Cистеми імітаційного моделювання

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 21:43, реферат

Описание

Однак саме ступінь їхньої автоматизації визначає можливості імітаційної системи і є основою їхньої класифікації. З урахуванням етапності системного аналізу і технологічних завдань, що розв'язуються на них, виділимо можливий набір засобів імітаційної системи, що автоматизують виконання ряду функцій, реалізованих на цих етапах.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………..3
Системи імітаційного моделювання…………………………………….3
Найбільш популярні пакети імітаційного моделювання………………5
Purpose System Simulation World………………………………………..6
Пакет імітаційного моделювання Rockwell Arena……………………. 9
Пакет імітаційного моделювання AnyLogіc……………………………10
2.4 Simulink for Windows ……………………………………………………13
Висновок……………………………………………………………………..15
Список використаних джерел…………………………………………….15

Работа состоит из  1 файл

С-ми іміт. моделюв..doc

— 226.50 Кб (Скачать документ)

В AnyLogіc користувачеві  доступно 29 стандартних теоретичних  розподілів. Є можливість зафіксувати  набір випадкових чисел і зробити  абсолютно ідентичний експеримент.

Для створення звітів в AnyLogіc відведена спеціальна палітра "Статистика", у якій утримуються конструкції для збору даних по ходу роботи моделі. У цій палітрі також знаходяться різні діаграми, графіки та гістограми.

Для порівняння систем на практиці були побудовані дві ідентичні  моделі (для AnyLogіc і для Arena) мережі передачі даних. Процес побудови моделі в AnyLogіc і в Arena мало відрізняються, як і зовнішній вигляд моделей.

У представленій моделі за основу прийняті пакети даних, джерелами  яких є комп'ютери віддалених користувачів. У моделі є ресурси мережевих  адаптерів і маршрутизатора. Ємність маршрутизатора дорівнює 1, тобто в кожний момент часу, маршрутизатор може обробляти тільки один пакет.

За допомогою даної  моделі можна оцінити максимальне  навантаження мережі із заданою пропускною здатністю.

З рис. 1.3. видно, що в Arena на відміну від AnyLogіc, немає окремої конструкції для черг. Черги створюються разом з ресурсами обмеженої ємності.

Прогін моделі на AnyLogіc виявився в декілька разів швидше, ніж в Arena. Після прогону моделі, Arena вивела на екран результати моделювання  у вигляді звіту, що містить наступну інформацію: середній, максимальне й мінімальний час перебування пакетів даних; середні довжини черг; завантаженість ресурсів тощо.

Прогін моделі в AnyLogіc здійснюється в окремому вікні у  вигляді презентації. Єдиною убудованою статистикою, що збирається для черг в AnyLogіc, є середня довжина черги; для ресурсів – завантаження. Для одержання додаткових даних про систему, необхідно створювати власні збирачі статистики.

 

Рисунок 1.3. – Модель в Arena 

 

 

Рисунок 1.4. – Модель в AnyLogіc

 

 

 

 

2.4 Simulink for Windows 

 

Крім розглянутих спеціалізованих пакетів для імітаційного моделювання, пакет розширення MatLab Simulink for Windows також служить для імітаційного моделювання моделей, що складаються із графічних блоків із заданими властивостями (параметрами). Компоненти моделей, у свою чергу, є графічними блоками і моделями, які містяться в ряді бібліотек і за допомогою миші можуть переноситися в основне вікно та з'єднуватися один з одним необхідними зв'язками. До складу моделей можуть включатися джерела сигналів різного виду, віртуальні прилади, що реєструють, графічні засоби анімації. Подвійне клацання мишею на блоці моделі виводить вікно зі списком його параметрів, які користувач може змінювати. Запуск імітації забезпечує математичне моделювання побудованої моделі з наочним візуальним поданням результатів.

Пакет заснований на побудові блокових схем шляхом переносу блоків з бібліотеки компонентів у вікно  редагування створюваної користувачем моделі. Потім модель запускається на виконання. На рис. 1.5. показаний процес моделювання простої системи – гідравлічного циліндра. Контроль здійснюється за допомогою віртуальних осцилографів – на рис.1.6. видно екрани двох таких осцилографів і вікно простої підсистеми моделі. Можливе моделювання складних систем, що складаються з безлічі підсистем. Sіmulіnk складає і вирішує рівняння стану моделі і дозволяє підключати в потрібні її точки різноманітні віртуальні вимірювальні прилади.

Рисунок 1.5. – Процес моделювання гідравлічного циліндра 

 

Рисунок 1.6 – Приклад моделювання системи гідравлічного циліндра за допомогою розширення Sіmulіnk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

Отже, імітаційне моделювання - це метод дослідження, при якому  досліджувана система замінюється  моделлю, з достатньою точністю описує реальну систему і з нею  проводяться експерименти з метою  отримання інформації про цю систему. Експериментування з моделлю називають імітацією (імітація - це збагнення суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об'єкті). Імітаційним моделюванням іноді називають отримання приватних чисельних рішень сформульованої задачі на основі аналітичних рішень або за допомогою чисельних методів.                                           Імітаційне моделювання дозволяє імітувати поведінку системи в часі. Причому плюсом є те, що часом в моделі можна управляти: уповільнювати у випадку з швидкоплинучими процесами і прискорювати для моделювання систем з повільною мінливістю. Система GPSS World – потужне універсальне середовище моделювання як дискретних, так і безперервних процесів, призначене для професійного моделювання найрізноманітніших процесів і систем. Пакет імітаційного моделювання Rockwell Arena забезпечує виведення на екран двомірної й тривимірної (Arena 3DPlayer) анімації й дозволяє виводити на екран динамічну графіку (гістограми та графіки тимчасової залежності). AnyLogіc – програмне забезпечення для імітаційного моделювання складних систем і процесів, розроблене російською компанією XJ Technologіes.

Список використаних джерел

  1. Муха В. С. Обчислювальні методи та комп'ютерна алгебра: навч.-метод. посібник. - 2-е изд., Испр. і доп. - К.: БДУІР, 2010 .- 148 с.: Іл, ISBN 978-985-488-522-3, УДК 519.6 (075.8), ББК 22.19я73, М92
  2. Моделювання процесів кування - sites.google.com / site / lugmetalart / simulation_ru
  3. Про сучасні технології - www.metal-art.com.ua/tehno.htmИнформация о работе Cистеми імітаційного моделювання