Gсихологічні особливості процесів пам’яті: запам’ятовування та забування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2012 в 03:01, курсовая работа

Описание

"Пам'ять - це процеси організації та збереження минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості." Пам'ять пов'язує минуле людини з його сьогоденням і майбутнім і є найважливішою функцією пізнавальної, що лежить в основі розвитку і навчання.

Содержание

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ: ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ТА ЗАБУВАННЯ.
1.1. Зміст поняття „пам’ять”, як психічного процессу.
1.2. Види пам'яті.
1.3. Основні процеси та механізми пам'яті: запам'ятовування і забування.
1.4. Індивідуальні відмінності пам'яті у людей.
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ
2.1. Дослідження мимовільного запам'ятовування та умов його продуктивності.
2.2. Дослідження динаміки процесу заучування.
2.3. Дослідження безпосереднього та опосередкованого запам'ятовування
РОЗДІЛ ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Работа состоит из  1 файл

курсач.doc

— 234.50 Кб (Скачать документ)

                          Національний Авіаційний Університет

                                 Кафедра авіаційної психології                                                                                                                                                

 

                                       Курсова робота

                              (Пояснювальна Записка)

                      З дисципліни « Загальна психологія»

 

             

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМЯТІ:                                      ЗАПАМЯТОВУВАННЯ ТА ЗАБУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Виконала :

                                                                                          Студентка 106 групи

                                                                                          Гуманітарного інституту  

                                                                                           Гарніц А.С.

Науковий керівник:  

           Лонська Є.В.

 

 

 

 

 

 

                                          Київ 2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ  АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                 Кафедра авіаційної психології        

      

                                            ЗАВДАННЯ    

                            на виконання курсової роботи

                     з дисципліни « Загальна психологія»  

                          студентки Гарніц Анни Сергіївни   

Тема курсової роботи: Психологічні особливості процесів пам’яті: запам’ятовування та забування                                                                                                                     

1.      Термін виконання курсової роботи: з            р. до          р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання видав               /Назарук О.М./

Завдання прийняв               /Гарніц А.С./

Курсова робота захищена з оцінкою

Голова комісії

Члени комісії

                                      


РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка до курсової роботи « Психологічні особливості процесів пам’яті: запам’ятовування та забування» : 

Об’єкт  - пам'ять, як психічний процес.

Предмет – особливості пам’яті , а саме процеси як запам’ятовування та забування.

Мета дослідження – дослідити пам’ять особистості як пізнавальний процес, процес запам’ятовування та забування.

Методи дослідження теоретичний аналіз наукової літератури, узагальнення отриманих знань, ряд методик, математичні методи.

Ключові словапам'ять, запам’ятовування, забування.


ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ:                                      ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ТА ЗАБУВАННЯ.

1.1. Зміст поняття „пам’ять”, як психічного процессу.

1.2. Види пам'яті.

1.3. Основні процеси та механізми пам'яті: запам'ятовування і забування.

1.4. Індивідуальні відмінності пам'яті у людей.

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

2.1. Дослідження мимовільного запам'ятовування та умов його продуктивності.

2.2. Дослідження динаміки процесу заучування.

2.3. Дослідження безпосереднього та опосередкованого запам'ятовування

РОЗДІЛ ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 


РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ: ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ТА ЗАБУВАННЯ.

1. 1. Зміст поняття "пам'ять", як псіхологічного процесу

 

"Пам'ять - це процеси організації та збереження минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності або повернення в сферу свідомості." Пам'ять пов'язує минуле людини з його сьогоденням і майбутнім і є найважливішою функцією пізнавальної, що лежить в основі розвитку і навчання.

Дослідження пам'яті мають міждисциплінарний характер, так як. в різних формах вона зустрічається на всіх рівнях життя і включає не тільки процеси збереження індивідуального досвіду, але й механізми передачі спадкової інформації.

Роботи німецького психолога Г. Ебінгауза наприкінці минулого століття поклали початок експериментальному вивченню пам'яті. У своїх дослідах на собі намітив кількісні закони заучування, утримування і відтворення послідовностей, що складаються з безглуздих складів. Надалі цей підхід був продовжений в біхевіорістскіх дослідженнях.

Майже одночасно почалося вивчення пам'яті на складний осмислений матеріал. На початку 20 століття французький філософ А. Бергсон протиставив "Пам'яті звичкою", яка формується в результаті механічного повторення, "Пам'ять духу", що фіксує осмислені одиничні події біографії суб'єкта.

Гештальтпсихології підкреслювала роль організації матеріалу при запам'ятовуванні. У психоаналізі була зроблена спроба пояснення явищ забування "витісненням" неприємних, що травмують вражень зі сфери свідомості. Англійський психолог Ф. Бартлетт показав складний реконструктивний характер процесу пригадування оповідань і залежність його від існуючих в даному середовищі культурних норм. Значення соціокультурних факторів у формуванні вищих форм пам'яті людини підкреслювали французький психолог П. Жане і французький соціолог М. Хальбвакс. У Росії ця концепція отримала свій подальший розвиток в культурно-історичної теорії походження вищих функцій людини, розробленої Л.С. Виготським і його найближчими учнями О.М. Леонтьєвим і Л.С. Луріей. О.М. Леонтьєв виділив етапи філо-і онтогенетичного розвитку пам'яті людини, її поступового перетворення з "натуральною" (безпосередній) у "культурну" (опосередковану). Нейропсихологічні дослідження, проведені А.Р. Луріей і під його керівництвом, дозволили описати фізіологічні механізми пам'яті, показати роль лобових частин кори головного мозку людини в регуляції вищих мнемічних процесів.

П.І. Зінченко і А.А. Смирнов досліджували залежність успішності процесів запам'ятовування від їхнього місця в структурі діяльності. Вони детально досліджували залежність мимовільного і довільного запам'ятовування від організації практичної діяльності і від інших умов, в яких відбувається запам'ятовування або відтворення інформації людиною. У своїх дослідженнях А.А. Смирнов показав, що дії краще запам'ятовуються, ніж думки, а серед дій міцніше запам'ятовуються ті, які пов'язані з подоланням перешкод, в тому числі і самі ці перешкоди.

