Процедура вдачі патенту на винахід в Україні

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 15:35, реферат

Описание

Патентна документація - це сукупність первинних і вторинних документів, що складаються у відповідності з патентним законодавством і встановлюючих офіційне визнання наявності винаходів, промислових зразків і корисних моделей. Патентний документ підлягає юридичній охороні держави, підтверджується висновками державної експертизи і не може містити неперевірених даних. У ньому міститься інформація науково-технічного, юридичного та економічного характеру, що служить для фіксування і захисту прав винахідників, патентовласників, а також для встановлення пріоритету патентованих і запатентованих винаходів.

Содержание

Вступ
Патентний документ
Патентна система в Україні
Інструкція про порядок видачі патенту в Україні. Подання клопотання,розгляд клопотання та видача патенту. Зразок клопотання.
Процедура одержання патенту на винахід (корисну модель) в Україні.
Опис винаходу до авторського свідоцтва.

Работа состоит из  1 файл

Процедура видачі патенту в Україні.docx

— 46.32 Кб (Скачать документ)

Міністерство освіти і  науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції

 

 

 

 

 

Реферат

на тему

 «Процедура  вдачі патенту на винахід в  Україні»

 

з дисципліни «Ліцензування та патентознавство наукової продукції»

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: ст.гр.ТГПВ 08-1м

Посмашна К.Г..

Прийняв викладач:

 К.т.н. Дєньгуб В.І.

 

 

 

 

 

 

 

Кривий Ріг

2013

 

 

 

Зміст

 1. Вступ
 2. Патентний документ
 3. Патентна система в Україні
 4. Інструкція про порядок видачі патенту в Україні. Подання клопотання,розгляд клопотання та видача патенту. Зразок клопотання.
 5. Процедура одержання патенту на винахід (корисну модель) в Україні.
 6. Опис винаходу до авторського свідоцтва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

Мета роботи - ознайомитися з поняттям і історією появи патентних  і нормативних документів, станом патентної системи в Україні  та за кордоном, системою стандартизації в Україні та ін 
 
Патентна документація - це сукупність первинних і вторинних документів, що складаються у відповідності з патентним законодавством і встановлюючих офіційне визнання наявності винаходів, промислових зразків і корисних моделей.

 

 1. Патентний документ

Патентний документ містить інформацію про результати науково-технічної діяльності, заявлених або визнаних як об'єкти промислової власності, і про права власників на винаходи. 
 
Патентна документація - це сукупність первинних і вторинних документів, що складаються у відповідності з патентним законодавством і встановлюючих офіційне визнання наявності винаходів, промислових зразків і корисних моделей. Патентний документ підлягає юридичній охороні держави, підтверджується висновками державної експертизи і не може містити неперевірених даних. У ньому міститься інформація науково-технічного, юридичного та економічного характеру, що служить для фіксування і захисту прав винахідників, патентовласників, а також для встановлення пріоритету патентованих і запатентованих винаходів.

Винахід - нове і що володіє істотними відмінностями технічне рішення задачі в будь-якій області соціальної діяльності, що дає позитивний ефект. 
 
Право на винахід засвідчується авторським посвідченням чи патентом. Це основні охоронні документи. 
 
Патентна документація представлена ​​описами винаходів, документацією про промислові зразки, корисних моделях та товарні знаки (первинні документи); державними бібліографічними покажчиками (бюлетенями); патентними відомствами (вторинні документи). Патентна документація є об'єктом вивчення патентознавства.

Створення патентоспроможних  і патенточістих об'єктів техніки передбачає обов'язкове вивчення патентної документації, проведення патентних досліджень на всіх стадіях науково-дослідних, проектних і конструкторських розробок. Практично на всіх етапах розробки нової техніки і технології, при прогнозуванні розвитку техніки, при визначенні рівня технічних рішень, при експертизі заявок на передбачувані винаходи необхідно використовувати і патентну документацію, яка особливе значення має при перевірці об'єктів техніки на патентну чистоту. 
 
В силу своєї оперативності, достовірності та унікальності, патентна документація є одним з основних джерел наукової інформації. Тільки 5% даних, наявних у цих документах, потрапляє на сторінки наукових видань.

 

У порівнянні з іншими видами документів патентна документація має ряд переваг: її вивчення дає найбільш надійні показники рівня розвитку світової техніки і тенденцій розвитку в конкретних областях; вона містить новітню інформацію, яка в інших джерелах може з'явитися лише через кілька років; відомості про винаходи публікуються набагато раніше, ніж ці винаходи реалізуються; в ній міститься сама повна і достовірна інформація, яка пройшла перевірку і державну експертизу. У той же час патентна документація має і недоліки: вона не визначає економічної ефективності винаходу і не містить теоретичного обгрунтування викладеного результату.

 1. Патентна система в Україні

Патентна система в Україні пройшла тривалий шлях становлення і розвитку від охоронних грамот і привілеїв до створення сучасної системи охорони винаходів. 
 
