Визначення фінансових показників діяльності та надійності страхової компані

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 21:06, контрольная работа

Описание

Метою виконання розрахункової роботи є поглиблене вивчення окремих тем навчальної дисципліни, набуття студентами навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку фінансових показників діяльності та фінансової надійності страхової компанії.

Работа состоит из  1 файл

страхування розраха.doc

— 105.50 Кб (Скачать документ)


6

 

Міністерство освіти,науки,молоді та спорту України

Національний університет « Львівська політехніка»

 

 

Кафедра маркетингу і логістики

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункова робота

з курсу «Страхування»

на тему:

«Визначення фінансових показників діяльності та надійності страхової компанії»

Варіант № 15

 

 

 

 

 

 

 

Виконала:

Ст.гр. МЕ-34

Лазорко В.С.

Прийняла:

Рикованова І.С.

 

 

 

Львів-2011

ВСТУП

Метою виконання розрахункової роботи є поглиблене вивчення окремих тем навчальної дисципліни, набуття студентами навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку фінансових показників діяльності та фінансової надійності страхової компанії.

В умовах економічної кризи одним із стратегічних завдань функціонування страхових компаній є забезпечення їх надійного фінансового стану. Якісними характеристиками фінансового стану страхової компанії є платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, стабільність, надійність тощо. Найбільше дискусій у наукових колах викликає оцінка фінансової надійності страхової компанії.

У сучасних умовах ринкових відносин підвищуються вимоги до фінансової стійкості страхової компанії. Тому пріоритетним стає не тільки облік грошових потоків компанії, але й комплексне дослідження її фінансово-економічного стану і фінансової стійкості. Одне з актуальних завдань сьогодні – розробити сучасні методологічні підходи до визначення фінансової стійкості страхових компаній та запропонувати методику оцінки й аналізу фінансової стійкості, вимірювання факторних складових показників фінансової діяльності. Від правильності визначення факторів фінансової стійкості залежить точність визначення кількісних і якісних показників діяльності та безпосередньо фінансової стійкості страхових організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА РОБОТИ

Вихідні дані для виконання розрахункової роботи

Таблиця 1

Базовий рік, тис.грн.

Показники діяльності

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

Всього за рік

1.         

Поступлення страхових платежів

   4 026,00     

   5 610,00     

   6 765,00     

   8 580,00     

24981

2.         

Доходи від оренди приміщень

        33,00     

        33,00     

        33,00     

        33,00     

132

3.         

Доходи від цінних паперів

        33,00     

      132,00     

        19,80     

      171,60     

356,4

4.         

Доходи по банківським депозитам

      462,00     

      264,00     

      462,00     

      132,00     

1320

5.         

Повернення з централізованих страхових фондів

      396,00     

        66,00     

      330,00     

      132,00     

924

6.         

Комісійні винагороди за перестрахування

      165,00     

        99,00     

        47,52     

      232,32     

543,84

7.         

Виплати страхових відшкодувань сплачені перестраховиками

      183,48     

        66,00     

      232,32     

        84,48     

566,28

8.         

Доходи від реалізації власного майна

 

 

 

      198,00     

198

9.         

Страхові премії, передані перестраховикам

      402,60     

      561,00     

      396,00     

      858,00     

2217,6

10.     

Затрати на ведення справи

      858,00     

   1 056,00     

   1 122,00     

   1 214,40     

4250,4

11.     

Виплати страхових відшкодувань

   1 137,84     

   1 203,84     

   1 089,00     

 

3430,68

12.     

Відрахування в централізовані страхові фонди

      201,30     

      280,50     

      338,25     

      429,00     

1249,05

13.     

Загальна сума активів

16 434,00     

16 434,00     

16 434,00     

16 038,00     

65340

14.     

Сума необоротних активів

   1 650,00     

   1 650,00     

   1 980,00     

   1 980,00     

7260

15.     

Сума звичайних зобов’язань (без страхових)

      330,00     

      469,92     

      167,64     

      498,96     

1466,52

 

Таблиця 2

Звітний рік, тис.грн.

Показники діяльності

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

Всього за рік

16.     

Поступлення страхових платежів

4106,52

5722,2

6900,3

8751,6

25480,62

17.     

Доходи від оренди приміщень

33

33

33

33

132

18.     

Доходи від цінних паперів

33

132

19,8

171,6

356,4

19.     