Різні види пам'яті - моторна, емоційна, образна, словесно-логічна - іноді описуються як етапи такого розвитку (П. П. Блонський, Дж. Брунер, Ж. Піаже). Аналіз порушень пам'яті і сприйняття в клініці локальних уражень мозку (А. Р. Лурія, Р. Сперрі) дозволив встановити факт переважної зв'язку процесів у лівій півкулі головного мозку (у правшів) з словесно-логічними способами запам'ятовування, а в правій півкулі - з наочно -подібними.

Багато цікавих фактів, що стосуються пам'яті людини, було встановлено в руслі досліджень, автори яких керувалися гешталитеоріей пам'яті. Один з них був відкритий Б. В. Зейгарник і отримав назву ефект Зейгарник.

Цей ефект полягає в наступному. Якщо людям запропонувати серію завдань і дозволити одні з них довести до кінця, а інші перервати незавершеними, то виявляється, що випробовувані згодом майже в два рази частіше згадують незавершені завдання, ніж завершення до моменту переривання. Пояснюється дане явище наступним чином. При отриманні завдання у випробуваного виникає потреба його виконати. Ця потреба повністю реалізує себе, коли завдання виконано, і залишається незадоволеною, якщо воно не доведена до кінця. У силу зв'язку між мотивацією і пам'яттю перша впливає на вибірковість пам'яті, зберігаючи в ній сліди незавершених завдань.

Провівши відповідні експерименти, Б.В. Зейгарнік відзначила ще один цікавий факт: "Перевага незавершених завдань виражається не тільки в числі утриманих завдань, але також у тій послідовності, в якій випробуваний називає завдання при опитуванні, В першу чергу випробовувані перераховують незавершені завдання." З цього зауваження можна зробити висновок, що людина мимоволі утримує в пам'яті і в першу чергу відтворює те, що відповідає найбільш актуальним, що діє в даний момент і не цілком задоволеним його потребам

1.2. Види пам'яті

Існує кілька підстав для класифікації форм і видів пам'яті. Одне з них - поділ пам'яті за часом збереження матеріалу, інше - за переважаючим в процесах запам'ятовування, збереження і відтворення матеріалу аналізатора. У першому випадку виділяють короткочасну і довготривалу пам'ять, а іноді і проміжний варіант - оперативну. У другому випадку говорять про рухової, зорової, слуховий, словесно-логічної та інших видах пам'яті.

  Схема «Види пам'яті»

Короткочасна пам'ять - це пам'ять, в якій збереження матеріалу обмежене певним, як правило, невеликим періодом часу. Короткочасна пам'ять людини пов'язана з його актуальним свідомістю.

Довготривала пам'ять розрахована на тривалий термін зберігання інформації, заздалегідь не певний період. Вона не пов'язана з актуальним свідомістю людини і передбачає його здатність у потрібний момент згадати те, що колись було їм запам'ятається. На відміну від короткочасної пам'яті, де пригадування не потрібна (оскільки те, що тільки що було сприйнято, ще перебуває в актуальному свідомості), при довготривалій пам'яті воно необхідно завжди, так як пов'язані з сприйняттям відомості вже не знаходяться в сфері актуального свідомості.

При користуванні довготривалої пам'яттю для пригадування нерідко потрібні певні вольові зусилля, тому її функціонування зазвичай пов'язане з волею.

Для збереження інформації в короткочасній пам'яті завжди потрібно підтримання безперервної уваги до запам'ятовуються матеріалу протягом всього часу його утримання в пам'яті; при довготривалому запам'ятовуванні в цьому немає необхідності.

Оперативною називають пам'ять, що займає проміжне положення між короткочасною і довготривалою. Вона розрахована на збереження матеріалу протягом заздалегідь визначеного терміну, тобто на те, щоб в заданий час мати можливість легко згадати те, що потрібно.

Рухова пам'ять - це запам'ятовування і збереження, а при необхідності точне відтворення різноманітних рухів. Вона бере участь у формуванні рухових вмінь і навичок людини і особливо необхідна в тих видах діяльності, заняття якими вимагають від людини досить складних форм рухів.

Доброю зоровою пам'яттю володіють люди з ейдетічним сприйняттям, тобто ті, які здатні протягом тривалого часу "бачити" відсутню в реальному зоровому полі картину або предмет. Зорова пам'ять пов'язана із збереженням і відтворенням образів; вона надзвичайно важлива для людей всіх професією, особливо працівників ОВС, художників, конструкторів. Цей вид пам'яті припускає розвинену у людини здатність до уяви. На ній заснований, зокрема, процес запам'ятовування і відтворення матеріалу: те, що людина зорово може собі уявити, він, як правило, легше запам'ятовує і відтворює.

Слухова пам'ять - це гарне запам'ятовування і точне відтворення різноманітних звуків, наприклад мовних, музичних. Вона необхідна музикантам, філологам, людям, що вивчають іноземні мови.

Словесно-логічна пам'ять характеризується тим, що людина, що володіє нею, швидко і точно запам'ятовує сенс подій, логіку якого-небудь докази, сенс читаного тексту і т.п. Цей зміст він може точно передати своїми словами, найчастіше зовсім не пам'ятаючи деталей вихідного матеріалу. Даним типом пам'яті нерідко мають наукові працівники, викладачі.

Емоційна пам'ять - це пам'ять на колишні коли-небудь переживання. Вона бере участь у роботі всіх видів пам'яті, але особливо виявляється у людських стосунках. На емоційній пам'яті безпосередньо заснована міцність запам'ятовування матеріалу: те, що у людини викликає сильні емоційні переживання, запам'ятовується їм міцніше і на більш тривалий термін.

Крім названих, є й інші види пам'яті, зокрема дотикова, нюхова, смакова.

