Голандія в міжнародній торгівлі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 15:33, контрольная работа

Описание

Зовнішньоекономічна діяльність у Нідерландах є основним чинником, який визначає економічний розвиток країни, що є наслідком міжнародної орієнтації голландської економіки.

Работа состоит из  1 файл

Нідерланди.docx

— 84.66 Кб (Скачать документ)

Вступ

Королівство Нідерланди – високорозвинена індустріальна країна з інтенсивним високопродуктивним сільським господарством. Країна входить в першу десятку промислово розвинутих країн Західної Європи.  Промисловість Нідерландів різноманітна. Головними галузями, які визначають міжнародну спеціалізацію країни, є харчова, нафтохімічна, електротехнічне й електронне машинобудування.      Сільське господарство Нідерландів можна охарактеризувати як одне з найефективніших у світі. Врожайність культур і вихід продукції тваринництва такі ж високі, як у Швеції, Данії і Бельгії, а інколи й вищі. Передумовами успіху стали м'який і вологий клімат, величезні капіталовкладення, наявність платоспроможного попиту всередині країни та за її межами.     За рівнем продуктивності сільського господарства (виробництво продукції на одного зайнятого) Нідерланди поступаються лише Новій Зеландії, Австралії і США, а за його інтенсивністю (виробництво продукції на один гектар сільськогосподарських земель) стоять на першому місці в світі.  
Для сільського господарства використовується лише 2,2 млн. га землі і в ньому зайнято тільки 200 тис. чоловік (2% працюючих). І при цьому країна за вартістю сільськогосподарського експорту поступається лише США і Франції, а як чистий експортер – тільки США. Поза всякою конкуренцією нідерландське квітникарство. Експортують як живі квіти, цибулини і насіння, так і зрізані.   Зовнішньоекономічна діяльність у Нідерландах є основним чинником, який визначає економічний розвиток країни, що є наслідком міжнародної орієнтації голландської економіки.        Таким чином, очевидним є важливість дослідження напрямів торговельної взаємодії Нідерландів з Україною. Адже, економіка Нідерландів є економікою відкритого типу, а головне – економікою експортно-орієнтованою. Пріоритетом економіки Нідерландів є не тільки обсяг експорту, але й розвиток економіки високих технологій.

 

 

 

 

 

 

 

І. Рейтингові позиції  Нідерландів у міжнародній торговельній системі.

