Өндірістік жұмысшылар санын анықтау

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2012 в 01:43, контрольная работа

Описание

АКК-ның жұмысшылар санына ТҚК және АЖ жұмыстарын орындайтын өндірістік жұмысшылар мен қосымша жұмысшылар кіреді. Есептеу кезінде технологиялық қажетті және штаттағы жұмысшылар деп екі топқа бөлеміз.

Содержание

1. Өндірістік жұмысшылар санын анықтау.
2. Өндірістік посттар санын анықтау.
3. Операциялық-технологиялық картаны құру.
4. Пайдаланылған әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

диагнос.docx

— 72.71 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖОСПАР:

 

  1. Өндірістік жұмысшылар санын анықтау.
  2. Өндірістік посттар санын анықтау.
  3. Операциялық-технологиялық картаны құру.
  4. Пайдаланылған әдебиеттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алғашқы мәліметтер:

  1. Автомобиль маркасы – ЛиАЗ-677;
  2. Автомобиль саны Аи = 62;
  3. Пайдалану басынан бергі жүрісі Lk = 1,15 км;
  4. Орташа тәуліктік жүріс  lcc = 145км;
  5. Пайдалану категориясы – I;
  6. Табиғи климаттық жағдай – холодный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндірістік жұмысшылар санын анықтау.

 

АКК-ның жұмысшылар санына ТҚК және АЖ жұмыстарын орындайтын өндірістік жұмысшылар мен қосымша  жұмысшылар кіреді. Есептеу кезінде технологиялық қажетті және штаттағы жұмысшылар деп екі топқа бөлеміз.

Технологиялық қажетті жұмысшылар санын келесі формуламен анықтаймыз:

мұндағы: ТГ – ТҚК мен АЖ аймақтарының, цехтарының, посттарының,      

                         жылдық жүмыс көлемі, адам-сағат;

                ФРМ – бір сменалық жұмыстағы технологиялық жұмысшылардың

                          немесе бір жүмыс орнының жылдық өндіріс уақыты, сағат.

Жұмыс аптасы 5 күндік болған кезде, жылдық уақыт қоры келесі формуламен анықталады:

ФРМСМ · (ДКГ –ДВ –ДП), сағат

мұндағы: ТСМ – смена ұзақтығы, сағат [1];

                ДКГ – бір жылдағы календарлық күндер саны, күн;

                ДВ – бір жылдағы демалыс күндер саны, күн;

                ДП – бір жылдағы мейрам күндер саны, күн.

 

ФРМ= 8,2 · (366 – 105 - 12) = 2041,8 сағат

РТ.ЕО = 11360,05 / 2041,8 = 5,6 ≈ 6 адам

РТ.ТО-1 = 9418,5 / 2041,8 = 4,6 ≈ 5 адам

РТ.ТО-2 = 9682,4 / 2041,8 = 4,7 ≈ 5 адам

РТ.ПОС = 11015,335  / 2041,8 = 5,3 ≈ 5 адам

РТ.УЧ = 18675,59 / 2041,8 = 9,1 ≈ 9 адам

РТ.ҚОС = 15037,97 / 2041,8 = 7,4 ≈ 7 адам

 

Штаттағы жұмысшылар саны келесі формуламен анықталады:

мұндағы: ФПР – штаттағы бір жұмысшының жылдық уақыт қоры, сағат.

 

ФПР = ФРМ –tОТП –tУП, сағат

 

мұндағы: tОТП – еңбек демалысының ұзақтығы, сағат ;

tУП – дәлелді себептермен жұмыс уақытының жоғалуы, сағат.