Оскільки пам'ять пов'язана з волею, то за характером її участі в запам'ятовуванні і відтворенні матеріалу пам'ять поділяють на мимоволі і довільну. У першому випадку мають на увазі таке запам'ятовування і відтворення матеріалу, яке відбувається автоматично, без особливих зусиль з боку людини, без постановки ним перед собою мнемічної задачі (задачі на запам'ятовування, впізнавання, збереження або відтворення матеріалу). У другому випадку така завдання обов'язково присутній, а сам процес запам'ятовування або відтворення вимагає від людини вольових зусиль.

У структурі пам'яті можна виділити два види мнемічних здібностей, що мають різні фізіологічні механізми: здатність до шторки у момент і здатність до смислової переробки інформації. Обидва види мнемічних здібностей впливають на успішність засвоєння знань, проте велику роль відіграє здатність до переробки інформації, що характеризує тісне єдність процесів пам'яті та мислення.

 

1.3. Основні процеси та механізми пам'яті: запам'ятовування і забування

 

Питання про механізми пам'яті складне і його вивчає цілий ряд наук: фізіологія, біохімія та психологія.

- Фізіологи говорять про те, що процес збереження інформації пов'язаний з освітою нервових зв'язків (асоціацій)

- Біохіміки - зі зміною складу рибонуклеїнової кислоти (РНК) та інших біохімічних структур;

- Психологи підкреслюють залежність пам'яті від характеру діяльності людини та спрямованості особистості

Пам'ять, як і будь-який інший пізнавальний психічний процес, володіє певними характеристиками. У своїй роботі ми використовували основні характеристики пам'яті представлені в підручнику Нємова Р.С. і Атласі з психології Гамезо М.В.: обсяг, швидкість у момент, точність відтворення, тривалість зберігання, готовність до використання збереженої інформації.

06'єм пам'яті - це найважливіша інтегральна характеристика пам'яті, яка характеризує можливості запам'ятовування і збереження інформації,

Швидкість відтворення характеризує здатність людини використовувати в практичній діяльності наявну в нього інформацію. Як правило, зустрічаючись з необхідністю вирішити яку-небудь задачу або проблему, людина звертається до інформації, яка зберігається в пам'яті.

Точність відтворення відображає здатність людини точно зберігати, а найголовніше, точно відтворювати збережені в пам'яті інформацію. Тривалість збереження відображає здатність людини утримувати певний час певну інформацію. Наприклад, людина готується до іспиту. Запам'ятовує одну навчальну тему, а коли починає вчити наступну, то раптом виявляє, що не пам'ятає те, що вчив перед цим. Іноді буває по-іншому. Людина запам'ятав всю необхідну інформацію, але коли було потрібно її відтворити, то він не зміг цього зробити, Однак через деякий час він з подивом відзначає, що пам'ятає все, що зумів вивчити. У даному випадку ми стикаємося з іншого характеристикою пам'яті - готовністю відтворити збережені в пам'яті інформацію.

Запам'ятовування

Запам'ятовування - це процес у момент і подальшого збереження сприйнятої інформації. За ступенем активності протікання цього процесу прийнято виділяти два види запам'ятовування: ненавмисне (або мимовільне) і пред ¬ навмисне (або довільне).

Ненавмисне запам'ятовування - це запам'ятовування без заздалегідь поставленої мети, без використання яких-небудь прийомів і прояви вольових зусиль. Це просте у момент того, що впливало на нас і зберегло деякий слід від збудження в корі головного мозку. Найкраще запам'ятовується те, що має життєво важливе значення для людини: все, що пов'язано з його інтересами і потребами, з целя ¬ мі і завданнями його діяльності.

На відміну від мимовільного запам'ятовування довільне (або умисне) запам'ятовування характеризується тим, що людина ставить перед собою певну мету - запам'ятати якусь інформацію - і використовує спеціальні прийоми запам'ятовування. Довільне запам'ятовування являє собою особливу і складну розумову діяльність, підпорядковану задачі запам'ятати. Крім того, довільне запам'ятовування включає в себе різноманітні дії, що виконуються для того, щоб краще досягти поставленої мети. До таких дій відноситься заучування, суть якої укладається в багаторазовому повторенні навчального матеріалу до повного і безпомилкового його запам'ятовування.

Головна особливість навмисного запам'ятовування - це прояв вольових зусиль у вигляді постановки завдання на запам'ятовування. Багаторазове повторення дозволяє надійно і міцно запам'ятати матеріал, у багато разів перевищує обсяг індивідуального короткочасної пам'яті.

Запам'ятовується, як і усвідомлюється, перш за все те, що складає мета дії. Однак те, що не відноситься до мети дії, запам'ятовується гірше, при довільному запам'ятовуванні, направленому саме на даний матеріал. При цьому все ж таки необхідно враховувати, що переважна більшість наших систематичних знань виникає в результаті спеціальної діяльності, мета якої - запам'ятати відповідний матеріал, з тим щоб зберегти його в пам'яті. Така діяльність, спрямована на запам'ятовування і відтворення утриманого матеріалу, називається мнемічної діяльністю. За іншою ознакою - за характером зв'язків (асоціацій), що лежать в основі пам'яті, - запам'ятовування ділиться на механічне і осмислене.

Механічне запам'ятовування - це запам'ятовування без усвідомлення логічного зв'язку між різними частинами сприйманого матеріалу. Основою механічного запам'ятовування є асоціації по суміжності.

На відміну від цього осмислене запам'ятовування засноване на розумінні внутрішніх логічних зв'язків між окремими частинами матеріалу.

Якщо порівнювати ці способи запам'ятовування матеріалу, то можна прийти до висновку про те, що осмислене запам'ятовування набагато продуктивно. При механічному запам'ятовуванні в пам'яті через 1:00 залишається тільки 40% матеріалу, а ще через кілька годин - всього 20%, а в разі осмисленого запам'ятовування 40% матеріалу зберігається в пам'яті навіть через 30 днів.

Осмислення матеріалу досягається різними прийомами, і перш за все виділенням в досліджуваному матеріалі головних думок і групуванням їх у вигляді плану. Корисним прийомом осмислення матеріалу є порівняння, тобто нахожде ¬ ня подібності та відмінності між предметами, явищами, подіями і т. д.