Економіка Нідерландів є процвітаючою та відкритою і значно залежною від зовнішньої торгівлі. Трудові відносини, що складаються між суб’єктами господарювання, відрізняються стабільністю. Помірними є рівні безробіття та інфляції.            Очевидно, що Нідерланди як країна з високорозвиненою та стабільною економікою має вагоме значення у  міжнародній торгівлі взагалі, і зокрема, високі рейтингові позиції у міжнародній торговельній системі за різноманітними показниками.          У 2008 році за даними експертів Групи Світового банку Нідерланди були відзначені серед країн, що сприяють міжнародній торгівлі (створюють необхідні умови, полегшують експортно-імпортні операції за часовими затратами, кількістю необхідних документів та вартістю), і за рейтинговими оцінками опинилися на 6 місці у списку країн світу, які полегшують процес інтеграції. Не змінилися позиції Нідерландів у цьому списку і у 2009 та 2010 роках. [5, с.48]. За параметром міжнародної торгівлі (кількість документів, затрати часу, вартість здійснення експортно-імпортних операцій) у 2008 році Нідерланди посідали 14 місце у світі (при цьому вартість експорту становила 880 дол. США за контейнер, вартість імпорту – 1,005 дол. США за контейнер);  у 2009 та 2010 роках Нідерланди за цим параметром займали 13 місце у світі (вартість експорту у 2009 та 2010 роках становила 895 дол. США за контейнер, вартість імпорту  у 2009 році 1,020 дол. США за контейнер, у 2010 році – 942 дол. США за контейнер). Отже, очевидно, що поступово відбувається покращення умов торгівлі та добробуту нації, адже якщо ціни на експортні товари країни зростають, це означає, що за кожну одиницю свого експорту країна може отримати більше імпортних товарів.     За параметром виконання контрактів Нідерданди у 2008 році опинилися на 36 місці у світовому рейтингу, у 2009 – на 34, і у 2010 ситуація помітно покращилась – 30 місце в світі. Для забезпечення виконання контрактів у Нідерландах потрібно здійснити 25-30 процедур.     Привабливість країни для бізнесу – сукупність чинників та факторів, які сприяють розвитку стійких та ефективних бізнес-структур та підприємництва з метою пошуку нових можливостей виробництва товарів і послуг на основі інновацій, залучення ресурсів із різноманітних джерел, а отже – розвитку економіки країни та перспектив її співробітництва з іншими країнами та інтеграції.  
 Так, за даними Групи Світового Банку у рейтингу країн за ступенем сприятливості для ведення бізнесу 2008 року,  Нідерланди посідали 21 місце із 178 країн. Це пов’язано з тим, що Нідерланди, як і інші країни зі сприятливою атмосферою для бізнесу (Австралія, Данія, Норвегія) активно здійснювали реформування у сфері підприємництва. За цим же рейтингом у 2009 році Нідерланди посунулися вниз на 5 сходинок і зайняли 26 місце. За даними експертних досліджень це пов’язано із світовою фінансовою кризою.  У 2010 році за ступенем сприятливості для бізнесу Нідерланди опинилися на 31 місці (Додаток 1).[7, с. 49]           Крім того, у 2008 році в Нідерландах було проведено ряд реформ у сфері трудових відносин, та у податковій системі, що підвищило привабливість країни для ведення бізнесу. У 2010 році була здійснена реформа в області отримання дозволів на будівництво.     Конкурентоспроможність – один із найважливіших параметрів, яких втілює сукупність властивостей, притаманних національній економіці, аби конкурувати з іншими країнами. Провідна організація, котра займається ранжуванням країн за показником конкурентоспроможності ( індекс глобальної конкурентоспроможності - Global Competitiveness Index), Світовий економічний форум визначає конкурентоспроможність як набір інститутів, напрямів політики та факторів, які визначають продуктивність країни.   У рейтингу конкурентоспроможності у 2008 році Нідерланди посідали 8 місце у світі, що говорить про високий розвиток економічної, соціальної, політичної та інших сфер. Компанії країни є дещо складними та найбільш агресивними на міжнародному рівні у сфері освоєння нових технологій (за рівнем технічного забезпечення компанії Нідерландів посідають 1-ше місце у світі); Рівень конкурентоспроможності підтверджується відмінною системою освіти як одним із складових індексу глобальної конкурентоспроможності, та поліпшенням ефективності функціонування ринків. Ринок праці у Нідерландах характеризувався високою ефективністю порівняно із іншими країнами у 2008 році, а товарний ринок за рівнем свого функціонування посідав третє місце у світі.[8, с. 10-14]             У 2009 році рейтинг Нідерландів за індексом глобальної конкурентоспроможності знизився на 2 сходинки, і країна опинилася на 10 місці. Це пов’язано із низьким оцінюванням фінансових ринків (рівень яких знизився із 11 до 23 місця у світі), зниженням ефективності банківського сектора та утрудненням доступу до кредитних ресурсів. [9, с. 20-23]     У 2010 році рівень Нідерландів знову піднявся на 2 позиції і країна зайняла 8 місце за індексом глобальної конкурентоспроможності. Таке поліпшення пов’язують із стабільністю макроекономічного середовища, високою підтримкою підприємництва. Передбачається подальше підвищення конкурентоспроможності країни, пов’язане із збільшенням гнучкості ринку праці. [10, с.21-24].         Нормативно-правове регулювання передбачає процес та ступінь втручання держави у діяльність господарюючих суб’єктів, яке (втручання) проявляється у ухваленні різноманітних законопроектів, проведенні реформ.  За параметрами започаткування бізнесу Нідерланди у 2010 році посідали 70 місце в світі (у 2009 – 51, у 2008 – 41) за ранговими оцінками. Для відкриття бізнесу в Нідерландах необхідно пройти 6 процедур, що займає близько 10 днів. Варто сказати, що у 2008 році Нідерланди були відзначені як країна, де процедура реєстрації прав власності є однією з найпростіших (2 місце за рейтинговими оцінками), що пов’язано із використанням технологій. У 2009 році ситуація залишилась незмінною (за даними досліджень Групи Світового Банку) – Нідерланди залишились на 2-му місці. Для реєстрації прав власності у Нідерландах необхідно пройти всього лише 2 процедури. У 2010 році ситуація також не змінилася.            Крім того, здійснювалось реформування у сфері зниження податків та зборів при передачі власності, реєстраційних зборів та вартості нотаріальних послуг. У 2010 році була здійснена реформа в області отримання дозволів на будівництво.            Загальна податкова ставка (% від прибутку, Total tax rate) у 2008 році становила 43, 4%, у 2009 році дещо менше – 39,1%, у 2010 – 39,3 %. Зрозуміло, що міжнародна торгівля Нідерландів, як і будь-якої країни, регулюється на законодавчому рівні. Для здійснення експорту та імпорту необхідною умовою є наявність ліцензії від Голландського митного управління.      За даними Міжнародного Валютного Фонду ВВП Нідерландів у 2008 р. складав 675,375 млн. дол. США (20 місце в світі), ВВП на душу населення складав   46, 261 дол. США (за цими даними країна посідала 10 місце в світі).  У 2009 р. порівняно з попереднім відбулося зростання ВВП, який склав 792,128 млн. дол. США (у світовому рейтингу 16 місце), а ВВП на душу населення становив 48, 223 дол. США.         У 2010 р. ВВП становив 676,700 млн. дол. США (20 місце в світі),  а ВВП на душу населення – 46, 418 дол. США.       Бізнес-інновації завжди були важливим фактором розвитку економіки, а під час та після економічної кризи – тим більше. З метою відновлення економіки Нідерландів після економічної кризи уряд здійснював посилене заохочення діяльності інноваційних компаній з метою сприяння дослідженням та розвитку, впроваджуючи так званий WBSO – податковий кредит на дослідження та розробки. Фактично, це – фіскальний стимул для інноваційних компаній, наданий голландським урядом, щоб компенсувати частину витрат компаній (на оплату праці, наприклад). У 2009 році були здійснені поправки до WBSO, коли визначення «Дослідження та розвиток» було розширене. У 2010 році застосування такого податкового кредиту було продовжено.  Таким чином, інноваційний розвиток підтримується на рівні уряду; здійснюються глибокі наукові дослідження, розробка технологічно нових продуктів, оновлення процесів виробництва, розробка нового програмного забезпечення.

