ҚР – дағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту проблемалары

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 17:28, курсовая работа

Описание

Бәрімізге мәлім кәсіпкерлік секторы экономиканың диверсификациялауға, тұрақты қарқындармен дамытуға мүмкіндік береді. Осы тенденция біздің елімізде қалыптаса қойған жоқ. Сондай – ақ жоғарыдағы үлестік көрсеткіштер дамыған мемлекеттердің экономикасымен салыстырғанда мардымсыз болып табылады. Мұндай жағдайдың қалыптасуы мемлекеттік реттеу мен қолдауға және шағын бизнес пен орта кәсіпкерліктің ішкі және сыртқы орталарына қатысты әралуан аспектілі қиындықтары мен проблемаларына байланысты.
Сондықтан осы ғылыми жұмыстың өзектілігі жоғарыда аталған әртүрлі аспектідегі проблемаларды және оларды шешу жолдарын зерттеумен анықталады.

Содержание

Кіріспе...........................................................................................

1.тарау. Өтпелі кезең жағдайында шағын және орта бизнесті дамытудың объективті қажеттілігін...........................
1.1 Шағын және орта бизнес түсінігі........................................
1.2 Қазақстан экономикасындағы шағын және орта бизнестің рөлі ............................................................................
1.3 Шағын және орта бизнесті дамытудағы нарықтық экономикалы елдердің тәжірибесі
2. тарау. ҚР шағын және орта бизнестің даму тенденциялары .............................................................................
2.1.ҚР – дағы шағын және орта бизнестің жағдайы.............
2.2. «Сұлтан» ЖШС – тің қазіргі жағдайы (сандық талдау)............................................................................................
3.тарау. ҚР – дағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту проблемалары................................................................................
3.1. «Сұлтан» ЖШС мысалдағы дағдарысқа қарсы басқару...........................................................................................
3.2.ҚР – дағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту проблемалары мен оларды шешу жолдары............................

Қорытынды....................................................................................
Қолданылған әдебиеттер.............................................................

Работа состоит из  1 файл

shagyn_zhne_orta_biznes_referat.doc

— 810.00 Кб (Скачать документ)

Біздің пікіріміз  бойынша дебиторлық берешекке қатысты  проблемаларды «Сұльан» жауапткершілігі  шектеулі серіктестігінің дағдарыстың  симптомдары ретінде қарстыруға болады.Бұл симптом осы серіктестіктің жағдайын «латентті дағдарыс» дағдарыс күйі деп бағалауға негіз болады. Сондықтан осы активке қатысты «латентті» дағдарысты тудырушы проблеманың ең тиімді жолы біз ұсынған жоғардағы екіші тәсіл болып табылады.

7. Соңғы жылдардағы  шағын кәсіпкерлік бұл сектордағы  тіркелген кәсіпорындардың және  оларда жұмыс бастардың сандарының  төмен өсуі қарқындарыменсипатталады. Жоғарыда айтылғандай олардың  шығаратынөнімдерінің жалпы ішкі  өнімдегі үлесі төмен болып  тұр. Мәселен,2005ж. және бизнес субъектілерімен өндірілген өнімнің жалпы ішкі өнімдегі сыбағалы үлесі сәйкесінше 17% және 20% құрады. Ал оның аймақтық құрылымы болса біркелкі емес. Сонымен қатар шағын және орта бизнес секторының салалық құрылымы да біркелкі емес. Шағын бизнес кәсіпорындары өздерінің қызметтерін көбінесе саудалық-делдалдық секторына шоғырландырады. Ал бизнестің аяқтан тұру процесін басқару бұл секторда кәсіби еместілігінмен сипатталады.

Мұндай салдардың  себептеріне тек қадағалаушы  органдардың қысым жасауы, салық салудың ауыртпалығы, технологияларды импорттауға жоғары кеден төлемдері, нарықтық инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуы, заңнаманың тұрақсыздығы мен қаржы-қаражат тартудың қымбаттығы ғана емес, сондай-ақ мемлекет тарапынан шағын және орта бизнес секторын реттеп, қолдаудың жүйесіздігі жатқызылады.

Несие алудағы  проблемаларды шешу үшін көптеген тараптар жағынан шаралардың кещені талап  етіледі. Біріншіден, шағын және орта кәсіпкелік субъектілері өздері несие  алуды жеңілдету ұшін шараларды  жүзеге асыру керек. Бұл шаралар ең алдымен олардың ашықтылығын, транспорпаренттіліктерін және инвестициялық көркемділігін жоғарлатуға бағытталу қажет.

 

 

              

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

 

 

 

1. Малый бизнес №  23 – 24. Декабрь. 1998г 

2. А. Н. Токсанова. Развитие малого предпринимательства: концептуальный подход. Алматы, 1999 г.

3. Феномен предпринимательсва  в преходных общестах:состояния,  проблемы, перспективы. \\ сборник научных  работ. Алматы, 1999 г. 

4. Николас К. Сирополис  управление малым бизнесом. Москва,  1999 г.

5. Гражданский кодекс  Республики Казакстан. 

6. Аль – пари. Август  – октябрь, 1997 г.

7. Статистический сборник  Казакстана за 1998 и1999 г.\\  оперативная  информация.

8. Аль – пари №  2, 1998 г.

9. Гончаров Б.М. Руководство  для высшегоуправленческого персонала. Москва, 1998 г.

10. Малый бизнес: правовые  и экономические аспекты. г.  Астана,

1996 г. 

11.Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. Пер. с англ. – М.: Альпина, 2000. стр 146-155;

  12. Лян Е. Е., «Республика Казахстан – Европейский союз: перспективы экономического сотрудничества» // Analytic 3/2003. Материалы конференции.

13.Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по начальному курсу эконометрики (реализация на Eviews): Практикум / Ростовский государственный экономический университет. – Ростов-н/Д.,-2001.

14.Кремер Н.Ш., Путков Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под.ред.проф. Н.Ш.Кремера.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – с.284.

 

 

 

 

      

 


Информация о работе ҚР – дағы шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту проблемалары