Використання степеневих виробничих функцій для моделювання відпрацювання інвестицій в національній економіці

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 22:37, курсовая работа

Описание

Економіко-математичні методи і моделі мають загальний з іншими економічними дисциплінами об'єкт дослідження - економіку як соціально-економічну систему. Однак у цього наукового напрямку є свій власний предмет дослідження. Він вивчає різні сторони свого об'єкта і насамперед кількісні взаємозв'язки і закономірності. При цьому використовуються особливі наукові методи, що самі стають об'єктом дослідження.

Содержание

Вступ-----------------------------------------------------------------------------3
Розділ 1. Дослідження інвестиційного процесу та методу його моделювання____________________________________ _4
1.1. Опис інвестиційного процесу за допомогою моделі економічного росту Солоу. ______________________ _4
1.2. Наслідки, які витікаять з моделі Солоу_____________ 9
Розділ 2. Побудова моделі відпрацювання інвестицій в економіці.__________ 11

2.1. Математичний опис процесу відпрацювання інвестицій в економіці.______________________ __11
2.2. Аналіз оптимальності параметрів побудованої моделі._______________________________ 17
Висновки___________________________________________ ___ _19
Список літератури 20
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Курсовой1.doc

— 1.19 Мб (Скачать документ)

Q = 2,568089* K0,326103* L0,70361 - виробнича степенева функція, яка описує даний процес виробництва.

В початкових даних зазначено, що норма нагромадження дорівнює 0,08 від обсягу ВВП. Тому можна визначити обсяг інвестицій (позначимо через I), які здійснювалися протягом тридцяти років: I=0,08*Q (Таблиця 3).

Таблиця 3

t

Q

I

1

5,67

0,4536

2

8,79

0,7032

3

11,73

0,9384

4

14,68

1,1744

5

17,74

1,4192

6

20,96

1,6768

7

24,35

1,948

8

27,92

2,2336

9

31,66

2,5328

10

35,58

2,8464

11

36,45

2,916

12

40,44

3,2352

13

48,25

3,86

14

52,75

4,22

15

57,37

4,5896

16

40,54

3,2432

17

66,93

5,3544

18

71,87

5,7496

19

76,89

6,1512

20

81,99

6,5592

21

87,18

6,9744

22

92,43

7,3944

23

97,75

7,82

24

103,14

8,2512

25

108,58

8,6864

26

114,08

9,1264

27

119,62

9,5696

28

125,22

10,0176

29

130,85

10,468

30

136,53

10,9224


 

В моделі Солоу знос і інвестиції за час Δt дорівнюють μKΔt і IΔt відповідно ( μ — частка вибулих основних виробничих фондів), тому приріст фондів за цей час дорівнює ΔK=-μΚΔt+ ΙΔt. З початкових даних не відомо значення частки вибулих основних фондів, але її можна знайти, побудувавши в STATGRAPHICS Plus рівняння, але для цього мені спочатку необхідно визначити приріст фондів по роках: ΔK=Kt+1-Kt. Тоді отримую наступні значення приросту капіталу:

Таблиця 4

T

K

ΔK

1

5,07

0,01

2

5,08

0,26

3

5,34

0,47

4

5,82

0,67

5

6,49

0,86

6

7,34

1,04

7

8,38

1,22

8

9,60

1,40

9

11,00

1,58

10

12,57

1,75

11

14,33

1,93

12

16,25

2,10

13

18,35

2,26

14

20,61

2,43

15

23,04

2,58

16

25,62

2,74

17

28,36

2,89

18

31,25

3,03

19

34,28

3,17

20

37,45

3,30

21

40,75

3,43

22

44,18

3,55

23

47,73

3,67

24

51,40

3,78

25

55,18

3,89

26

59,06

3,99

27

63,05

4,08

28

67,13

4,18

29

71,31

4,26

30

75,58

 

Для визначення μ я в STATGRAPHICS Plus в якості залежної змінної вказую вираз (ΔК-І), а незалежної – К (Додаток 2).