Найважливішим методом осмисленого запам'ятовування матеріалу і досягнення високої міцності його збереження є метод повторення. Повторення - найважливіша умова оволодіння знаннями, вміннями, навичками. Але, щоб бути продуктивними, повторення повинні відповідати певним вимогам. По-перше, заучування протікає нерівномірно: слідом за підйомом у відтворенні може наступити деяке його зниження. По-друге, заучування йде стрибками. Іноді кілька повторень поспіль не дають істотного приросту в пригадування, але потім, при наступних повтореннях, відбувається різке збільшення обсягу запам'ятовані матеріалу. По - третє, якщо матеріал в цілому не представляє праці для запам'ятовуванні, то перші повторення дають кращий результат, ніж наступні. По-четверте, якщо матеріал важкий, то запам'ятовування йде, навпаки, спочатку повільно, а потім швидко. Це пояснюється тим, що дії перших повторень через труднощі матеріалу недостатні і приріст обсягу, що запам'ятовується матеріали зростає лише при багаторазових повтореннях. По-п'яте, повторення потрібні не тільки тоді, коли ми вчимо матеріал, але й тоді, коли треба закріпити в пам'яті те, що ми вже вивчили. При повторенні навченого матеріалу його міцність і тривалість збереження зростають багатократно.

Дуже важливо також правильно розподілити повторення в часі. У психології відомі два способи повторення: концентроване і розподілене. При першому способі матеріал завчає в один прийом, повторення слід одне за одним без перерви. При розподіленому повторенні кожне читання відділене від іншого деяким проміжком. Дослідження показують, що розподілене повторення раціональніше концентрованого. Воно економить час і енергію, сприяючи більш міцному засвоєнню знань.

Дуже близький до методу розподіленого заучування метод відтворення під час заучування. Його суть полягає у спробах відтворити матеріал, який ще повністю не вивчено. Наприклад, вивчити матеріал можна двома способами:

а) обмежитися тільки читанням і читати до тих пір, поки не виникне впевненість, що він вивчив;

б) прочитати матеріал один - два рази, потім спробувати його вимовити, після чого знову прочитати його кілька разів і знов спробувати відтворити і т.д.

Експерименти показують, що другий варіант набагато продуктивніше і доцільніше. Заучування йде швидше, а збереження стає більш міцним.

Успіх запам'ятовування багато в чому залежить від рівня самоконтролю. Проявом самоконтролю є спроби відтворити матеріал при його заучуванні. Такі спроби допомагають встановити, що ми запам'ятали, які помилки допустили при відтворенні і на що слід звернути увагу в подальшому читанні. Крім того, продуктивність запам'ятовування залежить і від характеру матеріалу. Наочно-образний матеріал запам'ятовується краще словесного, а логічно зв'язаний текст відтворюється повніше, ніж розрізнені пропозиції.

Збереження

Збереження - процес активної переробки, систематизації, узагальнення матеріалу, оволодіння ним. Збереження завчено залежить від глибини розуміння. Добре осмислений матеріал запам'ятовується краще. Збереження залежить також від установки особистості. Значимий для особистості матеріал не забувається. Забування відбувається нерівномірно: відразу після заучування забування сильніше, потім воно йде повільніше. Ось чому повторення не можна відкладати, повторювати треба незабаром після заучування, поки матеріал не забутий.

Іноді при збереженні спостерігається явище ремінісценції. Суть її в тому, що відтворення, відстрочене на 2-3 дні, виявляється краще, ніж безпосередньо після заучування. Ремінісценція проявляється особливо яскраво, якщо початкове відтворення не було достатньо осмисленим. З фізіологічної точки зору ремінісценція пояснюється тим, що відразу після заучування, за законом негативної індукції, настає гальмування, а потім воно знімається. Встановлено, що збереження може бути динамічним і статичним. Динамічне збереження проявляється в оперативній пам'яті, а статичний - у довгостроковій. При динамічному збереженні матеріал змінюється мало, при статичному, навпаки, він обов'язково піддається реконструкції і певної переробки.

Міцність збереження забезпечується повторенням, яке служить підкріпленням і оберігає від забування, тобто від згасання тимчасових зв'язків у корі головного мозку. Повторення повинно бути різноманітним, проводитися в різних формах: у процесі повторення факти необхідно порівнювати, сопоставляти, їх треба приводити в систему. При одноманітному повторенні відсутній розумова активність, знижується інтерес до заучення, а тому і не створюється умов для міцного збереження. Ще більше значення для збереження має застосування знань. Коли знання застосовуються, вони запам'ятовуються мимовіль.

Відтворення та впізнавання

Відтворення та впізнавання - процеси відновлення сприйнятого. Різниця між ними полягає в тому, що впізнавання відбувається при повторній зустрічі з об'єктом, при повторному його сприйнятті, відтворення ж - за відсутності об'єкта.

Відтворення може бути мимовільним і довільним. Мимовільне - це ненавмисно відтворення, без мети згадати, коли образи спливають самі собою, частіше всього по асоціації. Довільне відтворення - цілеспрямований процес відновлення в свідомості минулих думок, почуттів, прагнень, дій. Іноді мимовільне відтворення відбувається легко, іноді вимагає зусиль. Свідоме відтворення, пов'язане з подоланням відомих ускладнень, що вимагає вольових зусиль, називається пригадування.

Якості пам'яті найбільш виразно виявляються при відтворенні. Воно є результатом і запам'ятовування, і збереження. Судити про запам'ятовуванні і збереженні ми можемо тільки по відтворенню. Відтворення - не просте механічне повторення відбитого. Відбувається реконструкція, тобто розумова переробка матеріалу: змінюється план викладу, виділяється головне, вставляється додатковий матеріал, відомий з інших джерел.

Успішність відтворення залежить від уміння відновити зв'язки, які були утворені при запам'ятовуванні, і від уміння користуватися планом при відтворенні.

Фізіологічна основа впізнавання і відтворення - пожвавлення слідів колишніх збуджень у корі головного мозку. При розпізнаванні пожвавлюється слід збудження, який був проторений при запам'ятовуванні.

