Аналіз рентабельності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Мая 2012 в 23:33, практическая работа

Описание

Аналіз рентабельності підприємства
Показники рентабельності показують скільки одиниць прибутку (ЧП, операційного, податкового) отримають на одиницю реалізованої продукції (активів, ВЗ, НА, ОЗ, ВК).
На рівень показників рентабельності як на узагальнюючі показники впливають багато чинників.
1. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції:

Работа состоит из  1 файл

Блок 6.docx

— 31.56 Кб (Скачать документ)

     Македонського Максима 412гр.

     Аналіз  рентабельності підприємства

     Показники рентабельності показують скільки  одиниць прибутку (ЧП, операційного, податкового) отримають на одиницю  реалізованої продукції (активів, ВЗ, НА, ОЗ, ВК).

     На  рівень показників рентабельності  як на узагальнюючі показники впливають  багато чинників.

     1. Факторний аналіз  рентабельності реалізованої  продукції:

     Визначається  вплив на рентабельність таких чинників як:

    • Зміна ціни
    • Собівартість реалізованої продукції

     ΔR = R1 – R0 (R1 – 2010 рік,R0 – 2009 рік)

     R1= ,   R0 = .

     P1 = V1 – S1 (S – собівартість (040)), P0 = V0 – S0

     ΔR =.

     P1 =57363 – 47488 = 9875

     P0 = 57711 – 45425 = 12286

     ΔR = = 0,147 – 0,213 = -0,066

     Отже, як ми бачимо, рентабельність підприємства зменшилась, це виходить з того, що зменшилися обсяги реалізації.

     1.1 Розраховується вплив на зміну рентабельності цінового чинника, методом ланцюгових підстановок

     ΔRр =, ΔRр = = 0,12-0,12 = 0

     Отже, при зміні ціни та не змінного рівня  собівартості продукції, рентабельність продукції не змінюється.

     1.2 Розраховується вплив  на зміну рентабельності  собівартості

     ΔRs =, ΔRs = = 0,17-0,21 = -0,04

     Отже  при збільшенні ціни та залишенні  собівартості продукції на такому самому рівні, рентабельність підприємства буде низька.

     2. Аналіз рентабельності  капіталу

     В даному випадку використовується багато факторні моделі

     2.1Rk = = = = RR(рентаб реал прод) * ОК(оберт капітал)

     А) Визначити вплив зміни рентабельності реалізації продукції на рентабельність капіталу

     ΔR1k = RR(2010)* ОК(2009) - RR(2009)* ОК(2009)

     ΔR1k =0*3,81 – 0*3,81 = 0 = 0

     Отже, так як підприємство не має ,то рентабельність також 0.

     В) Вплив зміни оборотного капіталу на рентабельність капіталу

     ΔR2k = RR(2010)* ОК(2010) - RR(2010)* ОК(2009) = 0*3,11– 0*3,11 = 0

     2.2 Трифакторна модель  рентабельності ВК

     RВК = = = = RR * ОКФЗ

     Рентабельність  ВК залежить від змін рентабельності продукції (операційної діяльності), ресурсовіддачі (інцест діяльність), співвідношення сукупного та ВК (фін діяльність).

     ΔR1ВК = RR(2010)* ОК(2009)ФЗ(2009) - RR(2009)* ОК(2009)ФЗ(2009) = 0

     ΔR2ВК = RR(2010)* ОК(2010)ФЗ(2009) - RR(2010)* ОК(2009)ФЗ(2009) = 0

     ΔR3ВК = RR(2010)* ОК(2010)ФЗ(2010) - RR(2010)* ОК(2010)ФЗ(2009) = 0

     Отже  за вище проведеними розрахунками, бачимо, що рентабельність не змінюється,і дорівнює 0,оскільки підприємство за попередній та за звітний період не має прибутку,лише збитки.

      

3.  Показники рентабельності 2009 2010 Виконання показника
3.1 Рентабельність

активів

за прибутком

від звичайної

діяльності

  Прибуток  від звичайної діяльності

Активи

Ф. № 2, р. 190 Ф. № і, р. 280 Скільки прибутку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в  активи Збільшення 0/14591=0 0/16794=0 Норматив не виконується
3.2 Рентабельність  капіталу   (активів) за чистим прибутком Чистий прибуток Активи Ф. № 2, р. 220 Ф. № і, р. 280 Скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів Збільшення 0/14591=0 0/16794=0 Норматив не виконується
3.3 Рентабельність  власного   капіталу Чистий прибуток Власний  капітал Ф. № 2, р. 220 Ф. № і, р. 380 Скільки припадає чистого прибутку на одиницю  власного капіталу Збільшення; добуток  трьох показників: 2,1; 3,7 і 4,8 (за цим переліком) 0/8401=0 0/7348=0 Норматив не виконується
3.4 Рентабельність  виробничих фондів Чистий прибуток Виробничі фонди Ф. № 2, р. 220 Ф. № і, р. 030 + + р. 100 + р. 120 Скільки припадає чистого прибутку на одиницю вартості виробничих фондів Збільшення 0/2075=0 0/2111,5=0 Норматив не виконується
3.5 Рентабельність  реалізованої  продукції за прибутком від реалізації  Прибуток  від реалізації

