Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2010 в 21:46, реферат

Описание

Реферат об общих положениях ввоза автотранспорта через таможню. Украина

Содержание

1. Розділ I. Загальні положення
2. Розділ II. Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
3. Розділ III. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України
4. Розділ IV. Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом
5. Розділ V. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності

Работа состоит из  1 файл

Реферат по томожне.doc

— 124.50 Кб (Скачать документ)

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського 
 
 
 
 
 

Кафедра експертизи в митній справі 
 
 
 
 
 
 

Реферат на тему:

«Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів» 
 
 
 
 
 
 

Виконала: студентка

Групи ТКДН-07б

Сілкина А.В.

Перевірила: Колчева Д.В. 
 
 
 

Донецк 2010

 

      Зміст

  1. Розділ I. Загальні положення
  1. Розділ II. Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
  1. Розділ III. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України
  1. Розділ IV. Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом
  1. Розділ V. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
  1. Додаток . Список використаної літератури

     Розділ I 
Загальні положення

     1. Правила митного оформлення транспортних  засобів, номерних вузлів та  агрегатів, що переміщуються через  митний кордон України (далі - Правила), установлюють порядок митного  оформлення транспортних засобів,  номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам та підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності на правах власності або користування (у тому числі з правом розпорядження).

     2. Митне оформлення номерних вузлів  та агрегатів здійснюється в  тому самому порядку, що й  для транспортних засобів. 

     3. Посвідчення на реєстрацію транспортного  засобу (номерних вузлів та агрегатів)  в органах ДАІ МВС України видаються митними органами на:

     транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозяться (пересилаються) в Україну  громадянами (довіреними особами) для  постійного користування або з метою  відчуження;

     транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для тимчасового користування, у випадках, передбачених законодавством.

     4. На підставі Посвідчень, виданих  митними органами, підлягають відомчій  реєстрації ввезені з-за кордону  транспортні засоби, що належать  фізичним особам:

     великотоннажні  автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування і реєструються в органах Міністерства праці та соціальної політики України;

     трамваї і тролейбуси, які реєструються місцевими  органами влади і самоврядування в порядку, що встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України;

     гоночні і спортивні механічні транспортні  засоби, які реєструються органами Державного комітету України з фізичної культури і спорту;

     трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування і реєструються органами Міністерства агропромислового комплексу України.

     5. Митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів (у тому числі знятих з обліку в країні придбання або в іншій країні), заявлених прикордонній митниці громадянами-нерезидентами як такі, що ввозяться ними з метою відчуження, проводиться прикордонною митницею зі стягненням при цьому передбачених законодавством платежів без видачі Посвідчення.

     Посвідчення оформляється на нового власника в  митниці, в зоні діяльності якої він  постійно чи тимчасово проживає.

     6. Митне оформлення транспортного  засобу може здійснюватися як його власником, так і довіреною особою за наявності належним чином оформлених документів на представлення повноважень.

     7. Транспортні засоби, номерні вузли  та агрегати, що переміщуються  через митний кордон України,  перебувають під митним контролем:

     при ввезенні для вільного використання - з дати ввезення на митну територію  України до моменту видачі Посвідчення  за місцем проживання власника (за наявності  митних обмежень - до закінчення терміну  таких обмежень або до зняття обмежень митними органами);

     при тимчасовому ввезенні - з моменту  ввезення на митну територію України  до вивезення за її межі;

     при тимчасовому вивезенні - з моменту  пред'явлення транспортного засобу і необхідних документів митниці (митного  оформлення) до ввезення транспортного  засобу на територію України;

     при транзиті через територію України - з моменту ввезення в Україну  до моменту вивезення з території  України.

     Митні збори за перебування  транспортних засобів (номерних вузлів, агрегатів) під  митним контролем  справляються в порядку, установленому чинним законодавством.

     8. При митному оформленні транспортних  засобів (номерних вузлів та  агрегатів) сплачуються відповідні  платежі в розмірах та порядку,  передбачених законодавством.

     9. Митні платежі, сплачені при  митному оформленні транспортних засобів (номерних вузлів, агрегатів та запасних частин), поверненню не підлягають, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

     10. Громадяни, які переміщують через  митний кордон України транспортні  засоби, номерні вузли та агрегати, зобов'язані заповнити декларацію форми МД-7 та в належних випадках надати зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит або доставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) з одного митного органу в інший.