В результаті отримую  рівняння і його характеристики:

 

Multiple Regression Analysis

-----------------------------------------------------------------------------

Dependent variable: (DeltaK-I)

-----------------------------------------------------------------------------

                                                      Standard          T

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

K                     -0,0860496     0,00177083       -48,5929         0,0000

-----------------------------------------------------------------------------

 

                           Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Model                     263,785         1      263,785    2361,27       0,0000

Residual                  3,12797         28     0,111713

-----------------------------------------------------------------------------

Total                     266,913           29

 

R-squared = 98,8281 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 98,8281 percent

Standard Error of Est. = 0,334235

Mean absolute error = 0,114223

Durbin-Watson statistic = 1,98936

 

The StatAdvisor

------------------------------------------------------------------------------------

   The output shows the results of fitting a multiple linear

regression model to describe the relationship between (DeltaK-I) and 1

independent variables.  The equation of the fitted model is

(DeltaK-I) = -0,0860496*K


Як видно коефіцієнт детермінації дорівнює 98%, значить побудована модель є адекватною: ΔK= -0,08605*Κ+ Ι.

Взаємозв’язок між отриманими функціями  найлегше показати за допомогою моделі Солоу (рис 2.1) :

На основі отриманих функцій  я закладаю данні до MS Excels і на їх основі будую графік, який показує зміну значень обсягу ВВП, інвестицій, вибуття фондів з часом (Додаток 3).

 

2.2. Аналіз  оптимальності параметрів побудованої  моделі.

 

Для оптимізації процесу відпрацювання інвестицій  і функціонування економічної системи в цілому важливим є приведення до максимуму споживання на душу населення. Це здійснюється за допомогою приведення норми накопичення до рівня еластичності випуску продукції по фондам, тобто найбільше споживання на душу населення досягається при ρ*=α.

Споживання на душу населенняцілком визначається функцією

В таблиці 5 розраховано споживання при різних значення норми накопичення  від 0 до 1. (Графічне зображення на Додатку 4)

Таблиця 5

ρ

1E-11

0,000259

0,05

0,363679

0,08

0,482788

- при наявному значенні

0,1

0,439604

0,15

0,482788

0,2

0,509045

0,25

0,524168

0,3

0,531006

0,326103

0,531855

- при оптимальному  значенні ρ

0,35

0,53118

0,4

0,525687

0,45

0,515161

0,5

0,5

0,55

0,480433

0,6

0,456545

0,65

0,428291

0,7

0,395476

0,75

0,35771

0,8

0,314314

0,85

0,264091

0,9

0,20473

0,95

0,13061

0,999999

9,05E-05


 

З таблиці видно, що споживання на душу населення не є оптимальним і для того, щоб його оптимізувати необхідно підвищити норму нагромадження до ρ*= 0,3261 (різні виробничі функції в залежності від значення норми накопичення зображено на Додатку 5.)

 

 

Висновок

 

В результаті виконання курсової роботи, я за допомогою моделі Солоу  і  використовуючи степеневу виробничу  функцію дослідив, як відбувається процес відпрацювання інвестицій в економіці, а також дізнався, які параметри мають вагомий вплив на хід відпрацювання інвестицій і як їх зміна впливає на динаміку процесу виробництва.

В процесі побудови моделі виявилося, що задана за умовою норма нагромадження  не є оптимальною, тобто при такому її рівні  питоме споживання на душу населення не досягає максимально можливого рівня. Значить в даній економічній системі потрібно збільшити рівень норми нагромадження, це можна здійснити, наприклад, підвищивши ставку банківського проценту, що дозволить залучати більше коштів від населення.

При виконанні даної курсової роботи мені було складно і в той же час дуже цікаво самому шукати інформацію з даної теми, опрацьовувати її, самостійно набувати нових знань і проводити своє маленьке дослідження, аналізувати побудовану модель. Написання курсової роботи викликало в мене справжню зацікавленість і навіть бажання дослідити процес відпрацювання інвестицій в економіці більш глибоко.

 

 

 

Список літератури

 

  1. Гойка А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації., К.: Віра – 1999 – 320с.
  2. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: Юнити, 1998 – 240с.
  3. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.. Математические методы в экономике. - М., ДИС, 1997 – 265с.
  4. Лагоша Б.А.. Курс лекций по программе кандидатского минимума по специальности 08.00.13 “Экономико-математические методы”. - М.: МЭСИ, 1999.
  5. Сизиков А.П. "Экономико-математические модели и методы": Уч. пособие //Самарская государственная экономическая академия, Самара, 1997г.
  6. Лотов А.В. "Введение в экономико-математическое моделирование"// издательство "Наука", Москва, 1984г.

Додаток 1

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 


Информация о работе Використання степеневих виробничих функцій для моделювання відпрацювання інвестицій в національній економіці