ҚР салық жүйесіндегі құқықтық принциптер

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 22:58, курсовая работа

Описание

Тақырыптың сипаты. Тәуелсіз Қазақстандағы демографиялық ахуал және ондағы процестерді зерттеу тек қана ғылыми-теориялық сипат емес, сонымен қатар тәжірибелік мазмұнға да ие болып отыр. Халық саны мәселесі, оның нығаюы, кемуі қоғамға да, мемлекетке де үлкен әсерін алып келеді. “Отан отбасынан басталса”, мемлекет әрбір адамнан құралады және мемлекеттің басты байлығы – адам, ал бұл деп отырғанымыз адамзат тарихының даму кезеңдеріндегі шешуші факторлардың бірі болып табылады.

Содержание

Кіріспе


Тарау 1. Қазіргі таңдағы Қазақстандағы демографиялық ахуал
Халық санының динамикасы: тенденциясы мен құрамы
Халықтың туылу және өмір сүру ұзақтығы
Өлім-жітім: факторлары мен динамикасы
Халықтың қалыптасуындағы миграцияның рөлі

Тарау 2. Қазақстандағы демографияның даму факторлары
2.1. Демография даму факторларының түсінігі мен классификациясы
2.2. Демографиялық дамудың этникалық факторы
2.3. Демографиялық дамудың саяси-құқықтық факторы

Тарау 3. Қазақстандағы демографиялық саясат
3.1. Қазақстандағы демографиялық ахуалға болжам
3.2. Республикада демографиялық үрдістерді жаһандық реттеу жолдары

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВОЙ УЛГИ.docx

— 28.40 Кб (Скачать документ)

Қосымша 1

Абай  атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық  университеті

Магистратура  және PhD докторантура инстиуты

Кафедра: «Қазақстан тарихы және мәдениет»

Мамандық: 6М011500 Құқық және экономика негіздері

 

 

 

 

 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

 

 

Тақырып: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ АХУАЛ   ЖӘНЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

 

 

 

 

 

 

магистрант  2011-2012 оқу жылы, оқу формасы: күндізгі, бағыт: педагогикалық,2012ж., топ ҚЭН-1      

               Абилова  Адиша Жанайдарқызы        .

                                  А.Т.Ә.

________________________________________

                                   қолы

Ғылыми жетекшісі:

       Қалыбекова  Манара Чальтеновна     т.ғ.к._

        А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі

_________________________________________

                                                                                                 қолы

 

Курстық жұмыстың бағасы:_______  

Қорғалған уақыты:  _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы

2012 жыл

 

Қосымша 2

 

Мазмұны

 

 

Кіріспе

 

 

Тарау 1. Қазіргі таңдағы Қазақстандағы демографиялық ахуал

    1. Халық санының динамикасы: тенденциясы мен құрамы
    2. Халықтың туылу және өмір сүру ұзақтығы
    3. Өлім-жітім: факторлары мен динамикасы
    4. Халықтың қалыптасуындағы миграцияның рөлі

 

Тарау 2. Қазақстандағы демографияның даму факторлары

2.1. Демография даму факторларының түсінігі мен классификациясы

2.2. Демографиялық дамудың этникалық факторы

2.3. Демографиялық дамудың саяси-құқықтық факторы

 

Тарау 3. Қазақстандағы демографиялық саясат

3.1. Қазақстандағы демографиялық ахуалға болжам

3.2. Республикада демографиялық үрдістерді жаһандық реттеу жолдары

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

 

 

 

 

 

Қосымша 3

Пікір

Құқық және экономика негіздері мамандығының 2011-2012 оқу жылының магистранты Абилова Адиша Жанайдаровнаның курстық жұмысы, тақырыбы:

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ  АХУАЛ   ЖӘНЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

 

 

Өзектілігі: курстық жұмыс арналады ……

Бірінші тарауда ….

Екінші тарауда ….

Қорытындылар, қорытындыда жасалған, қойылған мақсатқа сәйкес келедi

Кіріспе.

Проанализирован ….объем литературы…

За  время работы магистрант/ка проявил/а себя как…..

 

Таким образом, работа выполнена на … уровне, соответствует требованиям, предъявляемым  к курсовым работам, и заслуживает  … оценки.

 

Выводы, сделанные в Заключении, соответствуют  целям, поставленным во

 

Научный руководитель

степень, звание, должность

место работы         Ф.И.О.

 

 

 

Печать

"…….."………..20.…г.

 

 

Приложение 4

Рецензия

на  курсовую работу магистранта/ки ___ года обучения экономического факультета

Ф.И.О., тема

 

 

Актуальность: курсовая работа посвящена ……

В первой главе ….

Вторая  глава ….

Выводы, сделанные в Заключении, соответствуют  целям, поставленным во Введении.