ІІ. Показники розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2008- 2010 рр. 

Зовнішньоторговельний обіг[3]:

Експорт/імпорт, дол.США

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Експорт товарів

545,853,405

431,502,452

574,307,124

Експорт послуг

126,439,408

114,253,454

111,258,320

Загальний Е

672,292,813

545,755,908

685,565,444

Імпорт товарів

494,936,571

382,190,422

517,780,565

Імпорт послуг

112,513,632

108,771,976

108,891,168

Загальний І

607,450,203

490,962,398

626,671,733

ЗТО

1,279,743,016

1,036,718,306

1,312,237,177


 

Як видно, зовнішньоторговельний обіг у 2009 році, порівняно із 2008 скоротився на 18,9 % (експорт товарів скоротився на 20,9 %, імпорт товарів – на 22,8 %). Це пов’язано із негативними зрушеннями в світових економіках у рамках світової економічної кризи. Проте, вже у 2010 році, порівняно із 2009 спостерігається зростання зовнішньоторговельного обігу Нідерландів на 26,5 % (зокрема зростання експорту товарів на 33,1 %, та зростання імпорту товарів на 35,5 %). Це позитивна тенденція, яка вказує на відновлення економіки Нідерландів та світової економіки загалом, розвиток та стабілізацію торговельних зв’язків.            За даними Міжнародного Валютного Фонду ВВП Нідерландів у 2008 р. складав 675,375 млн. дол. США (20 місце серед країн світу). У 2009 р. порівняно з попереднім відбулося зростання ВВП на 17,3 %, і він склав 792,128 млн. дол. США (у світовому рейтингу 16 місце).     У 2010 р. ВВП становив 676,700 млн. дол. США (20 місце в світі); тобто порівняно із попереднім 2009 роком ВВП Нідерландів скоротився на 14,5 %. Таке коливання ВВП пов’язано як зі змінами макроекономічного середовища (зміна попиту на товари та послуги, коливання рівня зайнятості та безробіття в країні), так і з ситуацією у зовнішньому середовищі (передовсім, такі значні зміни традиційно пов’язують із світовою рецесією).     Чисельність населення Нідерландів у 2008 році складала 16 645 313 чол., у 2009 – 16 715 999 чол., а у 2010 році -  16 581 345 чоловік, з який 8 242 тис. чоловіків і 8 403 тис. жінок. За віком 17,6% населення становлять діти від 0 до 14 років, з яких 1 496 348 хлопчиків і 1 427 297 дівчаток; 67,8% належать до вікової групи від 15 до 64 років (чоловіків 57 05 003 і жінок 5 583 787); старше 65 років 14,6% осіб (1040932 чоловіків і 1391946 жінок). Народжуваність становить 10,53 новонароджених на 1000 жителів. [2]      Сальдо торговельного балансу[3]:

Експорт/Імпорт товарів, дол.США

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Експорт товарів

545,853,405

431,502,452

574,307,124

Імпорт товарів

494,936,571

382,190,422

517,780,565

Сттт

50,916,834

49,312,030

56,526,559


 

Отже, сальдо торговельного балансу Нідерландів активне у 2008, 2009 та 2010 роках (експорт товарів перевищує імпорт). При чому спостерігається зростання сальдо торговельного балансу у 2010 році порівняно із 2009 роком на 14,5 %. Позитивне сальдо балансу говорить про те, що країна більше продає, ніж купує, отже, має продуктивну економіку та високий рівень конкурентоспроможності.

