Технічні засоби захисту акустичної інформації

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2012 в 20:29, курсовая работа

Описание

Процеси які відбуваються в даний час в політичному і економічному житті України безпосередньо впливають на стан її інформаційної безпеки.У сучасних умовах інформація відіграє вирішальну роль, як у процесі економічного розвитку, так і вході конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Успішне функціонування і розвиток підприємств усе більше залежить від подальшого вдосконалення їх діяльності в галузі забезпечення акустичної безпеки у сфері виробництва, бізнесу та підприємництва.

Содержание

АНОТАЦІЯ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. Основні методи негласного зняття інформації 5
РОЗДІЛ 2. Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації 6
2.1 Класифікація і характеристика 6
2.2 Повітряні технічні канали витоку інформації 7
2.3 Вібраційні технічні канали витоку інформації 8
2.4 Електроакустичні технічні канали витоку інформації 8
2.5 Оптико-електронний технічний канал витоку інформації 10
2.6 Параметричні технічні канали витоку інформації 10
РОЗДІЛ 3. Основні технічні засоби акустичного захисту, їх класифікація,
основні особливості. 11
Висновок 26
Використана література 27

Работа состоит из  1 файл

Технічні засоби захисту акустичної інформації8.doc

— 839.50 Кб (Скачать документ)


2

 

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет „Львівська політехніка”

                                                                              

 

                                          Кафедра «Захисту інформації»                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Курсова робота 

з дисципліни: «Методи та засоби захисту інформації»

на тему

“Технічні засоби захисту акустичної інформації ”

 

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                             

 

 

Виконав:

                                                                                                                       ст. гр. БІ-31

 

Прийняв:

Стрілецький З. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів-2010

 

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ                                                                                                                                                          3

ВСТУП                                                                                                                                                                        4

РОЗДІЛ 1. Основні методи негласного зняття інформації                                                        5

РОЗДІЛ 2. Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації                            6

2.1 Класифікація і характеристика                                                                                                  6

2.2 Повітряні технічні канали витоку інформації                                                        7

              2.3 Вібраційні технічні канали витоку інформації                                                        8

              2.4 Електроакустичні технічні канали витоку інформації                                          8

              2.5 Оптико-електронний технічний канал витоку інформації                            10

              2.6 Параметричні технічні канали витоку інформації                                                        10

РОЗДІЛ 3. Основні технічні засоби акустичного захисту, їх класифікація,

                            основні особливості.                                                                                                                11

Висновок                                                                                                                                                                        26

Використана  література                                                                                                                              27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

              Процеси які відбуваються в даний час в політичному і економічному житті України безпосередньо впливають на стан її інформаційної безпеки.У сучасних умовах інформація відіграє вирішальну роль, як у процесі економічного розвитку, так і вході конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Успішне функціонування і розвиток підприємств усе більше залежить від подальшого вдосконалення їх діяльності в галузі забезпечення акустичної безпеки у сфері виробництва, бізнесу та підприємництва.

Актуальним значенням і основним завданням щодо забезпечення інформаційної безпеки є виявлення та своєчасна локалізація можливих технічних каналів витоку акустичної інформації.

У розділі 1 “Основні методи негласного зняття інформації” описано різні методи зняття інформації, зокрема: акустичний контроль приміщення, прослуховування телефонних ліній, перехват комп'ютерної інформації, прихована фото- та відеозйомка, візуальний нагляд, підкуп працівників, підкуп родичів працівників, прийом паразитних електромагнітних випромінювань.

Розділ 2 “Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації” відображає: повітряні технічні канали витоку інформації, вібраційні технічні канали витоку інформації, електроакустичні технічні канали витоку інформації, оптико-електронний технічний канал витоку інформації, параметричні технічні канали витоку інформації.