Форми відтворення представлені в підручнику психології Макселона Юзеф:

впізнавання - прояв пам'яті, яке виникає при повторному сприйнятті об'єкта;

спогад, який здійснюється за відсутності сприйняття об'єкта;

пригадування, що представляє собою найбільш активну форму відтворення, багато в чому залежить від ясності поставлених завдань, від ступеня логічної впорядкованості запам'ятовується і зберігається в ДП інформації;

ремінісценція - відстрочене відтворення раніше сприйнятого, що здавався забутим;

ейдетизму - зорова пам'ять, довго зберігає яскравий образ з усіма деталями сприйнятого.

Пізнавання будь-якого об'єкта відбувається в момент його сприйнятті і означає, що відбувається сприйняття об'єкта, уявлення про який сформувався у людини чи на основі особистих вражень (подання пам'яті), або на основі словесних описів (подання уяви). Процеси впізнавання відрізняються один від одного ступенем визначеності. Найменш визначено впізнавання в тих випадках, коли ми відчуваємо тільки почуття знайомі об'єкти, а ототожнити його з чим-небудь з минулого досвіду не можемо. Подібні випадки характеризуються невизначеністю впізнавання. Тим визначеним і невизначеним впізнавання є багато спільного. Обидва ці варіанти впізнавання розгортаються поступово, і тому вони часто близькі до пригадування, а отже, є складним розумовим і вольовим процесом.

Забування

Забування - процес протилежний збереженню. Коли ми бачимо значну відмінність між оригінальним матеріалом і тим що вдається відтворити, прийнято говорити, що матеріал забутий. Процес забування завжди цікавив дослідників. Було з'ясовано, що найбільший обсяг матеріалу забувається в перший день після запам'ятовування.

Забування може бути як корисним так і шкідливим, допомагаючи або заважаючи людині в житті і діяльності. Позитивна функція забування в тому, що воно забирає величезний вантаж інформації, який є непотрібним, і не допускає перенавантаження пам'яті. Негативним забування стає коли пам'ять стирає цілі блоки інформації, або негативний досвід, який тим не менш необхідний для нормальної плідного життя.

У підручнику з психології Макселона Юзефа є кілька теорій, чому відбувається забування, хоча на практиці жодна з них не може груновно пояснити явище забування.

Теорія систематичної деформації слідів пам'яті - говорить що зміни в пам'яті пов'язані зі змінами в тканинах мозку. Тобто в слідах пам'яті відбуваються спонтанні безконтрольние зміни.

Теорія ретроактивне і проактивного гальмування говорить, що будь-яке отримання нового матеріалу приводить до порушень в пам'яті про попередніх подіях. (Ретроактивне) Таким же чином будь-яке попереднє навчання, негативно впливає на процес подальшого навчання та відтворення нового матеріалу (проактивне забування). Наприклад: немудро Мослі математики відразу вчити фізику чи хімію, процес забування матеріалу буде йти досить швидко.

   Теорія мотивовані забування говорить, що мета і мотивація людини впливає на забування. (Наприклад людина навмисно забуває про хворобливою інформації, яка викликає біль, страх або провину). З. Фрейд присвятив багато часу вивченню саме цієї теорії й вивчення мотивованого забування. Мо думку Фрейда, коли людина мимоволі втрачає або закладає речі, він це робить з метою позбавлення від неприємних спогадів чи емоційних переживань.

Для зменшення забування необхідно:

• розуміння, осмислення інформації

• повторення інформації

Деякі поширені порушення пам'яті

Так як було сказано, що забування може бути дуже негативним, варто коротко згадати про деякі порушення пам'яті, коли забування проявляється особливо яскраво.

Порушень пам'яті існує велика кількість і будуть згадані лише найпоширеніші. При деяких порушеннях пам'яті може виникнути амнезія - тобто відсутність або провали пам'яті. Амнезії можуть тривати від декількох годин і хвилин, до багатьох років.

Залежно від процесів, які відбуваються, в підручнику психології Макселона Юзефа амнезія ділиться на:

ретроградну - забування минулих подій;

антероградную - неможливість запам'ятовування на майбутнє

ретардірованную - зміна пам'яті, коли пам'ять не зберігає переживання і події, що сталися під час хвороби;

прогресивну - виявляється у поступовому ухудшені памяті, до її повної втрати.

Ще одне поширене порушення це ілюзії - інформація сприймається правильно, але при її відтворенні відбувається деформація матеріалу.

Галюцинації - явище, коли людина переконана в рельності переживань, яких насправді не було. Вони виникають виключно в уяві.

 

1.4. Індивідуальні відмінності пам'яті у людей

Відразу хочеться відзначити, що коли мова йде про психічні явища, досить важко розкласти все "по поличках" і вивести єдиний шаблон. Теж відноситься і до пам'яті, адже, незважаючи на численні й багаторічні дослідження, які проводяться психологами, і нейрофізіологами, фізіологічні механізми пам'яті все ще мало вивчені.

Пам'ять також не можна розглядати у відриві від особливостей і властивостей особистості. Важливо розуміти, що у різних людей різні функції пам'яті розвинені неоднаково. Різниця може бути кількісної, наприклад:

• різна швидкість запам'ятовування;

• в міцності збереження;

• в легкості відтворення, точність і обсяг запам'ятовування.

Наприклад: деякі люди чудово запам'ятовують матеріал, але потім не можуть його відтворити. Інші ж, навпаки, важко запам'ятовують, але довго зберігають у пам'яті накопичену інформацію.

Різниця може бути також якісного, або відрізнятися за своєю модальності, тобто в залежності від того який вид пам'яті домінує. Залежно від цього в людині може більше проявлятися зорова, слухова, рухова або емоційна пам'ять. Одному, щоб запам'ятати, потрібно прочитати матеріал, в іншого більше розвинене слухове сприйняття, третьому потрібні зорові образи. Відомо що «чисті» види пам'яті зустрічаються рідко, в житті найчастіше різні типи пам'яті змішуються: зорово-рухова, зорово-слухова і рухово-слухова пам'ять є найбільш типовими. У більшості людей провідною є зорова пам'ять. Види пам'яті будуть розглянуті трохи нижче.

