Основні чинники, що визначають цінову політику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2013 в 16:02, курсовая работа

Описание

Метою курсової роботи є визначення цінової політики торговельної марки соку компанії «Сандора».
Завдання, поставлені при написанні даної курсової роботи, покликані більш повно розкрити сутність проблематики. Конкретно завдання можна представити в такий спосіб:
сегментація ринку кінцевих споживачів соку;
виділення цільових сегментів;
визначення життєвого циклу товару

Содержание

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи визначення цінової політики на підприємстві 5
Розділ 2. Загальна характеристика діяльності підприємства 9
2.1. Галузева приналежність підприємства та основні види продукції 9
2.2. Характеристика основних конкурентів та споживачів 12
Розділ 3. Основні чинники, що визначають цінову політику 16
3.1. Місце та роль ціни в маркетинговій стратегії діяльності підприємства 16
3.2. Місце підприємства в ціновій політиці та вплив обмежень з боку держави на цінову політику підприємства 18
Розділ 4. Визначення причинних чинників важливості ціни для споживачів 25
Розділ 5. Розробка цінової політики підприємства 30
5.1. Аналіз методів ціноутворення на підприємстві 30
5.2. Цінова політика щодо нових товарів 31
Висновок 35
Список використаної літератури 36

Работа состоит из  1 файл

default1.doc

— 626.50 Кб (Скачать документ)

Визначимо зважену оцінку стратегічної сили компанії щодо суперників (шкала рейтингу: найслабший - 1, найсильніший - 10, у дужках - добуток ваги на рейтингову оцінку) (табл. 5.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.2

 Оцінка стратегічної сили компанії «Сандора» щодо суперників

КФУ/міра сили

Вага

Вімм- Білль-Данн

Лебедянський

Сандора

Мултон

Якість/виконання продукту

0,10

8 (0,80)

5 (0,50)

9 (0,90)

6 (0,60)

Репутація/імідж

0,10

8 (0,80)

7 (0,70)

10 (1,00)

6 (0,60)

Матеріали/вартість

0,05

5 (0,25)

5 (0,25)

6 (0,30)

4 (0,20)

Технологічне мистецтво

0,05

8 (0,40)

5 (0,25)

5 (0,25)

4 (0,20)

Виробничі потужності

0,05

9 (0,45)

7 (0,35)

10 (0,50)

6 (0,30)

Маркетинг/розподіл

0,05

9 (0,45)

7 (0,35)

9 (0,45)

6 (0,30)

Фінансові ресурси

0,10

5 (0,50)

4 (0,40)

7 (0,70)

4 (0,40)

Відносна вартісна позиція

0,25

5 (1,25)

9 (2,25)

6 (1,50)

4 (1,00)

Здатність конкурувати за ціною

0,25

5 (1,25)

9 (2,25)

7 (1,75)

4 (1,00)

Зважений рейтинг сили

 

6,15

7,30

7,35

4,60


 

Таким чином, компанія «Сандора»  має високі конкурентні позиції  відносно своїх суперників на ринку. Коли коло конкурентів встановлено, наступним завданням буде виявлення того, на якій основі покупці здійснили свій вибір між різними наявними перед ними альтернативами. Центральним моментом у цьому процесі є встановлення найбільш важливих для покупців вигід.

Як вже було зазначено  вище, критеріями вибору соку покупцями  є ціна, якість, користь - і смакові  переваги. У цілому покупці задоволені якістю - 97% опитаних, - і асортиментом - 92% - наявних у продажі соків. Однак на питання про те, що їх улаштовує в більшій мірі - асортимент або якість представленої продукції, 56% респондентів відповіли, що повністю задоволені асортиментом соків, у той час як якістю - тільки 38%.

Головними перевагою  фірми «Сандора» є якість, натуральність, а також барвисте впакування. До того ж 3 місячний термін зберігання впакованої продукції приведе до того, що як великі оператори, так і дрібні, будуть більш охоче з нами працювати, чим з виробниками концентрованих соків. Для фірми головне одержати визнання на ринку, впізнаваємість і популярність. Для цього компанія проводить дегустації, розпродажі й інші рекламні прийоми. Граючи на зниженні цін, залучає більшу кількість покупців. Зрозуміло, що це спричинить більші витрати, але якщо ТМ «Сандора» сприйме цільова аудиторія, компанія зможе дістати більший прибуток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

Ринкова економіка України розвивається під впливом економічних перетворень, які покликані забезпечити перехід до ринку. Під чає євроінтеграції все більше і більше підприємств будуть зацікавлені в виході на зовнішній ринок, і перше, що вони повинні забезпечити - це конкурентоспроможність продукції.

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, - з іншого.

Загалом, ВАТ «Сандора»  необхідно сприймати як одну з найпотужніших компаній на ринку напоїв в Україні. Це конкурентоспроможне, перспективне підприємство яке завоювало довіру споживачів через якість своїх товарів та іміджу.

Але щоб покупець захотів  придбати саме цей товар, виробник повинен диференціювати свій товар на тлі товарів конкурентів, додати йому такі властивості які будуть вигідно виділяти його в розумі споживача.

Кожна компанія повинна  прагнути до значущих та істотних позиціонуванню та відмінній рисі.

За кожною компанією  або ринковою пропозицією повинна стояти якась доведена до свідомості цільового ринку особлива ідея; кожна компанія повинна придумувати нові властивості, послуги, гарантії, заохочення для відданих споживачів, нові зручності й задоволення.

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Баздникин А.С. Цены и ценообразование: Учебное пособие.- М.: Юрайт-Издат, 2004. - 332 с.
 2. Белявцев М.І., Петенко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 332 с.
 3. Герасименко В.В . Управление ценовой политикой компании: Учебник / В.В.Герасименко. - М.: ЭКСМО, 2006. - 688с.
 4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - 3-тє вид. - К.: Лібра, 2006. - 704 с.
 5. Гоєр О.Д. Визначення маркетингової привабливості ринків на основі дослідження факторів зовнішнього середовища// Актуальні проблеми міжнародних відносин.- Випуск 32 частина ІІ.- Київ.- 2006.- С.200-213;
 6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навчально-методичний посібник для самостій-ного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002. - 360 с.
 7. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка. - К., 2003
 8. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. - Київ: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 436 с.
 9. Павленко А. Ф. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Вовчак, В. Я. Кардаш, В. П. Пилипчук та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.
 10. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.И. Кредисова. - К., 2004.
 11. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навч. посібник / За ред. І. Ю. Сіваченка. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 186 с.
 12. Філіпенко А.С., Бураковський І.В., Будкін B.C. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини
 13. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под ред. Есипова В.Е. - СПб.: Пи-тер. 2007. - 560 с.
 14. Чибинев В.М., Очередько В.П., Чибинев А.М. Ценообразование: Учебное пособие / под ред. Сальникова В.П. - СПб: Фонд "Университет", 2002. - 176 с.
 15. Шуляк П.Н. Ценообразование: Учебно-практическое пособие. - 7-е изд., перераб и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. - 192 с.

 

 

 

 


Информация о работе Основні чинники, що визначають цінову політику