Адам ресурстарын басқару стратегиясы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2012 в 15:06, курсовая работа

Описание

Адам ресурстарын басқару нарық жағдайындағы еңбек нарығында аса маңызды орын алады. Еңбек нарығында қалыптасқан қатынастар аса айқындалған әлеуметтік-экономикалық сипат алады, олар еліміздің көптеген тұрғындарының өмірлік қажеттілігін қозғайды. Халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздық, адамке қажетті ресурстар, толығырақ айтқанда, адам нарығы еліміздің экономикасы үшін өзекті мәселе және экономикалық-әлеуметтік маңыздылық болып табылады.

Работа состоит из  1 файл

жанар.doc

— 390.50 Кб (Скачать документ)

Мемлекет ұлттық және аймақтық деңгейде жұмыспен қамту саясатын жүзеге асыру жолында, стратегиялық және тактикалық мақсатты көздеуі тиіс. Стратегиялық мақсат 2030 жылға дейінгі кезеңдегі мемлекеттің даму ұзақ мерзімді бағдарламасына сәйкес өмірдің жоғары деңгейіне жетуден, мемлекеттің экономикалық өсуі негізіндеге адамның жан-жақты даму жағдайын жасаудан тұрады. Тактикалық мақсат жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың сәйкестенуінен, тек толық емес, сондай-ақ әсерлі жұмыспен қамтылуды қамтамасыз етуден тұрады.

              Аталған дипломдық жұмыста адам ресурстарын басқарудың теоретикалық негіздері, Қазақстан Республикасындағы адам нарығына жан жақты талдау жасалған.Соның ішінде әрбір аймақ бойынша адам ресурстарының даму беталысы мен қарқыны  қарастырылған.             

              Бүгінгі күні  Республика әлеуметтік-экономикалық жаңару мен саяси демократияландырудың жаңа міндеттерін шешуде. Таяудағы онжылдықта Қазақстан өркендеп, әлемдегі бәсекеге қабілетті  елу мемлекеттің қатарына кіруге тиіс.

Осы оң өзгерістер көп жағдайда әлеуметтік тұрақтылыққа, реформалардың әлеуметтік бағытының нығаюына қол жеткізу, қызметкерлердің әлеуметтік-адам құқықтары мен мүдделерін қорғау, жұмыс орындарын сақтау және жаңаларын ашу, лайықты адамақы төлеу, адамақының қарыздарын қысқарту, өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адам заңнамасын, кәсіподақтардың құқықтары мен бостандықтарын бұзылуына қарсы тұратын адамшілер мен кәсіподақтардың өскелең рөлімен байланысты.

Ел алдында тұрған жаһандық мәселелердің басты шешімі адам капиталының сапасын жүйелі түрде жақсарту. Дәл осы мақсат түпкі нәтижеде экономикалық саясаттағы басымдықтарымызды айқындауға тиіс. Бұл  қоғамымыздың дамуын айқындайтын жаңа көзқарастардың өзегі болмақ.

Қазақстанның экономикалық моделі әлемдік дағдарыс жағдайында өзінің тиімділігін, орнықтылығы мен тұрлаулығын көрсетіп, құбылмалы кезеңді сәтті еңсеріп шықты. Экономикалық дағдарыстың кері процесін еңсеру үшін әлеуметтік әріптестердің, әсіресе кәсіподақтардың күшімен көптеген жұмыстар атқарылды.

Келесі онжылдықтың басым мақсаты Қазақстанның 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспарында айқындалғанын және мемлекеттің күш-жігері бес негізгі бағытта: дағдарыстан кейінгі дамуға экономиканы дайындау, экономиканы әртараптандыруды жеделдету, адам капиталының бәсекелестігін арттыру үшін болашаққа инвестициялау; азаматтарға әлеуметтік және тұрғын-үй коммуналдық қызметін көрсету, ұлтаралық келісімді, ұлттық қауіпсіздікті, халықаралық қатынастар тұрақтылығын қамтамасыз ету бағытарында топтастырылғанын ескере отырып, біз, яғни өскелең ұрпақ экономикалық өсудің жоғарғы қарқынын, экономикадағы ілгерілеген құрылымдық қозғалыстарды, халықтың өмір сүру сапасын арттыруды  қамтамасыз ететін экономикалық дамудың жаңа моделіне негізделген елдің тұрақтана даму стратегиясын қолдаймыз. Ол мемлекеттің қатысуы мен нарықтық күштер, қаржылық және нақты экономика; адам пен капитал арақатынасының теңгерімін өзгертіп, әлеуметтік теңсіздік саясатын жойып, қоғамдық өнімнің нәтижелерін әділетті бөлуді қамтамасыз етуге тиіс.

