Debitoru parādu uzskaite

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 20:21, практическая работа

Описание

Mūsu firma nosūtīja firmai “Elko” preces saskaņā ar preču pavadzīmi. Nosūtīto preču vērtība Ls 1300,- un PVN 21 % 273,- Apmaksājot rēķinu 5 dienu laikā, pārdevējs paredzējis 2 % skonto atlaidi. Firma “Elko” apmaksāja rēķinu 4 dienu laikā un izmantoja piešķirto atlaidi.

Работа состоит из  1 файл

PD_debitoru paradi.doc

— 90.50 Кб (Скачать документ)

DEBITORU PARĀDU UZSKAITE

1. Nokontēt dotos saimnieciskos darījumus, pierakstīt attaisnojošos dokumentus un aprēķināt summas.

N.p.k.

Darījuma saturs

Summa

Debets

Kredīts

Dokuments

1.

Pārdots SIA “Indriķis” cements un aprēķināts PVN 21 %

160,-

33,6

2311

6110

5721

Pavadzīme vai rēķins

2.

SIA “Indriķis” iemaksā naudu bankas kontā

193,6

2620

2311

Bankas konta izdruka

3.

SIA “Elpa” parāds pārgrāmatots uz šaubīgiem debitoru parādiem

500,-

2312

2311

 

4.

Izsniegta nauda no kases A.Liepai saimnieciskajiem izdevumiem

50,-

2380

2610

Kases izdevuma orderis

5.

A.Liepa nopircis kancelejas preces un PVN 21%

15,-

3,15

772

5721

2380

EKA čeks

6.

Avansa pārpalikumu A.Liepa iemaksā kasē

31,85

2610

2380

Kases ieņēmuma orderis

7.

Izsniegts aizdevums uz 6 mēnešiem no kases SIA darbiniekam

400,-

2380

2610

Kases izdevuma orderis

8.

Samaksāts avansā SIA “Tehnika” t.sk. PVN 21%

150,-

219

5721

2620

Rēķins vai pavadzīme

9.

SIA “Tehnika” atsūta rezerves daļas un PVN 21%

105,-

22,05

211

219

 

10.

Neizmantotā avansa daļu SIA “Tehnika” atmaksā bankas kontā.

22,95

262

219

Bankas konta izraksts


 

2. Noteikt saimnieciskās operācijas un iegrāmatot tās.

Mūsu firma nosūtīja firmai “Elko” preces saskaņā ar preču pavadzīmi. Nosūtīto preču vērtība Ls 1300,- un PVN 21 % 273,- Apmaksājot rēķinu 5 dienu laikā, pārdevējs paredzējis 2 % skonto atlaidi. Firma “Elko” apmaksāja rēķinu 4 dienu laikā un izmantoja piešķirto atlaidi.

1300x0,002=26,- Ls

273x0,12=5,46 Ls

Uzņēmums nosūta preces un izraksta pavadzīmi:

D-2311  1573,-

D-6111  1300,-

K-5721  273,-

Saņemta samaksa no SIA „Elko”:

D-2620  1541,54

K-2311  1541,54

Tiek iegramatota Skonto atlaide:

D-641  26,- (Skonto atlaide)

D-5721  5,46

K-2311  31,46

3. Iegrāmatot inventarizācijas rezultātus, noteikt konta 2310 „Debitori”  beigu saldo 2009.g. 1.decembrī. SIA “Lapa” 2007.g.1. decembrī atlikums debitoru kontā LVL 2697. Gada beigās inventarizācijā konstatēti šaubīgie parādi LVL 420. Iepriekšējos gados uzkrājumi šaubīgajiem debitoru parādiem nav veidoti.

Pircēju parāds tiek atzīts par šaubīgo:

D-2312  420,-

K-2311  420,-

Tiek izveidots uzkrājums šaubīgiem debitoru parādiem:

D-7450  420,-

K-4312  420,-


 

Debets                                              2310 Debitori                                                                     Kredīts

Ss          2967,-

 
   
 

420,-

   
   

∑A        2967,-

420,- A∑

Sb         2277,-

 

 

KOMANDĒJUMA IZDEVUMU UZSKAITE

1. Nokontēt dotos darījumus, pierakstīt attaisnojuma dokumentus, aprēķināt komandējuma izdevumus un veikt norēķinus ar Kārkliņu.

SIA “Saule”  darbinieks Kārkliņš komandēts uz Rīgu uz kursiem par darba drošības jautājumiem uzņēmumos. Pirms došanās uz Rīgu, saņēma no kases avansā Ls 100. Komandējuma termiņš 2.-7. Janvāris. Pēc atgriešanās no komandējuma iesniedza:

  1. ceļa biļetes                                          6,25 Ls,
  2. kvītis par naktsmītni 5 diennaktīm     9,50 Ls/diennaktī, 47,50 Ls
  3. Dalības maksa semināram                  15,- Ls,
  4. Čeks par kancelejas precēm                5,50 Ls un PVN21%. (6,65Ls)

Pārējo naudu norēķinu persona atmaksā atpakaļ kasē.