     11. Власники транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) або уповноважені ними особи, які переміщують транспортні засоби (номерні вузли та агрегати) через митний кордон України, зобов'язані пред'явити їх митниці і подати документи. Такими документами можуть бути:

     документи, що підтверджують право володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження) транспортними засобами, номерними вузлами та агрегатами;

     реєстраційні  та технічні документи на такі транспортні  засоби, якщо вони були зареєстровані  в країні придбання чи іншій країні;

     інші  документи, потрібні для митного  оформлення, на вимогу співробітника  митниці (закордонний паспорт, доручення  на перегін або перевезення транспортного  засобу тощо).

     12. Якщо кузов транспортного засобу  вироблено в одній країні, а  двигун або інші вузли та агрегати - в інших країнах, то країна виготовлення транспортного засобу визначається за країною виготовлення кузова.

     13. Рік виготовлення транспортного  засобу визначається за ідентифікаційним  номером кузова. При неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу за ідентифікаційним номером кузова він визначається за записами в технічних та реєстраційних документах, за документами, що підтверджують право власності, тощо.

     У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо відповідності записів у зазначених документах наявним номерам на кузові, шасі, двигуні, щодо року виготовлення транспортного засобу достовірність цих номерів установлюється на підставі експертного висновку, виданого експертами, що мають відповідну ліцензію.

     14. Прикордонні митні органи для звітності та формування статистичних даних ведуть облік усіх транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, причому окремо зазначаються (виділяються) транспортні засоби (номерні вузли та агрегати):

     що  надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними організаціями  тощо);

     що  ввозяться в Україну громадянами  для постійного користування;

     що  ввозяться в Україну громадянами  для тимчасового користування;

     що  ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту;

     що  вивозяться (пересилаються) з України  громадянами для постійного користування (відчуження);

     що  вивозяться з України громадянами  для тимчасового користування.

     Форми журналів, за якими здійснюється облік  транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, наведено в додатках 3, 4, 5 до цих Правил.

     15. Митниці для звітності та формування  статистичних даних ведуть окремий  облік транспортних засобів, номерних  вузлів та агрегатів, а саме:

     на  які видаються Посвідчення (в  тому числі на тимчасову реєстрацію);

     що  вивозяться (пересилаються) громадянами  за межі України для постійного користування (відчуження);

     що  вивозяться громадянами для тимчасового  користування.

     16. Митне оформлення транспортних  засобів, номерних вузлів та  агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, у тому числі тимчасово на термін, визначений законодавством як обов'язковий для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу, номерного вузла, агрегату у відповідних реєстраційних органах, здійснюється в митниці, у зоні діяльності якої зазначені громадяни постійно чи тимчасово проживають або мають намір проживати.

     17. Відчуження тимчасово ввезених  в Україну транспортних засобів  здійснюється з дозволу митниць. 

     18. Не підлягають пропуску на  митну територію України:

     транспортні засоби, номери кузова, шасі чи двигуна  яких знищено, підроблено або не відповідають запису в реєстраційних документах;

     транспортні засоби, зняті з обліку у відповідних  органах країни придбання або  іншої країни, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами для власного користування (крім випадків, коли такі транспортні засоби заявляються митним органам на кордоні як такі, що ввозяться з метою транзиту, або при ввезенні нових транспортних засобів);

     номерні вузли та агрегати з підробленими, знищеними номерами;

     механічні транспортні засоби (в тому числі  такі, що ввозяться в Україну з  метою їх розукомплектування на запасні  частини), які згідно із законодавством заборонені до ввезення в Україну  або на які відсутні документи, що підтверджують правомірність володіння або користування ними.

     19. Не підлягають відчуженню на  території України тимчасово  ввезені транспортні засоби, які  на день звернення до митниці  з приводу відчуження заборонені  до ввезення для постійного  користування в Україні. При відчуженні тимчасово ввезених в Україну транспортних засобів митне оформлення здійснюється згідно із законодавством, чинним на день здійснення митного оформлення для постійного користування.

     20. Громадяни-резиденти, які під  час перебування за кордоном придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право користування на транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозитимуться в Україну окремо від власника (користувача), при в'їзді в Україну зобов'язані задекларувати в митній декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748, несупроводжуваний багаж (зазначити марку, ідентифікаційні номери кузова, шасі, двигуна, об'єм двигуна, рік виробництва та мету ввезення) і підтвердити його наявність відповідними документами (документи, що підтверджують право власності чи користування, технічні та реєстраційні документи, товаросупровідні документи та інші документи, видані уповноваженими органами відповідної країни).

Информация о работе Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів