Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2012 в 15:32, курсовая работа

Описание

Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях.
Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу.
Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи.

Содержание

Вступ...................................................................................................................3

1. Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш".........................................5
1.1. Спеціалізація підприємства....................................................................5
1.2. Цілі та задачі функціювання...................................................................7
2. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш".........................10
2.1. Вивчення структури управління підприємством...............................10
2.2. Персонал як елемент внутрішнього середовища організації............14
2.3. Загальний опис технологій, які використовує підприємство для виробництва продукції..........................................................................23
3. Дослідження зовнішнього середовища......................................................27
3.1. Основні споживачі продукції підприємства.......................................28
3.2. Аналіз конкурентного середовища......................................................30
3.3. Постачальники як один з факторів зовнішнього середовища...........34
3.4. Законодавча база щодо діяльності підприємства...............................35
4. Структура виробничого процесу..................................................................39
Висновки..................................................................................................... 43
Список використаної літератури...............................................................45
Додатки........................................................................................................46

Работа состоит из  1 файл

kyrsovaya.doc

— 2.10 Мб (Скачать документ)


16

 

Національний банк України

Українська академія банківської справи

Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності

 

Допущена до захисту

Завідуючий кафедрою управління та ЗЕД

______________    ______________

(підпис)                   ПІБ

“ _____”    _______________   2001 р.

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

 

Тема роботи: “Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства 

     “Сумсільмаш”

 

Виконав студент 4  курсу  денної форми навчання

Група  М-82  спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Васильєв Михайло Юрійович

 

 

 

Виконав студент групи М-82

Васильєв М.Ю.

 

Науковий керівник роботи:

кандидат економічних наук, доцент Мазило Т.В.

_________________

(підпис)

“ _____ “ ___________ 2001 р.

 

.

 

 

Суми 2001

 

 

Зміст

 

 

Вступ...................................................................................................................3

 

1.      Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш".........................................5

1.1.           Спеціалізація підприємства....................................................................5

1.2.           Цілі та задачі функціювання...................................................................7

2.      Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш".........................10

2.1.           Вивчення структури управління підприємством...............................10

2.2.           Персонал як елемент внутрішнього середовища організації............14

2.3.           Загальний опис технологій, які використовує підприємство для виробництва продукції..........................................................................23

3.      Дослідження зовнішнього середовища......................................................27

3.1.           Основні споживачі продукції підприємства.......................................28

3.2.           Аналіз конкурентного середовища......................................................30

3.3.           Постачальники як один з факторів зовнішнього середовища...........34

3.4.           Законодавча база щодо діяльності підприємства...............................35

4. Структура виробничого процесу..................................................................39

Висновки..................................................................................................... 43

Список використаної літератури...............................................................45

Додатки........................................................................................................46
Вступ

 

              Найбільш інтенсивний розвиток менеджмент як наука отримав в 20 столітті у наслідок збільшення об’ємів виробництва, темпів розвитку організації, підвищення рівня впливу змін у зовнішньому середовищі та його факторів.

              У зв’язку з цим збільшилась роль менеджменту організації, який породжує побудову найбільш ефективної структури управління організацією, що бере до уваги направлення її діяльності та специфіку функціонування. Також сучасний менеджер повинен брати до уваги всі зміни у зовнішньому середовищі та адекватно на них реагувати.

              Тож стає питання про проведення аналізу системи управління підприємством для виявлення недоліків в цій системі.

              Прикладне значіння роботи заключається в узагальненні  отриманих знань в ході теоретичних занять та отримання додаткових практичних навиків.

              У вивченні проблеми можна виділити слідуючи етапи:

1.      Загальна характеристика підприємства ВАТ “Сумсільмаш”.

2.      Аналіз внутрішнього середовища.

3.      Вивчення зовнішнього середовища та її факторів.

В рамках вище перерахованих етапів можна виділити слідуючи задачі:

-         проаналізувати структуру управління організації;

-         зробити опис технологій на підприємстві;

-         проаналізувати конкурентне середовище;

-         вивчити законодавчу базу, яка впливає на діяльність підприємства;

-         охарактеризувати постачальників і споживачів організації.

Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях.

Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу.

Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи.


РОЗДІЛ 1

 

Загальна характеристика ВАТ "Сумсільмаш"

 

 

 

1.1   Спеціалізація підприємства

 

Об’єктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство “Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області № 79 від 14 лютого 1995 року шляхом перетворення в товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.

ВАТ "Сумсільмаш" спеціалізується на виробництві слідуючих товарів:

1.      Решето верхнє комбайна "Дон" 1500;

2.      Решето ніжнє комбайна "Дон" 1500;

3.      Подовжувач комбайна "Дон" 1500;

4.      Крилач вентилятора комбайна "Дон" з валом;

5.      Решето верхнє комбайна "Дон" 1500 Б.

6.      Подовжувач комбайна "Дон" 1500 Б.

7.      Решето верхнє комбайна "Нива".

8.      Решето нижнє комбайна "Нива".

9.      Подовжувач  комбайна "Нива".

10. Решето верхнє комбайна "Єнисей "

11. Решето нижнє комбайна "Єнисей".

12. Подовжувач комбайна "Єнисей".

13. Транспортер зернового елеватора комбайна "Нива".

14. Транспортер колосового елеватора комбайна "Нива".

15. Крилач вентилятора комбайна "Нива".

16. Ротор вентилятора ПКН – 1500 "Дон".

17. Привод муфти зцеплення СК – 5 (вал, муфта, фланець).

18. Транспортер схильний камери "Дон".

19. Транспортер схильний камери "Нива".

20. Транспортер зернового елеватора "Дон".

21. Транспортер колосового елеватора "Дон ".

22. Шнек розподільчий домолач. пристрою.

23. Шнек зерновий РСМ – 10.05.090.

24. Стрічка ПХ 56000.

25. Стрічка ПХ 74000.

Також підприємство виробляє запасні частини для землеобробної техніки,  навозоприбиральних транспортерів, бурякоприбиральної техніки, устаткування кліткового розміщення птиці, устаткуання для тваринних ферм.

Виробництво ВАТ “Сумсільмаш” характеризується сезонністю. Це показує рисунок 1.1. (дані взяті з щоквартального звіту підприємства за січень-грудень 2000 року).

Рис. 1.1 Помісячне виробництво продукції в 2000 році, тис. грн.

 

              Як бачимо, максимальний обсяг виробництва приходиться на червень і складає 610,2 тис. грн. Це пов’язане з сезонністю самого сільського господарства. Тобто інтенсивні роботи по підготовці до збирання врожаю йдуть саме в цей період.

              Логічним є й те, що найтихішим, з точки зору споживання продукції підприємства, місяцем є січень (12,6 тис. грн.). В цей період  у споживачів підприємства не має особливої потреби в його продукції у зв’язку із невикористанням сільськогосподарської техніки. Цей час ВАТ “Сумсільмаш” використовує для поліпшення технічного стану не завантажених основних фондів і технологічних ліній підприємства.

              Такий режим роботи підприємства створює деякі труднощі для стратегічного планування.

 

 

1.2 Цілі та задачі функціонування

 

У поточний час основною метою діяльності будь-якого суб'єкта, що господарює, є одержання прибутку. Але більшість підприємств вирішують проблему простого виживання і подальшого існування на ринку. У той же час тактичне планування, не говорячи вже про стратегічне, або слабке, або узагалі відсутнє. Це тягне за собою слабку конкурентноздатність підприємства.

Місія підприємства ВАТ “Сумсішльмаш” – виробництво якісної сільськогосподарської техніки і продаж її споживачам. Для досягнення цієї місії підприємству необхідно досягати ряду цілей:

1.      Підвищення рентабельності виробництва;

2.      Ріст прибутковості діяльності підприємства;

3.      Нарощування (в т. ч. шляхом реконструкції, технічного переозброєння) обсягів виробництва продукції, що випускається товариством;

4.      Розширення асортименту і прискорення оновлення продукції, підвищення її науково-технічного рівня, споживчих якостей і конкурентноздатності;

5.      Забезпечення надійності і ефективності виконання прийнятих замовлень і договірних зобов`язань;

6.      Зміцнення прямих зв’язків з постачальниками і споживачами продукції.

