Інфраструктура фондового ринку України протягом І півріччя 2009 року

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2011 в 20:07, доклад

Описание

Станом на 01.07.2009 кількість ліцензій, які видано Комісією професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності становила 1867, в тому числі:
· 788 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;
· 271 ліцензію на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів;
· 379 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
· 412 ліцензій на провадження діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів;

Работа состоит из  1 файл

Распечатать 2.doc

— 110.50 Кб (Скачать документ)

Інфраструктура  фондового ринку України протягом І півріччя 2009 року  

      Станом  на 01.07.2009 кількість ліцензій, які видано Комісією професійним учасникам фондового ринку на провадження професійної діяльності становила 1867, в тому числі:

  ·        788 ліцензій на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;

  ·        271 ліцензію на провадження депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів;

  ·        379 ліцензій на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

  ·        412 ліцензій на провадження діяльності з управління активами інвестиційних інвесторів;

  ·        11 ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів (10 бірж та 1 торговельно-інформаційні системи);

  ·        2 ліцензій на провадження розрахунково-клірингової діяльності;

  ·        3 ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

      Кількість професійних учасників фондового  ринку з урахуванням суміщення  декількох видів професійної  діяльності становила 1 559, в тому числі:

  o              271 учасник є торговцем-зберігачем (125 банків), серед них 33 учасники є торговцями-зберігачами-реєстраторами (25 банків);

  o              3 депозитарії мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.   
   

      Кількість виданих ліцензій на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів становила 131. Кількість анульованих ліцензій становила 141 ліцензії.   

    Реєстрація  випуску акцій  підприємств 

    Протягом  І півріччя 2009 року обсяг[2] випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії, становив 39,28 млрд. грн. (таблиця 1).

    Таблиця 1

Обсяг випуску акцій зареєстрованого центральним апаратом Комісії

(з  розподілом за положеннями) протягом І півріччя 2009 року

млн.. грн.

М

І

С

Я

Ц

Ь

Рішення Комісії  від 30.12.98 №221 “Про затвердження Положення  про порядок реєстрації випуску  акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств” (Рішення 221/98) Рішення Комісії  від 11.04.00 №39 “Про затвердження Положення  про порядок реєстрації випуску  акцій відкритих акціонерних  товариств, створених із державних  підприємств у процесі приватизації та корпоратизації” (Положення 39/00) Рішення Комісії  від 15.03.07 №487 «Про затвердження Положення  про порядок реєстрації випуску  акцій під час створення акціонерних  товариств»  (Рішення 487/07) Рішення Комісії  від 26.04.07 №942 «Про затвердження Положення  про порядок реєстрації випуску акцій» (Рішення 942/07) За  рішеннями

Державної комісії з цінних паперів та фондового  ринку

Рішення Комісії  від 17.03.2000 №25 “Про порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв’язку з індексацією основних фондів (07-04/98)”  (Положення 07-04/98) Рішення Комісії  від 14.09.2000 №125 «Про затвердження Положення  про порядок реєстрації випуску  акцій акціонерного товариства при  зміні номінальної вартості та кількості  акцій без зміни розміру статутного фонду» (Рішення 125)  За рішеннями  Суду Рішення Комісії  від 18.03.02 N 102 “ Щодо реєстрації випуску  акцій відкритих акціонерних  товариств, створених у процесі  приватизації державних, орендних підприємств  і підприємств із змішаною формою власності” (Рішення №102)  
В

С

Ь

О

Г

О 

Січень 46,33 2,34 13,0 102,48 556,0 5,8 40,0 0 0 765,95
Лютий 40,0 0 235,34 334,05 0 0 0 0 0 609,39
Березень 189,0 15 494,31 31,0 2572,64 3 575,0   0 0 0 0 21 861,95
Квітень 188,14 0 11,0 729,65 770,0 0 0 0 0 1 698,80
Травень 380,57 841,27 1422,43 0 0 8,5 0 2 652,77
Червень 252,111 592,92 0 6 907,24 3 942,31 0 0 0 5,61 11 700,19
Всього 1 096,15 16 089,57 290,34 11 487,33 10265,74 5,80 40,00 8,50 5,61 39 283,43
 

 

     Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним  апаратом Комісії порівняно з аналогічним періодом 2008 року збільшився на 17,47 млрд. грн. за рахунок реєстрації випусків акцій банківськими установами з метою збільшення статутного капіталу (зокрема, Публічне АТ «Державний експортно-імпортний банк України», ЗАТ «Комерційний банк "ПриватБанк"», Публічне акціонерне товариство "Родовід Банк", ВАТ «АБ "Укргазбанк"», Публічний акціонерний банк "Київ", ВАТ «ВТБ Банк», ВАТ «АКТАБАНК», ВАТ «Банк Богуслав», ВАТ «Державний ощадний банк Україна», ВАТ  «Державний експортно-імпортний банк Україна», ВАТ Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк», ВАТ «Кредобанк», ВАТ АБ «Південний», ВАТ «Банк Руский стандарт», ВАТ АБ «Факторіал-Банк», ЗАТ «ОТП Банк», ВАТ «Платинум Банк», ВАТ «Український професійний банк»).

     Випуски акцій зареєстровані підприємствами (крім банків), які суттєво вплинули на загальну структуру обсягів випусків вцілому, зареєстровано наступними емітентами:

     ВАТ «Подільський цемент» (837,65 млн. грн.),

     ВАТ «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (600,09 млн. грн.),

     ЗАТ «Укрінвест» (540,0 млн. грн.),

     ВАТ «Лінде Газ Україна» (229,05 млн. грн.),

     ВАТ «Біофарм» (205,34 млн. грн.),

     ЗАТ «АКТА» (179,99 млн. грн.).