Виручка

Ф. № 2, р. 050 -

- р. 070 - р. 080

Ф. № 2, р. 035

Скільки припадає прибутку від реалізації на одиницю виручки Збільшення -1483/57711=

-0,24    

-1629/57363=

-0,03

Норматив виконується
3.6 Рентабельність  реалізованої продукції за прибутком  від операційної діяльності  Прибуток  від операційної діяльності / Виручка Ф. № 2, р. 100 Ф. № 2, р. 035 Скільки  припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки 
Збільшення 2075/57711=0,036 2111,5/57363=0,37 Норматив виконується
3.7 Рентабельність  реалізованої продукції за чистим прибутком  Чистий прибуток / Виручка Ф. № 2, р. 220 Ф. № 2, р. 035 Скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки Збільшення 0/57711=0 0/57363=0 Норматив не виконується
3.8 Коефіцієнт  реінвестування  Реінвестований  прибуток / Чистий прибуток Ф. № 1, збільшення по (р. 340 + р. 350)

Ф. № 2, р. 220

Скільки чистого  прибутку капіталізовано;  скільки чистого прибутку спрямовано на збільшення власного   капіталу Збільшення  в межах, що не   суперечить бажанню  акціонерів   отримувати підвищені дивіденди -1567/0=-1567 -2620/0=-2620 Норматив не виконується, оскільки показник відємний
3.9 Коефіцієнт  стійкості   економічного зростання  Реінвестований  прибуток / Власний капітал Ф. № 1, збільшення

по (р. 340 + р. 350)

Ф. №  і, р. 380

Темп збільшення власного   капіталу за рахунок  чистого прибутку Збільшення -1567/8027=-0,2 -2620/6669=-0,4 Норматив не виконується, оскільки показник відємний
3.10 Співвідношення  сплачених відсотків і прибутку  Витрати на оплату відсотків / Прибуток від звичайної діяльності Ф. № з, р. 060 Ф. № з, р. 010 Скільки  припадає сплачених   відсотків за кредити і позики на одиницю прибутку; яку частину ефекту “з’їдає ціна кредиту" Зменшення   свідчить про ефективність використання позик. У зарубіжній практиці до 38,8 % — нормальне  значення, понад 88,6 % — тривожне [38] 0/0=0 0/57368=0 Показник = 0
3.11 Період  окупності  капіталу  Активи / Чистий прибуток Ф. № і, р. 280 Ф. № 2, р. 220 За який період кошти, що інвестовані в активи, будуть  компенсовані чистим прибутком Зменшення 14591/0=14591 16794/0=16794 Показник не виконується, відбувається збільшення
3.12 Період  окупності  власного   капіталу  Власний капітал / Чистий прибуток Ф. № і, р. 380 Ф. № 2, р. 220 За який період власний   капітал буде   компенсований чистим прибутком Зменшення 7348/0=7348 8401/0=8401 Показник не виконується, відбувається збільшення

 

     Отже  показники 3.1 – 3.4 не виконують,3,5-3,6-виконуються,але 3,5-все одно від’ємне,а 3,6-збільшився на 0,001, що свідчить про нерентабельність підприємства. Показники 3.8 та 3.9 не виконуються тому, що вони від’ємні, до того, від’ємність збільшується,що є негативною тенденцією. Ці показники мають від’ємні значення тому, що у підприємства не має резервного капіталу, а непокритий збиток є, але він ще і збільшується. Показник 3.10 взагалі = 0, що взагалі позитивний фактор, оскільки підприємство взагалі не залучає будь які кредитні ресурси. Показники 3.11 та 3.12 не виконуються, тому, що за звітний період чистий прибуток зменшився, а активи та ВК навпаки збільшилися, що є досить негативним фактором.

     Так за проведеним аналізом можна зробити  висновок, що рентабельність підприємства в більшості випадках негатив, загалом можна сказати, що рентабельність підприємства незадовільна.


Информация о работе Аналіз рентабельності підприємства