Фінансовий контроль за виконанням бюджету

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Сентября 2011 в 14:51, доклад

Описание

Бюджетний контроль є складовою фінансового контролю, де об'єктивною основою виступає контрольна функція фінансів. Бюджетний контроль — це сукупність заходів, які проводять державні органи пов'язані з перевіркою законності, доцільності і ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування.

Работа состоит из  1 файл

Финансовый контроль за бюджетом.docx

— 19.65 Кб (Скачать документ)

Фінансовий контроль за виконанням бюджету 

     Бюджетний контроль є складовою фінансового контролю, де об'єктивною основою виступає контрольна функція фінансів. Бюджетний контроль — це сукупність заходів, які проводять державні органи пов'язані з перевіркою законності, доцільності і ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування. 
          Основні завдання бюджетного контролю: 
- дотримання процедури складання, розгляду і затвердження бюджету, а також його виконання; 
- дотримання бюджетного і податкового законодавства; 
- контроль за правильністю формування дохідної частини бюджету; 
- перевірка ефективності і цільового використання бюджетних коштів і коштів позабюджетних фондів; 
- контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності; 
- виявлення резервів збільшення дохідної бази бюджету держави; 
- контроль за реалізацією механізму міжбюджетних відносин.

     Залежно від суб'єкта (хто здійснює) бюджетний  контроль поділяють на: 
- державний бюджетний контроль, який здійснюють органи державної влади; 
- відомчий контроль, який проводять контрольно-ревізійні управління міністерств і відомств; 
- внутрішньогосподарський контроль здійснюється фінансовими службами підприємств, організацій і установ; 
- незалежний контроль, який проводять спеціалізовані аудиторські фірми і служби. 
           Бюджетний контроль залежно від часу проведення розподіляється на попередній, поточний і наступний.  
           Попередній бюджетний контроль здійснюється під час складання, розгляду і затвердження бюджетів різних рівнів, кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, розрахунків для одержання бюджетних трансфертів, розробки і прийняття бюджетного і податкового законодавства. Він носить попереджувальний характер. 
          Поточний бюджетний контроль проводиться в ході виконання бюджету, кошторисів доходів і видатків протягом бюджетного року.      Поточний бюджетний контроль здійснюється на основі первинних документів оперативного і бюджетно-бухгалтерського обліку і звітності. 
Наступний контроль проводиться після закінчення бюджетного року або певного звітного періоду. При даному контролі на основі звітних бухгалтерських документів виявляють причини відхилень даних від планових, повноту і своєчасність надходження передбачених бюджетом коштів, цільове використання коштів та ін. Наступний бюджетний контроль тісно пов'язаний із попереднім.

         До спеціальних служб державного контролю в Україні, які здійснюють бюджетний контроль, відносимо: Контрольно-ревізійну службу, Рахункову палату, Державне казначейство, органи системи Мінфіну (фінансові управління і відділи, центральний апарат), Податкову адміністрацію. Контроль за витрачанням бюджетних коштів здійснюють: Контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата, фінансові управління і відділи. 
            Основні функції Державної контрольно-ревізійної служби:  
- організують роботу органів середньої і базової ланок з проведення ревізій і перевірок, узагальнюють наслідки документальних ревізій і перевірок, повідомляють про них органам законодавчої і виконавчої влади; 
- проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку та звітності в міністерствах, відомствах, інших органах виконавчої влади, організаціях, підприємствах, установах, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;  
- проводять ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету; 
- проводять ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів; 
- здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками; 
- розробляють інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок; 
- здійснюють методичне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнюють досвід проведення ревізій та перевірок і поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції щодо удосконалення контролю, (зазначені функції виконує тільки вища ланка КРС України). 
            Завдання Контрольно-ревізійної служби у сфері бюджетного контролю перетинається із завданням Рахункової палати, а саме в частині контролю за використанням коштів Державного бюджету. При цьому Рахункова палата веде контроль переважно на рівні центральних органів управління державою, а Контрольно-ревізійна служба — починаючи з бюджетних установ у селах аж до міністерств і відомств. 
           Фінансові управління і відділи здійснюють контроль за цільовим використанням коштів, виділених із місцевих бюджетів.
 
 
 
 
 

Європейський університет

Миколаївська  філія 
 
 
 
 

Практичне завдання на тему:

Фінансовий контроль за виконанням бюджету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконала  студентка 421 гр.

Бережна Євгенія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Миколаїв 2011

Информация о работе Фінансовий контроль за виконанням бюджету