2 Персонал жұмысының оперативтік жоспары 14
1.3 Басқарушы персоналдың санын есептеу және еңбегін нормалау 22
2 КҮРШІМ АУДАНДЫҚ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ПЕРСОНАЛДЫҚ ЖОСПАРЛАУЫН ТАЛДАУ
2.1 Әкімшіліктің жалпы жағдайына сипаттама 25
2.2 Ұйымның персоналын және олардың еңбекақысын талдау 29
2.3 Персонал қозғалысына талдау 31
2.4 Жұмыс уақыт қорын пайдалануға талдау 37
3 ПЕРСОНАЛДЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ
3.1 Кәсіпорындағы персоналды басқару менеджері 41
41
3.2 Мотивацияның маңызды теорияларының дамуы 47
3.3 Автоматтандыру жүйесін енгізу арқылы персоналды басқаруды жетілдіру 57
ҚОРЫТЫНДЫ 61
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 63

Работа состоит из  1 файл

диплом.doc

— 432.00 Кб (Скачать документ)

2) басқару персоналының тізімін есептеу және еңбегін мөлшерлеу ерекше қиындықты тудырады. Сонымен бірге жұмыс уақытының жалпы шығындарында шығармашылық еңбектің үлес салмағы жоғары болған сайын, басқарушылар үшін мөлшерді орнату қиын болады. Басқарушылар еңбегін мөлшерлеуде негізгі объекті олармен орындалатын қызмет болып табылады, яғни басқару жүйесіндегі мақсаттық бағыттағы жалпы факторлардың бірлескен жұмысының анықталған құрамы. Нақты жағдайда персоналды ұйымның бөлімшелері мен қызметтеріне орналастырғанда жұмысқа келгендер, тізімдік және орташа тізімдік санындағы айырмашылықтар ескерілген.

3) Ұйым персоналына талдау жасаау арқылы 2006-2008 жыл аралығанда персоналдың жалпы саны жылдан жылға өсіп келетінін көреміз. Сондай-ақ үш жылда да іс жүзіндегі персоналдың саны жоспарланған саннан артық болған. Бұл әкімшілік жұмыстың өте күрделі, кең ауқымды болғандықтан қосымша кадрларды тарту нәтижесінде болған жағдай. Ал еңбекақы қорын қарасақ жылдан жылға өсіп келетінің көреміз, яғни 2007 жылды 2007 жылмен салыстырғанда 1,2 есе, 2004 жылы 1,3 есе өскен.

4) Персонал қозғалысын және жұмыс уақытының қорын пайдалануына талдау жасау арқылы көретініміз: жұмыстан шығу коэффициенті 2007 жылы 2002 жылмен салыстырғанда 4,1-ге төмендеп, 2008 жылы 2,4-ке жоғарлаған, яғни жұмыстан шыққандардың саны 2007 жылы азайса, 2004 жылы қайтадан көбейе бастаған. Сондай-ақ, жұмысқа қабылдау коэффициенті де шығу коэффициенті секілді 2007 жылы азайып, 2007 жылы жоғарлаған. Кадрлардың ағымдық коэффициентін қарастырсақ 2006 жылы 10,7 % болса, 2003 жылы 3-ке көбейіп 13,7 % құраған, ал 2007 жылы 0,8-ге азайып 12,9 %-ға тең болған, яғни кадрлар ағымының соңғы жылы сәл болсада төмендегінін көреміз. Ал жұмыс уақыт қорын пайдалануға талдау жасау арқылы бір адамның жыл бойындағы істеген жұмыс күндері мен сағаттары жоспардан аз болғанымен жұмыс уақытының жлпы қоры тиімді қолданылғаны анықталды.

5) Персоналды басқару менеджері мен автоматтандыру жүйесін енгізу шараларын қолдана отырып кадрлық жоспарлауды жетілдіруі ұсынылған, яғни менеджер арқылы кадрлар ағымын қысқарту, оларға кеткен шығынды азайту, автоматтандыру арқылы персоналдың уақытын үнемдеу, еңбек тиімділігін арттыру.

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ

 

1.      О труде : закон Респ. Казахстан от 10 дек. 1999 г. // ЮРИСТ [Электронный ресурс] : справ. система / Восточно-Казахстанского регионального центра. – Усть-Каменогорск : Юринфо, 2005. – Яз. рус.

2.      О государственной службе : закон Респ. Казахстан с изм. и доп. по сост. законодательства на 15 апр. 2003 г. // ЮРИСТ [Электронный ресурс] : справ. система / Восточно-Казахстанского регионального центра. – Усть-Каменогорск : Юринфо, 2005. – Яз. рус.

