Економічні зв'язки україни з Туреччиною

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2011 в 17:12, реферат

Описание

Україна та Туреччина – два активних гравця одного геоекономічного простору Чорноморської системи міжнародних відносин. Економічні відносини між ними динамічно розвиваються, Турецька Республіка є перспективним партнером для України. Швидкий економічний розвиток країни робить її привабливою для співпраці.

Содержание

Вступ
1.Розвиток економічної співпраці України і Туреччини в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва
2. Основні параметри двосторонньої економічної співпраці між Україною і Туреччиною
3. Співпраця в інвестиційній сфері
4. Співпраця в сфері енергетики
5. Торгівельно-економічна співпраця на рівні регіонів
Висновок
Список використаної літератури

Работа состоит из  1 файл

Економічні зв`язки України.doc

— 133.50 Кб (Скачать документ)

    Туреччина є другим найбільшим партнером України  за обсягами експортних поставок. Про це свідчать дані малюнка 1.

    

    Рис.1. Структура експортних поставок України  за територіальною ознакою  у 2007 році

    Аналізуючи  структуру експортних поставок в 2007 році слід зазначити провідну позицію Туреччини, що склала 7%. Туреччина поступається тільки Росії, чиє беззаперечне лідерство доводить 26% українського експорту в цю країну. 
 
 

      Таблиця 1

Основні показники торгівлі між Україною та Туреччиною (млрд. дол. США)

Показники/Роки 2006 рік 2007 рік зміни, %
Товарообіг 3,387 4,932 45
Експорт 2,39 3,65 52
Імпорт 0,769 0,972 26
Сальдо +1,609 +2,687 67
 

    За 2007 рік загальний товарообіг між  Україною та Туреччиною збільшився на 45% і склав 4 млрд. 937 млн. дол., що майже  на 1,5 млрд. більше ніж в 2006 році. При цьому експорт збільшився на 52%, а імпорт - на 26%. В 2006 році в торгівлі товарами з Туреччиною Україна мала найбільше позитивне сальдо серед усіх зовнішньо-торгівельних партнерів, воно склало 1 млрд. 609 млн. дол. Ця тенденція знайшла підтвердження і в 2007 році, де позитивне сальдо збільшилося на 67%.

    Аналізуючи  взаємовідносини України і Туреччини  слід зазначити, що протягом  останніх років державними структурами двох країн були створені сприятливі умови  для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва в широкому спектрі напрямків. Найважливішими напрямками спільної діяльності є співробітництво в економічній, науковій галузі і сфері високих технологій.

    Однією  з основних статей турецького експорту в Україну є легка промисловість. Виробництво і експорт текстилю й одягу має для Туреччини життєво важливе значення. Ця індустрія стала однією з найбільш прибуткових для бюджету Туреччини, формуючи 10% ВВП, становлячи 17,5% промислового виробництва і більше 20% всієї робочої сили. На малюнку 2 наведені дані про основні країни виробниках легкої промисловості, представлені на ринку України.  

    

    Рис.2. Географічна структура легкої промисловості  України  

    Туреччина є головним світовим постачальником товарів легкої промисловості і займає провідне місце серед присутніх на українському ринку країн-імпортерів. Вона випереджає за показниками Китай, країни Східної й Західної Європи. Основною проблемою української промисловості продовжує залишатися різке збільшення поставок імпортних товарів на українські ринки.

    Розвиток  двостороннього співробітництва між  Україною і Туреччиною в науково-технічній  сфері є також одним з механізмів рішення актуальної для нашої  держави проблеми підтримки і  розвитку національного науково-технічного комплексу. У наш час Туреччина направляє значні зусилля для розвитку і модернізації стратегічно важливих високотехнологічних галузей, зокрема  аерокосмічної сфери, а також розширення власної науково-технологічної бази. Тому Україна, що володіє відповідним науково-технологічним потенціалом, може вважати Туреччину перспективним партнером і ринком збуту наукомісткої продукції. Сьогодні на базі науково-дослідного "Мармара-центру" в Туреччині працює спільна  українсько-турецька науково-дослідна лабораторія.