Проанализирован ….объем литературы…

К недостаткам работы следует отнести…..

 

Таким образом, работа выполнена на … уровне, соответствует требованиям, предъявляемым  к курсовым работам, и заслуживает  … оценки.

 

 

 

Рецензент

степень, звание, должность

место работы         Ф.И.О.

 

 

 

 

Печать

"…….."………..20.…г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе

 

Тақырыптың сипаты. Тәуелсіз Қазақстандағы демографиялық ахуал және ондағы процестерді зерттеу тек қана ғылыми-теориялық сипат емес, сонымен қатар тәжірибелік мазмұнға да ие болып отыр. Халық саны мәселесі, оның нығаюы, кемуі қоғамға да, мемлекетке де үлкен әсерін алып келеді. “Отан отбасынан басталса”, мемлекет әрбір адамнан құралады және мемлекеттің басты байлығы – адам, ал бұл деп отырғанымыз адамзат тарихының даму кезеңдеріндегі шешуші факторлардың бірі болып табылады.

Тақырыптың өзектілігі. Кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін қазақ халқы ұзақ ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізіп, 2011 жылы оның 20 жылдық мерейтойы республика көлемінде атап өтілді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде елдегі қалыптасқан демографиялық ахуалға орай тарихи-демографиялық мазмұндағы зерттеу жұмыстарының маңызы арта түсті. Ел басы Н.Ә. Назарбаев өзінің  «Қазақстан-2030» атты халыққа жолдауында еліміздің демографиялық даму мәселелеріне баса назар аудара отырып  «ұлттық қауіпсіздік басымдықтарының деңгейіне мықты демографиялық және көші-қон саясаты шығарылуы тиіс»,-деп еліміздің демографиялық және көші-қон саясатын жетекші басымдықтар қатарына жатқызады [1, 41 б.].

Тәуелсіздік жылдары қазақ қоғамы түбегейлі реформалауды бастан кешіріп, әлемнің озық мемлекеттерінің қатарына қосылуды алдына мақсат етіп қойды. Осы жылдар ішінде мемлекетіміз көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Мемлекет болған соң оның ішіне түрлі міндеттемелер мен жүктемелер негізделді. Солардың ішінде алда келе жатқан маңызды мәселелердің бірі- еліміздегі демографиялық ахуалы. Қазіргі кезеңдегі еліміздің демографиялық даму жағдайы өткен тарихымызбен, мемлекет ішінде жүргізіліп жатқан саясатпен, әлеуметтік қолдаумен тығыз байланысты. Себебі әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуымыз секілді этнодемографиялық даму тарихымызда бір-бірімен сабақтас. Халықтың сандық өсімі, табиғи және механикалық өсімі, өлім-жітім, ұлттық, әлеуметтік құрамы мен жыныстық-жастық құрылымындағы өзгерістер тарихы бір-бірімен тығыз байланысты, әрі сабақтас. Сондықтан да қазіргі таңдағы демографиялық ахуалды талдау, тәжірибелі дамыған мемлекттермен салыстыру, соған орай демографиялық дамуды бағдарлау міндетті түрде құқықтық реттеуді білуді, терең де жан-жақты саралап, зерттеуді қажет етеді.

Өлім  көрсеткіштерінің жоғарлауы, туу деңгейінің төмендеуі – демографиялық катастрофага алып келеді. Туудың азайып, өлім-жітімнің көбеюі депопуляциялық қауып-қатер туғызуы мүмкін. Қоғам мен мемлекеттің ұлттық жүйесінің басымдылықтарының қалыптасу қауіпсіздігімен қамтамасыз ететін, жеке тұлғаға құқықтық-саяси қажеттіліктерін орындайтын мемлекетте арнайы құқықтық институт жүйелі түрде жұмыс жасап, нәтижелер көрсетіп, ерекше маңызға ие болады. Демографиялық мүдделер, мемлекеттiң жұмыс жасауы қоғам үшiн ерекше мәні бар, олардың сенімділіктерінің күйi демографиялық қауiпсiздiктiң дәрежесiмен өрнектеледi.

Демографиялық құқықтық саясат демографиялық қауіпсіздікпен қамтамасыз ететін демографиялық институтты құрайды, олар денсаулық сақтау, жанұя және неке, дәстүрлi мәдениет, миграция сферасындағы  заңдарды дамыту, құқықтық байланыстарды реттеу және т.б. мәселелердің  дамуын талап етеді, бұл зерттеліп жатқан демографиялық ахуалды мемлекеттік-құқықтық тұрғыда реттеу тақырыбының өзектілігін арттырады.

