Аналіз діяльності "Південний ГЗК"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Мая 2013 в 18:58, курсовая работа

Описание

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.

Содержание

Вступ……………………………………………………………..…………2
РОЗДІЛ 1: Аналіз зовнішнього середовища підприємства……………...3
Аналіз ринків збуту підприємства………………………………….3
Аналіз споживачів продукції підприємства……………………..…7
Аналіз конкурентів підприємства…………………………………..9
РОЗДІЛ 2: Аналіз діяльності підприємства...............................................12
2.1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства……………………12
2.2. Аналіз виробництва продукції підприємства………………………..20
РОЗДІЛ 3: Розробка плану маркетингу…………………………………..23
3.1. Аналіз рівня якості продукції підприємства………………………...23
3.2. Аналіз цінової політики підприємства………………………………25
3.3. Аналіз організації збуту продукції підприємства………………..…30
РОЗДІЛ 4: Аналіз сертифікації та стандартизації діяльності підприємства……………………………………………………………….31
4.1. Органи з стандартизації в Україні…………………………………...31
4.2. Аналіз сертифікації та стандартизації діяльності підприємства
ВАТ «ПівнГЗК»……………………………………………………………37
Висновок…………………………………………………………………...38
Список використаних джерел………………………………………….....40
Додаток…………………………………………………………………….41

Работа состоит из  1 файл

Курсова робота маркетинг 3йкурс.doc

— 735.50 Кб (Скачать документ)


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………..…………2

РОЗДІЛ 1: Аналіз зовнішнього середовища підприємства……………...3

    1. Аналіз ринків збуту підприємства………………………………….3
    2. Аналіз споживачів продукції підприємства……………………..…7
    3. Аналіз конкурентів підприємства…………………………………..9

РОЗДІЛ 2: Аналіз діяльності підприємства...............................................12

2.1. Аналіз внутрішнього середовища  підприємства……………………12

2.2. Аналіз виробництва продукції  підприємства………………………..20

РОЗДІЛ 3: Розробка плану маркетингу…………………………………..23

3.1. Аналіз рівня якості продукції  підприємства………………………...23

3.2. Аналіз цінової політики підприємства………………………………25

3.3. Аналіз організації збуту  продукції підприємства………………..…30

РОЗДІЛ 4: Аналіз сертифікації та стандартизації діяльності підприємства……………………………………………………………….31

4.1. Органи з стандартизації в Україні…………………………………...31

4.2. Аналіз сертифікації  та стандартизації діяльності  підприємства 

ВАТ «ПівнГЗК»……………………………………………………………37

Висновок…………………………………………………………………...38

Список використаних джерел………………………………………….....40

Додаток…………………………………………………………………….41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.

Часто людину, що керує  маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді  ж коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такі рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.

Метою даної курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань  із маркетингу, застосування їх при  вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.

Об’єктом дослідження  є підприємство ВАТ «ПівнГЗК».

Актуальність теми полягає  в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства, і правильна розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми. Розробка маркетингової програми є особливо актуальною в наш час насамперед тому, що перехід української економіки на ринкові основи відбувся зовсім недавно, а тому у вітчизняних підприємств спостерігається певна відсутність досвіду роботи в нових умовах, що стосується і розробки маркетингових програм.

 

РОЗДІЛ 1

Аналіз зовнішнього середовища підприємства

 

1.1. Аналіз ринків збуту продукції підприємства

Проаналізуємо реалізацію продукції на внутрішній та зовнішній ринки. Дані для аналізу наведені в табл.

Таблиця 1.1.1.

 

Обсяги реалізації продукції  ВАТ «ПівнГЗК» 2006-2009рр.

 

Найменування продцкції

2006

2007

2008

2009

Обкотиші - внутрішній ринок

5716,5

6089,6

5765,3

8950,3

Обкотиші - експорт

182

732,7

1771,0

1117,4

Концентрат - внутрішній ринок

1094

1373,8

2300,2

232,7

Концентрат - експорт

56,7

98,5

191,3

1087,5


 

Зобразимо дані таблиці на рисунках (рис.1.1.1. -1.1.2.).

Рис.1.1. 1. Динаміка реалізації обкотишів ВАТ «ПівнГЗК» у 2006-2009 рр

 

Рис.1.1.2. Динаміка реалізації концентрату ВАТ «ПівнГЗК» у 2006-2009 рр.

 

Як бачимо, більша частина обкотишів  підприємства (78% у 2009р.) реалізовується на внутрішньому ринку. Більша частина  концентрату протягом 2006-2008рр. реалізовується на внутрішній ринок.