    Одним з перспективних напрямків співробітництва України і Туреччини є військово-промисловий комплекс. Для України Туреччина становить великий інтерес як ринок збуту продукції національного ВПК. Щорічно Анкара витрачає більше 4, 5% ВВП (близько 8 млрд. доларів з 2002 року) на глибоку модернізацію своїх збройних сил. Причина цих витрат, у першу чергу, це зобов'язання перед НАТО, членом якого є Туреччина. Представники українського ВПК беруть участь у перспективних тендерах на поставку танків і озброєння.

    Економічні зв'язки України і Туреччини обумовлені не тільки близьким розташуванням держав, але і партнерськими відносинами в ряді  напрямків. За обсягами експорту Туреччина є другою країною-партнером України, а основними статтями українського експорту є металопродукція, сільське господарство та інші. Товари турецької текстильної  промисловості і готовий одяг на українському ринку досягли лідируючої позиції і займають 32% ринку аналогічних закордонних товарів. Міністерство економіки України відзначило, що сприятиме розвитку двосторонніх взаємовигідних торгово-економічних відносин і готове до тісного співробітництва з Турецькою Республікою для досягнення позитивних результатів.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  використаної літератури:

 1. Безікович, Г. Вступне слово // Українсько-турецькі відносини: сучасний стан та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної конференції, Одеса, 26 травня 2006 р. / За ред. М.О.Воротнюк. - Одеса: Фенікс, 2006. - С.6-7.
 2. Галюк, А. Сучасні напрямки та проблеми стратегічного співробітництва України та Туреччини // Україна-Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє / Збірник наукових праць. – Упорядник: Туранли Ф.Г. – К.: «Денеб», 2004. – С.557-565.
 3. Гриневецкий, С.Р., Жильцов, С.С., Зонн, И.С. Черноморский узел. – М.: Международные отношения, 2007. – 200 с.
 4. Консультації щодо створення ЗВТ між Україною та Турецькою Республікою. [Електронний ресурс]. Режим доступу : Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України // http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=137676&cat_id=137675. – Останній доступ 23.04.2010.
 5. Міжрегіональне співробітництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу : Офіційний веб-сайт Посольства України в Турецькій Республіці - http://www.mfa.gov.ua/turkey/ua/27618.htm. - Останній доступ 7.04.2010.
 6. Мхитарян, Н.І. Стратегічні орієнтири взаємовідносин України з Туреччиною // Україна: Стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006 : Монографія / За ред. О.С.Власюка. – К.: НІСД, 2006. – С. 536-541.
 7. Мхитарян, Н.І. Україна і Туреччина:  шлях до Євросоюзу // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За ред. А.І.Кудряченка. – К.: Фенікс, 2009. – С.272-285.
 8. Розвиток торгівельно-економічного співробітництва між Україною та Туреччиною. [Електронний ресурс]. Режим доступу : Офіційний веб-сайт Посольства України в Турецькій Республіці - http://www.mfa.gov.ua/turkey/ua/5045.htm. - Останній доступ 25.03.2010.
 9. Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Туреччиною: сьогодення і перспективи // Мости дружби. Україна-Туреччина 2006. – Київ: Український видавничий консорціум, 2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://who-is-who.com.ua/project/2.html. – Останній доступ 25.04.2010.
 10. Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про торговельно-економічне співробітництво  від 4 травня 1992 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу : Офіційний веб-сайт Верховної Ради України - http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=792_007. – Останній доступ 1.05.2010.
 11. Уразова, Е.И. Экономика Турции на современном этапе // Современная  Турция: проблемы и решения. – М.: Институт Ближнего Востока, Институт востоковедения РАН, 2006. – С.4-17.
 12. Хрупа, В.І. Туреччина: інноваційна переорієнтація економіки в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішні справи. – Грудень 2009. – С.26-29.

Информация о работе Економічні зв'язки україни з Туреччиною