Задачи по "Международной экономики"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 12:46, задача

Описание

ЗАДАЧА 1. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості

Работа состоит из  1 файл

ЗАДАЧІ.doc

— 236.00 Кб (Скачать документ)
 

ЗАДАЧА 6. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:

    А) за рівнем доходів; 

    Б) за рівнем зовнішньої заборгованості  

Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,

млн. дол.,

2007р.

Експорт,

млн. дол.,

2007р.

Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Бангладеш 470 75047 12450 21230 26
Молдова 1260 4323 1361 3300 75
Боснія  та Герцеговина 3790 14302 4243 6734 34
Австралія 35960 755795 142100 826400 -

Розв’язання

за  рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
170,52% Середній 28,29% Нижче сер.
242,47% Вище сер. 76,34% Вище сер.
158,71% Середній 47,08% Нижче сер.
581,56% Високий 109,34% Вище сер.
 

Семінарське завдання № 2

    ЗАДАЧА 2. Відомо, що ВВП Персії у 2007 р. становив 345 113 млн.монат., обсяг експорту послуг – 5 307,9 млн.дол.США, експорту товарів – 32 666,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 2 058,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 28 996,8 млн. дол. США.

Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньо-торговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,6 монат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Персії.

Розв’язання

ВВП =монат./дол. => 345113/4,6= 75024,57 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=32 666,1+28 996,8+5307,9+2058,6=69029,4млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=50,62%    Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=41,39%   Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=92,01% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

    ЗАДАЧА 1. Відомо, що ВВП Туманії у 2007 р. становив 267 344 млн. тум, обсяг експорту послуг – 4 248,0 млн.дол.США, експорту товарів – 23 066,8 млн.дол.США; імпорту послуг – 1 458,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 23 020,1 млн. дол. США.

    Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,2 тум. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Туманії.

Розв’язання

ВВП =тум./дол. => 267344/4,2= 63653,33 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=23066.8+26020.1+4278+1458=51792.9млн$ Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,91%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=38,46%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=81,37% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості. 

    ЗАДАЧА 3. Відомо, що ВВП Бджоляндії 2007 р. становив 441 452 млн. талерів, обсяг експорту послуг – 6134,7 млн.дол.США, експорту товарів – 34 228,4 млн.дол.США; імпорту послуг – 2935,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 36 136,3 млн. дол. США.

Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,8 талерів. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Бджоляндії

Розв’язання

ВВП =талерів./дол. => 441452/4,8= 91969,17 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=34228,4+36136,2+6134,7+2965=79434,4

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=43,89%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=42,48%

Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,37% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості. 

    ЗАДАЧА 4. Відомо, що ВВП Тундрастану у 2007 році становив 544 153 млн. дукат., обсяг експорту послуг – 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів – 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг – 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів –45038,6 млн.дол.США.

Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 дукат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Тундрастану.

Розв’язання

ВВП =дукат./дол. => 544153/5= 108830,6 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=7505,5+45038,6+544153+38368=94631,5

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,15%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=44,8%        Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,95% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості. 

    ЗАДАЧА 4. Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг – 9038,9 млн.дол.США, експорту товарів – 49 296,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 4980,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 60 618 млн.дол.США.

Завдання: Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторго-вельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.

Розв’язання

ВВП =дукат./дол. => 712945/5,4= 132026,85 млн.$

ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=49296,1+60618+9038,9+4980,6=123933,6

млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=44,18%

Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=49,69%     Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=93,87% або Qexp+ Qimp

Високий показник зовнішньоекономічної відкритості. 

    ЗАДАЧА 6. У таблиці наведені дані обсягів торгівлі послугами Норманії та по світу в цілому.

Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2007 р., млн.дол.США.»

  Експорт Імпорт
млн. дол. США у % до 2006р. млн. дол. США у % до 2006р.
Норманія 3 706 783,1 107,4 808 306,3 115,1
Всього  по світу 8 989 155,7 119,8 8 878 259,2 131,2

      Завдання: Враховуючи наведені дані: 1) розрахуйте зовнішньоторговельний обіг послуг країни та світу; 2) розрахуйте сальдо торговельного балансу послугами країни та світу; 3) розрахуйте частку Норманії у світовій торгівлі послугами; 4) проаналізуйте темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу.

Розв’язання     

Країна ЗТО Сальдо т.б.п.
Норманія 4155089,4 2898476,8
Всього  по світу 17867414,9 110896,5

    Частка  Нормандії у світі % =(ЗТО Нормандії /ЗТО всього світу)*100%=25,27% (1/4); Темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу достатні.

 

     ЗАДАЧА 5. У таблиці наведені дані експорту-імпорту окремих видів послуг за 2006-2007 рр. однією з країн світу.

Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США»

  Експорт Імпорт
2006 2007 2006 2007
Транспортні послуги 5354754,9 6111729,8 788967,5 1118368,9
Подорожі 248341,3 342227,1 230090,8 326701,6
Послуги зв‘язку 258121,1 237058,6 90917,8 89314,7
Будiвельнi послуги 164262,2 98534,8 181745,6 109123,9
Страхові  послуги 70496,2 86167,0 103635,3 138780,7
Фiнансовi послуги 80095,7 322245,3 406999,9 887317,0
Комп’ютерні послуги 86770,7 158021,1 111628,5 159789,2

    Завдання: На основі наведених даних розрахуйте по кожній галузі:

    1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу; 2) темпи приросту зовнішньоторговельного обігу; 3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр. 4) проаналізуйте розраховані показники.

Розв’язання

темпи зростання

Тзт. ЗТО %

темпи приросту

Тпр. ЗТО %

торговельне сальдо
2006 р. 2007р.
117,68 17,68 4565787,4 4993360,9
139,82 39,82 18250,5 15525,5
93,51 -6,49 167203,3 147743,9
60,02 -39,98 -17483,4 -10589,1
129,18 29,18 -33139,1 -52613,7
248,32 148,32 -326904,2 -565071,7
160,19 60,19 -24857,8 -1768,1

Темпи зросту зовнішньоторговельного обігу Тзт.ЗТО=(ЗТОз.б /ЗТОб.р.)*100%

Темпи приросту Тпр.ЗТО=( Тзт.ЗТО-100%).

Сольдо =(Ехр-Імр).

Сальдо  від’ємне в більшості випадках, це погано, темпи приросту і зросту  в деяких галузях від’ємне, а цілому непогані.  

    ЗАДАЧА 7. Україна виробляє 2 тон пшениці та 5 тон вугілля, використовуючи при цьому 1 одиницю ресурсу. Молдова виробляє 1 тону пшениці та 4 тони вугілля при аналогічному використанні 1 одиниці ресурсів.

Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Молдови у виробництві зазначеної продукції. 2) Якій країні доцільно спеціалізуватись на вирощуванні пшениці? Яка країна буде експортувати вугілля?

Информация о работе Задачи по "Международной экономики"