Імітаційні моделі для прийняття рішень

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 12:29, курсовая работа

Описание

Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, успішне здійснення якої забезпечує досягнення організацією її цілей. Через невміння якісно і раціонально здійснювати цей процес, через відсутність в організації механізму його здійснення, технології, страждає більшість фірм і підприємств, державних установ і органів в Україні. Успіх організації, у якій би сфері вона не функціонувала, багато в чому залежить від цього, а тим більше в Україні, де більшість організацій проходять перші етапи свого розвитку і дуже важливо яку технологію рішення проблем вони опрацьовують.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ……..5
1.1. Поняття про імітаційне моделювання……………………………………........5
1.2. Етапи імітаційного та адаптовано-імітаційного моделювання………………7
1.3. Доцільність використання імітаційного моделювання……………………...12
РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ……………..15
2.1. Імітаційні моделі для дослідження стохастичних та детермінованих систем. Планування імітаційного експерименту………………………………………….15
2.2. Структура імітаційних моделей……………………………………………....18
2.3. Методи проектування імітаційних моделей……………………………........19
РОЗДІЛ 3 ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ………………………………………………………….26
3.1. Подання результатів моделювання……………………………………….......26
3.2. Методи прийняття рішень………………………………………………….....31
3.3. Прийняття рішень за допомогою імітаційних моделей…………………......34
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….41

Работа состоит из  1 файл

Kursach..doc

— 430.00 Кб (Скачать документ)

      Ідея  імітаційного моделювання однаково приваблива і для керівників, і для дослідників систем завдяки своїй простоті. Тому метод імітаційного моделювання в даний час прагнуть застосовувати для рішення практично кожної задачі, із якою доводиться стикатися на практиці.  
 

 

      СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Кібернетика економіки та бізнесу: підруч./ О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан та ін.; за ред. проф. О.Ю. Чубукової проф. В.Я. Рубана. – 2-е вид., перероб. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 516 с.
 2. Аристов С.А. Имитационное моделирование экономических систем: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.экон.ун-та. 2004. - 121с.
 3. Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій: Матеріали науково-практичних конференцій. Том 2. – Херсон: Видавництво Херсонського морського інституту, 2005. – 168с.
 4. Имитационное моделирование экономических процессов: учебное пособие/ Н.Н. Лычкина; под ред. проф. В.В. Година. – Москва: Изд-во Академия АйТи, 2005. – 164 с.
 5. Гультяев А.К. MATLAB 5.3 Имитационное моделирование в среде Windows: практ. пособие / А.К. Гультяев. – СПб.: КОРОНА-принт, 2001.– 400 с.
 6. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Видение в моделирование с AnyLogic 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с.: ил.
 7. Методы принятия решений/ Пер. с англ. под ред. член-корр. РАН

И.И. Елисеевой. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 590 с.

 1. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.
 2. Жерновий Ю. В. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування: Практикум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 307 с.
 3. Томашевський В. М. Моделювання систем. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 352 с.: іл.
 4. Вітлинський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003 – 408 с.
 5. http://simulation.in.ua/
 6. http://www.i-u.ru/biblio/archive/andrianov_imitmodel/

Информация о работе Імітаційні моделі для прийняття рішень