Зустрічається навіть таке феноменальне індивідуальне властивість як ейдетіческое зір, тобто те, що називають «фотографічна пам'ять». Прикладом може служити людина, яка після одноразового сприйняття матеріалу і дуже невеликий розумової обробки, все ж таки продовжує «бачити» матеріал, і чудово відновлює його навіть після спливу довгого часу. Насправді такий вид пам'яті в тій чи іншій мірі не так вже й рідкісний, є у багатьох дітей, але в наслідок зникає у дорослих із-за недостатнього вправи даного виду пам'яті. Цей тип пам'яті може бути розвинений деякими людьми (наприклад у художників, музикантів, де потрібне точне відтворення побаченого). У кожної людини найбільше розвиваються ті види пам'яті, які їм частіше використовуються.

Пам'ять також залежить від індивідуальних особливостей особистості, які представлені в атласі з психології Гамезо М.В.:

• Інтересів і схильностей особистості; (те, чим людина більше цікавиться, запам'ятовується без праці)

• Від відношення особистості до тієї чи іншої діяльності;

• Від емоційного настрою (цікаво, що пам'ять про почуття й емоції може зберігатися навіть довше ніж інтелектуальна пам'ять про конкретні події. Доведено, що існує зв'язок між приємністю переживання, і тим як воно утримується в пам'яті. Приємні переживання утримуються набагато краще, ніж неприємні. Пам'ять взагалі оптимістична за природою: людина завжди прагнути забувати неприємне, а спогади про страшні трагедії, з плином часу, досить швидко втрачають гостроту.)

• фізичного стану;

• Від вольового зусилля і багатьох інших факторів

 


РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

 

2.1. Дослідження мимовільного запам'ятовування та умов його продуктивності

 

     Мимовільне запам'ятовування - процес запам'ятовування, що протікає на тлі діяльності, спрямованої на вирішення мнемічних завдань. Мимовільне запам'ятовування - продукт і умова пізнавальних і практичних дій. Це не випадковий, а закономірний процес, детермінований особливостями діяльності суб'єкта. Перш за все необхідною умовою мимовільного запам'ятовування є дія з предметом.

     Для вивчення особливостей мимовільного запам'ятовування використовується ряд конкретних методик. Так, наприклад, А. А. Смирнов при дослідженні ролі активності в мимовільному запам'ятовуванні пропонував випробуваному пари фраз, з яких вони повинні були виводити певні орфографічні правила, а потім придумувати приклади на ці правила. На наступний день, несподівано для досліджуваних, їм пропонувалося відтворювати всі пари фраз, якими вони оперували напередодні. Результати дослідів показали, що власні фрази запам'ятовуються в три рази продуктивніше пропонувалися експериментатором.

     П. І. Зінченко для вивчення впливу спрямованості діяльності на продуктивність запам'ятовування запропонував методику класифікації предметів і складання числового ряду. При виконанні обох цих завдань предмети і числа запам'ятовувалися мимоволі. Коли предмети і числа були об'єктом діяльності випробовуваних (класифікація предметів у першому досвіді та складання числового ряду - у другому), вони запам'ятовувалися краще, ніж тоді коли служили тільки фоновими подразниками. Однак і в останньому випадку запам'ятовування було результатом прояву з боку випробовуваних будь-якої активності по відношенню до цих об'єктів, хоча вона виявлялася лише у формі випадкових орієнтовних реакцій.

Експеримент 1.

Класифікація зображень предметів

     Методика П.І. Зінченко. Проводяться два групових досвіду: класифікація зображень предметів і складання числового ряду.

     Мета досвіду: з'ясувати залежність продуктивності мимовільного запам'ятовування від характеру діяльності людини.

     Процедура досвіду. Експериментальний матеріал - 15 карток, на кожній з яких зображено один предмет. 15 предметів легко класифікуються: тварини, фрукти, іграшки. Крім зображення предмета, на кожній картці (у правому верхньому куті) написано двозначне число.

     Перед початком досвіду картки розташовуються на щиті у випадковому порядку і закриваються аркушем паперу. У досвіді бере участь одна підгрупа випробовуваних. Їм дається така інструкція. «З вами проведено досвід, в якому перевіряється вміння класифікувати предмети за їх загальними ознаками. Ваше завдання полягає в тому, щоб расклассіфіціровать всі картинки по групах і записати їх у цьому порядку, ставлячи на початку групи її назву. Ті, хто завершить роботу до закінчення досвіду, повинен доповнити виділені групи предметами, що відносяться до тих же класах ».

     Після закінчення досвіду його учасникам пропонують по пам'яті відтворити в будь-якому порядку спочатку предмети, зображені на картках, а потім числа.

Експеримент 2.

Складання числового ряду

     Експериментальний матеріал той самий, що і досвіді 1. Бере участь друга підгрупа випробовуваних.

     Процедура експерименту: Картки розташовуються на щиті так, щоб числа на них не утворювали натурального ряду. Випробовуваним пропонують намалювати у себе в зошитах сітку в 15 клітин (3 ряди по 5). Їх завдання - розташувати всі числа, що є на картках, суворо по порядку номерів, так щоб найменше було поміщено в ліву клітку верхнього ряду, а найбільша - в праву клітку ряду. Помилково записані числа слід закреслює і там же писати потрібне число. Завершили роботу до закінчення досвіду повинні намалювати у себе в зошитах ще одну сітку і вписати в неї спочатку всі парні числа, а потім непарні.

Далі слід відтворити спочатку числа, а потім назви предметів.

 

2.2. Дослідження динаміки процесу заучування

 

     Запам'ятовування - процес пам'яті, в результаті якого відбувається закріплення нового шляхом зв'язування його з вже набутим раніше. Запам'ятовування є закономірний продукт дії суб'єкта з об'єктом. Характеристики запам'ятовування того чи іншого матеріалу визначаються мотивами, цілями і способами діяльності особистості. Залежність запам'ятовування від діяльності, в результаті якої воно досягається, характеризує один з аспектів проблеми активності запам'ятовування. Інший аспект тієї ж проблеми - розуміння самого процесу запам'ятовування як особливого роду мнемічної діяльності. Важливу частину змісту мнемічної діяльності становлять розумові процеси, здійснювані з метою запам'ятовування.