3.      Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсолтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, 2005 жыл 18 ақпан // Дидар. – 2005. - 22 ақпан.

4.      Абайдельдинов А. Некоторые вопросы совершенствования государственной службы /  А. Абайдельдинов // Труд в Казахстане. - 2002. - № 8. – С. 12-16.

5.      Алехин О. Управление персоналом: новейшие технологии и достижения / О. Алехин // Управление персонало. - 2001. - № 7. – С. 21-25.

6.      Ахметов К. Ғ. Менеджмент негіздері / К. Ғ. Ахметов, Е. И. Сағындықов, Ү. С. Байжомартов. - Ақтобе-Орал : А-Полиграфия, 2005. - 519 бет.

7.      Әміреұлы Ы. Әлеуметтік-экономикалық статистика бойынша есептер жинағы / Ы.Әміреұлы. – Алматы : Экономика, 2002. – 160 бет.

8.      Блинов А. О. Искусство управления персоналом / А. О. Блинов, О. В. Василевская. – М. : РЕЛАН, 2002. –  411 с.

9.      Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала / В. Р. Веснин. – М. : Юрист, 2001. –  496 с.

10. Веснин В. Р.  Менеджмент персонала / В. Р. Веснин. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Элит, 2000, 2003. – 304 с.

11. Виханский В. Р. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 3-е изд. – М. : Гардарики, 2002. -528 с.

12. Делопроизводство в кадровой службе. - М., 2000. - 64 с.

13. Каренков Р. С. Кадровый менеджмент / Р. С. Каренков. – Алматы, 1998. -216 с.

14. Кибанов А. Я. Управление персоналом организаций / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2000. - 512 с.

15. Кибанов А. Я. Управление персоналом организаций / А. Я. Кибанов. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 638 с.

16. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА-М, 2002. - 547 с.

17. Кочеткова А. И. Психологические основы современного управления персоналом / А. И. Кочеткова. – М., 1999. - 389 с.

18. Кубышкин Н. И. Основы менеджмента / Н. И. Кубышкин. – Минск : Новое знание, 2001. – 336 с.

19. Куличев С. Для тех, кто думает о будущем... / С. Куличев // Управление персоналом. - 2001. - № 8. – С. 23-27.

20. Макарова И. К. Управление персоналом / И. К. Макаров. – М. : Бриспруденция, 2002. – 304 с.

21. Моргуня А. С. Модели и методы управления персоналом / А. С. Моргуня. – М., 2001. –  442 с.

22. Пугачев В. П. Руководство персоналом организаций / В. П. Пугачев. – М. : Аспект Пресс, 2002. - 279 с.

23. Пушкарев Н. Ф. Практикум по кадровому менеджменту / Н. Ф. Пушкарев. М., 2001. - 346 с.

24. Пшенко А. В. Документационное обеспечение управления / А. В. Пшенко. - М., 2004. – 250 с.

25. Салагаев В. Т. Культура делового общения / В. Т. Салагаев. – Алматы : Раритет, 2000. – 200 с.

26. Самыгин С. И. Основы управления персоналом / С. И. Самыгин, М. С. Зайналабидов, З. Г. Макиев. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 456 с.

27. Самыгин С. И. Управление персоналом / С. И. Самыгин, Б. Ю. Серебиновский. – М. : Приор, 2007. - 432 с.

28. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Конституциясы / Ғ.

Сапарғалиев, С. Бақтыгерейұлы. – Алматы : Жеті Жарғы, 1999. - 424 бет.

29. Сотников С. И. Управление карьерой / С. И. Сотников. – М. : ИНФРА, 2001. – 256 с.

30. Сорокина Н. Методические основы планирования потребности в повышении квалификации государственных служащих / Н. Сорокина // Труд в Казахстане. - 2002. - № 6. – С. 12-18.

31. Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия / В. В. Травин, В. А. Дятлов. - М. : Дело, 2002. – 272 с.

32. Ыбыраев А. Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік мүддесі / А. Ыбыраев // Дидар. – 2004. - 17 сәуір.

33. Фатхутдинов Р. А. Производительный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Данилов и К, 2002. – 472 с.

34. Цыпкин Н. А. Управление персоналом / Н. А. Цыпкин. – М., 2001. - 436 с.

35. Шипунов В. Г. Основы управленческой деятельности / В. Г. Шипунов, Е. Н. Кишкель. - М. : Высш. шк., 2000. – 304 с.Информация о работе Автоматтандыру жүйесін енгізу арқылы персоналды басқаруды жетілдіру