Контрольная работа по "Транспорту"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 20:31, контрольная работа

Описание

Задача №8 До керівництва підприємства залізничного транспорту загального користування звернулися двоє інвалідів з проханням працевлаштування їх на цьому підприємстві з направленням на підсобно-допоміжні роботи. Керівництво підприємства з цим не погодилося, мотивуючи це тим, що на підсобно-допоміжних роботах чисельність робітників становить усього 100 осіб, їх дуже замало для виконання цих робіт, і інваліди не зможуть їм допомогти в належному виконанні цих робіт. Крім того, керівництво підприємства заявило, що ніколи не приймали і не будуть приймати інвалідів на роботу. Завдання: Кваліфікуйте дії керівництва підприємства залізничного транспорту загального користування згідно з чинним транспортним законодавством.

Работа состоит из  1 файл

ТП.docx

— 15.45 Кб (Скачать документ)

Задача №8

До керівництва підприємства залізничного транспорту загального користування звернулися двоє інвалідів з проханням працевлаштування їх на цьому підприємстві з направленням на підсобно-допоміжні роботи. Керівництво підприємства з цим не погодилося, мотивуючи це тим, що на підсобно-допоміжних роботах чисельність робітників становить усього 100 осіб, їх дуже замало для виконання цих робіт, і інваліди не зможуть їм допомогти в належному виконанні цих робіт. Крім того, керівництво підприємства заявило, що ніколи не приймали і не будуть приймати інвалідів на роботу.

Завдання

Кваліфікуйте дії керівництва  підприємства залізничного транспорту загального користування згідно з чинним транспортним законодавством.

 

Основним Законом   нашої   країни,   який   визначає   основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм  рівні  з усіма  іншими  громадянами  можливості  для  участі в економічній, політичній  і  соціальній  сферах  життя  суспільства,   створення необхідних умов,  які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтересами, є Закон  України  "Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів в Україні" від 21.03.91  р.  N  876-XII  (зі  змінами,внесеними згідно  із  Законами).

Відповідно до  статті  19  зазначеного  Закону ( 876-12 ),  з метою  забезпечення  працевлаштування  інвалідів  для  підприємств (об'єднань), установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання встановлюється норматив  робочих  місць  у  розмірі чотирьох  відсотків  від  загальної чисельності працюючих,  а якщо працює від 15 до 25 осіб - у кількості одного робочого місця.

Слід зазначити,  що  Законом    України   від   04.07.96 р. «Про залізничний транспорт» в Розділі 4 «Трудові  відносини  працівників  залізничного  транспорту» абзац четвертий статті 15 який визначає,  що  створення  робочих   місць   для   працевлаштування інвалідів проводиться підприємствами та організаціями залізничного транспорту загального користування в  розмірі  чотирьох  відсотків від  числа  працівників,  зайнятих на підсобно-допоміжних роботах.

Законом    України "Про  залізничний транспорт" визначаються правові,    економічні    та   організаційні   засади   діяльності залізничного  транспорту  загального  користування,  його  роль  в економіці   та  соціальній  сфері  України,  регламентуються  його відносини  з  органами  державної   виконавчої   влади,   органами місцевого  самоврядування,  іншими видами транспорту,  пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів,  багажу,  вантажобагажу  і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу, а не правові основи соціальної захищеності інвалідів.

Тому дії керівництва підприємства залізничного транспорту загального користування щодо двох інвалідів з проханням працевлаштування їх на цьому підприємстві з направленням на підсобно-допоміжні роботи суперечать чинному законодавству. І тому вони мають право на одержання посади, так як чисельність робітників становить усього 100 осіб, тому кількість працюючих інвалідів повинна становити 4 особи по нормативах робочих місць.

 

 


Информация о работе Контрольная работа по "Транспорту"