     Істотну роль в запам'ятовуванні грає повторення матеріалу. Однак повторення не є способом, незмінно веде до досягнення мнемічної ефекту. У процесі запам'ятовування центральне місце належить організації дій суб'єкта з матеріалом. Саме дії угруповання, співвіднесення, складання планів призводить до відбору і формування певних зв'язків, повторення лише умова реалізації цих дій. Функцію ж закріплення зв'язків здійснює не повторення, а акт правильного відтворення об'єкта, відтвореного відповідність образу об'єкту запам'ятовування.

     Для дослідження процесу запам'ятовування використовують класичні методи: метод утриманих членів ряду, метод заучування, метод вдалих відповідей і метод антиципації.

Експеримент 3.

Дослідження швидкості механічного запам'ятовування. Методика Еббінгауза

Мета: дослідження швидкості механічного запам'ятовування

Процедура досвіду: Тест складається з двох серій. Перша серія - дослідження швидкості механічного запам'ятовування. Друга - дослідження швидкості забування. Інструкція до першої серії: «Вам буде пред'явлений список з 20-ти безглуздих складів. Прочитайте його і запишіть, що запам'ятали. При неповному запам'ятовуванні прочитайте ще раз. Далі повторювати прочитання з подальшими записами до повного запам'ятовування ».

 

2.3. Дослідження безпосереднього та опосередкованого запам'ятовування

     Опосередкована і безпосередня пам'ять - види пам'яті, що розрізняються за критерієм використання допоміжних засобів у процесі запам'ятовування. Під безпосереднім запам'ятовуванням розуміється запам'ятовування шляхом заучування, не спирається на будь-які допоміжні опосередковують прийоми. Опосередковане запам'ятовування передбачає використання певних більш-менш розгорнутих прийомів, засобів. Говорячи про безпосереднє запам'ятовуванні, слід мати на увазі, що і воно не обходиться без спеціальних «внутрішніх» коштів, які важко виділити шляхом спостереження або інтроспективним.

     Для дослідження опосередкованого запам'ятовування можуть застосовуватися класичні методи: метод парних асоціацій та метод антиципації. Однак розроблені і спеціальні прийоми, до числа яких належать метод піктограм і метод подвійної стимуляції.

Експеримент 4.

Піктограма

Мета: Дослідження особливостей опосередкованого запам'ятовування і його продуктивності, а також характеру розумової діяльності, рівня формування понятійного мислення.

Процедура: Тест складається з двох серій. Інструкція до першої серії: «Я прочитаю вам 20 абстрактних понять. Слухайте уважно їх і постарайтеся запам'ятати як можна більше. Коли я скажу «пишіть», то запишіть все, що запам'ятали.

Інструкція до другої серії: Я знову прочитаю Вам 20 абстрактних понять. Після кожного слова у вас буде 10-12 секунд щоб зробити малюнок (піктограму), яка допоможе вам запам'ятати це слово. Якість малюнка не має ніякого значення. Писати слова, літери, цифри не можна. Коли ви зробите все малюнки, закрийте їх. Після невеликої бесіди ви знову відкриєте малюнки і під кожним з них напишіть те слово, яке він позначає.

 


РОЗДІЛ 3. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

     Експериментальні дослідження проводилися за методиками, описаним у розділі 2. У всіх експериментах брало участь 15 чоловік. Експерименти проводилися серед студентів в денний час, в приміщенні аудиторії. Вік випробовуваних 20 - 25 років. Стан здоров'я всіх випробовуваних нормальне.

     Для проведення досліду 1 і досвіду 2 група випробовуваних була розділена на дві підгрупи. У першому досвіді брало участь 7 чоловік, в другому досвіді - 8.

Результати першого досвіду наведені в таблиці 1, результати другого досвіду наведені в таблиці 2.

Таблица 1.                                        Таблица 2.

Респонденти

Предмети

Числа

 

Респонденти

Предмети

Числа

1

14

1

 

       1

1

8

2

13

-

 

2

2

10

3

11

2

 

3

-

11

4

15

-

 

4

1

10

5

12

2

 

5

2

12

6

14

-

 

6

1

9

7

12

1

 

7

1

12

 

 

 

 

8

2

13

Итого

91

7

 

Итого

10

85

  

 

Опрацьовані результати, приведегі в таблице 1,2 сведем в таблицю 3

  Таблица 3.

 

Задача

Середня кількість правильних відтворень

предметів

чисел

Класифікація предметів

13

0,7

Складання числового ряду

1,25

10,6

        

Порівнюючи отримані нами результати в експерименті 1 і експерименті 2 з результатами, отриманими П. І. Зінченко при проведенні аналогічних дослідів на великому статистичному масиві випробовуваних, можна побачити, що результати наших дослідів близькі.

Дивись таблицю 4.

 

Задача

Середня кількість правильних відтворень

предметів

чисел

Наш досвід

Зінченко

відхилення

Наш досвід

Зінченко

відхилення

Классифікація предметів

13

13,2

-0,2

0,7

0,7

0

Складання числового ряду

1,25

1,3

-0,05

10,6

10,2

0,4

 

Основна відмінність в умовах проведення нами дослідів 1,2 полягало в тому, що в першому досвіді предметом діяльності були картинки, а в другому - числа. Це і зумовило високу продуктивність їх запам'ятовування, хоча предмет діяльності в цих дослідах і сама діяльність були різними. Відсутність цілеспрямованої діяльності по відношенню до цих же об'єктів там, де вони виступали в дослідах в ролі тільки фонових подразників, призвело до різкого зниження їх запам'ятовування.

     Ця відмінність обумовило різке розбіжність результатів запам'ятовування. Значить, причиною високої продуктивності запам'ятовування картинок в першому досвіді і чисел у другому є діяльність наших випробовуваних по відношенню до них.

     У досвіді 3 випробовуваним було представлено для запам'ятовування 20 безглуздих складів.             