Мемлекеттің таяу жылдардағы даму бағдарламасы мен оның әлеуметтік бағыттылығы болашаққа оптимизммен қарауға мүмкіндік береді. Бұл зейнетақыны, шәкіртақы мен адамақыны көбейту, жаппай қысқартуды болдырмау, қосымша жұмыс орындарын ашу мен сұранысқа ие  мамандықтарға қайта мамандану мүмкіндігі.

Еңбек кодексінің қабылдануына байланысты республиканың әлеуметтік саясатының маңызды бөлігі  адам және әлеуметтік экономикалық қатынастар саласындағы негізін қалаушы принциптерді іске асыру.  Осыайтылғандардың барлығы да қазіргі таңда республикамызда адам ресурстарын дамытудың ең маңызды қадамдары мен алғышарттары дей келе, біз болашақта кез келген жағдайда бәсекегеқабілетті, әлеуетті кадр құрамымен жарақталған елдер қатарында сап түзейтін мемлекеттің бірі болатынымызға күмән жоқ.

 

             

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер

 

1.   Назарбаев Н.Ә.  “Қазақстан-2030” Елбасының Қазақстан халқына жолдауы. 1 қазан,  1997 ж.

2.   Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және жедел саяси жаңару жолында - Алматы 2005ж.

3.   Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы, Алматы, Дәуір - 2000ж.

4.   Қазақстан Республикасы Президенті Назарбаев Н.А Қазақстан халқына жолдауы: «Қазақстан дүние жүзі елдерінің бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену жолында» 2006ж 1 наурыз

5.   Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі. Алматы, 2000 ж.

6.   Закон Республики Казахстан. О внесений изменений и дополнений в закон РК “О труде в РК” // Казахстанская Правда – 2004 28 декабря.

7.   Кибанов А.Я.  Управление человеческими ресурсами – М.:1997 г.,  с 17

8.   Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент, М: 2006 г.

9.   Уткин Э. История менеджмента,  М: 1997 г.

10.        Кравченко А.И. История менеджмента,  М: 2001  г.

11.        Журавлев П.В. Мировой опыт управления песоналом, М: 2003

12.        Тимофеев А.В. Принципы оплаты труда персонала крупного промышленного холдинга // Менеджмент в России и зарубежом, 2004г. №4.

13.        Управление организацией // под ред. А.Г Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина, – М: Инфра-М, 1999, 374 стр.

14.        Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г.       Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 1999 - 576 с.

15.        Сорокина А. Кадровая политика и управление Человеческими ресурсами // Труд в Казахстане. – 2002 №6

16.        Егоршин А.П. Управление персоналом. – Новгород: НИМБ, 1997 г.

17.        Персонал: словарь - справочник.- М.: изд- во «РЭА», 1994 г.

18.        Сагитинов М.Ш. Кадровая политика: время диктует новые подходы// Деньги кредиты.- 2000г №1

19.        Қазақстан Республикасының  Статистика Агенттігінің мәліметтері

20.        Десслер Г.  Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 1997 г.

21.        Журавлев, Карташов.Маусов,Одегов. Технология управления персоналом. М: -2000 г.

22.        Об утверждении условий труда персонала дипломотический службы за рубежом: Постанавление РК от 6.01.2006.№23 // Бюллетень: финансы и право – 2006 г. №23

23.        Нургалиев Ж. Мотивация трудовой деятельности персонала // Банки Казахстана.-2006, №3.

24.        Травин В.В Дятлов В.А. Менеджмент персонала предрпиятии. М:                  Дело, 2000 г.

 

 

 

 

 

36

 Информация о работе Адам ресурстарын басқару стратегиясы