Dienas nauda 6dienas x 4 = 24 Ls

No uzņēmuma kases saņemts avanss: (kases izdevuma orderis)

D-238  100,-

K-2610  100,-

Iesniegts avansa norēķins:

D-756  15,- (strādnieku vertēšanas un apmacības izdevumi)

K-238  15,-

 

D-772  5,50 (biroja izdevumi)

D-5721  1,15

K-772  6,65

 

D-757  92,75 (komandejuma izdevumi)

K-238  92,75

Neizmantota avansa summa iemaksāta kasē: (kases ieņēmuma orderis)

D-2610  0,60

K-238  0,60

 

 

 

Debets                                  2380 Norēķini ar norēķinu personām                                           Kredīts

Ss 100,-

6,25

 

47,50

100,-

15,-

 

6,65

 

24,-

0,60

∑A   100,-

100,- A∑

Sb     0,-

 

 

2. Nokontēt dotos darījumus, pierakstīt attaisnojuma dokumentus, aprēķināt komandējuma izdevumus un veikt norēķinus ar Krūmiņu.

Krūmiņš dodas komandējumā uz Krieviju, Maskavu no 16. – 22. decembrim. 15. decembrī izsniegts avanss no kases 10 500 RUB. 16. decembrī  izmantotas biļetes par 500 RUB, bet 22.decembrī par 545 RUB. 21. decembrī izrakstīta viesnīcas kvīts par 2200 RUB. 23. decembrī veikts norēķins ar Krūmiņu. LB valūtu kursi ir šādi: 15. decembrī – 0,0203 LVL/RUB. 16. decembrī – 0,0206 LVL/RUB. 22. decembrī – 0,0201 LVL/RUB. 21. decembrī 0,0209 LVL/RUB.

15. decembrī izsniegts avanss no kases 10 500 RUB vai 213,15 Ls

D-238  213,15

K-2610  213,15

16. decembrī izmantotas biļetes par 500 RUB vai 10,30 Ls

22.decembrī izmantotas biļetes par 545 RUB vai 10,95 Ls (kopā par biļetem 21,25 Ls)

21. decembrī izrakstīta viesnīcas kvīts par 2200 RUB vai 45,98 Ls

Dienas nauda 32 Ls/dienā (7dienas x 32,- = 224,- Ls)

Avansa izlietojums:

D-757   291,23

K-238  291,23

23. decembrī veikts norēķins ar Krūmiņu, sastāda izdevumu orderi:

D-238 78,08

K-2610  78,08

 

 

Debets                                  2380 Norēķini ar norēķinu personām                                           Kredīts

Ss 213,15

 
 

291,23

   
   
   

∑A   213,15

291,23 A∑

Sb     78,08 (vajag atgriezt Krūmiņam no kases)

 

KREDITORU PARĀDU UZSKAITE

1. Nokontēt dotos saimnieciskos darījumus, pierakstīt attaisnojošos dokumentus un aprēķināt summas.

N.p.k

Darījuma saturs

Summa

Debets

Kredīts

Dokuments

1.

Pēc preču pavadzīmes - rēķina no SIA “Agro” saņemti materiāli un PVN 21%

160,-

33,60

193,60

711

5721

 

 

5311

 

Pavadzīme

2.

Samaksāta parāda summa SIA “Agro” no norēķinu konta

193,60

5311

2620

M/U

3.

Saņemts rēķins no “Latvenergo” par elektrību un PVN 21%

15,-

3,15

18,15

717

5721

 

 

5311

 

Rēķins

4.

Rēķins no “Latvenergo” samaksāts no bankas konta

18,15

5311

2620

M/U

5.

Nopirkta automašīna 

un PVN21%

6200,-

1302,-

122

5721

 

 

5311

Pavadzīme

6.

Samaksāts par automašīnu no bankas konta

7502,-

5311

2620

M/U

7.

Pēc preču pavadzīmes veikals saņēmis preces un PVN 21%

150,-

31,50

712

5721

5311

Rēķins

8.

Samaksāts par precēm no bankas konta

181,50

5311

2620

M/U

9.

Saņemts rēķins- faktūra par autotransporta izmantošanu preču atvešanai un PVN 21%

17,50

3,67

712

5721

 

 

5311

Rēķins-Faktūra

10.

Samaksāts transporta uzņēmumam no kases

21,17

5311

2610

Izdevumu orderis

11.

Saņemts mazvērtīgais inventārs un aprēķināts PVN 21%

20,-

1,21

   

Pavadzīme/ EKA čeks

12.

Pārskaitīta darba alga no bankas konta

9300,-

561

2620

M/U

13.

SIA “Būve” aprēķinājusi par izpildītajiem kantora ēkas celtniecības darbiem un PVN 21%

3780,-

793,80

124

57216

 

 

5311

Akts par celtn. darbiem/ rēķins

14.

Saņemts rēķins no Lattelekom par sakaru pakalpojumiem un PVN 21%

47,80

10,04

7710

5721

 

 

5311

Rēķins

15.

Samaksāts rēķins no bankas konta

57,84

5311

2620

M/U

16.

Saņemts kases aparāts

un PVN 21%

650,-

136,50

122

5721

 

 

5311

Pavadzīme

17.

Samaksāts no kases par kases aparātu

786,50

5311

2610

Izdevumu orderisИнформация о работе Debitoru parādu uzskaite