Сальдо балансу послуг[3]:

Експорт/Імпорт послуг, дол. США

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Експорт послуг

126,439,408

114,253,454

111,258,320

Імпорт послуг

112,513,632

108,771,976

108,891,168

Сппп

13,925,776

5,481,478

2,367,152


 

Таким чином, сальдо балансу послуг Нідерландів є також позитивним – країна надає послуг більше, ніж отримує від інших країн. Але у 2010 році порівняно із 2009 спостерігалося різке зниження сальдо балансу послуг на 56, 8 %. Така негативна тенденція пов’язана зі зниженням експорту послуг у 2010 році. Таким чином, можна зробити висновок, що економіка Нідерландів більше орієнтована на експорт товарної продукції, ніж експорт послуг; тому необхідно працювати над розвитком саме цього напрямку, адже на послуги сьогодні припадає значна частка торгівлі інших розвинених країн світу.   Товарна структура експорту (імпорту)  країни  - структурований за певними ознаками обсягтоварного експорту(імпорту) країни за певний період (рік). Вона характеризує експортну спеціалізацію країни та питиому вагу кожної товарної позиції в експорті (імпорті) :

 

Таблиця 2.3.1.:Перелік продукції, що експортується Нідерландами (за основними групами товарів)[3]

List of products exported by Netherlands  Unit : US Dollar thousand

Code

Product label

Exported value in 2008

Exported value in 2009

Exported value in 2010

Частка в світовому  експорті, 2010, %

 

9

All products

545853405

431502452

574307124

100,0

 

'84

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc

76580183

61327034

87216821

15,19

 

'27

Mineral fuels, oils, distillation products, etc

83257940

53017733

84958483

14,79

 

'85

Electrical, electronic equipment

48159524

38305567

68070217

11,85

 

'30

Pharmaceutical products

23596632

26558910

27899942

4,86

 

'29

Organic chemicals

22631893

17403601

24394647

4,25

 

'39

Plastics and articles thereof

22217551

17310141

22432302

3,91

 

'90

Optical, photo, technical, medical, etc apparatus

17674037

15822030

19607663

3,41

 

'87

Vehicles other than railway, tramway

18857236

11876667

16833112

2,93

 

'72

Iron and steel

15290130

9023918

16162413

2,81

 

           Таким чином, бачимо, що у структурі експорту Нідерландів переважає така

продукція, як: машини, ядерні реактори, котли (15,2% експорту у 2010р.); мінеральне паливо,     масла, продукти, перегонки(14,79% експорту у 2010р.), електронне обладнання(11,85% експорту у 2010р.); фармацевтична продукція(4,86% експорту у 2010 р);   органічні хімічні сполуки (4,25% експорту у 2010р.); та велика кількість іншої продукції.

Таблиця 2.3.2.:Перелік продукції, що імпортується Нідерландами

(за основними групами товарів)[3]

List of products imported by Netherlands  Unit : US Dollar thousand

Code

Product label

Imported value in 2008

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Частка в світовому імпорті,%

TOTAL

All products

494936571

382190422

517780565

100,0

'27

Mineral fuels, oils, distillation products, etc

89389681

59690796

97665672

18,86

'84

Machinery, nuclear reactors, boilers, etc

65682559

49470110

73046789

14,11

'85

Electrical, electronic equipment

46245168

37530208

64572518

12,47

'30

Pharmaceutical products

23234576

25006871

28143990

5,44

'87

Vehicles other than railway, tramway

25236113

17081412

23138735

4,47

'90

Optical, photo, technical, medical, etc apparatus

16437881

14200454

19369406

3,74

'29

Organic chemicals

16449459

11357134

16525970

3,19

'72

Iron and steel

13751896

7380973

12895659

2,49


     
           

         У структурі імпорту Нідерландів переважає така продукція: мінеральне паливо,  масла, продукти перегонки (18,86% експорту у 2010р.);  машини, ядерні реактори, котли (14,11% імпорту у 2010р.), електронне обладнання (12,47% імпортут у 2010 р.), фармацевтична продукція (5,44% імпорту у 2010 р.),засоби наземного транспорту (4,47% імпорту у 2010р.).