Історія привілеїв і виключних прав сягає своїм корінням вглиб віків. У Стародавній Греції існував звичай, за яким повар, який виготовив нове оригінальне блюдо, схвалене співгромадянами, отримував виняткове право на його виготовлення протягом року. У нашій країні привілей як приватно-правний монополія була запозичена з феодальних жалуваних грамот - це привілей, яка надавалася в більшості випадків монастирям і рідше - окремим особам. До XVI в. більшість грамот видавалось на право займатися промислом і безмитної торгівлею. Жалувана грамота Великого князя Київського Мстислава Володимировича і його сина Новгородського князя Всеволода Новгородському Юр'єву монастирю на село Буйци (1130 р.) є першим в нашій країні документом, в якому зафіксовано монопольні права. 
 
З розвитком капіталізму питання про охорону винаходів гостро постало у багатьох країнах світу. Батьківщиною патенту вважається Англія. Саме тут був прийнятий перший спеціальний патентний закон - статус про монополії (1623 р.) і перше законодавство про промислові зразки, що послужило основою сучасного авторського права. Патентна система в Україні почала функціонувати з 18 вересня 1992 р., після введення в дію «ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про правову охорону об'єктів ПРОМИСЛОВОЇ власності та раціоналізаторськіх пропозіцій в Україні». З цією метою створено державне патентне відомство - Держпатент України. З 1993 р. виходить офіційне видання цього національного відомства - бюлетень "Промислова власність. Винаходи. Промислові Зразки. Знаки обслуговування. Сорти рослин ». Він містить офіційні повідомлення та нормативні акти, відомості про видачу патентів і свідоцтв про винахід, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування. 
 
Перші патенти України на винахід було видано у грудні 1992 р., а з червня 1994 р. розпочато видача охоронних документів на промислові зразки і знаки для товарів і послуг. Міжнародне співробітництво в цій області базується на основних положеннях Паризької конвенції про охорону промислової власності, здійснюється в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародного центру патентної документації (ІНПАДОК) та інших аналогічних міжнародних організацій. Існує також ряд регіональних угод в області охорони промислової власності (Європейське патентне відомство та ін.) Основним джерелом інформації про винаходи в зарубіжних країнах є реферативний збірник «Винаходи країн світу», що містить інформацію про винаходи, включених в мінімум патентної документації згідно Договору про патентну кооперацію. 
 
Україна є членом ВОІВ з 1970 р.

       4.Інструкція про порядок видачі патенту в Україні. Подання клопотання,розгляд клопотання та видача патенту. Зразок клопотання.

Ця   Інструкція, розроблена  відповідно  до  Постанови  
Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року N 3769 ( 3769-12  )  
"Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і  
корисні моделі" та Закону України "Про охорону прав на винаходи  і  
корисні  моделі"  (  3687-12 ) (далі - Закон),  установлює порядок  
видачі патенту України  на  винахід,  що  охороняється  авторським  
свідоцтвом  СРСР  (далі  -  свідоцтво  СРСР),  визначає  вимоги до  
клопотання про видачу патенту України на винахід,  що охороняється  
свідоцтвом СРСР, та порядок його розгляду.  
     Винахідник (винахідники) спільно із заявником  
(заявниками),  зазначеними в свідоцтві СРСР,  можуть клопотати про  
видачу патенту України на винахід, що охороняється свідоцтвом СРСР  
(далі  -  патент).  У випадку  видачі  патенту дія  відповідного  
свідоцтва  СРСР  в Україні  припиняється.  Строк дії зазначеного  
патенту становить 20 років  від  дати  подання  заявки  на  видачу  
свідоцтва  СРСР.  Спори щодо видачі такого патенту розв'язуються у  
судовому порядку.

 

Клопотання про видачу патенту України  на  винахід,  що  
охороняється  авторським  свідоцтвом  СРСР,  подається українською  
мовою за формою, наведеною в додатку, і має містити:

     номер свідоцтва СРСР;

     номер заявки  на видачу свідоцтва СРСР;

     дату подання заявки;

     назву винаходу;

     ім'я (найменування)  заявника  (заявників) та його (їх) місце  
проживання (місцезнаходження);

     ім'я винахідника (винахідників);

     ім'я (найменування) особи (осіб),  якій видається патент,  її  
(їх) місце проживання (місцезнаходження);

     адресу для  листування.

     Клопотання підписується   винахідником   (винахідниками)   та  
заявником (заявниками).

     Якщо заявником  є юридична особа,  клопотання підписує особа,  
яка  має  на  це  повноваження.  Підпис  складається   з   повного  
найменування  посади  особи,  яка підписує клопотання,  особистого  
підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

 

Розгляд клопотання, прийняття   рішення та видача патенту  

     Клопотання розглядається протягом одного місяця від дати  
одержання його Укрпатентом.  

   За  відповідності  клопотання  та   доданих   до   нього  
документів  вимогам  пунктів  2.1  та 2.2 цієї Інструкції заявнику  
надсилаються рішення про видачу патенту та рішення про припинення  
дії відповідного свідоцтва СРСР в Україні.  

   На  підставі  рішення  про видачу  патенту здійснюється  
видача патенту в порядку, установленому Законом ( 3687-12 ).  