 

        БИВ

ГЮД

ЗЮГ

КЕЛ

ПЫС

РИТ

КЯМ

ГЭЛ

ВЫЗ

ФЕР

        СЯМ

ЦОВ

ГАЛ

ДИБ

ЗУГ

ЛЕЖ

МЫЧ

РЯБ

ТОР

СЮД

 

 

 

 

Оброблені результати запамятовування були усереднені, результаты їх зведені в таблицю 5.

                                                                                           Таблица 5.

%

Кількість повторень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Запамятав слогів

5

7,5

10

12

17

18,3

19

19,2

20

 

Зобразимо таблицю графічно (мал. 5). Характер кривої, що відображає результати проведеного нами досвіду збігається з характером кривої, отриманої Еббінгаузом при проведенні аналогічного досвіду на великій кількості випробовуваних, що говорить про чистоту проведеного нами досвіду. Результати досвіду можна назвати гарними, тому що всі випробовувані провели не більше 9 повторень для повного запам'ятовування 20 складів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9                                                      

 

                        Результат нашего опыта

                        Результат Эббингауза

Мал.5.     Крива запамятовування

 

За результатами експерименту можна зробити висновок, що ступінь запам'ятовування масиву інформації збільшується з кількістю повторень, причому із збільшенням кількості повторень приріст запам'ятовується матеріалу зменшується. Найбільш інтенсивне запам'ятовування йде на початковому етапі повторення.

При проведенні експерименту 4 випробуваним були надані 20 слів, зміст яких був: характер дій і категорій. Їм були прочитані слова, які випробувані повинні були запам'ятати. На другому етапі випробовуваним було надано 20 слів аналогічного характеру. Для запам'ятовування було запропоновано кожне слово позначити піктограмою. Обробка результатів досвіду дала наступне. У першій серії досвіду, що вивчає безпосереднє запам'ятовування, середнє запам'ятовування - 10 слів з 20, кількість помилково зазначених слів - 1,2. У другій серії (вивчає опосередковане запам'ятовування) досвіду кількість запам'ятовування збільшилося і склало 15 слів. При цьому кількість помилок також збільшилося.

     За результатами експерименту можна зробити висновок, що опосередковане запам'ятовування продуктивніше.

 

 

 

 

 

 


ВИСНОВОК

 

     У представленій курсовій роботі було проведено огляд літератури, що стосується проблеми запам'ятовування як невід'ємної частини вивчення психології пам'яті. Наведено декілька методик вивчення процесу запам'ятовування та їх практичне застосування на підставі результатів яких були зроблені висновок і виведені графічні залежності між часом або частої повторення і обсягом запам'ятовування. Із поданого в курсовій роботі матеріалу можна зробити висновок, що в наш пам'яті не просто нагромаджується розрізнений і закручений матеріал. Цей матеріал завжди знаходиться при нас і ми пригадуємо його, коли він нам потрібен великими робочими групами, які відповідають напрямку наших інтересів.

     Стало ясніше, чому, якщо ми знаємо, що від нас буде потрібно буквальне і точне відтворення нам доводиться вдаватися до особливих прийомів, що мають спеціальні назви, наприклад, до «заучування напам'ять». Зі сказаного вище стає зрозуміло:

      що багато речей, які здаються безпосередньо спостерігаються, фактично виникають у свідомості в результаті минулого досвіду, тобто згадуються,

      що при запам'ятовуванні всякого матеріалу, особливо безглуздого, велику кількість матеріалу забувається незабаром після запам'ятовування,

      що при заучуванні матеріалу до певної міри можна визначити протягом якого періоду буде можливо його точне збереження,

      що при запам'ятовуванні великої або важкого словесного матеріалу розподілене повторення на стадії заучування зазвичай виявляється більш економним, ніж концентроване.

     Якщо ми спробуємо уявити собі, що робить можливим запам'ятовування в тій формі, яку вона звичайно приймає, ми повинні уявити собі матеріал, накопичений в результаті минулого досвіду. Звичайне запам'ятовування набагато більшою ступінь є реконструкцією, ніж точним повторенням, яке вимагає застосування особливих прийомів заучування. Якщо під «хорошою пам'яттю» ми розуміємо запам'ятовування того, що є найбільш корисним до вимоги, що пред'являються нам життям, то її секрет полягає в організації минулого досвіду під впливом багатосторонніх інтересів, тісно пов'язаних між собою.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Блонський П. П. Пам'ять і мислення. / / Вибрані психологічні твори. - М., 2004.

2. Грановська Р. М. Сприйняття і моделі пам'яті. - Л., 2004.

3. Джеймс У. Психологія. - М., 1991.

4. Зінченко П. І. Мимовільне запам'ятовування. - М., 2001.

5. Ільїна М.К. Психологія пам'яті. - Новосибірськ, 2000.

6. Клацкі Р. Пам'ять людини: структура і процеси. - М., 2008.

7. Лурія А.Р. Маленька книжка про велику пам'яті. - М.: Видавництво московського університету, 2008. - 88 с.

8. Ляудіс В.Я. Пам'ять у процесі розвитку. - М.: Видавництво московського університету, 2006. - 253 с.

9. Загальна психологія. Навч. посібник для пед. ін-тів. Під ред. проф. А.В. Петровського - М.: «Просвещение», 2000 .- 432с.

10. Практикум із загальної, експериментальні та прикладної психології / За ред. А.А. Крилова, С.А. Манічева. - СПб.: Пітер, 2000. - 560 с.

11. Психологія пам'яті / Під ред. Ю.Б. Гіппенрейтер і В.Я. Романова. - М.: "ЧеРо", 2002. - 816 с.

12. Психологія. / За редакцією А.А. Крилова. - М.: «Проспект», 2000. - 584с.

13. Репкін В.В., Ячіна А. С. Довільне запам'ятовування, як необхідна умова самостійного засвоєння навчального матеріалу. - Харків, 2005.

14. Хрестоматія з психології / За ред. А.В. Петровського. - М.: Про-Свячений, 2007. - 447 с.

Информация о работе Gсихологічні особливості процесів пам’яті: запам’ятовування та забування