Тақырыптың зерттелу деңгейі. Демографиялық ахуалды мемлекеттік- құқықтық түрде реттеу мәселесі құқықтық, әлеуметтік, саясаттанулық, философиялық, экономикалық ғылым салаларындағы отандық және шет елдік ғалымдардың зерттеулірінде кездеседі, соған қарамастан бұл әлі де болса зерттеуді, жан-жақты қарастыруды, талдауды, дамытуды талап етуде. Тақырып зерттеліп жатқанымен нәтижесі төмен.

Немногочисленные исследования демографической  безопасности, к сожалению, отличаются абстрактностью постановки проблемы, неразработанностью методологической и концептуальной базы научного анализа. Демографиялық қауiпсiздiктiң көп емес зерттеулерi, өкiнiшке орай, мәселенiң қойылуын дерексiздiкпен, ғылыми талдауды әдiстемелiк және концептуалды базасының игерiлмегендiктерiмен айырмашылығы болады. В связи с этим постановка проблемы демографической безопасности выглядит достаточно логичной и своевременной. Демографиялық қауiпсiздiктiң мәселесiнiң қойылуы осыған байланысты көрiнедi қисынды және дер кезiнде жеткiлiктi. В то же время, во-первых, важно, что демографическая безопасность признается политико-правовой наукой в качестве актуального предмета исследования и, во-вторых, что имеется адекватный методологический инструментарий, сложившийся в сфере исследования общих и частных проблем национальной безопасности, вполне применимый для анализа институционально-правового обеспечения демографической безопасности.

Бiрiншiден, сонымен бiрге демографиялық қауiпсiздiк зерттеу ғылыммен саяси-құқықты көкейкестi зат ретiнде танылатын жәнесi маңызды, екiншiден ортақ және ұлттық қауiпсiздiктiң мәселелерiнiң бөлiндiлерiнiң талдау үшiн институционалдық әбден қолданылатын зерттеулердi сала пайда болатын бiрдей әдiстемелiк құрал-сайманда болатын - демографиялық қауiпсiздiктiң құқықты қамтамасыз етуi.

Әр он жыл аралығында өтетін халық санағының көрсеткіші артпаса, кеміген жоқ, сол нәтижелерге қарамастан халық саны өте баяу өсуде. Қазақстан жер көлемінен дүние жүзі бойынша алғашқы ондықтың ішіне кіре тура, 2011 жылғы статистикалық мәліметтерде халқының санынан 62 орынды иемденгені демографиялық ахуалдың қаншалықты нашар екендігінің бір дәлелін көрсетеді. Қазақстанда тұратын халықтың орналасу тығыздығы 2010 жыл дерегіне сәйкес, орта есеппен 1 шаршы километрге 6 (кей деректерде 5,5) адамнан келсе, әлем мемлекеттері арасынан жер көлемі бойынша 3-ші орынды иемденетін Қытай мемлекетінде бір шаршы метрге 140 адамнан келеді екен [1]. Халық санының аздығы мемлекеттің болашақ дамуына кері ықпалын тигізері сөзсіз. Сондықтан да алдағы уақытта Қазақстан Республикасы басшылығы халық санының артуына жан-жақты мүмкіндіктерін қарастырып келеді. Адам санының кемуi ең алдымен мемлекетте еңбек ресурстарының азаюына әкеледi. Бұл түптiң түбiнде ел дамуына әсер ететiн фактор. Өйткенi, демография заңдылығы бойынша, саннан сапа шығады. Ендеше, тууы үшiн де ең әуелi, осы елдi, жердi сүйетiн, қадiрлейтiн адам саны артуы қажет. Бұл жөнінде көп ғалымдар халық санының артуының жолдары мен ұсыныстарын ұсынып жатқан жайы бар. Әйтсе де нәтиже төмен.

 

 

Зерттеудің деректік негіздері.

Зерттеу жұмысының  мақсаттары мен міндеттері. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар.

Зерттеу жұмысының  теориялық-методологиялық негізі.

Зерттеу жұмысының  объектісі

Зерттеу жұмысының  хронологиялық шеңбері-

Зерттеу жұмысының  территориялық ауқымы

Зерттеу жұмысының  ғылыми жаңалығы-

Зерттеу жұмысының  қолданбалы маңызы.

Зерттеу жұмысының  сыннан өтуі.

Зерттеу жұмысының  құрылымы.

 

 

ЖҰМЫСТЫҢ  НЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ

 

Кіріспеде тақырыптың өзектілігі көрсетіліп, мәселенің зерттелу деңгейі сараланды. Зерттеудің мақсат-міндеттері, деректік негізі, хронологиялық шеңбері методологиясы, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдары мен тәжірибелік маңызы айқындалды.

 

 

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1 Назарбаев  Н.Ә. Қазақстан-2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі мен әл-ауқатының артуы. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. – Алматы: Білім, 1998.  – 96 б. 


Информация о работе ҚР салық жүйесіндегі құқықтық принциптер