Розділ 3 “Основні технічні засоби акустичного захисту, їх класифікація, основні особливості”, включає класифікацію і особливості основних технічних засобів захисту інформації: придушувачі мобільного зв’язку, придушувачі Wi-fi, Bluetooth, 3G, Dect; придушувачі радіомікрофонів і відео передавачів; придушувачі диктофонів; пристрої захисту телефонних переговорів від прослуховування; пристрої акустичного і віброакустичного захисту переговорів; портативний комплекс: придушення диктофонів, мобільних телефонів, радіо мікрофонів.

У курсовій роботі зроблено висновок і подано список використаної літератури.

 

Вступ

За досить тривалий період свого розвитку людство накопичило величезний досвід і масу знань про способи і засоби ведення розвідки. Природно, спочатку цей досвід носив в основному військовий характер, але потім він знайшов благодатний грунт для "мирної" реалізації на ниві промислового шпигунства. Одним з основних способів ведення розвідувальних дій є отримання доступу до каналів передачі інформації, якими користується конкуруюча сторона.

Черговий етап технологічної революції в інформаційній сфері зумовлює серйозні зміни в суспільстві загалом. Змінюється спосіб життя мільйонів людей. Процеси глобалізації торкаються дедалі нових сфер діяльності. Й інформація стає не тільки найважливішою сферою міжнародної співпраці, а й об'єктом суперництва. Проблеми у сфері інформаційних відносин, формування інформаційних ресурсів і користування ними загострюються внаслідок політичного й економічного протиборства держав. Це стає актуальним у зоні забезпечення національної безпеки України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Основні методи негласного зняття інформації

Існує багато методів негласного зняття інформації.

Всі вони поділяються на:

- акустичний контроль приміщення;

- прослуховування телефонних ліній;

- перехват комп'ютерної інформації;

- прихована фото- та відеозйомка;

- візуальний нагляд;

- підкуп працівників;

- підкуп родичів працівників;

- прийом паразитних електромагнітних випромінювань.

     Акустичний контроль приміщення можливий за допомогою:

- мікрофону, з виводом сигналу по кабелю;

- диктофону;

- стетоскопу;

- радіомікрофону;

- телефонної лінії;

- лазерного зняття інформації із віконного скла.

     Спеціальні мікрофони мають дуже маленькі розміри. Інформація із мікрофону передається по кабелю у сусідню кімнату, де виконується її запис. Вузьконаправлений мікрофон дає змогу прослуховувати на відстані до кілометра.

     Професійні цифрові диктофони, незважаючи на маленькі розміри, дозволяють безперервно записувати до 20 годин. Якщо використати функцію акустопуску (запис здійснюється лише тоді, коли хтось говорить), то залишений диктофон може записувати інформацію дуже довго. Деякі диктофони монтують у побутові речі (наприклад, у ручку).

     Стетоскоп - прилад, що дає можливість прослуховувати крізь товсті стіни (товщиною до метра).

     Радіомікрофон - основний пристрій для негласного отримання інформації. Залишений один раз у офісі "жучок" буде роками передавати акустичну інформацію по радіоканалу. Розміри цих "жучків" залежать від розміру блоку живлення. Якщо "жучок" живиться від стороннього джерела (наприклад, від телефонної лінії), то він зовсім непомітний.

- Телефонна лінія використовується не тільки для прослуховування телефонних розмов, але і для прослуховування офісу (при цьому трубка лежить на телефонному апараті). Для цього використовується мікрофонний ефект, високочастотне нав'язування, системи "теле-монітор", "телефонне вухо" та інші. Деякі системи дозволяють прослуховувати будь-яке приміщення, через котре проходить телефонний кабель, навіть з іншої держави.

     За допомогою спеціального лазера можливе прослуховування офісу через зачинене вікно з відстані до кілометру.

- Зняття інформації з комп'ютера можливе за допомогою:

- "хакерського" мистецтва;

- прихованої камери;

- спеціального радіоприймача, котрий приймає паразитні випромінювання комп'ютеру (як правило - монітору) із наступним детектуванням корисної інформації.