     Загальний обсяг зареєстрованих акцій зазначених емітентів (крім банків) становив 6,6% від  загального обсягу випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії протягом періоду.

     Реєстрація  випусків облігацій 

     Комісією  зареєстровано 121 випуск облігацій  підприємств на суму 3,54 млрд. грн. (таблиця 2).

    Таблиця 2

Обсяг та кількість випусків облігацій підприємств

зареєстрованих  Комісією протягом І  півріччя 2009 року

Місяць Обсяг випуску  облігацій підприємств, млн. грн. Кількість випусків
Підприємства 

(крім  банків 

та страхових  компаній)

Банки Страхові компанії Загальний обсяг  зареєстрованих випусків
Січень 640,82 0 0 640,82 14
Лютий 1 511,48 0 0 1 511,48 90
Березень 99,0 0 0 99,0 2
Квітень 914,98 0 0 914,98 8
Травень 138,08 0 0 138,08 4
Червень 236,05 0 0 236,05 3
Всього  3 540,41 0 0 3 540,41 121
 

 

    Обсяг зареєстрованих облігацій підприємств  зменшився на 16,48 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2008 року.

    На  відміну від аналогічного періоду  минулих років, продовжується тенденція  щодо відсутності зацікавленості з  боку комерційних банків та страхових  компаній до залучення коштів шляхом випуску боргових зобов’язань (І півріччя 2008 року – 5,84 млрд. грн. (29,15% від загального обсягу зареєстрованих випусків облігацій підприємств за відповідний період), І півріччя 2007 року – 6,53 млрд. грн. (47,28%).

    Найбільш  значні за обсягом випуски облігацій підприємств зареєстровано наступними емітентами:

    ВАТ «Агрофірма «Троянда» (4 випуски на загальну суму 305,73 млн. грн.),

    ВАТ «Укртелеком» (3 випуски на загальну суму 300,0 млн. грн.),

    ВАТ «Павлоградвугілля» (2 випуски на загальну суму 275,0 млн. грн.),

    ТОВ «Русинія» (200 млн. грн.),

    ТОВ «Консалтинговий блок» (100,0 млн. грн.),

    ТОВ «Компанія Родовід» (100,0 млн. грн.).

    Обсяг зазначених випусків облігацій становив 36,17% від загального обсягу облігацій  підприємств зареєстрованих за період.

    Протягом  зазначеного періоду Комісією зареєстровано  випуск облігацій місцевих позик  Львівською міською радою на суму 300,0 млн. грн.

Реєстрація  випусків цінних паперів  інститутів спільного  інвестування 

  Обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 28,28 млрд. грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2008 року менше на 8,57 млрд. грн.

  Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ  зменшився порівняно з даними за аналогічний період 2008 року на 4,07 млрд. грн. та становив 981,32 млн. грн.

  За  станом 01.07.2009 кількість зареєстрованих корпоративних інвестиційних фондів та пайових інвестиційних фондів з початку реєстрації становить 1330 інститутів спільного інвестування, серед них:

  -         215 корпоративних інвестиційних фондів;

  -          1115 пайових інвестиційних фондів.

Діяльність  організаторів торгівлі

    За  станом на 01.07.2009 відповідно до вимог у біржові списки організаторів торгівлівключено 2 028 цінних паперів 950 емітентів.

    Кількість цінних паперів, які входять до біржових реєстрів організаторів торгівлі, становить 316 (або 16% від кількості цінних паперів, які входять до біржового списку організаторів торгівлі). У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу включено 13 цінних паперів, за ІІ рівнем лістингу – 303.

     За  результатами торгів на організаторах  торгівлі обсяг виконаних біржових контрактів з цінними паперами протягом І півріччя 2009 року становив 9,61 млрд грн, у червні 2009 року обсяг торгів з цінними паперами на організаторах  торгівлі становив 2,15 млрд. грн. (таблиця 3).

Таблиця 3

Обсяг виконаних біржових контрактів з цінними  паперами

    на  організаторах торгівлі протягом І півріччя 2009 року, млн. грн.

Період Організатор торгівлі Всього
УФБ КМФБ ПФТС УМВБ ІННЕКС ПТІС ПФБ УМФБ ПЕРСПЕКТИВА СЄФБ УБ
Січень 0,01 95,50 1 563,26 1,54 0,01 0 0,30 100,63 53,38 4,68 0,01 1 819,31
Лютий 2,54 99,75 267,40 0,70 3,84 0,08 2,63 91,58 547,31 74,10 202,79 1 292,72
Березень 0,03 95,91 1 909,81 0,57 0,002 0,32 2,00 193,68 56,02 2,34 7,36 2 268,04
Квітень 0,04 78,58 383,77 66,46 2,004 26,97 5,67 64,49 10,06 3,77 73,48 715,28
Травень 0,03 316,23 163,01 69,56 197,87 0,05 206,00 113,01 167,44 11,79 111,46 1 356,44
Червень 0,53 85,72 644,05 386,54 0,01 760,37 35,50 92,75 8,68 7,41 133,27 2 154,82
Всього 3,18 771,68 4 931,30 525,37 203,73 787,79 252,10 656,13 842,88 104,09 528,36 9 606,62

Информация о работе Інфраструктура фондового ринку України протягом І півріччя 2009 року