Таким чином, із вищевикладеного можна побачити, що компанія має намір проводити стратегію росту, і буде прагнути зайняти місце лідера машинобудівної галузі. Керівництво компанії застосовує активні заходи задля досягненню поставлених перед собою цілей. Для їхнього досягнення робиться великий акцент на якості і ціні продукції, що є традиційним, а також на системах менеджменту, маркетингу організації і керування персоналу, що є новим для роботи на українському ринку.

Серед напрямків діяльності підприємства можна виділити основні:

-             розробка, серійне виробництво і сервісне обслуговування сільськогосподарських машин, що випускаються Товариством, іншої продукції виробничого призначення і товарів народного споживання;

-             надання послуг, які зв’язані з діяльністю підприємства;

-             оптова та роздрібна торгівля.

Тактичні плани:

1.      Побудова сильної організаційної структури, здатної швидко адаптуватися і перебудовуватися в умовах, що змінюються.

2.      Постійне підвищення професіоналізму і кваліфікації співробітників.

3.      Створення сильної корпоративної культури.

4.      Створення сильної інформаційної підтримки виробництва, включаючи і можливості Internet.

5.      Створення системи безперебійного забезпечення підприємства сировинними ресурсами.

 

Але при аналізі підприємства були виявлені слідуючі перешкоди, які не дають можливості ефективно здійснювати планування:

-             стратегія фірми не повністю розроблена на найвищому рівні керівництва так, що цілі для підрозділів і відділів не зовсім зрозумілі;

-             в організації інформація про цілі компанії не достатньо доводиться до низчих рівнів, що не дозволяє відділам підготовити свої особисті конкретні плани;

-             менеджери на більш низьких рівнях не вважають виконання планів своїм обов’язком, оскільки вони не приймали участі в їх розробці;

-             деякі керівники в загалі не ставлять ніяких цілей і не сдійснюють планування, бо вважають, що це позбавлює їх права вибору;

-             керівники не переконані в тому, що організація надасть їм ресурси для досягнення цілей.

Основні оперативні завдання:

1.      Керування персоналом організації для забезпечення максимально раціонального розподілу трудових ресурсів.

2.      Керування маркетинговою діяльністю підприємства для забезпечення реалізації виробленої продукції.

3.      Оперативне керування виробництвом.

4.      Забезпечення належної інфраструктури для збереження готової продукції на складі підприємства до моменту реалізації.

5.      Керування кредитними ресурсами підприємства.

6.      Фінансовий аналіз і контроль виконання фінансової дисципліни.

7.      Бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності підприємства.

8.      Керування ризиками.

 


РОЗДІЛ 2

 

Аналіз внутрішнього середовища ВАТ "Сумсільмаш"

 

Організація – це відкрита система, цілісність, яка складається з багаточисельних взаємопов’язаних частин, тісно переплітаючих із зовнішнім світом. У цьому розділі ми коротко розглянемо найбільш впливові внутрішні змінні організації, частини системи внутрі організації: технології, персонал, структура управління.[6]

 

 

2.1 Вивчення структури управління підприємством

 

Структура організації – це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно  досягати цілі організації.

Схема управління ВАТ “Сумсільмаш” наведена нижче.

 

Рис. 2.1 Структура управління ВАТ “Сумсільмаш”.

             

Вищим органом управління ВАТ “Сумсільмаш” є загальні збори акціонерів, до компетенції якого входить:

-             внесення змін до статуту товариства;

-             винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

-             прийняття рішень про продаж, обмін, безкоштовну передачу або відчуження іншими шляхами юридичним особам та громадянам майна підприємства;

-             визначення основних напрямків діяльності товариства;

Информация о работе Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”