Еңбек демалысының ұзақтығын келесі формуламен анықтаймыз:

 

tОТП = ТСМ · ДОТП, сағат

мұндағы: ДОТП – бір жылдағы еңбек демалыс күндер саны, күн (1-кесте)

 

tОТП = 8,2 · 18 = 147,6 сағат

 

Жұмыс уақытының ұзақтығын эмперикалық формуламен анықтауға болады:

 

tУП = 0,04 (ФРМ  -tОТП), сағат

tУП = 0,04 (2041,8  -147,6) = 75,76 сағат

 

ФПР = 2041,8 – 147,6 – 75,76 = 1818,44 сағат

РШ.ЕО = 11360,05 / 1818,44 = 6,3 ≈ 6 адам

РШ.ТО-1 = 9418,5 / 1818,44 = 5,2 ≈ 5 адам

РШ.ТО-2 = 9682,4 / 1818,44 = 5,3 ≈ 5 адам

РШ.ПОС = 11015,335  / 1818,44 = 6,1 ≈ 6 адам

РШ.УЧ = 18675,59 / 1818,44 = 10,3 ≈ 10 адам

РШ.ҚОС = 15037,97 / 1818,44 = 8,3 ≈ 8 адам

 

 

 

 

 

Нәтижелерді кестеге енгіземіз.

 

Әсерлер        түрлері

Жылдық жұмыс көлемі, ТГ, адам сағат

Жылдық уақыт қоры, сағат

Жұмысшының жылдық уақыт қоры, сағат

Технологиялық қажетті жұмысшылар саны, РТ

Штаттағы жұмысшылар саны, РШ

Есептелген мәні

Қабылданған мәні

Есептелген мәні

Қабылданған мәні

КҚК

11360,05

2041,8

1818,44

5,6 

6

6,3 

6

ТҚК-1

9418,5

2041,8

1818,44

4,6 

5

5,2 

5

ТҚК-2

9682,4

2041,8

1818,44

4,7 

5

5,3

5

АЖ

             

Соның ішінде:

посттық

 

11015,335

 

2041,8

 

1818,44

 

5,3

 

5

 

6,1

 

6

Учаскілік

18675,59

2041,8

1818,44

9,1 

9

10,3

10

Барлығы: АЖ

29690,93

2041,8

1818,44

 

14

 

16

Қосымша жұмыстар

 

15037,97

 

2041,8

 

1818,44

 

7,4 

 

7

8,3

8

Барлығы

       

37

 

40


Өндірістік посттар санын анықтау.

 

ТҚК және АЖ жұмыстарының 50%-тен  астамы посттарда орындалады. Посттар саны техникалық әсерлердің түріне, бағдарламасына, жұмыс көлеміне, ТҚК мен АЖ және диагностикалауды ұйымдастыру әдісіне, өндірістік аймақтың жұмыс режиміне байланысты болады. ТҚК-ді ұйымдастыру әдісі тәуліктік бағдарлама мен жұмыс ұзақтығына байланысты болады.

Техникалық әсерлердің тәуліктік  бағдарламасы келесі формуламен анықталады:

         

ЕОС=

         

         

мұндағы: ДРЗ – аймақтың жылдық жұмыс күндер саны, күн,     

                          (253,305,357,365)

         

ЕОС = 17477 / 249 = 70,18 ≈ 70

  

1ОС = 805 / 249 = 3,23 ≈ 3

2ОС = 196/ 249 = 0,78 ≈ 1

Тәуліктік жұмыс көлемді  келесі формуламен анықтаймыз:

 

                         ТЕОС = NЕОС  · tЕО1, адам-сағат      

                      Т1С     = N  · t11 , адам-сағат

                                                       Т2С     = N · t21 ,  адам-сағат

мұндағы: tЕО1, t11 , t21 – сәйкес келетін АЖ ескерілетін КҚК, ТҚК-1, ТҚК-2           

                                       жұмыстарының бір қызмет көрсетуінің еңбек     

                                       сиымдылығы, адам-сағат.

 

    tЕО1 = ТЕО (ТР)Г / ∑NЕОГ , адам-сағат

t11 = Т1 (ТР)Г / ∑N , адам-сағат

t21 = Т2 (ТР)Г / ∑N , адам-сағат

 

    tЕО1 = 11360,05 / 17477 = 0,65 адам-сағат

  t11 = 11302,2 / 805 = 14,04 адам-сағат

t21 = 11618,88 / 196 = 59,28 адам-сағат

 

ТЕОС = 70 · 0,65 = 45,5 адам-сағат

Т1С     =3 · 14,04 = 42,12 адам-сағат

Т2С     =1 · 59,28 = 59,28 адам-сағат

ТҚК және АЖ ұйымдастыру әдісін таңдау.