Доходи по банківським депозитам

462

264

462

132

1320

20.     

Повернення з централізованих страхових фондів

396

66

330

132

924

21.     

Комісійні винагороди за перестрахування

165

99

47,52

232,32

543,84

22.     

Виплати страхових відшкодувань сплачені перестраховиками

201,828

72,6

255,552

92,928

622,908

23.     

Доходи від реалізації власного майна

0

0

250

0

250

24.     

Страхові премії, передані перестраховикам

205,326

286,11

345,015

437,58

1274,031

25.     

Затрати на ведення справи

986,7

1214,4

1290,3

1396,56

4887,96

26.     

Виплати страхових відшкодувань

1137,84

1203,84

1089

0

3430,68

27.     

Відрахування в централізовані страхові фонди

201,3

280,5

338,25

429

1249,05

28.     

Загальна сума активів

18077,4

18077,4

18077,4

17641,8

71874

29.     

Сума необоротних активів

2062,5

2062,5

2475

2475

9075

30.     

Сума звичайних зобов’язань (без страхових)

379,5

540,408

192,786

573,804

1686,498

     На основі отриманих даних проводимо розрахунок:

1.      Прибутку від страхової діяльності за базовий та звітний періоди.

 

Базовий рік:

ЧП кін=(ПП2+ПП3+ПП4) =(561+396+858) =1815 (тис. грн.);

РНПкін= 0,8*(1/4*СП2+1/2*СП3+3/4*СП4) = 0,8*(1/4*5610+1/2*6765+3/4*8580) =8976 (тис. грн.);

РНПпоч =990  (тис. грн.)      ;     ЧПпоч =66 (тис.грн).

ЗП=(РНПпоч-ЧПпоч)+(СП-ПП річ)-(РНП кін - ЧП кін) = (990-66)+(24981-                                              2217,6) + (8976-1815) = 16526,4 (тис. грн.);

ПСД= (ЗП+КП+ВП+ПЦР)-(ВС+ВЦР+ВВС) = (16526,4 +924+543,84+566,28)- (4250,4+3430,68+1249,05) =9630,39 (тис. грн.);

Звітний рік:

ЧП кін=(ПП2+ПП3+ПП4) =(286,11+345,015+331,5) =1068,71 (тис. грн.);

РНПкін= 0,8*(1/4*СП2+1/2*СП3+3/4*СП4)= =0,8*(1/4*5722,2+1/2*6900,3+3/4*8751,6) =9155,52(тис. грн.);

РНПпоч =8976 (тис. грн.)      ;     ЧПпоч =1815(тис.грн).

ЗП=(РНПпоч-ЧПпоч)+(СП-ПП річ)+(РНП кін - ЧП кін) = (8967-1815)+( 25480,62-

- 1274,031)-(9155,52-1068,71) =23280,77 (тис. грн.);

ПСД= (ЗП+КП+ВП+ПЦР)-(ВС+ВЦР+ВВС) = (23280,77 +924+543,84+622,908)-(4887,96+3430,68+1249,05) =15803,83 (тис. грн.).

Отже з отриманих результатів можна зробити висновок, що прибуток від страхової діяльності у базовому році був набагато менший, ніж у звітному. Це пов’язано з зменшенням витрат на ведення справи, тому прибуток страхової компанії збільшився.

2.      Суму податків, що сплачується державі в базовому та звітному періодах.

Базовий рік:

Податок з доходу від страхової діяльності= 0,03*(16526,4+924+543,84+566,28)= 556,8 (тис.грн.);

Податок на доходи з інших джерел = 0,25*(ДО+ДЦП+ДБД+ДРМ)= 0,25*(132+356,4+1320+198) = 501,6 (тис.грн.);

Сума податків = 556,8+501,6 = 1058,42 (тис.грн.);

Звітний рік:

Податок з доходу від страхової діяльності= 0,03*(23280,77+924+543,84+622,908)= 761,15 (тис.грн.);

Податок на доходи з інших джерел = 0,25*(ДО+ДЦП+ДБД+ДРМ)= 0,25*(132+356,4+1320+250) = 514,6 (тис.грн.);

Сума податків = 761,15+514,6 = 1275,75 (тис.грн.);

Виходячи з вище проведених розрахунків робимо висновок, що із збільшенням прибутку в звітному році, відповідно збільшується й сума оподаткування відносно базового періоду.