 

Розділ 2. Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації

2.1 Класифікація і характеристика

Під технічним каналом витоку інформації (ТКВІ) розуміють сукупність об'єкта розвідки, технічного засобу розвідки (TЗP), за допомогою якого видобувається інформація про цей об'єкт, і фізичного середовища, в якому розповсюджується інформаційний сигнал. По суті, під ТКВІ розуміють спосіб отримання за допомогою ТЗР розвідувальної інформації про об'єкт.

Сигнали є матеріальними носіями інформації. За своєю фізичною природою сигнали можуть бути електричними, електромагнітними, акустичними і т.д. Тобто сигналами, як правило, є електромагнітні, механічні та інші види коливань (хвиль), причому інформація міститься в параметрах, які змінюються.

Залежно від природи сигнали розповсюджуються в певних фізичних середовищах. У загальному випадку середовищем поширення можуть бути газові (повітряні), рідинні (водні) і тверді середовища. Наприклад, повітряний простір, конструкції будівель, з'єднувальні лінії і струмопровідні елементи, грунт (земля) і т.п.

Технічні засоби розвідки служать для прийому та вимірювання параметрів сигналів.

Під акустичною розуміється інформація, носієм якої є акустичні сигнали. У тому випадку, якщо джерелом інформації є людська мова, акустична інформація називається мовною.

Акустичний сигнал являє собою обурення пружного середовища, які проявляються у виникненні акустичних коливань різної форми і тривалості. Акустичними називаються механічні коливання частинок пружного середовища, що поширюються від джерела коливань в навколишній простір у вигляді хвиль різної довжини.

Первинними джерелами акустичних коливань є механічні коливальні системи, наприклад органи мови людини, а вторинними-перетворювачі різного типу, в тому числі електроакустичні. Останні являють собою пристрої, призначені для перетворення акустичних коливань в електричні і назад. До них відносяться п'єзоелементи, мікрофони, телефони, гучномовці та інші пристрої.

Залежно від форми акустичних коливань розрізняють прості (тональні) і складні сигнали. Тональний - це сигнал, що викликається коливанням, відбувається по синусоїдальному закону. Складний сигнал включає цілий спектр гармонійних складових. Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот від 200 ... 300 Гц до 4 ... 6 кГц. Залежно від фізичної природи виникнення інформаційних сигналів, середовища поширення акустичних коливань і способів їх перехоплення, технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації можна розділити на повітряні, вібраційні, електроакустичні, оптико-електронний і параметричні.

2.2 Повітряні технічні канали витоку інформації

У повітряних технічних каналах витоку інформації середовищем поширення акустичних сигналів є повітря, і для їх перехоплення використовуються мініатюрні високочутливі мікрофони і спеціальні спрямовані мікрофони.

Мініатюрні мікрофони об'єднуються (або з'єднуються) з портативними пристроями звукозапису (диктофонами) або спеціальними мініатюрними передавачами. Автономні пристрої, конструкційно об'єднують мініатюрні мікрофони і передавачі, називаються заставними пристроями перехоплення мовної інформації, або просто акустичними закладками. Перехоплена заставними пристроями мовна інформація може передаватися по радіоканалу, оптичному каналу (в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль), по мережі змінного струму, сполучних лініях допоміжних технічних засобів і систем (ДТЗС), стороннім провідникам (трубах водопостачання і каналізації, металоконструкцій і т. п. ). Причому для передачі інформації по трубах і металоконструкцій можуть використовуватися не тільки електромагнітні, але і механічні ультразвукові коливання.

Прийом інформації, що передається заставними пристроями, здійснюється, як правило, на спеціальні приймальні пристрої, що працюють у відповідному діапазоні довжин хвиль. Однак зустрічаються заставні пристрої, прийом інформації з яких можна здійснювати з звичайного телефонного апарату. Такі пристрої встановлюються або безпосередньо в корпусі телефонного апарата, що знаходиться в контрольованому приміщенні і званому "телефоном-спостерігачем", або підключаються до телефонної лінії, частіше за все в розетку.

Информация о работе Технічні засоби захисту акустичної інформації