 

ТҚК посттары әмбебап және арнайы болып бөлінеді. Жылжымалы құрамды орналастыру әдісіне байланысты тупикті және өтпелі болып бөлінеді. ТҚК ұйымдастырудың прогрессивті әдісі - ағымды линияларда орындау болып табылады. Олардың өнімділігі арнайы параллельді посттарға қарағанда 20-25%-ке және әмбебап посттарға қарағанда 40-45%-ке жоғары болады.

ТҚК ұйымдастыру әдісінің қайсы бірін қолданудың тиімділігі пост сандарымен анықталады, яғни тәуліктік бағдарламаға және жұмыс ұзақтығына байланысты болады. ТҚК ағымды әдісін тиімді қолдануға болатын минимальды тәуліктік бағдарлама нүсқаумен ұсынылған: ТҚК-1 үшін – 12-15, ТҚК-2 үшін – 5-6 технологиялық біріккен автомобильдерді құрайды. Ал, бағдарлама одан аз болса, ТҚК-1 мен ТҚК-2 бөлек арнайы және әмбебап посттарда орындалады.

АЖ посттық жұмыстары әмбебап және арнайы (параллель) посттарда орындалады.

 

ТҚК посттар санын анықтау.

 

Өндіріс ритмі Ri– бір автомобильдің берілген ТҚК түрінен өтуіне жұмсалатын уақыт.

, минут

мұндағы: С – смена саны.

 

RЕО = 60 · 8,2 · 1 / 70 = 7,03 минут

RТО-1 = 60 · 8,2 · 1 / 3 = 164 минут

RТО-2  = 60 · 8,2 · 1 / 1 = 492 минут

Пост тактысы τi– посттың орташа жүктелу уақыты.

мұндағы: ţį – постта орындалатын берілген қызмет көрсету түрінің еңбек      

                      сиымдылығы, адам-сағат;

                РП – постта жұмыс істейтін жұмысшылар саны, [1];

                ţП – автомобильді постқа қоюға және алуға кететін уақыт, оны

                       1-3 минут аралығында қабылдаймыз.

τЕО = (60 · 0,65 / 4) + 2 = 11,75 минут

τТО-1 = (60 · 11,7 / 3) + 2 = 236 минут

τТО-2 = (60 · 49,4 / 4) + 2 = 743 минут

ТҚК посттар санын келесі формуламен анықтаймыз:

ХЕО = 11,75 / 7,03 = 1,67 ≈ 2 пост

ХТО-1 = 236 / 164 = 1,44 ≈ 1 пост

ХТО-2 = 743 / 492 = 1,5 ≈ 2 пост

Посттардың бірқалыпсыз жүктелуін және жұмыс уақытын пайдалану деңгейін ескере отырып, пост санын келесі формуламен анықтауға болады:

мұндағы: φ – посттың бірқалыпсыз жүктелу коэффициенті, [1]

                ήп – жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті, [1]

 

ХЕО = 11,75 · 1,2 / 7,03 · 0,98 = 2,05 ≈ 2 пост

 ХТО-1 = 236 · 1,1 / 164 · 0,98 = 1.55 ≈ 2 пост

ХТО-2 = 743 · 1,1/ 492 · 0,98 = 1.69 ≈ 2 пост

Жылдық жұмыс көлемі арқылы ТҚК посттарының санын келесі формуламен анықтайды:

мұндағы: Т – жылдық жұмыс көлемі, адам-сағат;

           ДРГ – жылдағы жұмыс күндер саны, күн (253,305,357,365);

                 РП – посттағы жұмысшылар саны. [1]

 

ХЕО = 11360,05 · 1,2 / 249 · 8,2 · 1 · 4 · 0.98 = 1,7 ≈ 2 пост

ХТО-1 = 9418,5 · 1,1 / 249 · 8,2 · 1 · 3 · 0.98 = 1,7 ≈ 2 пост

ХТО-2 = 9682,4· 1,1 / 249 · 8,2 · 1 · 4· 0.98 = 1.3 ≈ 1 пост

 

Диагностикалау посттарының санын анықтау.