Структура експорту обкотишів у 2009 р. представлена на рис. 1.1.3., а концентрату – на рис. 1.1.4.

Рис.1.1.3. Структура експорту обкотишів у 2009 р.

 

Найбільше обкотишів  у 2009р. було експортовано до Польщі (53%), Китаю (17%).

 

Рис.1.1.4. Структура експорту концентрату у 2009 р.

 

Найбільше концентрату  було поставлено до Словаччини (57%), Туреччини (23%).

 

Аналіз зовнішніх ринків

Таблиця 1.1.2.

 

Відвантаження залізорудної сировини ПівнГЗК на експорт

 

2006

2007

2008

2009

Концентрат

       

Чехія

453

53,1

   

Польща

332,3

   

577,5

Румунія

     

86,4

Словаччина

298,3

45,4

 

105,5

Югославія

19

   

98,2

Австрія

       

Туреччина

       

Болгарія

     

32,2

Росія

   

112,8

 

Китай

     

187,6

Угорщина

   

78,5

 

Казахстан

       

Разом

1102,6

98,5

191,3

1087,4

Обкотиші

       

Чехія

113,7

292,4

68,8

 

Польща

30,4

7,6

   

Румунія

 

75,9

195,7

165,7

Словаччина

 

254,4

484,9

642

Югославія

19

 

243,6

23,6

Австрія

280,2

     

Туреччина

   

53,8

252,8

Болгарія

 

83,5

50,8

31,3

Росія

 

18,8

543,9

 

Китай

   

129,4

 

Угорщина

       

Казахстан

       

Білорусь

     

0,2

Разом

443,3

732,6

1770,9

1115,6


 

 

Рис1.1.5. Структура експорту концентрату ВАТ «Півн ГЗК» у динаміці

 

 

Рис.1.1.6. Структура експорту обкотишів ВАТ «ПівнГЗК» у динаміці

 

З рис. 1.1.5. бачимо, що експорт концентрату у 2006р. був більший ніж у 2008р. Основними країнами – споживачами у 2006 р. були Чехія, Польща, Словаччина. У 2008 р. концентрат експортувався до Угорщини і Росії. У 2009 р. обсяги експорту концентрату  зросли за рахунок великого обсягу постачань до Польщі, а також за рахунок появи нових ринків (Китай).  

З рис. 1.1.6. видно, що експорт обкотишів зменшився у 2009 році у зв'язку із втратою ринку Росії. У 2008-2009 рр. зросла частка Словаччини.

Отже, можна зробити  висновок, що структура експорту по концентрату і по обкотишам є  нестабільною.

 

1.2. Аналіз споживачів продукції підприємства

У 2009 роцi 7 % виробленого  товарного концентрату ВАТ "ПiвнГЗК" було реалiзовано українським пiдприємствам: ВАТ "МК Азовсталь", ВАТ "Єнакiївський МК", "Алчевський МК". Решту, 93% вiд виробленого товарного концентрату, комбiнат експортував до стран Схiдної та Центральної Європи: Польщi, Чехiї, а також вiдбувалися поставки до Китаю. ВАТ "ПiвнГЗК" у 2009 роцi 86% вироблених обкотишiв реалiзував українським металургiйним пiдприємствам: ВАТ "МК Азовсталь", "Алчевский МК," ДМК iм. Дзержинського, ВАТ "Єнакiївський МК", "Донецький МЗ", ДМЗ iм.Петровського i 14% обкотишiв було поставлено на ринок Європи: (Польщi, Чехiї, Румунiї, Словаччини) та на нетрадицiйнi ринки Китаю та Турцiї.

 

Динаміка реалізації концентрату та обкотишів на завнішній  та внутрішній ринки представлена на рис. 1.2.1. та 1.2.2.

Рис. 1.2.1. Динаміка реалізації концентрату на внутрішній та зовнішній ринок

 

Як бачимо з рис. 1.2.1. більшість споживачів концентрату  знаходиться на зовнішньому ринку.

 

Рис. 1.2.2. Динаміка реалізації обкотишів на внутрішній та зовнішній  ринок

 

Як видно з рис. 1.2.2 більшість споживачів обкотишів  знаходиться на внутрішньому ринку.

