Использование смазочно-горючих материалов в с/х

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 14:08, дипломная работа

Описание

Сьогодні на Україні одним з актуальніших питань є питання раціонального використання нафтопродуктів.
Недооцінка ролі нафтогосподарств призводить до порушення агротехнічних термінів виконання польових робіт, передчасного виходу з ладу тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин, зростанню питомої витрати нафтопродуктів, що позначається на підвищенні собівартості продукції.

Содержание

Вступ 8
1. Виробничо-технічна характеристика господарства..
1.1 Характеристика господарства 9
1.2 Структура машинно-тракторного парку 9
1.3 Показники використання машинно-тракторного парку 10
1.4 Витрата палива по господарству 11
1.5 Організація нафтогосподарства 12
1.5.1. Резервуарний фонд господарства, коефіцієнт оборотності
резервуарного парку....................................................................................13
1.5.2. Розрахунок існуючих втрат нафтопродуктів...........................14
Висновки за розділом 20
2. Розробка питань організації та експлуатації нафто господарства..
2.1 Призначення нафтогосподарства 21
2.2 Розрахунок потреби в ПММ 21
2.3 Розробка організаційної схеми постачання 22
2.4 Визначення місткості резервуарного парку. Розрахунок коефіцієнта оборотності 27
2.5 Розрахунок потреби в заправних агрегатах 28
2.6 Вибір типу нафтосховища, технологічне планування і підбір устаткування 31
2.7 Заходи щодо скорочення втрат нафтопродуктів 33
2.8 Приймання, зберігання і видача нафтопродуктів …………...36
2.9 Вимір кількості й облік нафтопродуктів 38
2.10 Збір і здача відпрацьованих олив 38
2.11 Технічне обслуговування устаткування нафтобази 39
Висновки за розділом 40
3. Розробка установки для збору відпрацьованих олив на пункті технічного обслуговування……..
3.1 Призначення установки 41
3.2 Опис пристрою 41
3.3 Розрахунок елементів установки 42
3.4. Розрахунок гвинтового з’єднання кришки і резервуара.............43
3.4.1. Визначення величини затягування болта 43
3.5. Розрахунок зварного з’єднання…………………..……………..45
Висновки за розділом 46
4. Охорона праці та захист населення…
4.1 Аналіз стану езпеки життєдіяльності працюючих 47
4.2. Дотримання вимог Держстандартів, правил, норм, інструкцій, стандартів підприємства з безпеки праці……………………….……….48
4.2.2. Виробнича санітарія та пожежна безпека………………….......49
4.2.3. Характеристика і причини виробничого травматизму і захворюваності…………… …………………………………………….49
4.3. Пропоновані заходи щодо поліпшення умов і підвищенню безпеки праці……........................................................................................51
4.4. Розрахунок планових витрат з охорони праці…………………..52
4.5. Розрахунок блискавковідводу пункту технічного обслуговування………………………………………………….………...53
Висновки за розділом 54
5. Охорона довкілля………………………………………………………….
5.1. Охорона та раціональне використання ґрунтів.............................56
5.2. Охорона та ефективне використання водних ресурсів................57
5.3. Охорона атмосферного повітря......................................................58
5.4. Зберігання і використання паливно-мастильних матеріалів.......58
5.5. Охорона рослинного і тваринного світу........................................59
6. Розрахунок техніко-економічних показників……. ..
6.1 Техніко-економічні показники проекту ...61
Висновки за розділом 65
Висновки і пропозиції 66
Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

вся записка.doc

— 736.00 Кб (Скачать документ)