 

Автомобильдің техникалық жағдайын диагностикалау жалпы (Д-1) және күрделі (Д-2) болып екіге бөлінеді. Д-1 ТҚК-1 мен бірге жүргізіледі және онда автомобильдің қауіпсіз қозғалуын қамтамасыз ететін агрегаттардың, түйіндердің, механизмдердің, жүйелердің техникалық жағдайы анықталады. Д-2 жоспарлы ТҚК-2 ден 1-2 күн бұрын жүргізіледі.

Диагностикалау посттарының санын келесі формуламен анықтайды:

мұндағы: ТД-1Д-2 – диганостикалау жұмыстарының жылдық жұмыс көлемі,                

                                   адам-сағат;

 

ТД-1 = tД-1· (1,1 · N + N), адам-сағат

ТД-2 = 1,2 · N ·tД-2·, адам-сағат

 

мұндағы: tД-1, tД-2– диганостикалау жұмыстарының еңбек сиымдылықтары,                

                                   адам-сағат;

tД-1 =t1· K1, адам-сағат

tД-2 =t2· K2, адам-сағат

мұндағы: К12 – ТҚК-1,2 кезіндегі диагностикалау жұмыстарының 

                              үлесі, %

tД-1 = 14,04 · 0,166 =2,3 адам-сағат

tД-2 = 59,28 · 0,073 = 4,3 адам-сағат

 

ТД-1 = 2,3 (1,1 · 805 + 196) = 2487,45 адам-сағат

ТД-2 = 1,2 · 196 · 4,3 = 1011,36 адам-сағат

 

    ХД-1 = 2487,45 / 249 · 8,2 · 1 · 2 · 0,92 = 0,56

 ХД-2 = 1011,36 / 249 · 8,2 · 1 · 2 · 0,92 = 0,27

Д-1 және Д-2 жұмыстарын 1 постта жасауға болады.

 

АЖ пост сандарын анықтау.

АЖ пост сандарын келесі формуламен анықтаймыз:

мұндағы: ТПТР – АЖ посттық жұмыстарының жұмыс көлемі, адам-сағат

 

ХТР = 11015,335 · 1,15  / 249 · 8,2 · 1 · 1,5 · 0,98 = 4,2 ≈ 4 пост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операциялық-технологиялық картаны құру.

 

ЛиАЗ-677 автобусының ТҚК-2 операцияларына кететін нормалық уақыты 49,4 адам-сағат немесе 2964 адам-минут. ТҚК-2 кезінде орындалатын операциялары кестеде келтірілген.

 

Операция атаулары

Мөлшері,

%

Уақыты,

адам-сағат

1

2

3

4

 

1

 

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Автобусты төменгі, сыртқы салонын  жуып-тазалау 

Автобусты тексеру

Қозғалтқыш, компрессор, газ шығару жүйесі, салқындату және майлау жүйелері бойынша жұмыстар

Қоректендіру жүйесін  тексеру 

Гидромеханикалық беріліс

Карданды беріліс 

Алдыңғы ось, артқы мост және дөңгелектер 

Рульдік басқару және рульдік тарту

Аспалар

Тежегіштер

Электржабдықтар

Шанақ және салон бөлшектері

Майлау жүйесі, агрегаттарға май толтыру мен ауыстыру, фильтрді тазалау

 

15,74

 

2,3

 

7,24

 

1,13

2,13

4,55

 

10,04

1,3

15,8

9,86

10,1

8,95

10,86

 

7,77

 

1,14

 

3,6

 

0,56

1,05

2,25

 

4,96

0,64

7,8

4,87

4,98

4,42

5,36

 

Барлығы

100

49,4

Информация о работе Өндірістік жұмысшылар санын анықтау