 

1.3. Аналіз конкурентів підприємства

Ринок залiзорудної сировини є високо конкурентним. Попит на ринку визначається наявнiстю великої  кiлькостi покупцiв, розташованих в єдиному  географiчному регiонi, та значною  кiлькiстю постачальникiв, продукцiя котрих незначно вiдрiзняється за якiсними характеристиками. Саме тому, споживачi, тобто металургiйнi комбiнати, мають можливiсть вiльно переходити вiд споживання продукцiї одного виробника на споживання продукцiї iншого. Вiдсутнiсть транспортних та митних бар'єрiв сприяють посиленню конкуренцiї на ринку ЗРС за рахунок присутностi на ньому не тiльки росiйських, але й свiтових лiдерiв з виробництва ЗРС (Vale). Це свiдчить про те, що регiональний ринок формується пiд впливом тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС та визначається високою конкуренцiєю. ВАТ "ПiвнГЗК" конкурує з українськими пiдприємствами на ринку концентрату, а саме з Iнгулецьким ГЗК, який займає першi позицiї на ринку концентрату, "ВАТ Пiвденний ГЗК", ВАТ "Центральний ГЗК", "Арселор Мiттал" (НКГЗК) та росiйськими комбiнатами "Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК","Стойленський ГЗК", "Ковдорский ГЗК", а також КЗРК, Суха Балка, Яковлевський рудник, "Михайлiвський ГЗК","Стойленський ГЗК" якi є виробниками агломерацiйної руди, що виступає замiнником концентрату в процесi агломерацiї. Головним постачальником залiзорудних обкотишiв українським пiдприємствам є "ВАТ "Пiвнiчний ГЗК", який, по-перше, територiально ближче до українських споживачiв - металургiйних заводiв, по -друге, має розвинутi та iсторично утворенi довгостроковi стосунки з українськими металургами. ВАТ "Пiвнiчний ГЗК" на ринку обкотишiв конкурує з українськими пiдприємствами (ВАТ "Полтавський ГЗК" та ВАТ "Центральний ГЗК"), росiйськими комбiнатами ("Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК", а також ВАТ "Качканарський ГЗК" ) та залiзорудними постачальниками зi Швецiї, Бразилiї, Австралiї, Iндiї та Канади. Головними чинниками, якi безпосередньо або опосередковано впливали на конкурентоспроможнiсть ВАТ "Пiвнiчний ГЗК" на залiзорудному ринку у 2009 роцi, були такi фактори: - свiтова криза та криза в металургiйнiй галузi; - високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС , зумовлений перевищенням пропозицiї над попитом ЗРС; - значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок; - конкурентоздатнiсть продукцiї; - ринкова цiна та постiйне виконання договiрних домовленостей з поставок продукцiї.

Розглянемо дані про  виробництво концентрату українськими виробниками та визначемо їхню частку на цьому ринку.

 

Табл. 1.3.1.

Частка підприємств за обсягами виробництва концентрату у 2009 році

Підприємство

Виробництво, тис. тон

Частка ринку, %

ВАТ «ПівнГЗК»

13760,5

60,30

ВАТ «ПівдГЗК»

6367,447

27,90

ВАТ "Центральний ГЗК"

2690,72

11,79

Всього

22818,667

100


 

 

Зобразимо дані таблиці графічним способом.

 

Рис.1.3.1. Частка підприємств  за обсягами виробництва концентрату  у 2009 році

 

Виходячи з таблиці та з рис. 1.3.1. ВАТ «ПівнГЗК» утримує частку ринку відповідно – 60,30 %. Відрив від конкурентів (ВАТ «ПівдГЗК» - 27,9% та ВАТ "Центральний ГЗК" – 11,79%) досить відчутній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2

Аналіз діяльності підприємства

 

2.1. Аналіз внутрішнього  середовища підприємства

ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" - це найбільше гірничодобувне підприємство в Європі із закінченим циклом підготовки доменної сировини - залізорудного концентрату і окатишів. Видобуток руди в кар'єрах ведеться відкритим способом із застосуванням буропідривних робіт і транспортуванням вскришних порід в зовнішні відвали. На комбінатах реалізований наймасштабніший у світі проект SAP for Mining по впровадженню системи автоматизованого управління підприємством.

Метою діяльності ВАТ "ПівнГЗК" є забезпечення споживачів народного  господарства України і споживачів інших країн металургійною сировиною, включаючи видобуток залізної руди, виробництво концентрату і  обкотишів, одержання прибутку і задоволення інтересів трудового колективу.

Предметом діяльності є:

-виробництво залізної руди та іншої залізорудної сировини;

-виробництво концентрату та обкотишів;

-виробництво нерудних будівельних матеріалів;

-зовнішньоекономічна діяльність;

-ведення підсобного господарства по виробництву, переробці і реалізації сільськогосподарської продукції;

Информация о работе Аналіз діяльності "Південний ГЗК"