 

   

Таблиця 2.3.3.:Країни, до яких Нідерланди експортують продукцію [3]

Unit : US Dollar thousand

Importers

Exported value in 2008

Exported value in 2009

Exported value in 2010

Частка серед усіх країн-експортерів , 2010,%

   

World

545853405

431502452

574307124

100,0

   

Germany

133509595

104921006

133634732

23,3

   

Belgium

63312897

48299830

69818825

12,2

   

France

47707807

38347761

48823171

8,5

   

United Kingdom

49490835

36107419

40820175

7,1

   

Special categories

0

0

40756484

7,1

   

Italy

28964679

22398801

24426266

4,3

   

Spain

18759252

14666971

18787852

3,3

   

United States of America

24293453

19381023

18678462

3,3

   

Poland

10699138

8297992

10934054

1,9

   

   
     

 

                     Отже, за даними таблиці бачимо, що найбільшими імпортерами продукції з Нідерландів є такі країни, як: Німеччина (23,3% експорту Нідерландів у 2010р.), Бельгія(12,2% експорту у 2010р.), Франція (8,5% експорту у 2010р.), Великобританія (7,1%), Італія (4,3% експорту у 2010р.).

 

  

 
     
           
 

 

Таблиця2.3.4.: Країни, з яких Нідерланди імпортують продукцію [3]

Unit : US Dollar thousand

Exporters

Imported value in 2008

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Частка  серед усіх країн, з яких імпортує, 2010, %

World

494936571

382190422

517780565

100,0

Germany

95216954

73281544

74242799

14,3

China

36833043

30604219

64850942

12,5

Belgium

49942596

38290263

42515816

8,2

United States of America

39955896

32081657

32862613

6,3

United Kingdom

31272701

24616209

28576153

5,5

Special categories

0

0

26428537

5,1

Russian Federation

19208015

13429264

25696243

5,0

France

24876047

18954636

20121962

3,9

Japan

13986401

10113626

14170862

2,7


   
           

           Бачимо, що найбільшу кількість продукції Нідерланди імпортують з таких країн, як: Німеччина (частка імпорту з Німеччини за 2010р. складає 14,3%), Китай (12,5%), Бельгія (8,2% - частка імпорту за 2010р.), США (8,3%), Великобританія (5,5 % імпорту Нідерландів за 2010р.).

   
     
     

Таблиця 2.3.5.: Перелік послуг, що експортуються Нідерландами (за основними групами послуг)[3]

   

Unit : US Dollar thousand

 

Code

Service label

Exported Value in 2008

Exported Value in 2009

Exported Value in 2010

'200

Total services

126439408

114253424

111258320

'205

Transportation

31017712

24674052

 

'236

Travel

13347240

12365894

 

'245

Communications services

4522451

4407027

 

'249

Construction services

3251509

2937925

 

   
     
           

За даними таблиці бачимо, в основному Нідерланди експортують  такі послуги, як: транспортні, туризм, послуги зв’язку та будівельні послуги.

Таблиця 2.3.6.: Перелік послуг, що імпортуються Нідерландами (за основними  групами послуг)[3]

Unit : US Dollar thousand

Code

Service label

Imported Value in 2008

Imported Value in 2009

Imported Value in 2010

'200

Total services

112513632

108771976

108891168

'205

Transportation

22631528

17962820

 

'236

Travel

21742252

20682484

 

'245

Communications services

3967168

3797156

 

'249

Construction services

1758690

2144800

 

 

Як бачимо, основними послугами, які імпортують Нідерланди є такі: транспортні послуги, туризм, послуги зв’язку та будівельні послуги.

Таблиця 2.3.7.: Країни, до яких Нідерланди експортують послуги  [3]  
Unit : US Dollar thousand

Importers

Exported value in 2008

Exported value in 2009

Exported value in 2010

World

126439408

114253424

111258320

Europe

85080104

78733208

 

Commonwealth of Independent States (CIS)

2544679

1893209

 

Common Market of the South (MERCOSUR)

3788253

3619620

 

America

19214640

16572653

 

Africa

4184043

3685307

 

Association of South-East Asian Nations (ASEAN)

5348901

4473132

 

Asia

16338617

13824955

 

European Union (EU 27)

74918312

68806384

 

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

12973814

10756772

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - up until 2010

97470240

89092648

 

New Zealand

152725

126772

 

Ireland

11665795

13348829

 

United States of America

11385064

9285857

 

Norway

1618324

1639107

 

Europe Othr. Nes

1124837

1168557

 

Czech Republic

519529

442795

 

Информация о работе Голандія в міжнародній торгівлі