  Одночасно   з   публікацією   в   офіційному    бюлетені  
"Промислова  власність" відомостей про видачу патенту публікуються  
відомості про припинення  дії  в Україні  відповідного  свідоцтва  
СРСР.  

    У  разі  невідповідності  клопотання та доданих до нього  
документів  вимогам  пунктів  2.1  та  2.2  цієї  Інструкції   або  
виникнення   обґрунтованих   сумнівів  у достовірності  будь-яких  
відомостей,  що  містяться  в клопотанні  та  доданих  до   нього  
документах,   заявнику   надсилається   про   це   повідомлення  з  
пропозицією  усунути  зазначені  в повідомленні  недоліки  та/або  
надати додаткові документи, без яких прийняття рішення неможливе.

     Відповідь має бути подана  протягом  двох  місяців  від  дати  
одержання ним повідомлення Укрпатенту.

     Якщо заявник у встановлений строк надасть  відповідь  та/або  
додаткові  документи,  вони розглядаються протягом місяця від дати  
надходження до Укрпатенту та беруться до уваги під час підготовки  
рішення.

     В іншому  разі  клопотання  вважається  відкликаним,  про що  
заявнику надсилається повідомлення.  

    Рішення про відмову у видачі патенту приймається, якщо:

     клопотання та  документи,   що   додаються   до   нього,   не  
відповідають  вимогам,  зазначеним  у  пунктах 2.1  та  2.2  цієї  
Інструкції, і невідповідність не усунута заявником;

     не дотримано строк, установлений пунктом 3.5 цієї Інструкції;

     свідоцтво СРСР визнано недійсним;

     дію свідоцтва СРСР в Україні припинено.

     Рішення про відмову у видачі патенту надсилається заявнику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            КЛОПОТАННЯ  
              про видачу патенту України на винахід,  
            що охороняється авторським свідоцтвом СРСР  
 

     Я (ми), ____________________________________________________,  
                       (ім'я винахідника (ів)

разом з __________________________________________________________  
                 (ім'я (найменування) заявника (ів)

прошу (просимо) видати патент України на винахід,  що охороняється  
авторським свідоцтвом СРСР N ____,

__________________________________________________________________  
                         (назва винаходу)

за заявкою N ____________________ від ____________________________  
на ім'я __________________________________________________________  
               (ім'я (найменування) особи (осіб),

__________________________________________________________________  
               якій видається патент, її (їх) місце

__________________________________________________________________  
                  проживання (місцезнаходження)  

     Адреса для листування: ______________________________________  

     Повідомляю (повідомляємо),  що  факту анулювання авторського  
свідоцтва СРСР в Державному реєстрі винаходів СРСР не було.  

 Винахідник (винахідники) ____________ ______________________  
                            (підпис)    (ініціали, прізвище)  

 Заявник (заявники) ___________ ___________ ____________________  
                     (підпис)     (посада)  (ініціали, прізвище)

     М. п.  

 Заступник  начальника управління -  
начальник відділу організації  
розробки законодавства                              Ю.М.Данильчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Процедура одержання патенту на винахід (корисну модель) в Україні.

Як показує практика, процедура одержання патенту на винахід в Україні займає 2,5-3 роки, патенту на корисну модель - 9-11 місяців.

В Україні існує єдиний державний орган, уповноважений видавати патенти на винаходи (корисні моделі) - Державний департамент інтелектуальної власності. Заявки на видачу патенту подаються в Український інститут промислової власності (Укрпатент) , що є структурним підрозділом Департаменту.

 • заяву на видачу патенту на винахід (корисну модель);
 • опис винаходу (корисної моделі);
 • формулу винаходу (корисної моделі);
 • реферат;
 • креслення (за необхідності).

Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за подання заявки у встановленому розмірі.

Заявником винаходу (корисної моделі) може бути його (її) автор, роботодавець автора або їхній правонаступник. Подати заявку може як фізична, так і юридична особа (резидент і нерезидент) - як самостійно (тільки резиденти), так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства.

 • встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на винахід (корисну модель).
 • формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки та їх відповідність вимогам Закону України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі». У випадку невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із установлених вимог, заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, заявник одержує рішення про завершення формальної експертизи й можливості проведення кваліфікаційної експертизи (за заявками на винаходи) або рішення про видачу патенту на корисну модель.
 • кваліфікаційна експертиза (проводитися тільки за заявками на винаходи) – перевіряється відповідність заявленого винаходу критеріям патентоздатності, встановлених Законом. Кваліфікаційна експертиза проводиться тільки після одержання Укрпатентом відповідної заяви й оплати збору за її проведення. У випадку невідповідності винаходу якому-небудь із установлених критеріїв, заявникові направляється обґрунтований попередній висновок із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь і усунути зазначені недоліки. Якщо винахід відповідає всім установленим критеріям патенотоздатності або якщо експертиза взяла до відома доводи заявника щодо усунення недоліків, заявникові направляється рішення про видачу патенту на винахід.

Информация о работе Процедура вдачі патенту на винахід в Україні