3.      Визначаєм зміну платоспроможності компанії в звітному періоді по відношенню до базового

 

Визначаєм платоспроможність компанії в базовому періоді:

ЗПЛФакт= СА-НА-СЗ-РНПкін= 65340-7260-1466,52-8976 =47637,48 (тис. грн.)

ЗПЛнорм=мах(А, В)

А=0,18*(СП-0.5*ПП) = 0,18*(24981-0,5*2217,6) = 4297 (тис. грн.);

В= 0,26*(ВС-0,5*ВП) = 0,26*(3430,68-0,5*566,28) = 818,36 (тис. грн.);

Звідси А>В, тому ЗПЛнорм=4297 (тис. грн.);

Фактичний запас платоспроможності страховика перевищує нормативний запас платоспроможності, а відношення:

ЗПЛФакт / ЗПЛнорм > 1

ЗПЛФакт / ЗПЛнорм = 47637,48 / 4297 = 11, 086 > 1;

Визначаєм платоспроможність компанії в звітному періоді:

ЗПЛФакт= СА-НА-СЗ-РНПкін= 71874-9075-1686,5-9155,52 =51957 (тис. грн.)

ЗПЛнорм=мах(А, В)

А=0,18*(СП-0.5*ПП) = 0,18*(25480,62-0,5*1274,031) = 4471,85 (тис. грн.);

В= 0,26*(ВС-0,5*ВП) = 0,26*(3430,68-0,5*622,9) = 811 (тис. грн.);

Звідси А>В, тому ЗПЛнорм=4471,85 (тис. грн.);

Фактичний запас платоспроможності страховика перевищує нормативний запас платоспроможності, а відношення:

ЗПЛФакт / ЗПЛнорм > 1

ЗПЛФакт / ЗПЛнорм = 51957 / 4471,85 = 11, 62 > 1.

Вище проведені розрахунки показали, що існує надлишок грошових ресурсів, оскільки є вільні кошти, які незадіяні (нікуди невкладені), тобто вони  не приносять компанії додатковий прибуток від фінансової діяльності. Тому вищому керівництву слід негайно провести аналіз ситуації, дати оцінку і прийняти рішення щодо незадіяних коштів і ефективної фінансової політики.

Зміна фактичного запасу платоспроможності компанії в звітному періоді по відношенню до базового становить:

ЗПЛФактБаз /ЗПЛФактЗвіт ==47637,48 /51957= 0,91;

Це свідчить про скорочення на 9% запасу платоспроможності, тобто фінансової стійкості.

Зміна нормативного запасу платоспроможності компанії в звітному періоді по відношенню до базового становить:

ЗПЛнормБаз/ ЗПЛнормЗвіт = 4297 /4471,85 = 0,96;

Це свідчить про скорочення на 4% нормативного запасу платоспроможності, що зумовлено зменшенням обсягу страхових премій (прийнятих страхових зобов’язань) звітного періоду порівняно з базовим.

4.      Визначаємо показники ефективності діяльності страхової компанії в базовому і звітному періодах.

Рбаз = 9630,39/

Рзв =15803,83/ 

 

 

Висновок

Виконавши планові розрахунки, ми визначили, що сума зароблених страхових премій збільшилась у звітному році, порівняно з базовим, з 16526,4 тис.грн. до  23280,77 тис.грн., оскільки зменшились адміністративні витрати, що в свою чергу зумовило збільшення прибутку від страхової діяльності з 9630,39 тис.грн. до  15803,83 тис.грн. Сума податку збільшилась відповідно, так як збільшилися поступлення страхових платежів (СП), доходи від діяльності, іншої ніж страхова, практично не змінилися. Показник фактичної платоспроможності компанії практично не змінився, так як відповідно збільшувалися загальна сума активів, сума нематеріальних активів та сума зобовязань. Зміна фактичного запасу платоспроможності компанії в звітному періоді по відношенню до базового становить 0,91 . Кнорм відповідно складає 0,96. На перший погляд досліджувана компанія має хороші показники ефективності діяльності: сплачений статутний фонд (1 200 тис. євро), збільшення резервів, наявність централізованих резервних фондів щодо обов’язкового страхування, додержується умова фінансової стійкості, а саме перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності. Відношення ЗПЛФакт / ЗПЛнорм  > 1 виконується, а це свідчить про хорошу фінансову політику страхової компанії.

Информация о работе Визначення фінансових показників діяльності та надійності страхової компані